Ut av ACER-plakat ved Borgarting lagmannsrett.

ACER-saken dag 2

I Borgarting lagmannsrett: Nei til EU vs. Staten – ACER-saken og grunnloven §§ 1, 26 eller 115?

Dag 2 i retten (tirsdag 1. november) gav ordet til Staten som i sitt innledningsforedrag delte oppgaven mellom regjeringsadvokat Fredrik Sejerstad og advokat Lisa-Mari Moen Jünge. Foredraget var bredt anlagt og trakk fram momenter med forskjellig viktighetsgrad. Blant annet vanskeligheten med hensyn til hvem som skulle være stevningens adressat, Stortinget eller Regjeringen. En landet på sistnevnte og in casu Utenriksdepartementet fordi dette departement hadde fremmer ACER-reglene for Stortinget og som fikk Stortingets samtykke til inkorporering i norsk rett.

Hvorfor staten mente at Nei til EU var uten rettslig interesse ble også tatt opp. At Høyesterett i plenum hadde et annet standpunkt, måtte regjeringsadvokaten ta til underretning (han mente tydeligvis at avgjørelsen var feil).

Rettens administrator, dommer Kristin Robberstad, spurte om denne side – kortfattet – kunne angi hva som var kjernen i saken. Regjeringsadvokaten formulerte seg slik at det retten skulle prøve var om Stortingets valg om å nytte fremgangsmåten i grl. § 26 (simpelt flertall) og ikke § 115 (kvalifisert flertall), var rettslig korrekt.

Dette mente Nei til EUs prosessfullmektiger Bent Endresen og Kjell Brygfjeld at var noe overforenklet i og med at denne side hadde viet adskillig oppmerksomhet på ACERs forhold til grl. § 1 (Kongeriket «Norge er et fritt, udelelig og uavhendelig rike»). Dette gikk til kjernen i uenigheten: var regimet under EØS slutten på to-pilar systemet og gjennomføring av direkte virkende forordninger som ikke utelukkende adresserte staten Norge, men også private rettssubjekter i Norge? Dette brukte advokat Moen Jünge adskillig tid på å plukke fra hverandre. Hvor vellykket dette forsøk var kan det være ulike meninger om.  I den kommende prosedyren vil vi kunne få en sterkere visshet om hvem av partene som har lykkes best med sin fremstilling.

Peter Ørebech følger rettsforhandlingene i Borgarting lagmannsrett. ACER-saken er for retten fra mandag 31. oktober til og med fredag 4. november.

Stort bilde i toppen: Ut av ACER-plakat ved Borgarting lagmannsrett. (Foto: Eivind Formoe)

reLATERT

Se alle arrangementer

Fornybare forviklinger

17. juli 2024

Erna Solbergs iver etter å innføre fjerde energipakke skaper usikkerhet for næringsliv og natur.

EUs fornybardirektiv artikkel for artikkel

28. juni 2024

Et av de mest omstridte regelverkene i EUs energipakke 4 er fornybardirektivet.

Hvem skal bestemme over norsk energi?

27. juni 2024

Strøm er et samfunnsgode, ikke handelsvare. Strømmen må ut av markedet! Direktivene og forordningene i EUs fjerde energipakke må avvises i sin helhet.

Forutsigbarheten som forsvant

19. juni 2024

Line Eldring og Olav Slettebø fra EØS-utredningen avfeier empiri som motsier eller nyanserer deres egne konklusjoner som «anekdotisk».

Einar Frogner hilset Bondetinget

13. juni 2024

– Vi skal kjempe sammen med dere for folkestyret. Derfor sier vi ja til folkestyre og nei til EU, sa Einar Frogner i hilsenen til Bondelagets årsmøte.

– Vi er tøffe

08. juni 2024

Tone Berg og resten av gjengen i Sør-Trøndelag Nei til EU står på stand og tar kampen for folkestyre og rettferdighet.  

EØS-utredningens slagside

05. juni 2024

De sentrale studiene EØS-utredningen viser til, omhandler ikke de siste ti-tolv årene, der EU har sakket akterut i økonomisk utvikling i forhold til flere andre deler av verden.

Vett 1 2024 30 år med EØS

28. mai 2024

Konsekvenser for folkestyre, arbeidsliv, klima og næringsliv. Alternativer til EØS-avtalen.

Økonomi og næringsliv

26. mai 2024

EØS-avtalen begrenser verktøykassen for at myndighetene kan drive en aktiv næringspolitikk. Gir avtalen forutsigbarhet for norsk næringsliv?

Handel og samarbeid med EU uten EØS

26. mai 2024

Hva skjer dersom EØS-avtalen sies opp?

Har EØS gitt gevinst?

26. mai 2024

Eldring-utvalget overser at norsk fastlandsindustri har fått et økende underskudd mot EU gjennom tiårene med EØS-avtalen.

Flere ønsker en handelsavtale enn EØS

26. mai 2024

Det er flere som er for en handelsavtale med EU enn EØS-avtalen. Et klart flertall mener EU har for mye makt i Norge.