373 treff

22. mai 2023

Forordningene som eter opp handlingsrommet

Dagens EØS-avtale inneholder dobbelt så mange forordninger som direktiver. Da avtalen skulle vedtas i 1992 het det at forordninger ble brukt «nokså sjelden».

15. mai 2023

Forbudet mot offentlig støtte

EØS-avtalen begrenser adgangen til å gi regional- og næringsstøtte. All offentlig støtte som kan påvirke konkurransen er i utgangspunktet forbudt, men det finnes unntak.

15. mai 2023

Hvorfor tør ikke kommuner?

Det finnes ubrukte muligheter for kommuner til å drive offentlige tjenester selv – innenfor EØS-avtalen.

12. mai 2023

Strøm og landbruk i Heidal

Flotte omgivelser og gode diskusjoner når Sel og Heidal Nei til EU inviterte til åpent møte på tradisjonsrike Øvre Aaseng gard.

10. mai 2023

Kamp om innleieforbud

På arbeidslivsområdet er innleieforbudet for byggevirksomhet rundt Oslofjorden et aktuelt eksempel på bruk av handlingsrommet. Forbudet er resultat av en ensidig norsk lovendring våren 2023.

05. mai 2023

Energipolitiske handlingsmuligheter

Kravet melder seg med stor styrke: ta kontroll med kraften – ut av ACER. Hvordan kan vi frikople norske strømpriser fra EU-markedet?

05. mai 2023

EØS og handlingsrommet

Fins det i det hele tatt handlingsrom i EØS-avtalen?

27. april 2023

Revisjon av EUs elmarked – høringssvar fra Nei til EU 

Konsekvensene av den foreslåtte reformen av elmarkedet kan føre til ytterligere forverring av situasjonen i det norske kraftmarkedet.

21. mars 2023

Aksjonsdagens strømbudskap: Vis ryggrad og handlekraft!

Det å få kontroll over strømprisen handler i første rekke om politisk ryggrad og vilje. Herom rådde det stor enighet mellom innlederne på strømpriskonferansen i regi av Industriaksjonen, LO i Oslo og Nei til EU torsdag 16. mars.

03. feb. 2023

Innspill til EØS-utvalget

- EØS-avtalen har hatt betydelige konsekvenser for norsk energipolitikk, skriver Nei til EU i et innspill sendt til det regjeringsoppnevnte EØS-utvalget.