Nesten ingen vil ha Acer i ny meiningsmåling

Ei meiningsmåling utført av Sentio viser at berre 8,8 prosent av dei spurte ønskjer at Noreg skal bli ein del av Acer.

Meiningsmålinga vart utført frå 9. til 14. mars og spurte eit representativt utval på 1009 personar. På spørsmålet «Ønsker du at Norge skal bli med i ACER og slik sett bli en del av EUs energiunion?» var det altså berre 8,8 prosent som svarte ja. Eit klart fleirtal på 52,3 prosent svarte nei og 38,9 prosent visste ikkje.

Denne målinga stadfestar konklusjonane frå ei meiningsmåling utført av Sentio for Nei til EU i november.

Klar motstand mot suverenitetsavståing

Målinga viser også at berre eit lite mindretal aksepterer regjeringa sin føreslegne behandlingsmåte der Noreg vil bli tilslutta Acer med eit vanleg fleirtal i Stortinget.

Berre 10,8 prosent av dei spurte svarte nei på spørsmålet «Mener du at tilknytning til EUs energibyrå innebærer en suverenitetsavståelse som krever 3/4 flertall i Stortinget?». 41,7 prosent meinte at tilknytninga til Acer er ei slik suverenitetsavståing, og 47,5 prosent svarte «vet ikke».  

75,3 prosent meinte at straumen bør sikre langsiktig rimeleg straum til vanlege norske forbrukarar og norsk industri.

Vil at straumen skal kome forbrukarar og industri til gode

Heile 75,3 prosent av dei spurte meinte at straumen bør brukes til å sikre langsiktig rimeleg straum til vanlege norske forbrukarar og norsk industri. Berre 8,9 prosent meinte at energiressursane bør brukes til det som gjev størst avkasting til ei kvar tid. 15,8 prosent svarte «vet ikke».

Spørsmålet var formulert slik: «Mener du norske energiressurser primært burde brukes til å sikre langsiktig rimelig strøm til vanlige norske forbrukere og norsk industri, eller bør den brukes til det som gir størst avkastning til enhver tid?».

Meiningsmålinga vart initiert av Isabell Dahl, og finansert gjennom pengeinnsamling. 

reLATERT

Se alle arrangementer

Den nye Hansaregionen

17. sep. 2023

Effektiv strømutveksling i EU-markedet er ikke det samme sett fra Stavanger og Hamburg.

Nei, NRK. Nei til EUs ACER-søksmål handler ikke om å «sabotere EØS-avtalen»

14. sep. 2023

Når NRK omsider nevner søksmålet Nei til EU har reist mot staten, velger Nyhetsmorgen å gi en forvrengt og feilaktig framstilling av hva saken dreier seg om.

Kommuner, vannkraftverk og strømutgifter

11. sep. 2023

Ny rapport: Noen sammenhenger og konsekvenser av en liberalisert kraftbransje.

– Staten unnviker realitetene

08. sep. 2023

Fjerde dag i Høyesterett: – Skal man vurdere realitetene i konsekvensene av de beslutninger det avstås myndighet til? Selvsagt skal man det, uttalte Nei til EUs advokat i sluttreplikken for Høyesterett.

Runddans om RME

08. sep. 2023

Tredje dag i Høyesterett: Reguleringsmyndigheten for energi (RME) skal være uavhengig av norske myndigheter og gjennomføre vedtakene som kommer fra ESA og ACER. Er RME da et norsk organ?

RME korker igjen for utbetaling av flaskehalsinntekter

07. sep. 2023

Statnett ville bruke flaskehalsinntekter til å bremse nettleieøkning. Reguleringsmyndigheten for energi (RME) sa nei. RME fungerer som EU-byrået ACERs forvaltningsorgan i Norge.

Når alarmen går i Høyesterett

06. sep. 2023

Hvem vet: Kanskje lå det symbolikk i at alarmen uforvarende ble utløst under rettsforhandlingene i Høyesterett onsdag.

- En historisk og rettshistorisk sak

05. sep. 2023

Første dag i Høyesterett: ACER utøver en myndighet som er mer omfattende enn det som ble lagt til grunn da Stortinget gjorde sitt ACER-vedtak. - Utviklingen i EU slår også inn i det regelverket som ble innført med tredje energimarkedspakke, påpeker Nei til EUs advokat Kjell Brygfjeld.

Når én pluss én blir én

04. sep. 2023

Vil Høyesterett sette strek for Stortingets praksis med å avstå suverenitet stykkevis og delt uten å gjøre opp samlet regnskap?

ACER-saken i Høyesterett 5. september 

29. aug. 2023

Høyesterett starter tirsdag 5. september behandlingen av ACER-søksmålet. Saken vil bli behandlet av Høyesterett i plenum.  

ACER-saken på 1-2-3

28. aug. 2023

Hva handler ACER-søksmålet om – og hva vil skje hvis Nei til EU får medhold i Høyesterett?

Finpusser argumentene i ACER-søksmålet

22. aug. 2023

Om to uker starter ACER-saken i Høyesterett. De siste forberedelsene gjøres nå av Nei til EU og våre advokater.