Ut av ACER-plakat ved Borgarting lagmannsrett.

ACER-saken dag 2

I Borgarting lagmannsrett: Nei til EU vs. Staten – ACER-saken og grunnloven §§ 1, 26 eller 115?

Dag 2 i retten (tirsdag 1. november) gav ordet til Staten som i sitt innledningsforedrag delte oppgaven mellom regjeringsadvokat Fredrik Sejerstad og advokat Lisa-Mari Moen Jünge. Foredraget var bredt anlagt og trakk fram momenter med forskjellig viktighetsgrad. Blant annet vanskeligheten med hensyn til hvem som skulle være stevningens adressat, Stortinget eller Regjeringen. En landet på sistnevnte og in casu Utenriksdepartementet fordi dette departement hadde fremmer ACER-reglene for Stortinget og som fikk Stortingets samtykke til inkorporering i norsk rett.

Hvorfor staten mente at Nei til EU var uten rettslig interesse ble også tatt opp. At Høyesterett i plenum hadde et annet standpunkt, måtte regjeringsadvokaten ta til underretning (han mente tydeligvis at avgjørelsen var feil).

Rettens administrator, dommer Kristin Robberstad, spurte om denne side – kortfattet – kunne angi hva som var kjernen i saken. Regjeringsadvokaten formulerte seg slik at det retten skulle prøve var om Stortingets valg om å nytte fremgangsmåten i grl. § 26 (simpelt flertall) og ikke § 115 (kvalifisert flertall), var rettslig korrekt.

Dette mente Nei til EUs prosessfullmektiger Bent Endresen og Kjell Brygfjeld at var noe overforenklet i og med at denne side hadde viet adskillig oppmerksomhet på ACERs forhold til grl. § 1 (Kongeriket «Norge er et fritt, udelelig og uavhendelig rike»). Dette gikk til kjernen i uenigheten: var regimet under EØS slutten på to-pilar systemet og gjennomføring av direkte virkende forordninger som ikke utelukkende adresserte staten Norge, men også private rettssubjekter i Norge? Dette brukte advokat Moen Jünge adskillig tid på å plukke fra hverandre. Hvor vellykket dette forsøk var kan det være ulike meninger om.  I den kommende prosedyren vil vi kunne få en sterkere visshet om hvem av partene som har lykkes best med sin fremstilling.

Peter Ørebech følger rettsforhandlingene i Borgarting lagmannsrett. ACER-saken er for retten fra mandag 31. oktober til og med fredag 4. november.

Stort bilde i toppen: Ut av ACER-plakat ved Borgarting lagmannsrett. (Foto: Eivind Formoe)

reLATERT

Se alle arrangementer

Som fisken i garnet

05. feb. 2024

Markedsomsetningen av fiskekvoter kan lage backlash for handlingsrommet i EØS-avtalen.

Høring: – Krever slutt på kjøp og salg av fiskekvoter

30. jan. 2024

– Nei til EU vil understreke viktigheten av at vi har unntak fra EØS-avtalen når det gjelder fiskeriforvaltning, sa Sofie Axelsen Osland i høringen om kvotemeldingen.

Brusselbobla

21. jan. 2024

Skal Nupi endre navn til Norsk utenrikspolitisk propaganda institutt?

30 år med kostbar EØS-avgift

04. jan. 2024

Alle nordmenn over 20 år må betale ca. kr 9000 i «EØS-avgift» fram til 2028.

Ja til vaksiner og selvråderett på helseområdet

03. jan. 2024

Helse bør styres av norske politikere, men det utelukker ikke samarbeid med andre land.

Gaven fra Gro

03. jan. 2024

Etter 30 år er EØS-avtalen forundringspakken som færre og færre vil beholde.

Informasjonskampanje om EU og EØS

21. des. 2023

Fylkeslaget i Møre og Romsdal starter informasjonskampanje.

Sikkerhet og beredskap

18. des. 2023

Notat fra Nei til EUs folkestyreutvalg nr. 2 2023.

Balansekunst på slakk strømledning  

11. des. 2023

Forventningene til Strømprisutvalget har vært store. Men rapporten Balansekunst gir ingen svar på hva som kan og må gjøres med strømpriskrisa som rammer folk og næringsliv.

Balansekunst på markedets premisser

28. nov. 2023

EØS-avtalen kan åpne for frikobling av strømprisen fra markedsregelverket til EU. Men dette hadde ikke Strømprisutvalget «tid og kapasitet» til å vurdere!

Forsvar arbeidsmiljøloven og innleieforbudet mot ESA! 

21. nov. 2023

Uttalelse fra Nei til EUs rådsmøte 19. november 2023.

Kampen for politisk kontroll over krafta fortsetter 

21. nov. 2023

Uttalelse fra Nei til EUs rådsmøte 19. november 2023.