17 treff på Høring

21. mai 2024

Oslo Nei til EUs høringsinnspill til Fornybardirektivet

Oslo Nei til EU støtter ikke forslaget om at Fornybardirektivet skal gjøres gjeldende for Norge.

18. april 2024

Høringsuttalelse om fornybardirektivet

Nord-Trøndelag Nei til EU krever at regjeringa utnytter handlingsrommet i EØS avtalen til å legge ned veto mot fornybardirektivet. Fristen for høringssvar går ut 19. april. Høringsuttalelsen er gjengitt i artikkelen

05. april 2024

Høringsuttalelse om fornybardirektivet

Høringsuttalelse fra Nei til EU angående det reviderte fornybardirektivet.

26. feb. 2024

Beholde handlefrihet til å forby GMO

Høringsuttalelse fra Nei til EU om Genteknologiutvalgets innstilling Genteknologi i en bærekraftig fremtid.

30. jan. 2024

Høring: – Krever slutt på kjøp og salg av fiskekvoter

– Nei til EU vil understreke viktigheten av at vi har unntak fra EØS-avtalen når det gjelder fiskeriforvaltning, sa Sofie Axelsen Osland i høringen om kvotemeldingen.

12. okt. 2023

Forslag til regulering av innsyn i havvindsøknader må skrinlegges

Nei til EU vil på det sterkeste oppfordre departementet til å skrinlegge dette forslaget om å begrense innsynsretten, skriver vi i vårt høringssvar.

13. juni 2023

Høringsinnspill om fornybar energiproduksjon til havs (havvind)

Høringsinnspill fra Nei til EU angående NVE sitt forslag til utredningsprogram for strategisk konsekvensutredning.

19. jan. 2023

Høringsuttalelse om Ytringsfrihetskommisjonen 

Nei til EU har levert en høringsuttalelse om Ytringsfrihetskommisjonens utredning «NOU 2022:9 En åpen og opplyst offentlig samtale» 

07. okt. 2021

Høringsuttalelse forslag til endring i pliktforskriften 

Tildeling av fangstkvoter og tildeling av konsesjoner er heldigvis ikke en del av EØS-avtalen. Vi mener den eneste løsningen er å tilbakeføre  de såkalte pliktkvotene til kystflåten.

09. mars 2021

Høringsinnspill til EUs infrastrukturforordning

Høringsinnspill fra Nei til EU til revidert Infrastrukturforordning