446 treff

24. mai 2024

Modellmakeri om EØS 

Det er svært lite troverdig at handelen med EU skulle bli redusert med en tredjedel uten EØS-avtalen. 

21. mai 2024

Byrået for demokrati

Tanken om å styrke folkestyret i Europa gjennom enda et byråkratisk organ har mange motsetninger.

16. mai 2024

Handelen og samarbeidet kan fortsette uten EØS-avtalen

Den dagen EØS-avtalen sies opp, overtar automatisk handelsavtalen mellom Norge og EU igjen. Den sikrer tollfrihet for norske industrivarer til EU, skriver Einar Frogner, leder av Nei til EU.

08. mai 2024

Den europeiske unionen viser sitt sanne andlet.  

Norske styresmakter har ikkje avgjort om dei vil seia ja til Fornybardirektivet, heller ikkje når dei eventuelt vil ta eit standpunkt i saka.   Dette likar den europeiske unionen lite. Kommissæren for det aktuelle politikkområdet stiller krav, kjem med fristar og meir enn antydar straffereaksjonar.

08. mai 2024

Tvilsom gevinst av EØS

Anslagene for økonomisk gevinst samsvarer dårlig med den faktiske økonomiske utviklingen i EU gjennom tiårene med EØS-avtalen.

07. mai 2024

Farvel, Paris

EUs nye kuttpolitikk stanser klimatiltak og baner vei for Marine Le Pen.

03. mai 2024

EUs usolidariske asyl- og migrasjonspakt

I en tid med menneskerettighetsbrudd, krig og klimakrise. Er dette virkelig tidspunktet hvor EU skal gjøre det enda vanskeligere å søke asyl?

29. april 2024

Kraft og tvang mot folkestyre

Fornybardirektivet går løs på selve grunnlaget for lokaldemokratiet.

18. april 2024

Folkestyret er sterkt truet av EØS-avtalen  

Det viktigste for Nei til EU er folkestyret. Avgjørelsene skal tas av folkevalgte organ. Etter to EØS-utredninger denne våren er det demokratiske underskuddet i EØS for oss tydeligere og tydeligere.  

11. april 2024

Alternativet til EØS ligger foran oss 

Vårt alternativ til EØS-avtalen vil styrke folkestyret og kontrollen over kraftmarkedet, arbeidsliv, næringspolitikk, helse og miljø.