Togsignal.

Alvorlig signalfeil, statsråd

Forsikringene fra statsråd Ketil Solvik-Olsen om at verken sikkerheten eller norsk suverenitet står i fare dersom EUs fjerde jernbanepakke blir gjort gjeldende i Norge, minner mest om signalfeil.

«Vi mister ikke kontrollen over jernbanen», skriver samferdselsministeren (22.8.) i sitt svar på mitt innlegg i BT (16.8.). Solvik-Olsen hevder frimodig at sikkerhetsnivået på norsk jernbane kan styrkes, at nasjonale krav kan beholdes og at Stortinget vil kunne styre jernbanepolitikken som hittil.

En samferdselsminister burde vite bedre. Faktum er at Stortinget ikke kan
ombestemme seg når det gjelder anbud og konkurranseutsetting av persontransport på skinner dersom jernbanepakka blir tatt inn i EØS-avtalen.

Muligheten for å fastsette nye nasjonale forskrifter blir sterkt begrenset

Også muligheten for å fastsette nye nasjonale forskrifter blir sterkt begrenset, disse skal uansett meldes Jernbanebyrået ERA og EU-kommisjonen for godkjenning. Dette er slått fast i så vel direktivet om jernbanesikkerhet som i fortalen til forordningen om det overnasjonale jernbanebyrået ERA. Fristen for å oppheve alle nasjonale forskrifter som ikke er i samsvar med EU-retten eller som gir anledning til forskjellsbehandling var for øvrig 18. juni i år.

Sakens kjerne er at EU vil ha mest mulig harmonisering av regelverket og gradvis
fjerning av nasjonale særbestemmelser og sikkerhetskrav. Harmonisering og såkalt interoperabilitet er alfa og omega for at konkurrerende jernbaneaktører bokstavelig talt skal ha fri bane. Sikkerhet er vel og bra – så lenge det lar seg forene med konkurransereglene, mener EU.

Alt dette må naturligvis overvåkes og håndheves på europeisk nivå. Nasjonale
sikkerhetsmyndigheter som Statens jernbanetilsyn bør derfor helst ikke bry seg mer enn nødvendig. ERA har til oppgave å utstede felles sikkerhetssertifikater og å godkjenne togmateriell, mens Statens jernbanetilsyn blir vel så mye et
«markedsovervåkningsorgan» som et sikkerhetstilsyn.

Statens Jernbanetilsyn blir et markedsovervåkingsorgan

Dette er det stikk motsatte av den «nasjonale handlefriheten» samferdselsministeren insisterer på at jernbanepakka gir.

Det hjelper heller ikke å male jernbanepakka «grønn». Ministeren gir inntrykk av at hensikten er å få mer gods og flere passasjerer over fra vei til bane, bare man får fjernet «de tekniske barrierene». Disse såkalte tekniske barrierene for
godstransporten er fjernet for lenge siden. Det er helt andre årsaker til at jernbanen taper for tungtransport langs veiene. Blant de viktigste er EUs kabotasjeregler og sosial dumping i buss- og lastebilnæringa. Men det er en annen diskusjon.

Innlegget sto på trykk i Bergens Tidende 27. august 2018.

Stort bilde i toppen: Togsignal. (CC0)

reLATERT

Se alle arrangementer

Togstreik mot oppsplitting og EU-diktat

14. juni 2022

«Støre hold nå ord, du er ved Kongens bord. Hold Jernbane-Norge samlet!» Slik lød refrenget fra allsangen på Jernbanetorget da togene sto i to timer den 14. juni.

Nye hull i veipakka

03. juni 2022

Et endringsdirektiv legger opp til at en transportør skal kunne leie kjøretøy innen hele EØS, og ikke bare i egen medlemsstat som i dag. Det gir transportører nye muligheter til å omgå de sosiale bestemmelsene i Veipakka.

Tommel opp for toget

23. mai 2022

Det er opp til LO-kongressen å parkere konkurranseutsettingen av jernbanen.

Vett 1 2022: Kan arbeidslivet reddes ut av EØS-fella?

03. mars 2022

Taxi, jernbane, bemanningsbyrå, energiunionen, EUs minstelønnsdirektiv og offentlige tjenester er noen tema i det nye Vettheftet om arbeidsliv.

Frost i taklampa

05. jan. 2022

Etter snart hundre dager med ny regjering er drosjenæringa fremdeles like kaotisk og uregulert. Er det nå sånn at velgergarantier er ugyldige hvis de ikke faller i smak hos ESA?

Protokollerte jernbaneløfter

27. des. 2021

Stortinget behandlet 20. desember et representantforslag fra Rødt om å oppheve vedtaket om innlemmelse av rettsaktene som inngår i EUs jernbanepakke IV i EØS-avtalen. Forslaget ble nedstemt, men «legges ved protokollen».

Alvorlige signalfeil fra Hurdal

15. nov. 2021

Regjeringa har lovet velgerne at den skal være et skiftelokomotiv for en ny og annen jernbanepolitikk. Det må bety at dørene lukkes for EUs fjerde jernbanepakke, uten signalfeil som følge av politisk svikt.

Hurdalsplattformen bekrefter at EØS-motstanden må fortsette

09. nov. 2021

Uttalelse fra Nei til EUs rådsmøte, vedtatt 7. november 2021.

Taxi fra Brussel

15. okt. 2021

4. oktober slo Klassekampen opp at den såkalte taxiliberaliseringa har ført til en eksplosjonsarta vekst i antall drosjeløyver, spesielt i Oslo. Dette har vært en varsla katastrofe for drosjenæringa, og jeg mener det dreier seg om ei rasering mer enn ei liberalisering.

Rutetabell for ei ny regjering

06. okt. 2021

Tog-Norge venter i spenning på at ei ny regjering sender EUs jernbanepakke i retur. Nei til EU har rutetabellen klar, i tilfelle Arbeiderpartiet eller Senterpartiet er usikre på hvilket spor de skal velge.

Ugyldig togbillett til Brussel

28. sep. 2021

Enveisbilletten til EUs jernbanebyrå er fremdeles ikke gyldig for påstigning.

– Vi lar oss ikke påtvinge ei jernbanepakke vi ikke vil ha   

25. sep. 2021

Det er vanskeligere å få EU-direktiver ut av EØS-avtalen enn å få dem inn. Som et siste spark til velgerne og den kommende regjeringa dytter Solberg-regjeringa EUs fjerde jernbanepakke inn i EØS-avtalen.