Oppsummering av klimakonferanse 14. oktober 2023

Oslo Nei til EU, Akershus Nei til EU, Grünerløkka Nei til EU og Ungdom mot EU arrangerte gratis, åpen klimakonferanse lørdag 14. oktober 2023 i Thon Hotel Opera.

Tittel på konferansen var, «Energi – Infrastruktur – Nykolonialisme – Menneskerettigheter – EUs rolle». Er den omfattende planlagte klimapolitikken til regjeringen bygget på realisme eller illusjoner? Målet med konferansen var å fremskaffe ny og sann kunnskap om klimapolitikken.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Alvaro Campos Celador.jpg
Alvaro Campos Celador deltok på video. 

Det var 54 deltagere.

Foredragsholdere:

  • Hogne Hongset, medlem Alternativ energikommisjon, snakket om «33 år med feilslått energipolitikk» og «Ny kjernekraft – Nøkkelen til klima- og naturvennlig energi?». Last ned presentasjon
  • Pia Eberhardt, Corporate Europe Observatory, snakket på videolink om «EU’s Hydrogen Policies». Last ned presentasjon
  • Magne Vågsland, Naturvernforbundet, Trøndelag snakket om «Energisituasjonen i Norge – Omsyn til klima og natur». Last ned presentasjon
  • Eva Maria Fjellheim, doktorgradskandidat ved Senter for Samiske Studier, UiT - Norges Arktiske Universitet snakket om «Energiutbygging, grønn kolonialisme og menneskerettigheter i Saepmie». Last ned presentasjon
  • Alvaro Campos Celador, University of the Basque Country snakket på videolink om «International Finance in Large-Scale Infrastructure Projects Related to Renewable Energy». Last ned presentasjon

 

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Eva Maria Fjellheim.jpg
Eva Marie Fjellheim.

Det var satt av tid til spørsmål og kort debatt etter hver innledning.

Tilbakemeldingene fra deltagerne var veldig positive. Det var en fin, spennende og lærerik konferanse.

reLATERT

Se alle arrangementer

Vervekampanjen er i gang!

22. mai 2024

Vårens vervekampanje ble sparket i gang på Rådsmøte 21. april, og holder i år på helt frem til 16 juni. Vi er nå halvveis inn i vervekampanjen, og kampanjen går så det suser.

Organisasjonen Nei til EU 

15. mai 2024

Nei til EU som organisasjon er bygget opp gjennom kampen mot EU før folkeavstemningene om norsk EU-medlemskap i 1972 og 1994 og har vært avgjørende for videre motstand mot norsk EU-medlemskap og EØS. 

Styrearbeid

15. mai 2024

Generelt om styrearbeid 

Landsmøteforberedelsene er i gang

15. mai 2024

I november er det landsmøte i Nei til EU og allerede nå er flere forberedende landsmøtekomiteer i gang med arbeidet og ønsker å få innspill fra fylkeslag, lokallag og medlemmer.

Farvel, Paris

07. mai 2024

EUs nye kuttpolitikk stanser klimatiltak og baner vei for Marine Le Pen.

Jan Tore Knoff valgt til ny leder i Hedmark Nei til EU

06. mai 2024

På årsmøtet i Hedmark Nei til EU lørdag 5. mai, ble Jon Tore Knoff valgt til ny leder. Han etterfølger Harald Dyrkorn som leder.

Kraft og tvang mot folkestyre

29. april 2024

Fornybardirektivet går løs på selve grunnlaget for lokaldemokratiet.

Veto mot fornybardirektivet 

29. april 2024

EUs energikomissær Kadri Simson truer Norge med konsekvenser dersom ikke Fornybardirektivet innføres innen august 2024. EU kommer med direkte trusler mot Norge.  

EUs reviderte avløpsdirektiv mangler lokal tilpasning 

29. april 2024

Forurensing fra avløp må reduseres, men EUs reviderte avløpsdirektiv mangler lokal tilpasning og går dermed feil vei inn i fremtiden. 

EUs bygningsenergidirektiv mangler lokal tilpasning 

29. april 2024

Klimagassutslipp fra bygg må ned, men bygningsenergidirektivet mangler lokal tilpasning og går dermed feil vei inn i fremtiden. 

Gå med Nei til EU 1. mai!

26. april 2024

1. mai markerer arbeidernes dag og Nei til EU samles over hele landet for å vise styrke og solidaritet i kampen for sosial rettferdighet.

Årsmøte i Nord-Trøndelag Nei til EU

18. april 2024

Det ble få endringer i sammensettinga av styret i NT Nei til EU på årsmøtet den 19. mars. Ny i styret ble Anita Dahl, mens det ble gjenvalg av de styremedlemmene og varamedlemmene som var på valg. Jon Olav Forbord ble gjenvalgt som leder.