Brexit-hysteri

Vi kan fortsatt fly til London selv om britene forlater EU uten en ny avtale.

VG har på løpende bånd hatt oppslag om at «Brexit kan gi norsk medisinkrise» (21.01.) og «full fly-stopp til Storbritannia» (15.01.). Begge deler er misvisende.

Om medisiner pekes det på to mulige problemer: godkjenning av legemidler må gjøres i et annet EU/EØS-land og tidkrevende grensekontroll. Storbritannia er ledende på legemidler i Europa, og det vil derfor være fornuftig at Norge inngår en avtale direkte med britene. Nei til EU har lenge tatt til orde for slike bilaterale avtaler, uavhengig av EU.

I alle fall er det ingen grunn til at brexit betyr store endringer for grensekontrollen. Norge er som kjent utenfor EUs tollunion, slik at det også i dag er tollinspeksjoner, som i begrenset grad forstyrrer handelen. Legemiddelselskaper er gjerne multinasjonale, med tilstedeværelse i flere land, slik at ikke godkjenning vil være et problem.

Stans i flytrafikken er heller ikke troverdig.

Britiske flyselskap som British Airways og EasyJet har for lengst avvist at det kan skje. Uavhengig av EU er det internasjonalt regelverk og et FN-byrå for luftfart, den såkalte Chicago-konvensjonen som Storbritannia er tilsluttet.

Storbritannia har den siste tiden inngått utfyllende avtaler om flytrafikken med en rekke land, blant annet Sveits og Island. Avtaler som bekrefter at flyene går helt som vanlig, til og fra Storbritannia, uavhengig av forholdet mellom britene og EU. Selvsagt kan Norge inngå en tilsvarende avtale. Det merkelige er hvorfor regjeringen ikke allerede har sørget for dette.

VG har sagt nei til å trykke dette innlegget. 

reLATERT

Se alle arrangementer

«Proaktiv» meldeplikt til ESA gjør demokratiet til en parodi

21. feb. 2019

EU forbereder et nytt direktiv som presiserer hvordan Tjenestedirektivet skal håndheves. Norge og de andre EFTA-statene i EØS legger seg ikke bare flate – de ber om forhåndssensur fra ESA før nye nasjonale reguleringer kommer opp til vedtak.

Derfor kan vi fortsatt selge fisk til EU uten EØS-avtalen

19. feb. 2019

Seks grunner til at vi kan selge fisken vår til EU uten EØS.

EØS-debatt i Dagsnytt 18

15. feb. 2019

Nei til EU-leder Kathrine Kleveland debatterte EØS-avtalen i Dagsnytt 18 12. februar. Motdebattant var Steinar Juel fra Civita.

Striden om Kielferja

15. feb. 2019

Hva skjedde med sjøfolka på Kielferja som skulle flagges ut?

Sletter og beklager

14. feb. 2019

Nei til EU tåler godt debatter og at folk er uenige med oss. Faktisk lever vi av å holde debatten om å være med i EU eller ikke frisk og levende, og det kan godt gå litt hardt for seg.

Den store styrkeprøven

14. feb. 2019

Corbyn i brexit-debatten: Det er den britiske kapitalismen som nå må kvistes.

AP skjerper språkbruken

14. feb. 2019

Er det EØS som bekymrer Støre – eller er det oppslutningen om EØS som bekymrer?

Kur mot mareritt

12. feb. 2019

Det vi kan lære av det Storbritannia opplever nå, er at det er livsfarlig å bli EU-medlem. Det er et mareritt å komme seg ut.

Et Arbeidslivsbyrå for enda mer «fri flyt»

08. feb. 2019

Arbeidslivsbyrået ELA, som EU vil ha på beina snarest mulig i 2019, har til overordnet formål å gjøre den europeiske arbeidskrafta enda mer «mobil» enn den allerede er i dag.

Nyttig møte med landets nest største industri

08. feb. 2019

Norsk EU-motstand, landbruks- og fiskeripolitikk og viktigheten av handelsadgang til Europa var noen av temaene da Nei til EU møtte Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN).

Klart vi kan handle med EU uten EØS

08. feb. 2019

Handelstall og WTO-regler tilbakeviser skremselsargumentene for EØS-avtalen.

Et tannløst ELA?

07. feb. 2019

LO-kongressen krevde forrang for norsk lovgivning på arbeidslivets område og norske tariffavtaler. EUs arbeidslivbyrå ELA er et sentralt ledd i det helt motsatte, at landenes sjølråderett på dette området oppheves. Om ELA feller noen myndighetstenner nå, så er det for å gi plass for nye, kvassere og sterkere tenner i neste omgang.