10 treff på Høring

19. jan. 2023

Høringsuttalelse om Ytringsfrihetskommisjonen 

Nei til EU har levert en høringsuttalelse om Ytringsfrihetskommisjonens utredning «NOU 2022:9 En åpen og opplyst offentlig samtale» 

07. okt. 2021

Høringsuttalelse forslag til endring i pliktforskriften 

Tildeling av fangstkvoter og tildeling av konsesjoner er heldigvis ikke en del av EØS-avtalen. Vi mener den eneste løsningen er å tilbakeføre  de såkalte pliktkvotene til kystflåten.

09. mars 2021

Høringsinnspill til EUs infrastrukturforordning

Høringsinnspill fra Nei til EU til revidert Infrastrukturforordning  

05. feb. 2019

– Nødvendig med mer kunnskap om EØS-alternativ

– Nei til EU mener det er nødvendig å skaffe mer kunnskap og undersøke nye muligheter for norske handelsrelasjoner med Europa, sa Kathrine Kleveland under høringen om EØS-utredning på Stortinget 4. februar.

02. mai 2018

EØS-avtalen griper inn i offentlige tjenester

Denne analyseartikkelen er Nei til EUs svar på «høring av rapport fra arbeidsgruppe om like konkurransevilkår for offentlige og private aktører», med frist 2. mai.

02. mai 2023

Høringssvar til Energikommisjonens rapport

Høring av NOU 2023:3 «Mer av alt – raskere» – Svar fra Nei til EU 

27. april 2023

Revisjon av EUs elmarked – høringssvar fra Nei til EU 

Konsekvensene av den foreslåtte reformen av elmarkedet kan føre til ytterligere forverring av situasjonen i det norske kraftmarkedet.

26. feb. 2019

Sier nei til kraftforordning fra EU

Nei til EU mener Stortinget må si nei til EU-forordning for å beholde det som er igjen av nasjonal styring med vår viktigste ressurs, vannkraften.

03. mai 2018

– EUs personvernforordning medfører overføring av myndighet til EU

Ole Kvadsheim og Hilde Loftesnes Nylén representerte Nei til EU på den åpne høringen i Stortingets justiskomité 3. mai.

04. mai 2018

Uka som gikk: Personvern underlagt EU

Regjeringen har hastverk med å knytte Norge til nok et EU-byrå, men advarer mot at EU skal gi finanstilsynet enda mer myndighet - etter å ha knyttet Norge til finansbyråene med like stort hastverk.