8 treff på Meningsmåling

21. des. 2023

Informasjonskampanje om EU og EØS

Fylkeslaget i Møre og Romsdal starter informasjonskampanje.

15. feb. 2021

Meningsmåling om EØS

Sentios meningsmåling for februar viser en tilbakegang for de som støtter en frihandelsavtale framfor EØS.

15. juni 2020

15 år med flertall mot EU 

I april var det 15 år med nei-flertall på alle meningsmålinger som har spurt det norske folk om de ville stemme for eller mot norsk medlemskap i EU. 

12. juni 2019

Folket splittet om EØS eller handelsavtale

En ny meningsmåling viser at folket er delt i spørsmålet om handelsavtale eller EØS.

12. juni 2019

Flertallet mener EU har for mye makt i Norge

Det er et klart flertall som mener EU har for mye makt i Norge, viser en ny meningsmåling. Folket er delt i spørsmålet om handelsavtale eller EØS.

15. mars 2018

Nesten ingen vil ha Acer i ny meiningsmåling

Ei meiningsmåling utført av Sentio viser at berre 8,8 prosent av dei spurte ønskjer at Noreg skal bli ein del av Acer.

19. des. 2017

– Vi vil styre krafta vår sjølv!

Ei ny meiningsmåling viser at det norske folket seier eit klart nei til å underlegge norsk kraft under EU.

23. mai 2018

Islendingene sier nei til Acer

En meningsmåling viser at over 80 prosent av islendingene er mot EUs energibyrå Acer. Dersom Island sier nei til å bli en del av Acer, vil vetoet også gjelde norsk deltakelse i Acer.