Forberedelsesmøte om ACER-anken på Nei til EUs kontor 10. januar 2023. Fra venstre til høyre: utreder Jan R. Steinholt, advokat Bent Endresen, Nei til EU-leder Einar Frogner, Advokat Kjell Brygfjeld og utredningsleder Morten Harper. (Foto: Eivind Formoe / Nei til EU.)

ACER-anken til Høyesterett gjøres klar

Nei til EU sammen med våre advokater legger nå siste hånd på anken i ACER-søksmålet. Saken reiser store og prinsipielle rettslige problemstillinger som det er naturlig at Høyesterett vurderer.

Nei til EUs styre vedtok 8. desember å anke Lagmannsrettens ACER-dom til Høyesterett. Siden har våre advokater i Endresen Brygfjeld Torall (EBT) jobbet grundig med å forberede ankeskrivet. Tirsdag denne uken møttes advokatene med politiske rådgivere og leder i Nei til EU på organisasjonens kontor i Oslo for å gjøre de siste avklaringene i den viktige ACER-anken.

Prinsipielle og konstitusjonelle problemstillinger

Advokat Kjell Brygfjeld forklarer at det er flere grunner til at søksmålet bør behandles av Høyesterett:

For det første angår saken et retts- og samfunnsområde som på alle måter er et brennpunkt, nemlig tilgang til og pris på elektrisk strøm til forbrukerne, organisasjonslivet, virksomheter og industri. Det er nødvendig med en rettslig avklaring av rammevilkårene for Norges tilslutning til EUs indre marked for energi, påpeker Brygfjeld. Han legger til:

– For det annet inneholder saksforholdet prinsipielle og konstitusjonelle problemstillinger der Høyesteretts avklaring vil være styrende for de rettslige rammene for tilsvarende fremtidige tvister der gyldigheten av stortingsvedtak er til prøving.

Vil gjenvinne kontroll med kraften

Nei til EU-leder Einar Frogner minner om at det er et enstemmig styre som har besluttet å anke, og forteller at han opplever stor støtte fra mange hold for at saken føres videre til Høyesterett.

– Vi har en forventning om å vinne frem med en avgjørelse fra Høyesterett som bidrar til at vi igjen kan få nasjonal politisk kontroll med kraften, uten det EU-styrte markedsregimet som har gitt oss en strømpriskrise, sier Frogner.

Nei til EU har saksøkt staten fordi Stortinget ikke fulgte Grunnloven § 115 om suverenitetsavståelse, som blant annet krever et kvalifisert tre fjerdedels flertall, da EUs tredje energimarkedspakke ble vedtatt i mars 2018. Nei til EU mener avståelsen av suverenitet til EUs energibyrå ACER via EØS-tilsynet ESA og Reguleringsmyndigheten for energi (RME) er mer enn «lite inngripende» og i strid med Grunnloven.

  • Støtt Nei til EUs ACER-søksmål: Vipps til 516595 eller overfør ditt bidrag til bankkonto 1506.06.57308. Merk innbetalingen med «Søksmål». 
  • Mer informasjon om ACER-søksmålet.

Stort bilde i toppen: Forberedelsesmøte om ACER-anken på Nei til EUs kontor 10. januar 2023. Fra venstre til høyre: utreder Jan R. Steinholt, advokat Bent Endresen, Nei til EU-leder Einar Frogner, Advokat Kjell Brygfjeld og utredningsleder Morten Harper. (Foto: Eivind Formoe / Nei til EU.)

reLATERT

Se alle arrangementer

I full spagat

24. jan. 2023

Regjeringsadvokaten kan bare vinne Acer-saken om domstolene lukker døra ut til den virkelige verden en gang for alle.

ACER-søksmålet går til kjernen i strømpriskrisen

19. jan. 2023

Regjering og storting står ikke fritt til å uthule norsk suverenitet. Grunnlovens mindretallsvern og nasjonal kontroll over strømprisen i Norge er sentrale tema i ACER-anken til Høyesterett.

Når EØS gir EU forsprang

17. jan. 2023

Hvilke partier vil ha forrang for norske tariffavtaler og norsk lovgivning i arbeidslivet vårt?

Nå er ACER-anken til Høyesterett levert

16. jan. 2023

– Vi har en forventning om å vinne frem med en avgjørelse fra Høyesterett som bidrar til at vi igjen kan få nasjonal politisk kontroll med kraften, uten det EU-styrte markedsregimet som har gitt oss en strømpriskrise, sier Nei til EU-leder Einar Frogner.

EUs energiun​​​​​​​ion og norsk energilov

19. des. 2022

EØS kan føre til at ele​​​​​​​ktrisk strøm blir en ny norsk råvare for eksport.

Vårt vern mot elektrosjokk: Ut av ACER!

15. des. 2022

Strømpriskrisa rammer vanlige folk, industri og landbruk. Ta tilbake kontrollen!

Må EØS-regler alltid gå foran?

09. des. 2022

​​​​​​​Et forslag om å endre den norske EØS-loven for å utvide handlingsrommet i EØS har blitt nedstemt av stortingsflertallet. Rødt, SV, Frp og Pasientfokus stemte for forslaget. Ap, Sp, H, V, KrF og MDG stemte mot.

Nei til EU anker lagmannsrettens ACER-dom 

09. des. 2022

Nei til EU vedtok på et ekstraordinært styremøte torsdag kveld å anke ACER-dommen til Høyesterett.   

Hva sier ACER-dommen fra lagmannsretten?

08. des. 2022

Borgarting lagmannsrett har forkastet ACER-anken, men dommen gir Nei til EU langt på vei medhold på noen viktige punkter.

ACER-saken: Nei til EU vurderer anke til Høyesterett 

07. des. 2022

Dagens dom fra Borgarting lagmannsrett konkluderer med at Stortinget ikke brøt Grunnloven da EUs tredje energipakke ble vedtatt. 

ACER vil ha mer styring over kraftproduksjonen

06. des. 2022

Reguleringsmyndigheten for Energi (RME), og dermed ACER, kan få siste ord når det gjelder godkjenning av nye anlegg for kraftproduksjon eller større oppgraderinger av eksisterende kraftverk, både på land og offshore.

Fiskeripolitisk møte på Leknes - kvote politikkens konsekvenser i Norske fiskerier

30. nov. 2022

EØS gjør at markedets frie bevegelser av varer, tjenester, kapital og personer i all fiskehandel etter landing er fullt ut konkurranseutsatt. Flåten er delvis skjerma: EU-borgere kan eie og delta i fiske med båter under 15 m, noe som ikke lå inne da EØS ble innført.