Utvinning av kryptovaluta krever enorme mengder strøm.

EØS verner subsidier til kryptovaluta

Stortinget vedtok å innføre full elavgift for utvinning av kryptovaluta fra 1.3.2019. I to år har de forhandlet med ESA om å få lov til å gjennomføre Stortingets vedtak. Nå gir regjeringen seg. Dermed fortsetter subsidiene av en næring som ingen parti i Norge vil subsidiere.

Digitaliseringsminister Helleland nevner knapt motstanden fra EU/ESA i sin begrunnelse. Ikke annet Men sannheten er at vedtak var fattet og det ville blitt innført full elavgift fra 1.3.2019 dersom  ikke Norge har satt seg i den situasjonen at de må ha godkjenning fra ESA. Attpåtil for norsk avgiftspolitikk som ikke skulle være en del av EØS-avtalen. Det går fram av regjeringens redegjørelse av 20.2.2020 om sentrale EU- og EØS-saker i forvaltningen godt gjemt under andre saker i redegjørelsen fra Finansdepartementet.

Nå fortsetter subsidiene av en næring som ingen parti i Norge vil subsidiere,

Redusert elavgift for datasentre ble innført 1.1.2016. Regjeringspartiene H, FrP, V og KrF ble i budsjettet for 2019 enige om å innføre full elavgift for utvinning av kryptovaluta fra 1.3.2019.

Det er ikke småpenger det er snakk om. Full elavgift er 16,13 øre/kWh mens redusert elavgift er 0,5 05 øre/kWh. Brukes det 1 tWh (1 milliard kilowattimer) er forskjellen 156 millioner årlig.

Det er mange grunner til å ikke subsidiere kryptovaluta. Den brukes til hvitvasking, krever voldsomt med energi, skaper et avfallsproblem med tusenvis av datamaskiner som byttes ut etter halvannet år. Det blir nesten ingen arbeidsplasser. Men det aller viktigste er at vi har annet å bruke den dyrebare strømmen til når samfunnet skal elektrifiseres.

Gjennom EØS-avtalen har Norge kommet i en situasjon der vi må be EU-reglenes voktere i Brussel om lov til å gjennomføre stortingsvedtak. Imens fortsetter subsidiene av en næring som ingen parti i Norge vil subsidiere. 

Oppdatert artikkel

Denne artikkelen ble opprinnelig publisert 1. april 2020, og ble oppdatert 27. mai 2020. 

Stort bilde i toppen: Utvinning av kryptovaluta krever enorme mengder strøm. (CC0 Pixabay)

reLATERT

Se alle arrangementer

Modellmakeri om EØS 

24. mai 2024

Det er svært lite troverdig at handelen med EU skulle bli redusert med en tredjedel uten EØS-avtalen. 

Oslo Nei til EUs høringsinnspill til Fornybardirektivet

21. mai 2024

Oslo Nei til EU støtter ikke forslaget om at Fornybardirektivet skal gjøres gjeldende for Norge.

Handelen og samarbeidet kan fortsette uten EØS-avtalen

16. mai 2024

Den dagen EØS-avtalen sies opp, overtar automatisk handelsavtalen mellom Norge og EU igjen. Den sikrer tollfrihet for norske industrivarer til EU, skriver Einar Frogner, leder av Nei til EU.

EUs helikopterregelverk HOFO på norsk sokkel 

15. mai 2024

Faglig utvalg i Nei til EU arrangerer webinar om EUs helikopterregelverk HOFO på norsk sokkel den 29. mai klokka 11.00 til 11.30.  Se webinaret her!

Den europeiske unionen viser sitt sanne andlet.  

08. mai 2024

Norske styresmakter har ikkje avgjort om dei vil seia ja til Fornybardirektivet, heller ikkje når dei eventuelt vil ta eit standpunkt i saka.   Dette likar den europeiske unionen lite. Kommissæren for det aktuelle politikkområdet stiller krav, kjem med fristar og meir enn antydar straffereaksjonar.

Tvilsom gevinst av EØS

08. mai 2024

Anslagene for økonomisk gevinst samsvarer dårlig med den faktiske økonomiske utviklingen i EU gjennom tiårene med EØS-avtalen.

Kraft og tvang mot folkestyre

29. april 2024

Fornybardirektivet går løs på selve grunnlaget for lokaldemokratiet.

Veto mot fornybardirektivet 

29. april 2024

EUs energikomissær Kadri Simson truer Norge med konsekvenser dersom ikke Fornybardirektivet innføres innen august 2024. EU kommer med direkte trusler mot Norge.  

EØS-debatten er et spørsmål om å ta demokratiet på alvor 

29. april 2024

For å sikre folkestyret må Norge stanse maktoverføringen til EU. Regjeringens lovnader om å bruke handlingsrommet i EØS må følges opp i praksis.

EUs reviderte avløpsdirektiv mangler lokal tilpasning 

29. april 2024

Forurensing fra avløp må reduseres, men EUs reviderte avløpsdirektiv mangler lokal tilpasning og går dermed feil vei inn i fremtiden. 

EUs bygningsenergidirektiv mangler lokal tilpasning 

29. april 2024

Klimagassutslipp fra bygg må ned, men bygningsenergidirektivet mangler lokal tilpasning og går dermed feil vei inn i fremtiden. 

Nyanser av EØS

22. april 2024

EØS-utredningen gjør rett i å avdramatisere konsekvensene ved å bruke vetoretten mot EU-regler.