Brexit-hysteri

Vi kan fortsatt fly til London selv om britene forlater EU uten en ny avtale.

VG har på løpende bånd hatt oppslag om at «Brexit kan gi norsk medisinkrise» (21.01.) og «full fly-stopp til Storbritannia» (15.01.). Begge deler er misvisende.

Om medisiner pekes det på to mulige problemer: godkjenning av legemidler må gjøres i et annet EU/EØS-land og tidkrevende grensekontroll. Storbritannia er ledende på legemidler i Europa, og det vil derfor være fornuftig at Norge inngår en avtale direkte med britene. Nei til EU har lenge tatt til orde for slike bilaterale avtaler, uavhengig av EU.

I alle fall er det ingen grunn til at brexit betyr store endringer for grensekontrollen. Norge er som kjent utenfor EUs tollunion, slik at det også i dag er tollinspeksjoner, som i begrenset grad forstyrrer handelen. Legemiddelselskaper er gjerne multinasjonale, med tilstedeværelse i flere land, slik at ikke godkjenning vil være et problem.

Stans i flytrafikken er heller ikke troverdig.

Britiske flyselskap som British Airways og EasyJet har for lengst avvist at det kan skje. Uavhengig av EU er det internasjonalt regelverk og et FN-byrå for luftfart, den såkalte Chicago-konvensjonen som Storbritannia er tilsluttet.

Storbritannia har den siste tiden inngått utfyllende avtaler om flytrafikken med en rekke land, blant annet Sveits og Island. Avtaler som bekrefter at flyene går helt som vanlig, til og fra Storbritannia, uavhengig av forholdet mellom britene og EU. Selvsagt kan Norge inngå en tilsvarende avtale. Det merkelige er hvorfor regjeringen ikke allerede har sørget for dette.

VG har sagt nei til å trykke dette innlegget. 

reLATERT

Se alle arrangementer

– EØS gjer SFO dyrare. Bli med i Nei til EU du også

24. april 2019

– Nei til EU tar kampen for å hindre at EU og EØS får styre i norske kommuner. Difor er eg medlem i Nei til EU, seier Eva Marie Mathisen.

– EU skal ikke styre norsk jernbane. Bli med i Nei til EU du også

24. april 2019

– Nei til EU tar kampen for å hindre at EU får råderett over norsk jernbane, og derfor er jeg medlem i Nei til EU, sier Kathrine Kleveland.

Ny folder: Norsk kraft skal styres fra Norge. Ikke av EU

23. april 2019

Last ned Nei til EUs nye åttesiders informasjonshefte om EUs energunion i praktisk lommeformat. Dette er en ny utgave av heftet som ble laget i 2018.

Folder til vervekampanjen

12. april 2019

Last ned folder om offentlige tjenester, jernbanepakke 4, internasjonal solidaritet og fisk.

Folder «EU truer kommunen din»

12. april 2019

Her kan du laste ned folderen «EU truer kommunen din» om Hjelmengutvalget og meldeplikt til EU og EØS.

Ingen ACER-garantier

12. april 2019

Alltinget behandler nå EUs energimarkedspakke 3 og tilknytning til energibyrået ACER.

Handler godt uten EØS

11. april 2019

De fleste land i verden handler med EU uten en EØS-avtale. Mange av dem har økt eksporten av varer og tjenester til EU mer enn EØS-landet Norge.

Presentasjoner fra rådsmøtet

09. april 2019

Her kan du laste ned presentasjonene fra Nei til EUs rådsmøte 6.–7. april 2019

25 ÅR ETTER NORDLANDS-RAPPORTEN FRA 1994 - HVILKEN RELEVANS HAR DEN FOR EØS-AVTALEN?

08. april 2019

Det har nå gått 25 år og vi ble ikke EU-medlemmer, men derimot bundet opp av EØS-avtalen.

FYLKESRÅDET OG JERNBANEPAKKE 4

08. april 2019

Nordland fylkesting gjorde et viktig vedtak på sitt møte i oktober om Jernbanepakke 4 og konkurranse-utsetting av jernbanen i Norge.

Meldeplikt til EU og ESA – nei takk!

08. april 2019

Nei til EU mener det nye forslaget om meldeplikt til EU og ESA er et rent overgrep mot folkestyret i Norge så vel som i Europa.

Norsk politikk må stå opp for norsk matproduksjon og arbeidsplasser

08. april 2019

Artikkel 19 i EØS-avtalen omhandler handel med landbruksvarer som ost, kjøtt og grønnsaker. Selv om landbruket er utenfor EØS, eksporterer EU stadig mer landbruksvarer til Norge, både gjennom artikkel 19 og til ordinær toll.