Brexit-hysteri

Vi kan fortsatt fly til London selv om britene forlater EU uten en ny avtale.

VG har på løpende bånd hatt oppslag om at «Brexit kan gi norsk medisinkrise» (21.01.) og «full fly-stopp til Storbritannia» (15.01.). Begge deler er misvisende.

Om medisiner pekes det på to mulige problemer: godkjenning av legemidler må gjøres i et annet EU/EØS-land og tidkrevende grensekontroll. Storbritannia er ledende på legemidler i Europa, og det vil derfor være fornuftig at Norge inngår en avtale direkte med britene. Nei til EU har lenge tatt til orde for slike bilaterale avtaler, uavhengig av EU.

I alle fall er det ingen grunn til at brexit betyr store endringer for grensekontrollen. Norge er som kjent utenfor EUs tollunion, slik at det også i dag er tollinspeksjoner, som i begrenset grad forstyrrer handelen. Legemiddelselskaper er gjerne multinasjonale, med tilstedeværelse i flere land, slik at ikke godkjenning vil være et problem.

Stans i flytrafikken er heller ikke troverdig.

Britiske flyselskap som British Airways og EasyJet har for lengst avvist at det kan skje. Uavhengig av EU er det internasjonalt regelverk og et FN-byrå for luftfart, den såkalte Chicago-konvensjonen som Storbritannia er tilsluttet.

Storbritannia har den siste tiden inngått utfyllende avtaler om flytrafikken med en rekke land, blant annet Sveits og Island. Avtaler som bekrefter at flyene går helt som vanlig, til og fra Storbritannia, uavhengig av forholdet mellom britene og EU. Selvsagt kan Norge inngå en tilsvarende avtale. Det merkelige er hvorfor regjeringen ikke allerede har sørget for dette.

VG har sagt nei til å trykke dette innlegget. 

reLATERT

Se alle arrangementer

Wiedswang på vidvanke

01. juli 2019

EØS-tilhengerne spekulerer i skremsler om toll på norsk eksport.

Nye oppgaver for ACER

28. juni 2019

Den nye ACER-forordningen gir EUs energibyrå rett til å etablere egne lokalkontor for oppfølging av EUs planer og regler i medlemslandene.

Siv Jensen tar feil om toll

28. juni 2019

«Du risikerer at vi mister den tollfriheten som vi nå har til hele det europeiske markedet», hevdet Siv Jensen i NRKs partilederdebatt om situasjonen uten EØS. Det er ikke riktig. Norge har uansett en frihandelsavtale med EU som gir tollfrihet for industrivarer.

Varer eller tjenester?

25. juni 2019

Må bygging og drift av vannkraftverk følge reglene til EUs tjenestedirektiv?

Strømmen styres av EU

25. juni 2019

Det reviderte elektrisitetsdirektivet, som er del av EUs nye energipakke 4, fjerner all tvil: strømmen styres av EU.

Islandsk utvalg utreder EØS

20. juni 2019

Nei til EU møtte denne uken et islandsk regjeringsoppnevnt utvalg som utreder deltakelsen i EØS-avtalen. Rapporten skal komme til høsten.

Folket vil ha mindre EU-makt i Norge

19. juni 2019

Flertallet mot norsk EU-medlemskap er solid. Motstanden mot EØS-avtalen er også betydelig, særlig om folk får valget mellom EØS og en handelsavtale.

Utbredt EØS-myte om toll

19. juni 2019

Svært mange tror det blir toll på norske industrivarer til EU uten EØS-avtalen, viser en ny meningsmåling. Bare 13 prosent fastslår fakta: det blir ikke toll.

NRK-valgomat med EØS-spørsmål

17. juni 2019

«EØS-avtalen rammer det lokale selv­sty­ret i Norge. Vi må si opp EØS-avtalen», er en av påstandene i NRKs valgomat.

Jernbanetragedie for evig tid

17. juni 2019

I dag kom nyheten om at anbudet på alle ruter fra Eidsvoll og nordover går til et norsk datterselskap av SJ, Statens Järnvägar (SJ).

Mellem tar seg friheter

13. juni 2019

EUs såkalte friheter er ikke våre friheter. EUs fire friheter handler om å skape verdens mest konkurransedyktige region.

Folket splittet om EØS eller handelsavtale

12. juni 2019

En ny meningsmåling viser at folket er delt i spørsmålet om handelsavtale eller EØS.