ACER, Grunnloven og vår suverenitet.

Har vi en Regjering som ikke følger loven? Det kan se slik ut. Ved innføring av ACER og RME vil det bli innført en overnasjonal ordning som ikke kan kalles og kvalifiseres som mellomfolkelig, slik det blir hevdet fra lovavdelingen i Justisdepartementet.

§1 i vår Grunnlov sier: "Kongeriket Noreg er eit fritt, sjølvstendig, udeleleg og uavhengig rike. Regjeringsforma er avgrensa og arveleg monarkisk". Slik blir det ikke hvis AP, Høyre, Venstre og Frp og om mulig Krf går inn for å slutte oss til EUs energiunion.

Peter Ørebech, jusprofessor i rettsvitenskap, uttaler: «Vedtak om å slutte seg til ACER kan heller ikke skje via grl. §115 fordi Regjeringens ønske om å slutte Norge til EUs energibyrå ACER, gjelder en internasjonal sammenslutning som Norge ikke er medlem av. Dersom Regjeringen fortsatt har ønske om å slutte seg til ACER må Regjeringen fremme forslag om endring av Grunnlovens §1».

Har vi en Regjering som ikke følger loven? Det kan se slik ut. Ved innføring av ACER og RME vil det bli innført en overnasjonal ordning som ikke kan kalles og kvalifiseres som mellomfolkelig, slik det blir hevdet fra lovavdelingen i Justisdepartementet, olje- og energiminister Søviknes og Aps Espen Barth Eide. De har pekt på lovadelingen sin uttalelse som om den var en analyse som var uavhengig av ACERs forhold til Grunnloven.

Men uttalelsen fra lovavdelingen er vel ikke noe annet en hvilken som helst fremstilling, fra en prosessfullmektig, av klientens syn på fakta og tolkning. De forsøker ihvertfall å tvinge gjennom et forslag som skal kvalifiseres som simpelt flertall. Men de aktuelle propsisjonene som ligger til behandling i Stortinget kan ikke gjennomføres slik Regjeringen foreslår.

Veien videre vil bestå i at Regjeringen erkjenner at denne ACER/RME-konstruksjonen er overnasjonal og at private rammes av EU-vedtakene uten at Norge kan ha noen innflytelse på vedtakene. EU er en stat som Norge ikke er medlem av. RME er et EU-organ og ikke for Norge. Norge har kun plikter, holde hus for de, finansiere det, men har ingen som helst rettigheter. RME er altså fristilt fra norske offentlige og private interesser. RME sine vedtak vil ramme norske private aktører, og de vil alltid gjøre det som EU dikterer via ESA. RME blir bundet til å gjennomføre EU-forordningene ord for ord, som en «kopimaskin». Norge vil dermed gå glipp av kontrollmuligheten og blir ikke herre i eget hus.

Lovavdelingen i Justisdepartementet hopper over at vedtak om å slutte seg til ACER heller ikke kan skje via §115 fordi Regjeringen sitt ønske om å slutte Norge til EUs energibyrå ACER, gjelder en internasjonal sammenslutning som Norge ikke er medlem av. Lovavdelingen drøfter ikke betydningen av medlemskap i det organet som treffer vedtak i nettopp energisaker med virkning for RME. Det er vel det vi kan kalle for formaljus som praktiseres nok en gang. Regjeringen vil nok legge fram forslag i Stortinget om at Norge skal tilknyttes ACER, men først må de fremme forslag om endring av Grunnlovens §1.

Åse Nordnes, styremedlem Sel og Heidal Nei til EU

Åse Nordnes
Åse Nordnes, styremedlem Sel og Heidal Nei til EU

reLATERT

Se alle arrangementer

Løgn om ACER,EU og arvesølvet vårt, Terje Søviknes.

23. mai 2019

Olje og energiminister, Terje Søviknes virkar som han føler seg pressa til å gå ut i norske aviser og roa ned den store motstanden i folket mot å overføra kontroll og reguleringsmynde frå NVE,Noregs vassdrags og energibyrå til ACER, som er EU sitt energibyrå.

Brutte ACER-forutsetninger

23. april 2019

Forutsetningene som lå til grunn for Stortingets ACER-vedtak er brutt! Det må få konsekvenser.

Ingen ACER-garantier

12. april 2019

Alltinget behandler nå EUs energimarkedspakke 3 og tilknytning til energibyrået ACER.

Norge gjør som ACER vil

09. april 2019

Norge kan ende opp med å få Europas høyeste strømpris.

Den islandske vri på ACER

29. mars 2019

Den islandske regjeringen vil innføre EUs tredje energipakke med en del forbehold. Hva består de islandske tilpasningene i, og er de egentlige unntak?

Islands sluttspill om ACER

27. mars 2019

Alltinget får snart ACER-saken til behandling. Regjeringen på Island vil unnlate å gjennomføre deler av det omstridte regelverket. Problemet er at det ikke foreligger noen rettslig bindende unntak fra EUs tredje energimarkedspakke.

Engasjement om EØS og ACER i Reykjavik

22. mars 2019

ACER-saken er fortsatt uavklart i Island, og det er en økende debatt om flere sider ved EØS-avtalen. På torsdag holdt Nei til EUs Morten Harper foredrag i Reykjavik om norske erfaringer med EØS.

Staten prøver å avvise Nei til EUs ACER-søksmål

27. feb. 2019

Staten mener at Nei til EU ber om dom for et abstrakt rettsforhold og at organisasjonen ikke har aktuell interesse for saken. Nei til EU opprettholder kravet om rettssak.

Sier nei til kraftforordning fra EU

26. feb. 2019

Nei til EU mener Stortinget må si nei til EU-forordning for å beholde det som er igjen av nasjonal styring med vår viktigste ressurs, vannkraften.

Stans forskrifter om EUs energipakke

03. jan. 2019

Regjeringen har laget forskrifter som skal gjennomføre EUs tredje energimarkedspakke i Norge. Gjennomføringen bør stanses fordi energipakken ennå ikke er tatt inn i EØS-avtalen og Nei til EU har reist søksmål om brudd på Grunnloven.

Markerte Islands suverenitet mot ACER

04. des. 2018

1. desember var det 100 års jubileum for Islands suverenitet. Blant markeringene var et møte i Reykjavik mot å godta EUs tredje energipakke og ACER.

Island utsetter ACER-avgjørelse

23. nov. 2018

Den islandske regjeringen utsetter behandlingen av EUs tredje energimarkedspakke og ACER til våren, skriver Nationen. Energiministeren utelukker ikke ytterligere utsettelser.