Rekordlav oppslutning om EØS

Det er flere som er for en handelsavtale med EU enn EØS-avtalen, viser en ny meningsmåling. Mange er usikre.

Meningsmålingen er utført av Sentio på oppdrag fra Nei til EU. Spørsmålet som ble stilt: «Er du for eller mot en handelsavtale med EU som erstatter EØS-avtalen?» Svarene fordeler seg slik:

  • For: 35 %
  • Mot: 23 %
  • Vet ikke: 42 %

Dette er en nasjonal representativ undersøkelse der 1000 personer er spurt i nettskjema (webomnibus) i perioden 8.–13. februar 2024.

Rekordsvak oppslutning om EØS

Det er tydelig at mange er usikre i denne saken. Vet ikke-gruppen er størst, og fire av ti spurte er altså usikker.

Samtidig er oppslutningen om EØS-avtalen rekordsvak med bare 23 %.

De som er for å erstatte EØS-avtalen med en handelsavtale har et markant overtak i målingen. Det er 12 prosentpoeng flere som er for en handelsavtale enn EØS.

EØS-HandelsavtaleFebruar2024.jpg
35 % er for en handelsavtale som erstatter EØS-avtalen, 23 % er mot og 42 % svarer vet ikke i Sentios meningsmåling fra februar 2024.

Handelsavtale er et alternativ

Meningsmålingene som bare spør om ja eller nei til EØS-avtalen, har vist et ganske stort, men synkende flertall for EØS-avtalen. I Sentios måling for Klassekampen og Nationen i november 2023 svarte 50 % ja til EØS og 26 % nei (24 % vet ikke). Ja til EØS har her svekket seg kraftig den siste tiden (i mai 2022 svarte 65 % ja).

Målinger der de spurte får valget mellom EØS og en handelsavtale som alternativ, viser enda lavere oppslutning om EØS.

Støtten til EØS har falt kraftig på tre år

En måling i mai 2022 med det samme spørsmålet som nå i februar («Er du for eller mot en handelsavtale med EU som erstatter EØS-avtalen?») ga som svar 34,2 % for, 27,1 % mot og 38,8 % vet ikke. Siden mai 2022 har det altså vært en klar nedgang blant de som støtter EØS og en klar økning av antallet usikre. Det har også blitt noen flere som er for en handelsavtale.

En tidligere måling, i januar 2022, med et lignende spørsmål («Foretrekker du en handelsavtale med EU i stedet for EØS-avtalen?») ga dette resultatet: 33,2 % ja, 32,6 % nei og 34,1 % vet ikke.

Tilbake i februar 2021 var det flere som støttet EØS-avtalen. Spørsmålet var: «Støtter du en handelsavtale med EU i stedet for EØS-avtalen?». Da svarte 23 % ja, 38 % nei og 39 % vet ikke.

reLATERT

Se alle arrangementer

Nyanser av EØS

22. april 2024

EØS-utredningen gjør rett i å avdramatisere konsekvensene ved å bruke vetoretten mot EU-regler.

Rådsmøtet: – Vi sier ja til folkestyre!

20. april 2024

– For mange i Oslo er det veldig langt til makta i regjering og Storting. Men det er enda mye lenger til Brussel, sa Einar Frogner i åpningstalen på Nei til EUs rådsmøte.

Om NOU 2024:7 Norge og EØS: utvikling og erfaringer

18. april 2024

Hva sier dissensene og mindretallsmerknadene i den nye EØS-utredningen?

Folkestyret er sterkt truet av EØS-avtalen  

18. april 2024

Det viktigste for Nei til EU er folkestyret. Avgjørelsene skal tas av folkevalgte organ. Etter to EØS-utredninger denne våren er det demokratiske underskuddet i EØS for oss tydeligere og tydeligere.  

EØS-storm i spørretimen

17. april 2024

EUs fjerde energipakke, konsekvenser av veto i EØS og unntak fra EUs anbudstvang på jernbanen var noen av mange EØS-tema i Stortingets spørretime.

Fornyet debatt om EØS

17. april 2024

Se webinaret med Nei til EUs leder Einar Frogner og utredningsleder Morten Harper direkte onsdag 24. april kl. 14:00-14:20 eller i opptak her.

EU presser Norge til å vedta Energimarkedspakke 4.

12. april 2024

Da Regjeringa og Stortinget godtok EØS-avtalen i 1992, var det ei forutsetning at avtalen ikke skulle ha overnasjonal styring fra EU, og at Norge skulle ha sjølbestemmelse på vitale områder for oss. Avtalen skulle bare sikre adgang til det «indre markedet».

Alternativet til EØS ligger foran oss 

11. april 2024

Vårt alternativ til EØS-avtalen vil styrke folkestyret og kontrollen over kraftmarkedet, arbeidsliv, næringspolitikk, helse og miljø. 

EØS-rapporten fra Eldring-utvalget er virkelighetsfjern 

11. april 2024

Mens stadig færre støtter EØS-avtalen, og flere heller vil ha en handelsavtale, svarer ikke utredningen fra det regjeringsoppnevnte Eldring-utvalget på de viktige spørsmålene i EØS-debatten.

Turbin-demokratiet

08. april 2024

Den økonomiske liberalismen viser autoritært ansikt i EUs fornybardirektiv.

Nei til EUs innspill til partienes valgprogram

05. april 2024

Nei til EUs innspill til partiprogrammene frem mot stortingsvalget i 2025

Høringsuttalelse om fornybardirektivet

05. april 2024

Høringsuttalelse fra Nei til EU angående det reviderte fornybardirektivet.