Nesten ingen vil ha Acer i ny meiningsmåling

Ei meiningsmåling utført av Sentio viser at berre 8,8 prosent av dei spurte ønskjer at Noreg skal bli ein del av Acer.

Meiningsmålinga vart utført frå 9. til 14. mars og spurte eit representativt utval på 1009 personar. På spørsmålet «Ønsker du at Norge skal bli med i ACER og slik sett bli en del av EUs energiunion?» var det altså berre 8,8 prosent som svarte ja. Eit klart fleirtal på 52,3 prosent svarte nei og 38,9 prosent visste ikkje.

Denne målinga stadfestar konklusjonane frå ei meiningsmåling utført av Sentio for Nei til EU i november.

Klar motstand mot suverenitetsavståing

Målinga viser også at berre eit lite mindretal aksepterer regjeringa sin føreslegne behandlingsmåte der Noreg vil bli tilslutta Acer med eit vanleg fleirtal i Stortinget.

Berre 10,8 prosent av dei spurte svarte nei på spørsmålet «Mener du at tilknytning til EUs energibyrå innebærer en suverenitetsavståelse som krever 3/4 flertall i Stortinget?». 41,7 prosent meinte at tilknytninga til Acer er ei slik suverenitetsavståing, og 47,5 prosent svarte «vet ikke».  

75,3 prosent meinte at straumen bør sikre langsiktig rimeleg straum til vanlege norske forbrukarar og norsk industri.

Vil at straumen skal kome forbrukarar og industri til gode

Heile 75,3 prosent av dei spurte meinte at straumen bør brukes til å sikre langsiktig rimeleg straum til vanlege norske forbrukarar og norsk industri. Berre 8,9 prosent meinte at energiressursane bør brukes til det som gjev størst avkasting til ei kvar tid. 15,8 prosent svarte «vet ikke».

Spørsmålet var formulert slik: «Mener du norske energiressurser primært burde brukes til å sikre langsiktig rimelig strøm til vanlige norske forbrukere og norsk industri, eller bør den brukes til det som gir størst avkastning til enhver tid?».

Meiningsmålinga vart initiert av Isabell Dahl, og finansert gjennom pengeinnsamling. 

reLATERT

Se alle arrangementer

Høringsuttalelse om fornybardirektivet

18. april 2024

Nord-Trøndelag Nei til EU krever at regjeringa utnytter handlingsrommet i EØS avtalen til å legge ned veto mot fornybardirektivet. Fristen for høringssvar går ut 19. april. Høringsuttalelsen er gjengitt i artikkelen

EØS-storm i spørretimen

17. april 2024

EUs fjerde energipakke, konsekvenser av veto i EØS og unntak fra EUs anbudstvang på jernbanen var noen av mange EØS-tema i Stortingets spørretime.

EU presser Norge til å vedta Energimarkedspakke 4.

12. april 2024

Da Regjeringa og Stortinget godtok EØS-avtalen i 1992, var det ei forutsetning at avtalen ikke skulle ha overnasjonal styring fra EU, og at Norge skulle ha sjølbestemmelse på vitale områder for oss. Avtalen skulle bare sikre adgang til det «indre markedet».

–Uakseptabel EU-innblanding

08. april 2024

– Det er totalt uakseptabelt at EUs energikommissær forsøker å blande seg inn i norske politiske beslutningsprosesser, sier Einar Frogner, leder i Nei til EU.

Turbin-demokratiet

08. april 2024

Den økonomiske liberalismen viser autoritært ansikt i EUs fornybardirektiv.

Nei til EUs innspill til partienes valgprogram

05. april 2024

Nei til EUs innspill til partiprogrammene frem mot stortingsvalget i 2025

Høringsuttalelse om fornybardirektivet

05. april 2024

Høringsuttalelse fra Nei til EU angående det reviderte fornybardirektivet.

Helseunion og ACER med Morten Harper

03. april 2024

Se opptak av Sør-Trøndelag Nei til EUs åpne møte på Litteraturhuset i Trondheim 10. januar 2024 med Morten Harper.

Det EU-styrte kraftregimet kan gi nye prisbomber

20. mars 2024

Norge har mistet adgangen til ensidig å bestemme nye prisområder for strømmen.

Rekordlav oppslutning om EØS

10. mars 2024

Det er flere som er for en handelsavtale med EU enn EØS-avtalen, viser en ny meningsmåling. Mange er usikre.

Del 3 Energi og kontrollen med krafta

12. feb. 2024

EU/EØS-regelverket har hatt stor innvirkning på norsk olje-, gass- og kraftsektor. Det gjelder på alt fra konsesjonspolitikk og ressursforvaltning til eierskap, selskapsstrukturer og markedsliberalisering.

Langreist strøm «forsvinner» i nettet. Du får regninga

18. jan. 2024

Det EU-styrte markedsregelverket fører til større energitap i strømnettet. Kostnadene blir overført til deg og meg gjennom økt nettleie.