Utvinning av kryptovaluta krever enorme mengder strøm.

EØS verner subsidier til kryptovaluta

Stortinget vedtok å innføre full elavgift for utvinning av kryptovaluta fra 1.3.2019. I to år har de forhandlet med ESA om å få lov til å gjennomføre Stortingets vedtak. Nå gir regjeringen seg. Dermed fortsetter subsidiene av en næring som ingen parti i Norge vil subsidiere.

Digitaliseringsminister Helleland nevner knapt motstanden fra EU/ESA i sin begrunnelse. Ikke annet Men sannheten er at vedtak var fattet og det ville blitt innført full elavgift fra 1.3.2019 dersom  ikke Norge har satt seg i den situasjonen at de må ha godkjenning fra ESA. Attpåtil for norsk avgiftspolitikk som ikke skulle være en del av EØS-avtalen. Det går fram av regjeringens redegjørelse av 20.2.2020 om sentrale EU- og EØS-saker i forvaltningen godt gjemt under andre saker i redegjørelsen fra Finansdepartementet.

Nå fortsetter subsidiene av en næring som ingen parti i Norge vil subsidiere,

Redusert elavgift for datasentre ble innført 1.1.2016. Regjeringspartiene H, FrP, V og KrF ble i budsjettet for 2019 enige om å innføre full elavgift for utvinning av kryptovaluta fra 1.3.2019.

Det er ikke småpenger det er snakk om. Full elavgift er 16,13 øre/kWh mens redusert elavgift er 0,5 05 øre/kWh. Brukes det 1 tWh (1 milliard kilowattimer) er forskjellen 156 millioner årlig.

Det er mange grunner til å ikke subsidiere kryptovaluta. Den brukes til hvitvasking, krever voldsomt med energi, skaper et avfallsproblem med tusenvis av datamaskiner som byttes ut etter halvannet år. Det blir nesten ingen arbeidsplasser. Men det aller viktigste er at vi har annet å bruke den dyrebare strømmen til når samfunnet skal elektrifiseres.

Gjennom EØS-avtalen har Norge kommet i en situasjon der vi må be EU-reglenes voktere i Brussel om lov til å gjennomføre stortingsvedtak. Imens fortsetter subsidiene av en næring som ingen parti i Norge vil subsidiere. 

Oppdatert artikkel

Denne artikkelen ble opprinnelig publisert 1. april 2020, og ble oppdatert 27. mai 2020. 

Stort bilde i toppen: Utvinning av kryptovaluta krever enorme mengder strøm. (CC0 Pixabay)

reLATERT

Se alle arrangementer

Balansekunst på markedets premisser

28. nov. 2023

EØS-avtalen kan åpne for frikobling av strømprisen fra markedsregelverket til EU. Men dette hadde ikke Strømprisutvalget «tid og kapasitet» til å vurdere!

Forsvar arbeidsmiljøloven og innleieforbudet mot ESA! 

21. nov. 2023

Uttalelse fra Nei til EUs rådsmøte 19. november 2023.

Kampen for politisk kontroll over krafta fortsetter 

21. nov. 2023

Uttalelse fra Nei til EUs rådsmøte 19. november 2023.

Forsiktig utenriksminister på glatt føre

15. nov. 2023

Utenriksminister Espen Barth Eide sa i sin redegjørelse om viktige EU- og EØS-saker at han ikke vil kutte svinger. Enn så lenge bruker han bare blinklyset.

Politiske krafttak må til

14. nov. 2023

Det er ikke lenger omstridt at de to siste utenlandskablene har vært utslagsgivende for strømprisen. Det kontroversielle består nå i hvilke politiske grep som er mulige.

Høyesterett utvilsomt i tvil om sin egen rolle

13. nov. 2023

Det er en merkelig juridisk tilnærming når landets øverste domstol egentlig fraskriver seg ansvaret for å hegne om Grunnloven slik den til enhver tid er formulert.

Faktum som forsvant

13. nov. 2023

Bak Høyesteretts klare konklusjon i Acer-dommen ligger det mange motsetninger og forhold som ikke er vurdert.

Hva sier Høyesterett i ACER-dommen?

09. nov. 2023

Høyesterettsdommen i ACER-saken tar ikke stilling til konsekvensene for strømprisen eller andre følger av at Norge er blitt integrert i EUs energimarked. Det Høyesterett behandler er den direkte beslutningsmyndigheten som isolert sett er overført til EØS-tilsynet ESA.

Ingen kur for alt

07. nov. 2023

Hva er virkninger og bivirkninger av EUs nye helseunion?

Til forsvar for en tapt sak

07. nov. 2023

Etter Acer-dommen i Høyesterett er vernet om norsk myndighet og suverenitet i Grunnloven satt ut av spill.

I dag tenker jeg på EØS-avtalen!

02. nov. 2023

Jonas og Erna vet så altfor godt at å sitte stille i båten gjør at EØS-avtalen vil bli utvidet med ca. 2 direktiver og en rekke forordninger hver eneste dag. Det blir så mye at folk flest ikke har kapasitet til å følge strømmen av rettsakter inn i norsk lovverk.

Kampen mot EUs energiunion og ACER fortsetter!  

31. okt. 2023

– Høyesteretts dom i ACER-rettssaken var en skuffelse. Landets høyeste domstol har dessverre gitt grønt lys for Stortingets ja til ACER i 2018, sier Nei til EU-leder Einar Frogner.