426 treff

17. april 2024

EØS-storm i spørretimen

EUs fjerde energipakke, konsekvenser av veto i EØS og unntak fra EUs anbudstvang på jernbanen var noen av mange EØS-tema i Stortingets spørretime.

15. nov. 2023

EUs omstridte grensekontroll

Middelhavet har blitt verdens antatt farligste migrasjonsrute, med den høyeste dødeligheten.

15. nov. 2023

Klima og kritiske råvarer

EU har i år vedtatt store deler av klimapakken Fit for 55, men det er mange paradokser i unionens klimapolitikk. Behovet for mineraler og metaller skaper et ressurskappløp, der EU ser både sør og nordover etter nye råvarer.

09. nov. 2023

Masseovervåking setter demokratiet i fare

Chat Control 2.0 kan bli det alvorligste inngrepet mot retten til privatliv og ytringsfrihet i Europa i nyere tid.

09. nov. 2023

Euro skaper uro

Dyrtida slår kraftig inn i europeiske husstander. Dette merkes også i Norge. I tillegg til høye priser på energi og mat kommer hyppige renteøkninger. Mye av prisveksten er importert. Ville det hjelpe å bytte ut krona med euroen?

08. nov. 2023

Uvisst om utvidelse av unionen

Sverige og Finland brukte fem år på prosessen med å bli EU-medlem, og ingen har gjort det raskere. Tyrkia har vært kandidatland i snart 25 år. Hva er utsiktene for et snarlig EU-medlemskap for Ukraina?

27. okt. 2023

– Utenfor EU har Norge en større grad av kontroll over matproduksjonen

Utfordringer for landbruket i EU, matforsyning og genredigering var tema for årets landbrukspolitiske konferanse. Nå kan du se hele konferansen i opptak.

22. aug. 2023

Finpusser argumentene i ACER-søksmålet

Om to uker starter ACER-saken i Høyesterett. De siste forberedelsene gjøres nå av Nei til EU og våre advokater.

13. juni 2023

Folkestyreutvalget utreder EØS-avtalen og alternativer

Nei til EUs folkestyreutvalg er i full gang med å utrede konsekvenser av EØS-avtalen og alternativer til dagens avtale. Utvalget skal levere en rapport mot slutten av året, samt temanotater underveis i arbeidet.

22. mai 2023

Forordningene som eter opp handlingsrommet

Dagens EØS-avtale inneholder dobbelt så mange forordninger som direktiver. Da avtalen skulle vedtas i 1992 het det at forordninger ble brukt «nokså sjelden».