437 treff

18. april 2024

Folkestyret er sterkt truet av EØS-avtalen  

Det viktigste for Nei til EU er folkestyret. Avgjørelsene skal tas av folkevalgte organ. Etter to EØS-utredninger denne våren er det demokratiske underskuddet i EØS for oss tydeligere og tydeligere.  

11. april 2024

Alternativet til EØS ligger foran oss 

Vårt alternativ til EØS-avtalen vil styrke folkestyret og kontrollen over kraftmarkedet, arbeidsliv, næringspolitikk, helse og miljø. 

08. april 2024

Turbin-demokratiet

Den økonomiske liberalismen viser autoritært ansikt i EUs fornybardirektiv.

03. april 2024

Kan EU erstatte Nato?

En europeisk forsvarsgaranti er lite annet enn en ønskedrøm på ja-sida.

19. mars 2024

Norge har flere verktøy i landbrukspolitikken utenfor EU

Bondeopprør i EU viser hvor viktig det er at Norge og landbruket holdes utenfor EU

14. mars 2024

Grønn pakt i fare

Det er ikke klimamålene, men metodene bak dem som gjør at EUs grønne skifte kjører seg fast.

28. feb. 2024

Union og utopia

Hva kunne vært mulig med et ganske annet politisk flertall i EU?

14. feb. 2024

Tiden er inne for å skrinlegge frihandelsavtalene med Mercosur!

De siste ukene har bønder demonstrert over store deler av Europa. Typisk aksjoneres det mot dårlige vilkår, for lav inntekt og vanskelige fremtidsutsikter, men misnøyen kan ses i sammenheng med den nyliberalistiske landbrukspolitikken EU har ført i flere tiår.

13. feb. 2024

Framtida er ikke i EU

Aktivistene i Natur og ungdom har visst glemt at Norge hadde strengere miljøkrav enn EU før innlemmelsen av EØS-avtalen.

26. jan. 2024

Naturen taper på et mineralkappløp

Så langt har ikke EØS-direktivene reddet Førdefjorden, slik miljøorganisasjonene satset på gjennom Fjordsøksmålet. Derimot pusher EU på for at Norge skal utvinne mer mineraler, og det raskt.