452 treff

19. juni 2024

Forutsigbarheten som forsvant

Line Eldring og Olav Slettebø fra EØS-utredningen avfeier empiri som motsier eller nyanserer deres egne konklusjoner som «anekdotisk».

05. juni 2024

EØS-utredningens slagside

De sentrale studiene EØS-utredningen viser til, omhandler ikke de siste ti-tolv årene, der EU har sakket akterut i økonomisk utvikling i forhold til flere andre deler av verden.

24. mai 2024

Modellmakeri om EØS 

Det er svært lite troverdig at handelen med EU skulle bli redusert med en tredjedel uten EØS-avtalen. 

21. mai 2024

Byrået for demokrati

Tanken om å styrke folkestyret i Europa gjennom enda et byråkratisk organ har mange motsetninger.

16. mai 2024

Handelen og samarbeidet kan fortsette uten EØS-avtalen

Den dagen EØS-avtalen sies opp, overtar automatisk handelsavtalen mellom Norge og EU igjen. Den sikrer tollfrihet for norske industrivarer til EU, skriver Einar Frogner, leder av Nei til EU.

08. mai 2024

Den europeiske unionen viser sitt sanne andlet.  

Norske styresmakter har ikkje avgjort om dei vil seia ja til Fornybardirektivet, heller ikkje når dei eventuelt vil ta eit standpunkt i saka.   Dette likar den europeiske unionen lite. Kommissæren for det aktuelle politikkområdet stiller krav, kjem med fristar og meir enn antydar straffereaksjonar.

08. mai 2024

Tvilsom gevinst av EØS

Anslagene for økonomisk gevinst samsvarer dårlig med den faktiske økonomiske utviklingen i EU gjennom tiårene med EØS-avtalen.

07. mai 2024

Farvel, Paris

EUs nye kuttpolitikk stanser klimatiltak og baner vei for Marine Le Pen.

03. mai 2024

EUs usolidariske asyl- og migrasjonspakt

I en tid med menneskerettighetsbrudd, krig og klimakrise. Er dette virkelig tidspunktet hvor EU skal gjøre det enda vanskeligere å søke asyl?

29. april 2024

Kraft og tvang mot folkestyre

Fornybardirektivet går løs på selve grunnlaget for lokaldemokratiet.