Meningsmåling utført av Sentio i januar 2022: «Foretrekker du en handelsavtale med EU i stedet for EØS-avtalen?» 33,2 % ja, 32,6 % nei og 34,1 % vet ikke. (Grafikk: Nei til EU.)

Flere vil ha handelsavtale enn EØS

Står oppslutningen om EØS for fall? En ny meningsmåling viser at det er flere som foretrekker en handelsavtale med EU enn EØS-avtalen.

Meningsmålingen er utført av Sentio på oppdrag fra Nei til EU. Spørsmålet som ble stilt er: «Foretrekker du en handelsavtale med EU i stedet for EØS-avtalen?» Svarene fordeler seg på denne måten:

  • Ja: 33,2 %
  • Nei: 32,6 %
  • Vet ikke: 34,1 %
Handelsavtale vs EØS Jan22b
Grafikk: Nei til EU.

Målingen er en nasjonal representativ undersøkelse der 1011 personer er spurt i nettskjema (webomnibus) i perioden 28.–31. januar. Her har altså tilhengerne av å erstatte EØS-avtalen med en handelsavtale et overtak, selv om forskjellen er liten (0,6 prosentpoeng) og vet ikke-gruppen er stor.

Ser et stemningsskifte

Mens en del andre undersøkelser har vist et betydelig flertall for EØS, viser denne målingen at EØS-avtalen er omstridt og deler befolkningen i tre ganske like store grupper. De andre målingene spør som regel om ja eller nei til EØS-avtalen, uten å vise til noe alternativ.

Nei til EU-leder Roy Pedersen ser et stemningsskifte, og mener det er ikke så merkelig:

– Vi har en olje- og energiminister som åpent sier at EØS-avtalen står i veien for å gjøre noe med strømprisene. Det går an å bli EØS-motstander av mindre. Vi må fortsette med meningsmålinger som har handelsavtale som svaralternativ, sier Pedersen.

Stort bilde i toppen: Meningsmåling utført av Sentio i januar 2022: «Foretrekker du en handelsavtale med EU i stedet for EØS-avtalen?» 33,2 % ja, 32,6 % nei og 34,1 % vet ikke. (Grafikk: Nei til EU.)

reLATERT

Se alle arrangementer

Balansekunst på markedets premisser

28. nov. 2023

EØS-avtalen kan åpne for frikobling av strømprisen fra markedsregelverket til EU. Men dette hadde ikke Strømprisutvalget «tid og kapasitet» til å vurdere!

Krona for klima og arbeid

27. nov. 2023

Innføring av euro i Norge ville frata nye grønne næringer et formidabelt konkurransefortrinn.

Forsvar arbeidsmiljøloven og innleieforbudet mot ESA! 

21. nov. 2023

Uttalelse fra Nei til EUs rådsmøte 19. november 2023.

Forsiktig utenriksminister på glatt føre

15. nov. 2023

Utenriksminister Espen Barth Eide sa i sin redegjørelse om viktige EU- og EØS-saker at han ikke vil kutte svinger. Enn så lenge bruker han bare blinklyset.

Politiske krafttak må til

14. nov. 2023

Det er ikke lenger omstridt at de to siste utenlandskablene har vært utslagsgivende for strømprisen. Det kontroversielle består nå i hvilke politiske grep som er mulige.

Faktum som forsvant

13. nov. 2023

Bak Høyesteretts klare konklusjon i Acer-dommen ligger det mange motsetninger og forhold som ikke er vurdert.

Hva sier Høyesterett i ACER-dommen?

09. nov. 2023

Høyesterettsdommen i ACER-saken tar ikke stilling til konsekvensene for strømprisen eller andre følger av at Norge er blitt integrert i EUs energimarked. Det Høyesterett behandler er den direkte beslutningsmyndigheten som isolert sett er overført til EØS-tilsynet ESA.

Ingen kur for alt

07. nov. 2023

Hva er virkninger og bivirkninger av EUs nye helseunion?

Til forsvar for en tapt sak

07. nov. 2023

Etter Acer-dommen i Høyesterett er vernet om norsk myndighet og suverenitet i Grunnloven satt ut av spill.

I dag tenker jeg på EØS-avtalen!

02. nov. 2023

Jonas og Erna vet så altfor godt at å sitte stille i båten gjør at EØS-avtalen vil bli utvidet med ca. 2 direktiver og en rekke forordninger hver eneste dag. Det blir så mye at folk flest ikke har kapasitet til å følge strømmen av rettsakter inn i norsk lovverk.

Dramatisk skifte om EØS, ACER og innleie i Fellesforbundet

27. okt. 2023

– Vedtakene på Fellesforbundets landsmøte er svært viktige, sier Einar Frogner, leder i Nei til EU. 

Frykter en mer EU-positiv regjering med nye statsråder fra Europabevegelsen 

19. okt. 2023

Andreas Bjelland Eriksen som er den nye klima- og miljøministeren har tidligere bakgrunn fra Europeisk Ungdom sitt sentralstyre fra 2012 til 2013 og Espen Barth Eide, som er ny utenriksminister, har tidligere vært generalsekretær for Europabevegelsen.