Forberedelsesmøte om ACER-anken på Nei til EUs kontor 10. januar 2023. Fra venstre til høyre: utreder Jan R. Steinholt, advokat Bent Endresen, Nei til EU-leder Einar Frogner, Advokat Kjell Brygfjeld og utredningsleder Morten Harper. (Foto: Eivind Formoe / Nei til EU.)

ACER-anken til Høyesterett gjøres klar

Nei til EU sammen med våre advokater legger nå siste hånd på anken i ACER-søksmålet. Saken reiser store og prinsipielle rettslige problemstillinger som det er naturlig at Høyesterett vurderer.

Nei til EUs styre vedtok 8. desember å anke Lagmannsrettens ACER-dom til Høyesterett. Siden har våre advokater i Endresen Brygfjeld Torall (EBT) jobbet grundig med å forberede ankeskrivet. Tirsdag denne uken møttes advokatene med politiske rådgivere og leder i Nei til EU på organisasjonens kontor i Oslo for å gjøre de siste avklaringene i den viktige ACER-anken.

Prinsipielle og konstitusjonelle problemstillinger

Advokat Kjell Brygfjeld forklarer at det er flere grunner til at søksmålet bør behandles av Høyesterett:

For det første angår saken et retts- og samfunnsområde som på alle måter er et brennpunkt, nemlig tilgang til og pris på elektrisk strøm til forbrukerne, organisasjonslivet, virksomheter og industri. Det er nødvendig med en rettslig avklaring av rammevilkårene for Norges tilslutning til EUs indre marked for energi, påpeker Brygfjeld. Han legger til:

– For det annet inneholder saksforholdet prinsipielle og konstitusjonelle problemstillinger der Høyesteretts avklaring vil være styrende for de rettslige rammene for tilsvarende fremtidige tvister der gyldigheten av stortingsvedtak er til prøving.

Vil gjenvinne kontroll med kraften

Nei til EU-leder Einar Frogner minner om at det er et enstemmig styre som har besluttet å anke, og forteller at han opplever stor støtte fra mange hold for at saken føres videre til Høyesterett.

– Vi har en forventning om å vinne frem med en avgjørelse fra Høyesterett som bidrar til at vi igjen kan få nasjonal politisk kontroll med kraften, uten det EU-styrte markedsregimet som har gitt oss en strømpriskrise, sier Frogner.

Nei til EU har saksøkt staten fordi Stortinget ikke fulgte Grunnloven § 115 om suverenitetsavståelse, som blant annet krever et kvalifisert tre fjerdedels flertall, da EUs tredje energimarkedspakke ble vedtatt i mars 2018. Nei til EU mener avståelsen av suverenitet til EUs energibyrå ACER via EØS-tilsynet ESA og Reguleringsmyndigheten for energi (RME) er mer enn «lite inngripende» og i strid med Grunnloven.

  • Støtt Nei til EUs ACER-søksmål: Vipps til 516595 eller overfør ditt bidrag til bankkonto 1506.06.57308. Merk innbetalingen med «Søksmål». 
  • Mer informasjon om ACER-søksmålet.

Stort bilde i toppen: Forberedelsesmøte om ACER-anken på Nei til EUs kontor 10. januar 2023. Fra venstre til høyre: utreder Jan R. Steinholt, advokat Bent Endresen, Nei til EU-leder Einar Frogner, Advokat Kjell Brygfjeld og utredningsleder Morten Harper. (Foto: Eivind Formoe / Nei til EU.)

reLATERT

Se alle arrangementer

Som fisken i garnet

05. feb. 2024

Markedsomsetningen av fiskekvoter kan lage backlash for handlingsrommet i EØS-avtalen.

Høring: – Krever slutt på kjøp og salg av fiskekvoter

30. jan. 2024

– Nei til EU vil understreke viktigheten av at vi har unntak fra EØS-avtalen når det gjelder fiskeriforvaltning, sa Sofie Axelsen Osland i høringen om kvotemeldingen.

Brusselbobla

21. jan. 2024

Skal Nupi endre navn til Norsk utenrikspolitisk propaganda institutt?

Langreist strøm «forsvinner» i nettet. Du får regninga

18. jan. 2024

Det EU-styrte markedsregelverket fører til større energitap i strømnettet. Kostnadene blir overført til deg og meg gjennom økt nettleie.

Slik blir strømmen dyrere i nord

08. jan. 2024

ACER-bestemt strømflyt øker strømprisene i Midt- og Nord-Norge. Ordningen innføres i desember 2024.

30 år med kostbar EØS-avgift

04. jan. 2024

Alle nordmenn over 20 år må betale ca. kr 9000 i «EØS-avgift» fram til 2028.

Ja til vaksiner og selvråderett på helseområdet

03. jan. 2024

Helse bør styres av norske politikere, men det utelukker ikke samarbeid med andre land.

Gaven fra Gro

03. jan. 2024

Etter 30 år er EØS-avtalen forundringspakken som færre og færre vil beholde.

Informasjonskampanje om EU og EØS

21. des. 2023

Fylkeslaget i Møre og Romsdal starter informasjonskampanje.

Sikkerhet og beredskap

18. des. 2023

Notat fra Nei til EUs folkestyreutvalg nr. 2 2023.

Balansekunst på slakk strømledning  

11. des. 2023

Forventningene til Strømprisutvalget har vært store. Men rapporten Balansekunst gir ingen svar på hva som kan og må gjøres med strømpriskrisa som rammer folk og næringsliv.

Balansekunst på markedets premisser

28. nov. 2023

EØS-avtalen kan åpne for frikobling av strømprisen fra markedsregelverket til EU. Men dette hadde ikke Strømprisutvalget «tid og kapasitet» til å vurdere!