18 treff på ESA

16. mars 2017

Forslag om fergeregister gir sosial dumping

Mange hundre norske sjøfolk står i fare for å miste jobben når regjeringen foreslår å endre forskriften om fartsområdebegrensningen for passasjerskip registrert i Norsk internasjonalt skipsregister (NIS). Det betyr at ferger til både Tyskland og Danmark i stedet kan hyre inn billigere utenlandsk arbeidskraft.

19. des. 2017

Vil EØS-tilpasse drosjene

Regjeringa bøyer seg for ESA, drosjesjåførene betaler prisen.

16. nov. 2018

Seminar om EUs byråer, suverenitetsavståelse og hvordan dette påvirker EØS-avtalen

Antallet overnasjonale EU-byråer eksploderer. Hvordan påvirker dette norsk suverenitet. Undergraver dette EØS-avtalen?

06. april 2018

Et arbeidsliv under EU-tilsyn?

Et EU-byrå for arbeidslivet kan bety et tilbakeskritt i kampen mot sosial dumping – og en mulig rasering av den norske modellen.

21. feb. 2019

«Proaktiv» meldeplikt til ESA gjør demokratiet til en parodi

EU forbereder et nytt direktiv som presiserer hvordan Tjenestedirektivet skal håndheves. Norge og de andre EFTA-statene i EØS legger seg ikke bare flate – de ber om forhåndssensur fra ESA før nye nasjonale reguleringer kommer opp til vedtak.

10. april 2019

ESA-krav om taxifrislipp er feil medisin

ESA mener at dagens regulering av drosjenæringa er i strid med etableringsretten i EØS-avtalen. Regjeringa følger opp ved å forskrive enda mer av en medisin som allerede gir negative virkninger.

07. aug. 2019

Omkamp om vannkraftressursene

Overvåkingsorganet ESA forsøker seg på omkamp om norske vannkraftkonsesjoner. EØS-avtalens vaktbikkje mener det norske konsesjonssystemet kan være i strid med EUs tjenestedirektiv.

27. okt. 2017

Uken som gikk: Hvem skal styre strømmen?

Regjeringen møter motbør mot å legge Norge under EUs energibyrå ACER. Samtidig er det skjær i sjøen for utstasjoneringsdirektivet i EU.

06. des. 2017

Positivt møte på Stortinget med Olaug Bollestad fra Kristelig Folkeparti

KrF må forlange at forslaget om å avstå suverenitet til EUs energibyrå, blir behandlet etter Grunnlovens § 115. Dette var hovedbudskapet da Nei til EU møtte Olaug Bollestad på Stortinget.

12. des. 2017

Si nei til EUs energibyrå!

La oss beholde makten over energipolitikken vår.