ACER-saken dag 2

I Borgarting lagmannsrett: Nei til EU vs. Staten – ACER-saken og grunnloven §§ 1, 26 eller 115?

Dag 2 i retten (tirsdag 1. november) gav ordet til Staten som i sitt innledningsforedrag delte oppgaven mellom regjeringsadvokat Fredrik Sejerstad og advokat Lisa-Mari Moen Jünge. Foredraget var bredt anlagt og trakk fram momenter med forskjellig viktighetsgrad. Blant annet vanskeligheten med hensyn til hvem som skulle være stevningens adressat, Stortinget eller Regjeringen. En landet på sistnevnte og in casu Utenriksdepartementet fordi dette departement hadde fremmer ACER-reglene for Stortinget og som fikk Stortingets samtykke til inkorporering i norsk rett.

Hvorfor staten mente at Nei til EU var uten rettslig interesse ble også tatt opp. At Høyesterett i plenum hadde et annet standpunkt, måtte regjeringsadvokaten ta til underretning (han mente tydeligvis at avgjørelsen var feil).

Rettens administrator, dommer Kristin Robberstad, spurte om denne side – kortfattet – kunne angi hva som var kjernen i saken. Regjeringsadvokaten formulerte seg slik at det retten skulle prøve var om Stortingets valg om å nytte fremgangsmåten i grl. § 26 (simpelt flertall) og ikke § 115 (kvalifisert flertall), var rettslig korrekt.

Dette mente Nei til EUs prosessfullmektiger Bent Endresen og Kjell Brygfjeld at var noe overforenklet i og med at denne side hadde viet adskillig oppmerksomhet på ACERs forhold til grl. § 1 (Kongeriket «Norge er et fritt, udelelig og uavhendelig rike»). Dette gikk til kjernen i uenigheten: var regimet under EØS slutten på to-pilar systemet og gjennomføring av direkte virkende forordninger som ikke utelukkende adresserte staten Norge, men også private rettssubjekter i Norge? Dette brukte advokat Moen Jünge adskillig tid på å plukke fra hverandre. Hvor vellykket dette forsøk var kan det være ulike meninger om.  I den kommende prosedyren vil vi kunne få en sterkere visshet om hvem av partene som har lykkes best med sin fremstilling.

Peter Ørebech følger rettsforhandlingene i Borgarting lagmannsrett. ACER-saken er for retten fra mandag 31. oktober til og med fredag 4. november.

reLATERT

Se alle arrangementer

Erstatt EØS-avtalen med en jevnbyrdig handelsavtale 

21. nov. 2022

Nei til EU vil arbeide for at Norge skal si opp EØS-avtalen og etablere en ny handelspolitikk overfor EU.

Landbrukspolitikken vår vil vi styre sjølve, slik avtala var!   

17. nov. 2022

I ei tid med mykje usikkerheit er det enda viktigare enn nokon gong å verne om norsk landbruk. Med mat produsert på norske ressursar, over heile landet, så sikrar vi eige folk rein og trygg mat.  

Strømprisen skal avgjøres i Norge og ikke av EU  

16. nov. 2022

Nei til EU vil umiddelbart foreslå å forby utbygging av Bitcoin datasenter, som ESA påtvinger Norge å likebehandle med annen datasentervirksomhet. Bitcoin er en virksomhet som fremmer økonomisk kriminalitet. 

Energiparadokset

15. nov. 2022

Vil det indre markedet bli skjøvet til side for å sørge for mer pålitelig energiforsyning i EU og i Norge?

På jernbane og taxi løper regjeringen fra Hurdalserklæringen  

12. nov. 2022

Hurdalserklæringen var en seier for alle som ville utfordre handlingsrommet i EØS-avtalen.   

Gerd-Liv Valla hilset Nei til EUs landsmøte

12. nov. 2022

– Jeg var en av mange som så på EØS-avtalen som en redning i 1994, sa tidligere LO-leder og medlem av Alternativ Energikommisjon, Gerd-Liv Valla, da hun hilste landsmøtet i Nei til EU. 

Verden er større enn EU

11. nov. 2022

Roy Pedersens tale ved åpningen av Nei til EUs landsmøte 11. november 2022.

ACER-saken dag 4 og 5

09. nov. 2022

Borgarting lagmannsrett, dag 4 og 5:  Fra prosedyrene – noen refleksjoner, med særlig vekt på grunnlovens skranker.

300 nye medlemmer til Nei til EU de siste dagene.

08. nov. 2022

Mens ankesaken i ACER-saken har vært til behandling i Borgarting lagmannsrett, har Nei til EU hatt en formidabel medlemstilstrømning.

Færre enn to av ti støtter ACER

07. nov. 2022

Bare 17,6 prosent av de spurte er mot at Norge melder seg ut av EUs energibyrå ACER, viser en ny meningsmåling.

Siste skritt for Acer

07. nov. 2022

Hvor ble det av realitetene i at suverenitetsavståelsen på energi i EØS skulle være «lite inngripende»?

ACER-saken dag 3. Vitner i Borgarting lagmannsrett, 2. november 2022

03. nov. 2022

På dag 3 var tiden kommet for partsrepresentantenes forklaringer, samt partenes vitner. Forklaringene viste en sprikende virkelighetsforståelse.