T-banen ved Blindern stasjon.

Ta lærdom av Oslo sporveier!

Sporveien i Oslo har gjennomlevd Jernbanereformen i miniatyrformat. Det var ingen suksess. Byrådet tok konsekvensen av erfaringene og omgjorde gamle vedtak.

Ennå kan Stortinget endre Jernbaneloven hvis jernbanereformen viser seg å bli en tilsvarende fiasko. Den muligheten er blokkert dersom EUs fjerde jernbanepakke blir norsk lov.

Oslo kommune kunne heldigvis reversere oppsplittinga og siden gjøre T-banen til et glansnummer. I dag har Sporveien en integrert forretningsmodell der vogner, materiell, personell, verksteder, infrastruktur og trafikk inngår i et helhetlig system.

Sånn har det ikke alltid vært. I 2006 vedtok Byrådet en «sporveisreform» som innebar en oppsplitting i mange mindre enheter som konkurrerte med hverandre. Oslo Sporveier ble delt opp i et tjuetalls mindre selskaper og vognene skulle eies av Oslo Vognselskap, som igjen skulle leie ut vognene. Altså samme prinsipp som Jernbanereformen fra 2015 bygger på, og som allerede er satt ut i livet på flere strekninger. NRK Nordland har gjort en gjennomgang som viser at minst 11 selskaper er involvert hvis du skal ta toget fra Bodø til Stavanger.

Resultatet av oppsplittinga av Sporveien er godt kjent for Oslos innbyggere: Dårligere vedlikehold, flere signalfeil og dyrt for kommunen. Vognselskapet kostet 13 millioner i året, bare for at kommunen skulle leie ut vogner til seg sjøl. Konsulenter og andre uten kunnskap om sporveiens drift ble hentet inn, mens de interne fagfolkene ble neglisjert. Dette ble så dyrt og håpløst at oppsplittinga ble reversert og en helhetlig modell innført. Noen få år etter, i 2018, ble T-banen i Oslo kåret til verdens tredje mest effektive metrosystem. Omlegginga har ført til millionbesparelser og mange flere reisende.

Med EUs fjerde jernbanepakke vil ikke Stortinget lenger kunne ombestemme seg, slik byrådet i Oslo kunne da de reorganiserte Sporveien til en helhetlig integrert modell

Hvorfor skriver vi om Sporveien? Fordi mange, også politikere, innbiller seg at dersom regjeringens jernbanereform viser seg like mislykket som «sporveisreformen» i Oslo, så er det bare for Stortinget å  gjeninnføre en helhetlig struktur der ingen enheter konkurrerer med hverandre, men støtter  hverandre i stedet. Men sånn er det ikke om EUs fjerde jernbanepakke blir norsk lov.

Da blir konkurranseutsetting obligatorisk, det blir også enda mer umulig enn i dag med full samordning av infrastruktur med materiell og trafikk. Det er fordi bestemmelser som er tatt inn i EØS-avtalen har forrang over andre norske lover. Stortinget kan altså ikke  endre Jernbaneloven og gjeninnføre monopol for ett nasjonalt togselskap, uten å si opp EØS-avtalen. Reversering av samme type som i Oslo Sporveier, blir ikke mulig.

Siden vi enda ikke har høstet erfaringer med hvordan jernbanereformen slår ut, framstår det som rein galskap av Stortinget å frasi seg retten til å kunne ombestemme seg i all overskuelig framtid, slik EUs fjerde jernbanepakke krever.

Innlegg i Dagsavisen 4. august 2020.

Stort bilde i toppen: T-banen ved Blindern stasjon. (CC BY-SA Kjetil Ree / Wikipedia)

reLATERT

Se alle arrangementer

Etikken i teknikken

15. mai 2023

Hvor smart er det å gi kommersielle selskapers kunstige intelligens tilgang til helseopplysninger?

Sjåfører i blindsonen

02. mai 2023

Transporten er på ville veier når de som vil drive seriøst, taper i konkurransen, og kontrollmyndighetene ikke henger med i svingene.

Ute og sykler

17. april 2023

EUs Green Deal skal kutte klimautslipp, men er også en strategi for økonomisk vekst. Kommisjonen har mye å bevise.

Høringsuttalelse om Ytringsfrihetskommisjonen 

19. jan. 2023

Nei til EU har levert en høringsuttalelse om Ytringsfrihetskommisjonens utredning «NOU 2022:9 En åpen og opplyst offentlig samtale» 

På jernbane og taxi løper regjeringen fra Hurdalserklæringen  

12. nov. 2022

Hurdalserklæringen var en seier for alle som ville utfordre handlingsrommet i EØS-avtalen.   

Togrøveri kan avverges ved å endre Jernbaneloven

29. sep. 2022

Ett år etter at EUs fjerde jernbanepakke ble manøvrert inn i EØS-avtalen nøler regjeringa fremdeles med å kreve varige unntak fra konkurransekravene.

EUs digitale dilemma

11. aug. 2022

EU vil sette grenser for de store nettgigantenes bruk av europeiske data og personopplysninger. Tiltakene innebærer at Unionen også gjør den offentlige samtalen på sosiale medier til gjenstand for kontroll og lovregulering.

Kjør på drosjegrønt

04. juli 2022

Regjeringa foreslår flere tiltak for å bedre seriøsiteten i ei kaotisk drosjenæring. Det er bra. Men de avgjørende grepene som Hurdalsplattformen ga løfte om, glimrer fremdeles med sitt fravær.

Togstreik mot oppsplitting og EU-diktat

14. juni 2022

«Støre hold nå ord, du er ved Kongens bord. Hold Jernbane-Norge samlet!» Slik lød refrenget fra allsangen på Jernbanetorget da togene sto i to timer den 14. juni.

Nye hull i veipakka

03. juni 2022

Et endringsdirektiv legger opp til at en transportør skal kunne leie kjøretøy innen hele EØS, og ikke bare i egen medlemsstat som i dag. Det gir transportører nye muligheter til å omgå de sosiale bestemmelsene i Veipakka.

Tommel opp for toget

23. mai 2022

Det er opp til LO-kongressen å parkere konkurranseutsettingen av jernbanen.

Frost i taklampa

05. jan. 2022

Etter snart hundre dager med ny regjering er drosjenæringa fremdeles like kaotisk og uregulert. Er det nå sånn at velgergarantier er ugyldige hvis de ikke faller i smak hos ESA?