Meningsmåling utført av Sentio i mai 2022: «Er du for eller mot en handelsavtale med EU som erstatter EØS-avtalen?»  34,2 % for, 27,1 % mot og 38,8 % vet ikke. (Grafikk: Nei til EU.)

Bare 1 av 4 støtter EØS

En fersk meningsmåling viser at det er flere som støtter en handelsavtale med EU enn EØS-avtalen.

Meningsmålingen er utført av Sentio på oppdrag fra Nei til EU. Spørsmålet som ble stilt er: «Er du for eller mot en handelsavtale med EU som erstatter EØS-avtalen?» Svarene fordeler seg på denne måten:

  • For: 34,2 %
  • Mot: 27,1 %
  • Vet ikke: 38,8 %

Målingen er en nasjonal representativ undersøkelse der 1004 personer er spurt i nettskjema (webomnibus) i perioden 19.–25. mai.

Markant forskjell

De som er for å erstatte EØS-avtalen med en handelsavtale har et markant overtak i målingen, selv om vet ikke-gruppen også er stor. Det er 7 prosentpoeng flere som er for en handelsavtale enn EØS. Bare litt over 1 av 4 spurte hegner om EØS-avtalen.

Hvis vi holder vet ikke-gruppen utenfor, er det 55,8 % som er for en handelsavtale som erstatter EØS-avtalen, mens 44,2 % er mot.

Handelsavtale vs EØS Mai22B
«Er du for eller mot en handelsavtale med EU som erstatter EØS-avtalen?» (Grafikk: Nei til EU.)

Det er flere menn enn kvinner som er for en handelsavtale. I alle aldersgrupper unntatt de over 75 år er det et flertall for handelsavtale. Blant de yngste (18–24 år) er det 37,9 % som er for handelsavtale og bare 19,4 % som heller vil ha EØS. Om vi ser på fylkesnivå, er ønsket om å erstatte EØS med en handelsavtale aller sterkest i Oslo: 42,3 % er for og 21,5 % er mot. Målingen inneholder ikke partipreferanser.

Handelsavtale er et alternativ

En del andre undersøkelser har vist et nokså klart flertall for EØS, men disse målingene spør som regel om ja eller nei til EØS-avtalen, uten å vise til noe alternativ. Denne nye målingen viser derimot at EØS-avtalen har støtte fra bare omtrent en fjerdedel og at mange er usikre på hva de mener om EØS. Resultatet deler befolkningen i tre grupper, der de som er mot handelsavtale og støtter EØS-avtalen er den minste gruppen. En måling i januar, med en lignende spørsmålsstilling, viste også at oppslutningen om EØS slår sprekker.

Nei til EU-leder Roy Pedersen mener særlig strømpriskrisen kan forklare at flere nå ønsker et alternativ til EØS:

– Stadig flere ser at strøm på børs, kabler til utlandet og tilknytning til EUs energibyrå ACER fører til høye strømpriser og usikre arbeidsplasser. Når landets statsminister ikke vil ta grep fordi det støter mot EØS-avtalen er det bare naturlig at flere vil ha handelsavtale framfor en avtale som fratar de folkevalgte makt bit for bit, sier Pedersen

Stort bilde i toppen: Meningsmåling utført av Sentio i mai 2022: «Er du for eller mot en handelsavtale med EU som erstatter EØS-avtalen?» 34,2 % for, 27,1 % mot og 38,8 % vet ikke. (Grafikk: Nei til EU.)

reLATERT

Se alle arrangementer

Fiskeripolitisk møte på Leknes - kvote politikkens konsekvenser i Norske fiskerier

30. nov. 2022

EØS gjør at markedets frie bevegelser av varer, tjenester, kapital og personer i all fiskehandel etter landing er fullt ut konkurranseutsatt. Flåten er delvis skjerma: EU-borgere kan eie og delta i fiske med båter under 15 m, noe som ikke lå inne da EØS ble innført.

Erstatt EØS-avtalen med en jevnbyrdig handelsavtale 

21. nov. 2022

Nei til EU vil arbeide for at Norge skal si opp EØS-avtalen og etablere en ny handelspolitikk overfor EU.

Landbrukspolitikken vår vil vi styre sjølve, slik avtala var!   

17. nov. 2022

I ei tid med mykje usikkerheit er det enda viktigare enn nokon gong å verne om norsk landbruk. Med mat produsert på norske ressursar, over heile landet, så sikrar vi eige folk rein og trygg mat.  

Strømprisen skal avgjøres i Norge og ikke av EU  

16. nov. 2022

Nei til EU vil umiddelbart foreslå å forby utbygging av Bitcoin datasenter, som ESA påtvinger Norge å likebehandle med annen datasentervirksomhet. Bitcoin er en virksomhet som fremmer økonomisk kriminalitet. 

Energiparadokset

15. nov. 2022

Vil det indre markedet bli skjøvet til side for å sørge for mer pålitelig energiforsyning i EU og i Norge?

På jernbane og taxi løper regjeringen fra Hurdalserklæringen  

12. nov. 2022

Hurdalserklæringen var en seier for alle som ville utfordre handlingsrommet i EØS-avtalen.   

Verden er større enn EU

11. nov. 2022

Roy Pedersens tale ved åpningen av Nei til EUs landsmøte 11. november 2022.

ACER-saken dag 4 og 5

09. nov. 2022

Borgarting lagmannsrett, dag 4 og 5:  Fra prosedyrene – noen refleksjoner, med særlig vekt på grunnlovens skranker.

Færre enn to av ti støtter ACER

07. nov. 2022

Bare 17,6 prosent av de spurte er mot at Norge melder seg ut av EUs energibyrå ACER, viser en ny meningsmåling.

Siste skritt for Acer

07. nov. 2022

Hvor ble det av realitetene i at suverenitetsavståelsen på energi i EØS skulle være «lite inngripende»?

ACER-saken dag 2

02. nov. 2022

I Borgarting lagmannsrett: Nei til EU vs. Staten – ACER-saken og grunnloven §§ 1, 26 eller 115?

Året 1980 som endra alt

01. nov. 2022

Siste høyrebølge har vart i over 40 år – er det ikke på tide at den snus?