23 treff på ESA

07. okt. 2020

ESA bringer norsk helselovgivning inn for EFTA-domstolen

Skal hver enkelt på egen hånd bestille dyr behandling i andre EU-land uten forhåndsgodkjennelse av det norske helsevesenet? Og kreve at det meste dekkes av vårt helsevesen?

27. mai 2020

EØS verner subsidier til kryptovaluta

Stortinget vedtok å innføre full elavgift for utvinning av kryptovaluta fra 1.3.2019. I to år har de forhandlet med ESA om å få lov til å gjennomføre Stortingets vedtak. Nå gir regjeringen seg. Dermed fortsetter subsidiene av en næring som ingen parti i Norge vil subsidiere.

26. mai 2020

ESA holder PIN-koden til den norske statskassa

Det måtte en pandemi til før EØS-tilsynet ESA lot oss få delvis tilgang til vårt eget pengeskrin.

29. april 2020

Sett heller ESA i karantene

Selv uten å bryte EØS-avtalen kan Norge gå til ensidige beskyttelsestiltak. Uten å be ESA om lov. Så hvorfor gjør vi det ikke?

02. april 2020

EU og ESA avgjør rammene for norske krisetiltak

Over tid kan ikke Norge leve med at vår handlefrihet i en krisesituasjon er begrenset av EU.

07. aug. 2019

Omkamp om vannkraftressursene

Overvåkingsorganet ESA forsøker seg på omkamp om norske vannkraftkonsesjoner. EØS-avtalens vaktbikkje mener det norske konsesjonssystemet kan være i strid med EUs tjenestedirektiv.

10. april 2019

ESA-krav om taxifrislipp er feil medisin

ESA mener at dagens regulering av drosjenæringa er i strid med etableringsretten i EØS-avtalen. Regjeringa følger opp ved å forskrive enda mer av en medisin som allerede gir negative virkninger.

21. feb. 2019

«Proaktiv» meldeplikt til ESA gjør demokratiet til en parodi

EU forbereder et nytt direktiv som presiserer hvordan Tjenestedirektivet skal håndheves. Norge og de andre EFTA-statene i EØS legger seg ikke bare flate – de ber om forhåndssensur fra ESA før nye nasjonale reguleringer kommer opp til vedtak.

Tid: Lørdag 24. november 2018 kl. 10:00 - 14:00
Sted: P-hotels, sentralt i Oslo. Grensen 19, 0159 Oslo

Seminar om EUs byråer, suverenitetsavståelse og hvordan dette påvirker EØS-avtalen

Antallet overnasjonale EU-byråer eksploderer. Hvordan påvirker dette norsk suverenitet. Undergraver dette EØS-avtalen?

06. april 2018

Et arbeidsliv under EU-tilsyn?

Et EU-byrå for arbeidslivet kan bety et tilbakeskritt i kampen mot sosial dumping – og en mulig rasering av den norske modellen.