181 treff

26. okt. 2017

Hva blir EØS-midlene brukt til?

Ja, det kan man lure på, og Norge holder EØS-juks hemmelig. Hvorfor skal de det?

13. nov. 2017

Norge må beholde energimakten

Vil Norge selv kunne regulere og bestemme strømprisene om Norge er tilknyttet EUs energibyrå ACER, spør Kathrine Kleveland i et svar til olje- og energiminister Terje Søviknes.

16. nov. 2017

Norsk energi til EU – fordel eller ulempe?

EU vil ha norsk kraft: Økt krafteksport rammer norsk konkurransefortrinnog kan hemme vårt grønne skifte, skriver Erik Sandvik, leder i Drammen Nei til EU.

20. nov. 2017

EU – markedsadgang for sølvpenger

Hva gjør norske myndigheter for å få lov til å være med i det indre marked? De bøyer av, de står ikke opp mot det jeg vil kalle et diktat. Det er salg av Norge bit for bit. Vi blir ikke lenger herre i eget hus, skriver Arne Strandlie.

27. nov. 2017

Nei til suverenitetsavståelse på energiområdet til EU

Norge må for all del ikke avgi suverenitetsavståelse på energiområdet til EU. Det handler om norsk tilslutning til EUs energibyrå ACER. Målet med ACER er å etablere og regulere et felles strøm- og gassnett i Europa. Det er nedfelt i ACERS regelverk at det ikke skal tas nasjonale hensyn. Det er foreslått at styret i ACER skal fatte vedtak ved simpelt flertall. ESA er EFTAS overvåkningsorgan som påser at medlemslandene overholder EØS-avtalen, altså EUs regelverk på EØS- område. I dette tilfelle skal ESA påse at Norge overholder EU-byrået ACERs regelverk og beslutninger.

18. jan. 2018

Ta vare på arven vår, ikke gi den bort!

Skal EU ta styringa over nedbør som gir energi i Norge? Høres det usannsynlig ut? Ja, det gjør det, men det kan bli en fatal sannhet. Regjeringa holder på med å gi fra seg styringen over energien i landet vårt. De forbereder nå grunnen til at de skal overføre suvereniteten av energien over til energiunionen i EU.

16. jan. 2018

En stille revolusjon?

Det er ikke sikkert at ESA denne gang får farga Norge enda mer blått.

22. jan. 2018

Hvor er lojaliteten?

Den britiske avisa The Guardian melder ifølge NTB at norske tjenestemenn skal ha advart EU mot å gi britene bedre avtale enn Norge, fordi de frykter det vil utløse krav om reforhandling av EØS-avtalen.

22. jan. 2018

Hvis ingen går i fella...

Norge må beholde råderetten over energien vår, fordi den er grunnlaget for velferden vår, skriver Nei til EU-leder Kathrine Kleveland i denne ukas EU-tanker.

29. jan. 2018

Energiminister uten jording

Energiminister Terje Søviknes (Frp) beroliger leserne med at EUs energibyrå ACER ikke skal bestemme hvilken vei strømmen skal gå.