Ut av ACER-plakat ved Borgarting lagmannsrett.

ACER-saken dag 2

I Borgarting lagmannsrett: Nei til EU vs. Staten – ACER-saken og grunnloven §§ 1, 26 eller 115?

Dag 2 i retten (tirsdag 1. november) gav ordet til Staten som i sitt innledningsforedrag delte oppgaven mellom regjeringsadvokat Fredrik Sejerstad og advokat Lisa-Mari Moen Jünge. Foredraget var bredt anlagt og trakk fram momenter med forskjellig viktighetsgrad. Blant annet vanskeligheten med hensyn til hvem som skulle være stevningens adressat, Stortinget eller Regjeringen. En landet på sistnevnte og in casu Utenriksdepartementet fordi dette departement hadde fremmer ACER-reglene for Stortinget og som fikk Stortingets samtykke til inkorporering i norsk rett.

Hvorfor staten mente at Nei til EU var uten rettslig interesse ble også tatt opp. At Høyesterett i plenum hadde et annet standpunkt, måtte regjeringsadvokaten ta til underretning (han mente tydeligvis at avgjørelsen var feil).

Rettens administrator, dommer Kristin Robberstad, spurte om denne side – kortfattet – kunne angi hva som var kjernen i saken. Regjeringsadvokaten formulerte seg slik at det retten skulle prøve var om Stortingets valg om å nytte fremgangsmåten i grl. § 26 (simpelt flertall) og ikke § 115 (kvalifisert flertall), var rettslig korrekt.

Dette mente Nei til EUs prosessfullmektiger Bent Endresen og Kjell Brygfjeld at var noe overforenklet i og med at denne side hadde viet adskillig oppmerksomhet på ACERs forhold til grl. § 1 (Kongeriket «Norge er et fritt, udelelig og uavhendelig rike»). Dette gikk til kjernen i uenigheten: var regimet under EØS slutten på to-pilar systemet og gjennomføring av direkte virkende forordninger som ikke utelukkende adresserte staten Norge, men også private rettssubjekter i Norge? Dette brukte advokat Moen Jünge adskillig tid på å plukke fra hverandre. Hvor vellykket dette forsøk var kan det være ulike meninger om.  I den kommende prosedyren vil vi kunne få en sterkere visshet om hvem av partene som har lykkes best med sin fremstilling.

Peter Ørebech følger rettsforhandlingene i Borgarting lagmannsrett. ACER-saken er for retten fra mandag 31. oktober til og med fredag 4. november.

Stort bilde i toppen: Ut av ACER-plakat ved Borgarting lagmannsrett. (Foto: Eivind Formoe)

reLATERT

Se alle arrangementer

Hull i handlingsrommet

30. mai 2023

Hvorfor skal en 30 år gammel EØS-avtale hindre billigere tannlege for 25-åringene?

Forordningene som eter opp handlingsrommet

22. mai 2023

Dagens EØS-avtale inneholder dobbelt så mange forordninger som direktiver. Da avtalen skulle vedtas i 1992 het det at forordninger ble brukt «nokså sjelden».

Uten grenser, uten vern

22. mai 2023

Hvor ble det av arbeidervernet og likebehandlingen i alt mylderet?

Forbudet mot offentlig støtte

15. mai 2023

EØS-avtalen begrenser adgangen til å gi regional- og næringsstøtte. All offentlig støtte som kan påvirke konkurransen er i utgangspunktet forbudt, men det finnes unntak.

Hvorfor tør ikke kommuner?

15. mai 2023

Det finnes ubrukte muligheter for kommuner til å drive offentlige tjenester selv – innenfor EØS-avtalen.

Strøm og landbruk i Heidal

12. mai 2023

Flotte omgivelser og gode diskusjoner når Sel og Heidal Nei til EU inviterte til åpent møte på tradisjonsrike Øvre Aaseng gard.

Kamp om innleieforbud

10. mai 2023

På arbeidslivsområdet er innleieforbudet for byggevirksomhet rundt Oslofjorden et aktuelt eksempel på bruk av handlingsrommet. Forbudet er resultat av en ensidig norsk lovendring våren 2023.

Uavklart handlingsrom 

10. mai 2023

Enhver fagforening og statsråd som rokker ved markedsvendingen i arbeidslivet vil høste storm. 

EØS og handlingsrommet

05. mai 2023

Fins det i det hele tatt handlingsrom i EØS-avtalen?

Vett 1 2023 Hva er handlingsrommet i EØS-avtalen?

27. april 2023

Det finnes ikke bare ett handlingsrom, men flere. Denne utgaven av Vett undersøker hva som kan skje hvis man går inn i noen av rommene og prøver å ommøblere.

Møre og Romsdal Nei til EU ruster opp med gigantstyre

19. april 2023

Nei til EU i Møre og Romsdal har hatt fylkesårsmøte i Ålesund, 15 april, og vedtatt å trappe opp kampen mot EØS avtalen. Nå er planen å øke informasjonen om hva EØS-avtalen har medført, og også finne fram til yngre grupper som må nås gjennom nye kanaler. Du kan lese mer i hele artikkelen.

EU-domstolen bekrefter ACERs brede myndighet

13. mars 2023

ACER kan overprøve og treffe vedtak om alle sider ved en sak, også der de nasjonale reguleringsmyndighetene er enige seg imellom. EU-domstolen stadfester at energibyråets myndighet strekker seg mye lengre enn å avgjøre tvistepunkter mellom land. De ferske dommene styrker Nei til EUs anførsler i ACER-søksmålet.