Dato

TEMA

Artikkeltype

ANNEN PUBLIKASJON
EØS

Flygeblad: Fire grunner for nei til EU

29. april 2020

Last ned den nye utgaven av innføringsflygebladet vårt!

ANNEN PUBLIKASJON
Helse og velferd

Flygeblad til kvinnedagen 8. mars

03. mars 2020

Last ned 8. mars-flygebladet «Nei til uthuling av velferdsstaten, ut av EØS!»

ANNEN PUBLIKASJON
Arbeidsliv og faglig politikk

EØS bestemmer

25. okt. 2019

Ny pamflett fra De Facto. Hvordan EØS-avtalen overstyrer arbeidslivslovgivning, tariffavtaler, jernbane og energipolitikk.

ANNEN PUBLIKASJON
Arbeidsliv og faglig politikk

De Facto-rapport: Nye reise-, kost og losjibestemmelser. Hva betyr de?

14. okt. 2019

Når det reviderte utsendingsdirektivet begynner å gjelde neste år, fins det ikke norske reise-, kost og losjibestemmelser som gjelder innleide fra Øst-Europa.

ANNEN PUBLIKASJON
EØS

Norge, EØS og alternative tilknytningsformer

10. okt. 2019

En ny rapport fra Menon Economics viser at det ikke er noen markant forskjell i eksportveksten til EU for land med eller uten en EØS-avtale. Når man sammenligner EØS-landene Norge og Island med Japan, Canada og Sveits, er det Canada som har økt sin eksport til EU mest.

ANNEN PUBLIKASJON
EØS

Ny folder: Norsk kraft skal styres fra Norge. Ikke av EU

23. april 2019

Last ned Nei til EUs nye åttesiders informasjonshefte om EUs energunion i praktisk lommeformat. Dette er en ny utgave av heftet som ble laget i 2018.

ANNEN PUBLIKASJON
EØS

Folder til vervekampanjen

12. april 2019

Last ned folder om offentlige tjenester, jernbanepakke 4, internasjonal solidaritet og fisk.

ANNEN PUBLIKASJON
EØS

Folder «EU truer kommunen din»

12. april 2019

Her kan du laste ned folderen «EU truer kommunen din» om Hjelmengutvalget og meldeplikt til EU og EØS.

ANNEN PUBLIKASJON
EØS

Presentasjoner fra rådsmøtet

09. april 2019

Her kan du laste ned presentasjonene fra Nei til EUs rådsmøte 6.–7. april 2019

ANNEN PUBLIKASJON
EØS

Rammevilkår, markedsadgang og EØS-avtalen

06. april 2019

Innledning på faglig konferanse fredag 5. april.

KUNNSKAPSBANK
Organisasjon

Grunnskolering i organisasjon

01. april 2019

Innledning om grunnskolering i organisasjon i Nei til EU.

KUNNSKAPSBANK
EØS

Nei til EUs skolering 2019: Politiske hovedsaker

01. april 2019

Denne innledningen omhandler noen hovedsaker for Nei til EU.