254 treff

12. april 2021

Om å flytte gjerder

Refleksjoner etter Høyesteretts dom om nasjonal myndighetsavståelse.

09. april 2021

En tapt sak (?) 

I EU-kampen for 30 år siden var kampen mot narkotika og mot mer liberal narkotikapolitikk et relativt sentralt argument på nei-sida. Det er det kanskje ikke lenger. 

09. april 2021

Flyktningene blir glemt under koronakrisa 

Ungdom mot EUs kommentar fra Standpunkt 1-2021.

26. mars 2021

Det europeiske kuppet

En fersk britisk-nederlandsk historikerstrid kaster lys over skyggefulle sider ved EUs historie. 

09. mars 2021

Brett opp ermene! 

Tema for årets første vervekampanje er EU og arbeidsliv, skriver generalsekretær Thomas Haug i sin faste Standpunkt-spalte.

02. mars 2021

Taxihavari med EØS

En reversering av taxifrislippet betyr at EØS-avtalen og ESA må utfordres.

02. mars 2021

Retten skal avgjera: braut Stortinget Grunnloven med ACER-vedtaket? 

Nei til EU fekk Høgsteretts støtte for at Stortingets vedtak om å legga Norge under ACER kan prøvast for retten. Det betyr at realitetsbehandlinga av stortingsvedtaket vil begynna i Oslo tingrett ein gong seinare i år.

24. feb. 2021

Brexit viser at en frihandelsavtale er mulig 

Brexit aktualiserer kravet om en offentlig utredning av en frihandelsavtale mellom Norge og EU, skriver Roy Pedersen i lederartikkelen i Standpunkt.

20. jan. 2021

Brexits blanke ark

Maktforhold i det britiske samfunnet avgjør hvem avtalen mellom Storbritannia og EU er bra for.

20. jan. 2021

Norge trenger ikke EØS

Brexit-avtalen har – ikke overraskende - skapt stor uro blant markedsliberalistene i Høyre.