Borgarting Lagmannsrett i Munchs gate i Oslo. (Foto: Anne-Sophie Ofrim – Creative Commons-lisens CC BY-SA 4.0.)

ACER-anken til lagmannsretten

Borgarting lagmannsrett starter behandlingen av ACER-søksmålet 31. oktober. Nei til EU har meldt inn en rekke nye dokumenter og vitner i saken.

Samtidig som strømprisen når stadig nye høyder sør, øst og vest i Norge, går forberedelsene sin gang til neste rettsrunde om Nei til EUs ACER-søksmål. Behandlingen starter i Borgarting lagmannsrett mandag 31. oktober, og det er satt av én uke til prosedyrene og vitneførsel.

Nei til EU mener avståelsen av norsk suverenitet til EUs energibyrå ACER og EØS-tilsynet ESA er i strid med Grunnloven og ikke kunne vedtas med vanlig flertall. Oslo tingrett frifant i november 2021 staten. 

Nei til EU mener tingretten i liten grad vurderte de samfunnsmessige og politiske virkningene av EUs tredje energimarkedspakke. Retten så heller ingen sammenheng mellom myndighetsoverføringen og de begrensningene som tilknytningen til EUs energiunion setter på nasjonal kontroll og styring over energiområdet. Samtidig overvurderte tingretten norsk innflytelse når den uttalte at norske myndigheter kontrollerer den aktuelle myndighetsutøvelsen innen ACER/ESA. Blant annet på bakgrunn av dette har Nei til EU anket avgjørelsen til lagmannsretten.

I et nytt prosesskriv anfører Nei til EU at saken også omfatter de EU-forordningene som Stortinget vedtok i juni 2021 til oppfølging av tredje energimarkedpakke.

Videre heter det i skrivet: «I tillegg til den myndighet som ACER/ESA etter regelverket i Energimarkedspakke III har til å treffe vedtak med bindende virkning for norske borgere anføres det at den rolle som Reguleringsmyndigheten (RME) er gitt medfører overføring av suverenitet.» Det henvises til at elektrisitetsdirektivet (2009/72/EF) artikkel 35 krever at det opprettes en reguleringsmyndighet som er uavhengig av nasjonal kontroll.

RME konkluderte nylig i en utredning til olje- og energidepartmentet med at det ifølge EØS-regelverket ikke er anledning til å begrense krafteksporten av hensyn til lavere strømpris i Norge.

Nei til EU har også meldt inn flere vitner til lagmannsretten, bl.a. tre tidligere olje- og energiministre: Terje Søviknes (Frp), Eivind Reiten (Sp) og Marte Mjøs Persen (Ap).

Det var i november 2018 at Nei til EU stevnet staten. I mars 2021 fikk Nei til EU medhold i Høyesterett om at saken kan fremmes. Oslo tingretts dom 22. november ga ikke Nei til EU medhold. 

Nei til EU har saksøkt Staten fordi Stortinget ikke fulgte Grunnlovens § 115 om suverenitetsavståelse, som blant annet krever et kvalifisert tre fjerdedels flertall, da EUs tredje energipakke ble vedtatt i mars 2018. 

Nei til EU opplever en kraftig støtte for søksmålet og at saken føres videre. En innsamlingsaksjon er i gang for å dekke kostnadene med rettsaken. Du kan gi din støtte på Vipps til 516595 eller overføre bidraget direkte til innsamlingens konto nummer 1506.06.57308. Merk innbetalingen med «Søksmål».

Stort bilde i toppen: Borgarting Lagmannsrett i Munchs gate i Oslo. (Foto: Anne-Sophie Ofrim – Creative Commons-lisens CC BY-SA 4.0.)

reLATERT

Se alle arrangementer

Togrøveri kan avverges ved å endre Jernbaneloven

29. sep. 2022

Ett år etter at EUs fjerde jernbanepakke ble manøvrert inn i EØS-avtalen nøler regjeringa fremdeles med å kreve varige unntak fra konkurransekravene.

Energien i EU-kampen

12. sep. 2022

50 år etter at ja-siden skremte om industridød ved et nei til EU, kan EUs energiunion knekke industrien.

Strømpriskrisa kan gi finanskrise

08. sep. 2022

En av de absurde følgene av strømpriskrisa er at styrtrike kraftprodusenter og strømselskaper kan gå overende og utløse ei ny finanskrise.

Landbruk er ikke industri

06. sep. 2022

​​​​​​​Nei til EU mener Norge ikke kan akseptere noen videre utglidning av EØS-avtalen inn på landbruksområdet. Egen landbrukspolitikk og tollvern har vært avgjørende for en matproduksjon over hele landet.

Energipolitisk maskerade

06. sep. 2022

Kanskje til og med EØS-tilsynet Esa ville se gjennom fingrene med at de folkevalgte tar tilbake politisk styring framfor markedstvang, iallfall på kort sikt?

Ta styring med strømmen – ut av ACER 

06. sep. 2022

Nei til EU krever at regjeringen bruker vetoretten i EØS-avtalen mot EUs fjerde energimarkedspakke. Uttalelse fra Nei til EUs styremøte 27. august 2022.

Energiunionen brister 

05. sep. 2022

Det var lyden av EUs energimarked som punkterte vi fikk på direkten denne uka. 

Svindel er en del av EU-pakka, Tomasgard   

01. sep. 2022

Nyhetsoppslagene om den tiårige kraftavtalen mellom Statkraft og Deutsche Bahn, der Statkraft selger «grønn norsk strøm» til 30 ø/kWh levert fra nærmeste tyske kullkraftverk, har sjokkert mange i sommervarmen.  

Opprop og demo 19. september

29. aug. 2022

Vårt krav: Ta kontroll over vannkrafta

Vern mot høye energipriser er ikke legitimt formål i EØS-retten

24. aug. 2022

Dette slår Reguleringsmyndigheten for energi (RME) fast i sin hasteutredning for Olje- og energidepartementet.

Språkbruken viser en beklagelig uvilje mot en mer konstruktiv EØS-debatt i Norge

23. aug. 2022

Storbritannia har styrket sin handelsbalanse overfor EU, både for varer og tjenester.

Nei til EU advarer mot forsøk på forskuttert innføring av EUs fjerde energimarkedspakke

18. aug. 2022

I sitt høringssvar til foreslåtte endringer i fornybardirektivet m.fl. advarer Nei til EU mot det som kan oppfattes som forsøk på å forskuttere innføring av EUs fjerde energimarkedspakke.