Forberedelsesmøte om ACER-anken på Nei til EUs kontor 10. januar 2023. Fra venstre til høyre: utreder Jan R. Steinholt, advokat Bent Endresen, Nei til EU-leder Einar Frogner, Advokat Kjell Brygfjeld og utredningsleder Morten Harper. (Foto: Eivind Formoe / Nei til EU.)

ACER-anken til Høyesterett gjøres klar

Nei til EU sammen med våre advokater legger nå siste hånd på anken i ACER-søksmålet. Saken reiser store og prinsipielle rettslige problemstillinger som det er naturlig at Høyesterett vurderer.

Nei til EUs styre vedtok 8. desember å anke Lagmannsrettens ACER-dom til Høyesterett. Siden har våre advokater i Endresen Brygfjeld Torall (EBT) jobbet grundig med å forberede ankeskrivet. Tirsdag denne uken møttes advokatene med politiske rådgivere og leder i Nei til EU på organisasjonens kontor i Oslo for å gjøre de siste avklaringene i den viktige ACER-anken.

Prinsipielle og konstitusjonelle problemstillinger

Advokat Kjell Brygfjeld forklarer at det er flere grunner til at søksmålet bør behandles av Høyesterett:

For det første angår saken et retts- og samfunnsområde som på alle måter er et brennpunkt, nemlig tilgang til og pris på elektrisk strøm til forbrukerne, organisasjonslivet, virksomheter og industri. Det er nødvendig med en rettslig avklaring av rammevilkårene for Norges tilslutning til EUs indre marked for energi, påpeker Brygfjeld. Han legger til:

– For det annet inneholder saksforholdet prinsipielle og konstitusjonelle problemstillinger der Høyesteretts avklaring vil være styrende for de rettslige rammene for tilsvarende fremtidige tvister der gyldigheten av stortingsvedtak er til prøving.

Vil gjenvinne kontroll med kraften

Nei til EU-leder Einar Frogner minner om at det er et enstemmig styre som har besluttet å anke, og forteller at han opplever stor støtte fra mange hold for at saken føres videre til Høyesterett.

– Vi har en forventning om å vinne frem med en avgjørelse fra Høyesterett som bidrar til at vi igjen kan få nasjonal politisk kontroll med kraften, uten det EU-styrte markedsregimet som har gitt oss en strømpriskrise, sier Frogner.

Nei til EU har saksøkt staten fordi Stortinget ikke fulgte Grunnloven § 115 om suverenitetsavståelse, som blant annet krever et kvalifisert tre fjerdedels flertall, da EUs tredje energimarkedspakke ble vedtatt i mars 2018. Nei til EU mener avståelsen av suverenitet til EUs energibyrå ACER via EØS-tilsynet ESA og Reguleringsmyndigheten for energi (RME) er mer enn «lite inngripende» og i strid med Grunnloven.

  • Støtt Nei til EUs ACER-søksmål: Vipps til 516595 eller overfør ditt bidrag til bankkonto 1506.06.57308. Merk innbetalingen med «Søksmål». 
  • Mer informasjon om ACER-søksmålet.

Stort bilde i toppen: Forberedelsesmøte om ACER-anken på Nei til EUs kontor 10. januar 2023. Fra venstre til høyre: utreder Jan R. Steinholt, advokat Bent Endresen, Nei til EU-leder Einar Frogner, Advokat Kjell Brygfjeld og utredningsleder Morten Harper. (Foto: Eivind Formoe / Nei til EU.)

reLATERT

Se alle arrangementer

Hull i handlingsrommet

30. mai 2023

Hvorfor skal en 30 år gammel EØS-avtale hindre billigere tannlege for 25-åringene?

Forordningene som eter opp handlingsrommet

22. mai 2023

Dagens EØS-avtale inneholder dobbelt så mange forordninger som direktiver. Da avtalen skulle vedtas i 1992 het det at forordninger ble brukt «nokså sjelden».

Uten grenser, uten vern

22. mai 2023

Hvor ble det av arbeidervernet og likebehandlingen i alt mylderet?

Forbudet mot offentlig støtte

15. mai 2023

EØS-avtalen begrenser adgangen til å gi regional- og næringsstøtte. All offentlig støtte som kan påvirke konkurransen er i utgangspunktet forbudt, men det finnes unntak.

Hvorfor tør ikke kommuner?

15. mai 2023

Det finnes ubrukte muligheter for kommuner til å drive offentlige tjenester selv – innenfor EØS-avtalen.

Strøm og landbruk i Heidal

12. mai 2023

Flotte omgivelser og gode diskusjoner når Sel og Heidal Nei til EU inviterte til åpent møte på tradisjonsrike Øvre Aaseng gard.

Kamp om innleieforbud

10. mai 2023

På arbeidslivsområdet er innleieforbudet for byggevirksomhet rundt Oslofjorden et aktuelt eksempel på bruk av handlingsrommet. Forbudet er resultat av en ensidig norsk lovendring våren 2023.

Uavklart handlingsrom 

10. mai 2023

Enhver fagforening og statsråd som rokker ved markedsvendingen i arbeidslivet vil høste storm. 

Energipolitiske handlingsmuligheter

05. mai 2023

Kravet melder seg med stor styrke: ta kontroll med kraften – ut av ACER. Hvordan kan vi frikople norske strømpriser fra EU-markedet?

EØS og handlingsrommet

05. mai 2023

Fins det i det hele tatt handlingsrom i EØS-avtalen?

Høringssvar til Energikommisjonens rapport

02. mai 2023

Høring av NOU 2023:3 «Mer av alt – raskere» – Svar fra Nei til EU 

Vett 1 2023 Hva er handlingsrommet i EØS-avtalen?

27. april 2023

Det finnes ikke bare ett handlingsrom, men flere. Denne utgaven av Vett undersøker hva som kan skje hvis man går inn i noen av rommene og prøver å ommøblere.