Oppsummering av klimakonferanse 14. oktober 2023

Oslo Nei til EU, Akershus Nei til EU, Grünerløkka Nei til EU og Ungdom mot EU arrangerte gratis, åpen klimakonferanse lørdag 14. oktober 2023 i Thon Hotel Opera.

Tittel på konferansen var, «Energi – Infrastruktur – Nykolonialisme – Menneskerettigheter – EUs rolle». Er den omfattende planlagte klimapolitikken til regjeringen bygget på realisme eller illusjoner? Målet med konferansen var å fremskaffe ny og sann kunnskap om klimapolitikken.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Alvaro Campos Celador.jpg
Alvaro Campos Celador deltok på video. 

Det var 54 deltagere.

Foredragsholdere:

  • Hogne Hongset, medlem Alternativ energikommisjon, snakket om «33 år med feilslått energipolitikk» og «Ny kjernekraft – Nøkkelen til klima- og naturvennlig energi?». Last ned presentasjon
  • Pia Eberhardt, Corporate Europe Observatory, snakket på videolink om «EU’s Hydrogen Policies». Last ned presentasjon
  • Magne Vågsland, Naturvernforbundet, Trøndelag snakket om «Energisituasjonen i Norge – Omsyn til klima og natur». Last ned presentasjon
  • Eva Maria Fjellheim, doktorgradskandidat ved Senter for Samiske Studier, UiT - Norges Arktiske Universitet snakket om «Energiutbygging, grønn kolonialisme og menneskerettigheter i Saepmie». Last ned presentasjon
  • Alvaro Campos Celador, University of the Basque Country snakket på videolink om «International Finance in Large-Scale Infrastructure Projects Related to Renewable Energy». Last ned presentasjon

 

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Eva Maria Fjellheim.jpg
Eva Marie Fjellheim.

Det var satt av tid til spørsmål og kort debatt etter hver innledning.

Tilbakemeldingene fra deltagerne var veldig positive. Det var en fin, spennende og lærerik konferanse.

reLATERT

Se alle arrangementer

Beholde handlefrihet til å forby GMO

26. feb. 2024

Høringsuttalelse fra Nei til EU om Genteknologiutvalgets innstilling Genteknologi i en bærekraftig fremtid.

Vel møtt til årsmøte i ditt fylkeslag! 

22. feb. 2024

Nei til EUs fylkeslag er nå i gang med gjennomføring av årsmøter.  

Minneord Paul Magnus Gamlemshaug 

15. feb. 2024

Den 6. februar fikk vi den triste beskjeden at vår venn og kollega i Aust-Agder Nei til EU, Paul Magnus Gamlemshaug, var gått bort. 

Tiden er inne for å skrinlegge frihandelsavtalene med Mercosur!

14. feb. 2024

De siste ukene har bønder demonstrert over store deler av Europa. Typisk aksjoneres det mot dårlige vilkår, for lav inntekt og vanskelige fremtidsutsikter, men misnøyen kan ses i sammenheng med den nyliberalistiske landbrukspolitikken EU har ført i flere tiår.

Framtida er ikke i EU

13. feb. 2024

Aktivistene i Natur og ungdom har visst glemt at Norge hadde strengere miljøkrav enn EU før innlemmelsen av EØS-avtalen.

Naturen taper på et mineralkappløp

26. jan. 2024

Så langt har ikke EØS-direktivene reddet Førdefjorden, slik miljøorganisasjonene satset på gjennom Fjordsøksmålet. Derimot pusher EU på for at Norge skal utvinne mer mineraler, og det raskt.

Vedtekter Buskerud Nei til EU

21. jan. 2024

Buskerud Nei til EUs vedtekter ble siste endret på årsmøtet i mars 2023.

Peter Ørebech (1948–2024) 

16. jan. 2024

En juridisk tungvekter for nasjonal suverenitet har gått bort. 

Kvinnekonferanse om helse og fattigdom

19. des. 2023

Nei til EUs kvinnekonferanse 2023 ble arrangert 11. november på Røde kors konferansesenter i Oslo. Det var 42 påmeldte og hovedtema var «Pusher EU dårlig helse og fattigdom?» 

​​​​​​​Tatt av Wilders

12. des. 2023

EUs Green Deal blåser over ende av hard høyre-vind og dramatiske feilvurderinger.

Krona for klima og arbeid

27. nov. 2023

Innføring av euro i Norge ville frata nye grønne næringer et formidabelt konkurransefortrinn.

Medlemsbrev fra Vesterålen og Lødingen Nei til EU

24. nov. 2023

Kjære medlemmer i Nei til EU. Vi i styret for Vesterålen og Lødingen Nei til EU takker dere for at dere er medlemmer i organisasjonen. . Uten dere, ingen organisasjon som kan ha tilsatt folk som følger med på alle direktiver som kommer inn i norske lover gjennom EØS.