Utvinning av kryptovaluta krever enorme mengder strøm.

EØS verner subsidier til kryptovaluta

Stortinget vedtok å innføre full elavgift for utvinning av kryptovaluta fra 1.3.2019. I to år har de forhandlet med ESA om å få lov til å gjennomføre Stortingets vedtak. Nå gir regjeringen seg. Dermed fortsetter subsidiene av en næring som ingen parti i Norge vil subsidiere.

Digitaliseringsminister Helleland nevner knapt motstanden fra EU/ESA i sin begrunnelse. Ikke annet Men sannheten er at vedtak var fattet og det ville blitt innført full elavgift fra 1.3.2019 dersom  ikke Norge har satt seg i den situasjonen at de må ha godkjenning fra ESA. Attpåtil for norsk avgiftspolitikk som ikke skulle være en del av EØS-avtalen. Det går fram av regjeringens redegjørelse av 20.2.2020 om sentrale EU- og EØS-saker i forvaltningen godt gjemt under andre saker i redegjørelsen fra Finansdepartementet.

Nå fortsetter subsidiene av en næring som ingen parti i Norge vil subsidiere,

Redusert elavgift for datasentre ble innført 1.1.2016. Regjeringspartiene H, FrP, V og KrF ble i budsjettet for 2019 enige om å innføre full elavgift for utvinning av kryptovaluta fra 1.3.2019.

Det er ikke småpenger det er snakk om. Full elavgift er 16,13 øre/kWh mens redusert elavgift er 0,5 05 øre/kWh. Brukes det 1 tWh (1 milliard kilowattimer) er forskjellen 156 millioner årlig.

Det er mange grunner til å ikke subsidiere kryptovaluta. Den brukes til hvitvasking, krever voldsomt med energi, skaper et avfallsproblem med tusenvis av datamaskiner som byttes ut etter halvannet år. Det blir nesten ingen arbeidsplasser. Men det aller viktigste er at vi har annet å bruke den dyrebare strømmen til når samfunnet skal elektrifiseres.

Gjennom EØS-avtalen har Norge kommet i en situasjon der vi må be EU-reglenes voktere i Brussel om lov til å gjennomføre stortingsvedtak. Imens fortsetter subsidiene av en næring som ingen parti i Norge vil subsidiere. 

Oppdatert artikkel

Denne artikkelen ble opprinnelig publisert 1. april 2020, og ble oppdatert 27. mai 2020. 

Stort bilde i toppen: Utvinning av kryptovaluta krever enorme mengder strøm. (CC0 Pixabay)

reLATERT

Se alle arrangementer

EØS-dressen er for trang for stortingsvedtak

30. juni 2020

Dressen som noen mener tjente oss godt på 1990-tallet, er blitt en tvangstrøye. Da er det eneste fornuftige å skifte ut hele dressen med en ny.

Høyesterett skal prøve ACER-saken

23. juni 2020

Høyesteretts ankeutvalg har bestemt at Høyesterett skal behandle ACER-søksmålet. Dermed vil vår høyeste domstol ta stilling til Statens påstand om å avvise saken.

EFTA-parlamentarikere kritiserer EU og vil styrke EFTA

19. juni 2020

EU-kommisjonen får skarp kritikk av EFTA-parlamentarikerne fordi EU på vårparten ila eksportforbud på smittevernutstyr til EFTA-statene.

Utfordrer partiene før valgkampen

16. juni 2020

Nei til EU har nå sendt brev til alle stortingspartiene der de blir utfordret på viktige EU- og EØS-spørsmål fram mot Stortingsvalgkampen i 2021.

Se nettlanseringen av Vett 2-2020

11. juni 2020

Nå kan du se video av nettlanseringen av Vettheftet "Helt krise. EU og EØS i koronaens tid".

Kastanjetreet, kriseberedskap og korona 

10. juni 2020

Krisesituasjonen har vist viktigheten av nasjonal råderett og sjølforsyning, skriver Kathrine Kleveland i lederartikkelen i Standpunkt.

Hareide er ensporet

08. juni 2020

Det er et stort paradoks hvis KrF skal lede an i suverenitetsavståelse til EU-organer og føre norsk jernbane inn i EU.

Vett 2 2020: Helt krise

03. juni 2020

EU og EØS i koronaens tid.

Fortsatt fri bevegelse

29. mai 2020

EUs frie arbeidsmarked og koronakrisa.

ESA holder PIN-koden til den norske statskassa

26. mai 2020

Det måtte en pandemi til før EØS-tilsynet ESA lot oss få delvis tilgang til vårt eget pengeskrin.

Ingunn Foss og EØS

25. mai 2020

Med bakgrunn i corona-krisen har Ingunn Foss et innlegg 12. mai med klar adresse til oss EU-motstandere. Ønsket om mer normale tilstander er noe alle er enig i.

Standpunkt 2-2020

20. mai 2020

I dette nummeret av Standpunkt kan du lese om EUs fjerde jernbanepakke, om matproduksjon og kriseberedskap, og mykje meir.