95 treff på Transport og kommunikasjon

19. jan. 2018

En brei allianse må til for å stanse oppsplitting og EU-overstyring av norsk jernbane

– Jernbanereformen er besluttet uten faglig begrunnelse og økonomiske estimater, sier Jane Sæthre, leder i Norsk Jernbaneforbund (NJF).

03. des. 2018

Åpent møte om Jernbanepakke 4 og privatisering av Nordlandsbanen

Onsdag 5.desember kl. 18.30 på Kulturverkstedet i Mosjøen

10. des. 2018

Møte om Jernbanepakke 4 og privatisering av Nordlandsbanen i Mosjøen

Nordland Nei til EU i samarbeid med Vefsn Nei til EU avholdt møte om Jernbanepakke 4 og privatisering av Nordlandsbanen i Mosjøen, onsdag 5. desember på Kulturverkstedet.

30. aug. 2018

Departementalt sporskifte

|| Dette er vårt avsluttende innlegg i debatten som har pågått i Bergens Tidende i august. Ketil Solvik-Olsen meldte sin avgang som samferdselsminister samme dag som innlegget ble skrevet. Red. ||

28. aug. 2018

Alvorlig signalfeil, statsråd

Forsikringene fra statsråd Ketil Solvik-Olsen om at verken sikkerheten eller norsk suverenitet står i fare dersom EUs fjerde jernbanepakke blir gjort gjeldende i Norge, minner mest om signalfeil.

10. april 2019

ESA-krav om taxifrislipp er feil medisin

ESA mener at dagens regulering av drosjenæringa er i strid med etableringsretten i EØS-avtalen. Regjeringa følger opp ved å forskrive enda mer av en medisin som allerede gir negative virkninger.

30. juni 2017

Standpunkt 4-2017 til Stortingsvalgkampen

I samband med Stortingsvalget laget Nei til EU 19 ulike spesialutgaver av Standpunkt til utdeling i fylkene.

25. aug. 2017

Vil et nytt Storting stanse privatisering og oppsplitting av jernbanen?

Arbeiderpartiet kan komme til å avgjøre om Norge sier nei til EUs fjerde jernbanepakke og dermed gjøre det mulig å stanse eller reversere konkurranseutsetting av persontrafikken og oppsplitting av NSB.

23. aug. 2017

Fritt fram for kabotasje med nye EU-regler

EUs nye mobilitetspakke (veipakke) legger opp til et ubegrenset antall kabotasjeoppdrag over fem dager, dvs. ei normal arbeidsuke.

03. nov. 2017

Åpent møte: Skal EU få styre norsk jernbanepolitikk?

Stortinget kan si nei til at EU får styre norsk jernbanepolitikk. Vil politikerne – og tør de?