346 treff

10. juni 2022

Friheten utafor EU 

Når små land kan forholde seg mer solidarisk overfor fattige land enn store land.

24. mai 2022

Kvoter eller klimahandling?

Miljøpartiets Rasmus Hansson ser ut til å misforstå sider ved EUs klimapolitikk, og hvordan den påvirker Norge.

18. mai 2022

Krafttak på kongressen 

LO-kongressen kan brukes til å berge strømprisene – og regjeringsprosjektet. 

16. mai 2022

Maten på bordet

Om jordbrukspolitikken er traktoren som skal gi matproduksjon, er tollvernet plogen for å sikre sjølforsyning og et jordbruk i hele landet.

12. mai 2022

30 år med indre marked 

Når markedsliberalismen overbelaster velferdspolitikken 

05. mai 2022

Nær 600 nye medlemmer hittil i år

Siden nyttår har Nei til EU fått nær 600 nye medlemmer, og bare de to siste ukene har vi registrert så mye som 200 nye medlemmer.

05. mai 2022

I EU-spagaten

EUs klimamål står i direkte kontrast til målet MDG forfekter.

01. mai 2022

1. mai er vår kamp- og festdag 

Russlands angrep på Ukraina kaster mørker skygger innover den internasjonale kamp- og festdagen 1. mai. Europa har nok krigsminnesmerker. Krigen må derfor stoppes og russiske styrker trekkes ut. 

21. april 2022

Har Ukrainakrigen vist at Norge nå må bli medlem av EU? 

EU er fortsatt ikke en union på militærets område. Det er ikke EU, men de enkelte EU-land som avgjør både våpenforsyninger og hjelp til flyktninger.

17. april 2022

Årsmøter og strømpriser

Både Buskerud Nei til EU og Drammen Nei til EU har avholdt sine årsmøter. Vi kunne vært langt flere. Oppmøte er et problem. Ikke bare for Nei til EU, men for organisasjonslivet over hele landet. Demokrati krever at folk engasjerer seg og stiller opp. Hva må til?