ACER, Grunnloven og vår suverenitet.

Har vi en Regjering som ikke følger loven? Det kan se slik ut. Ved innføring av ACER og RME vil det bli innført en overnasjonal ordning som ikke kan kalles og kvalifiseres som mellomfolkelig, slik det blir hevdet fra lovavdelingen i Justisdepartementet.

§1 i vår Grunnlov sier: "Kongeriket Noreg er eit fritt, sjølvstendig, udeleleg og uavhengig rike. Regjeringsforma er avgrensa og arveleg monarkisk". Slik blir det ikke hvis AP, Høyre, Venstre og Frp og om mulig Krf går inn for å slutte oss til EUs energiunion.

Peter Ørebech, jusprofessor i rettsvitenskap, uttaler: «Vedtak om å slutte seg til ACER kan heller ikke skje via grl. §115 fordi Regjeringens ønske om å slutte Norge til EUs energibyrå ACER, gjelder en internasjonal sammenslutning som Norge ikke er medlem av. Dersom Regjeringen fortsatt har ønske om å slutte seg til ACER må Regjeringen fremme forslag om endring av Grunnlovens §1».

Har vi en Regjering som ikke følger loven? Det kan se slik ut. Ved innføring av ACER og RME vil det bli innført en overnasjonal ordning som ikke kan kalles og kvalifiseres som mellomfolkelig, slik det blir hevdet fra lovavdelingen i Justisdepartementet, olje- og energiminister Søviknes og Aps Espen Barth Eide. De har pekt på lovadelingen sin uttalelse som om den var en analyse som var uavhengig av ACERs forhold til Grunnloven.

Men uttalelsen fra lovavdelingen er vel ikke noe annet en hvilken som helst fremstilling, fra en prosessfullmektig, av klientens syn på fakta og tolkning. De forsøker ihvertfall å tvinge gjennom et forslag som skal kvalifiseres som simpelt flertall. Men de aktuelle propsisjonene som ligger til behandling i Stortinget kan ikke gjennomføres slik Regjeringen foreslår.

Veien videre vil bestå i at Regjeringen erkjenner at denne ACER/RME-konstruksjonen er overnasjonal og at private rammes av EU-vedtakene uten at Norge kan ha noen innflytelse på vedtakene. EU er en stat som Norge ikke er medlem av. RME er et EU-organ og ikke for Norge. Norge har kun plikter, holde hus for de, finansiere det, men har ingen som helst rettigheter. RME er altså fristilt fra norske offentlige og private interesser. RME sine vedtak vil ramme norske private aktører, og de vil alltid gjøre det som EU dikterer via ESA. RME blir bundet til å gjennomføre EU-forordningene ord for ord, som en «kopimaskin». Norge vil dermed gå glipp av kontrollmuligheten og blir ikke herre i eget hus.

Lovavdelingen i Justisdepartementet hopper over at vedtak om å slutte seg til ACER heller ikke kan skje via §115 fordi Regjeringen sitt ønske om å slutte Norge til EUs energibyrå ACER, gjelder en internasjonal sammenslutning som Norge ikke er medlem av. Lovavdelingen drøfter ikke betydningen av medlemskap i det organet som treffer vedtak i nettopp energisaker med virkning for RME. Det er vel det vi kan kalle for formaljus som praktiseres nok en gang. Regjeringen vil nok legge fram forslag i Stortinget om at Norge skal tilknyttes ACER, men først må de fremme forslag om endring av Grunnlovens §1.

Åse Nordnes, styremedlem Sel og Heidal Nei til EU

Åse Nordnes
Åse Nordnes, styremedlem Sel og Heidal Nei til EU

reLATERT

Se alle arrangementer

Stans forskrifter om EUs energipakke

03. jan. 2019

Regjeringen har laget forskrifter som skal gjennomføre EUs tredje energimarkedspakke i Norge. Gjennomføringen bør stanses fordi energipakken ennå ikke er tatt inn i EØS-avtalen og Nei til EU har reist søksmål om brudd på Grunnloven.

Markerte Islands suverenitet mot ACER

04. des. 2018

1. desember var det 100 års jubileum for Islands suverenitet. Blant markeringene var et møte i Reykjavik mot å godta EUs tredje energipakke og ACER.

Island utsetter ACER-avgjørelse

23. nov. 2018

Den islandske regjeringen utsetter behandlingen av EUs tredje energimarkedspakke og ACER til våren, skriver Nationen. Energiministeren utelukker ikke ytterligere utsettelser.

Videoer fra "hvem styrer landene når markedet tar over"

20. nov. 2018

Stortinget må bruke vetoretten mot Jernbanepakke IV

12. nov. 2018

Uttalelse fra Nei til EUs landsmøte 2018: Uansett om man støtter jernbanereformen eller ikke, burde man kunne enes om at jernbanepolitikk er noe vi trenger demokratisk og nasjonal kontroll over.

– Opplagt inngripende myndighetsoverføring

08. nov. 2018

– Det er nokså opplagt at vi ikke står overfor en lite inngripende overføring av myndighet, sier jussprofessor Hans Petter Graver.

Nei til EU saksøker Erna Solberg

07. nov. 2018

Nei til EU går nå til søksmål mot statsminister Erna Solberg om å ikke gjennomføre EUs energipakke 3 fordi stortingsvedtaket om norsk tilslutning til ACER er ugyldig.

Grunnlovens § 115 og ACER-saken

07. nov. 2018

Betenkning avgitt til Nei til EU av Hans Petter Graver, professor dr. juris Universitetet i Oslo

Peter Ørebech debatterte Acer på Island

01. nov. 2018

I oktober var jusprofessor Peter Ørebech fra Universitetet i Tromsø på Island, der han ble intervjuet av radio og TV, og holdt innledning på Universitetet.

Infrastrukturforordningen, NorthConnect og ICE-link

08. okt. 2018

Hva skjer om Island eller Norge nekter konsesjon til utenlandskablene? Et nei til kabler kan ikke begrunnes med at vi ønsker å holde strømprisen nede, det vil EU anse som diskriminering.

EU sin tredje energimarkedspakkes innflytelse på det islandske energimarkeds karakter

05. sep. 2018

Islendingene mobiliserer mot ACER

05. sep. 2018

En rekke lokallag i Selvstendighetspartiet krever at regjeringspartiet sier nei til EUs tredje energimarkedspakke. Jusnestor advarer mot en maktoverføring som bryter Islands grunnlov.