Borgarting Lagmannsrett i Munchs gate i Oslo. (Foto: Anne-Sophie Ofrim – Creative Commons-lisens CC BY-SA 4.0.)

ACER-anken til lagmannsretten

Borgarting lagmannsrett starter behandlingen av ACER-søksmålet 31. oktober. Nei til EU har meldt inn en rekke nye dokumenter og vitner i saken.

Samtidig som strømprisen når stadig nye høyder sør, øst og vest i Norge, går forberedelsene sin gang til neste rettsrunde om Nei til EUs ACER-søksmål. Behandlingen starter i Borgarting lagmannsrett mandag 31. oktober, og det er satt av én uke til prosedyrene og vitneførsel.

Nei til EU mener avståelsen av norsk suverenitet til EUs energibyrå ACER og EØS-tilsynet ESA er i strid med Grunnloven og ikke kunne vedtas med vanlig flertall. Oslo tingrett frifant i november 2021 staten. 

Nei til EU mener tingretten i liten grad vurderte de samfunnsmessige og politiske virkningene av EUs tredje energimarkedspakke. Retten så heller ingen sammenheng mellom myndighetsoverføringen og de begrensningene som tilknytningen til EUs energiunion setter på nasjonal kontroll og styring over energiområdet. Samtidig overvurderte tingretten norsk innflytelse når den uttalte at norske myndigheter kontrollerer den aktuelle myndighetsutøvelsen innen ACER/ESA. Blant annet på bakgrunn av dette har Nei til EU anket avgjørelsen til lagmannsretten.

I et nytt prosesskriv anfører Nei til EU at saken også omfatter de EU-forordningene som Stortinget vedtok i juni 2021 til oppfølging av tredje energimarkedpakke.

Videre heter det i skrivet: «I tillegg til den myndighet som ACER/ESA etter regelverket i Energimarkedspakke III har til å treffe vedtak med bindende virkning for norske borgere anføres det at den rolle som Reguleringsmyndigheten (RME) er gitt medfører overføring av suverenitet.» Det henvises til at elektrisitetsdirektivet (2009/72/EF) artikkel 35 krever at det opprettes en reguleringsmyndighet som er uavhengig av nasjonal kontroll.

RME konkluderte nylig i en utredning til olje- og energidepartmentet med at det ifølge EØS-regelverket ikke er anledning til å begrense krafteksporten av hensyn til lavere strømpris i Norge.

Nei til EU har også meldt inn flere vitner til lagmannsretten, bl.a. tre tidligere olje- og energiministre: Terje Søviknes (Frp), Eivind Reiten (Sp) og Marte Mjøs Persen (Ap).

Det var i november 2018 at Nei til EU stevnet staten. I mars 2021 fikk Nei til EU medhold i Høyesterett om at saken kan fremmes. Oslo tingretts dom 22. november ga ikke Nei til EU medhold. 

Nei til EU har saksøkt Staten fordi Stortinget ikke fulgte Grunnlovens § 115 om suverenitetsavståelse, som blant annet krever et kvalifisert tre fjerdedels flertall, da EUs tredje energipakke ble vedtatt i mars 2018. 

Nei til EU opplever en kraftig støtte for søksmålet og at saken føres videre. En innsamlingsaksjon er i gang for å dekke kostnadene med rettsaken. Du kan gi din støtte på Vipps til 516595 eller overføre bidraget direkte til innsamlingens konto nummer 1506.06.57308. Merk innbetalingen med «Søksmål».

Stort bilde i toppen: Borgarting Lagmannsrett i Munchs gate i Oslo. (Foto: Anne-Sophie Ofrim – Creative Commons-lisens CC BY-SA 4.0.)

reLATERT

Se alle arrangementer

Som fisken i garnet

05. feb. 2024

Markedsomsetningen av fiskekvoter kan lage backlash for handlingsrommet i EØS-avtalen.

Høring: – Krever slutt på kjøp og salg av fiskekvoter

30. jan. 2024

– Nei til EU vil understreke viktigheten av at vi har unntak fra EØS-avtalen når det gjelder fiskeriforvaltning, sa Sofie Axelsen Osland i høringen om kvotemeldingen.

Brusselbobla

21. jan. 2024

Skal Nupi endre navn til Norsk utenrikspolitisk propaganda institutt?

Langreist strøm «forsvinner» i nettet. Du får regninga

18. jan. 2024

Det EU-styrte markedsregelverket fører til større energitap i strømnettet. Kostnadene blir overført til deg og meg gjennom økt nettleie.

Slik blir strømmen dyrere i nord

08. jan. 2024

ACER-bestemt strømflyt øker strømprisene i Midt- og Nord-Norge. Ordningen innføres i desember 2024.

30 år med kostbar EØS-avgift

04. jan. 2024

Alle nordmenn over 20 år må betale ca. kr 9000 i «EØS-avgift» fram til 2028.

Ja til vaksiner og selvråderett på helseområdet

03. jan. 2024

Helse bør styres av norske politikere, men det utelukker ikke samarbeid med andre land.

Gaven fra Gro

03. jan. 2024

Etter 30 år er EØS-avtalen forundringspakken som færre og færre vil beholde.

Informasjonskampanje om EU og EØS

21. des. 2023

Fylkeslaget i Møre og Romsdal starter informasjonskampanje.

Sikkerhet og beredskap

18. des. 2023

Notat fra Nei til EUs folkestyreutvalg nr. 2 2023.

Balansekunst på slakk strømledning  

11. des. 2023

Forventningene til Strømprisutvalget har vært store. Men rapporten Balansekunst gir ingen svar på hva som kan og må gjøres med strømpriskrisa som rammer folk og næringsliv.

Balansekunst på markedets premisser

28. nov. 2023

EØS-avtalen kan åpne for frikobling av strømprisen fra markedsregelverket til EU. Men dette hadde ikke Strømprisutvalget «tid og kapasitet» til å vurdere!