Kathrine Kleveland.

Dagen retter baker for smed

I sin lederartikkel 19. juli velger Dagen overskriften «Nei til EU splitter nei-bevegelsen». Det er en drøy påstand som ikke kan få stå uimotsagt.

Det blir feil når det hevdes at Nei til EU «fronter EØS-kamp i stedet for unionsmotstand» og at vi med dette får EU-motstandere til å kjenne seg hjemløse og fremmedgjort i egen organisasjon, og faktisk styrker ja-siden i den norske EU-debatten.

Kampen mot EU-medlemskap har alltid vært og vil alltid være Nei til EUs viktigste oppgave. Vi er oppdatert på utviklingen i unionsprosjektet, følger EU-motstanden i andre land og bidrar i den norske EU-debatten.

I år markerer vi nei-seieren fra 1994 og sammen med organisasjonene fra den brede folkelige motstanden ser vi tilbake på samarbeidet, laginnsatsen og det harde arbeidet som gjorde at Norge stemte nei til å bli med i unionen EU. Dagens redaktør er hjertelig velkommen på jubileumsarrangementet i november!

Det er riktig at Nei til EU har kvesset klørne mot EØS-avtalen de senere år. Det er fordi EØS-avtalen, slik den blir praktisert av norske myndigheter, bit for bit og dag for dag trekker Norge inn i den unionen folket har sagt nei til to ganger.

Nei til EU kommer fortsatt til å kreve at stortingsflertallet benytter seg av de nødknappene som finnes i EØS-avtalen. Reservasjonsretten, muligheten til å si nei til direktivene fra EU er reelt sett aldri blitt brukt!

Topilarsystemet i EØS, som skulle sikre at Norge ikke var direkte underlagt EU, blir undergravd ved at Norge avstår suverenitet til en rekke EU-byråer, eksempelvis finansbyråene, energibyrået ACER, og – hvis ikke KrF setter foten ned – snart til jernbanebyrået ERA. EØS-avtalen skulle være en sikkerhetsventil og et vern om norsk suverenitet – det er ikke tilfelle i dag.

Islandske statsråder har offentlig uttrykt stor bekymring over at topilarsystemet knaker. Norske statsråder er tause. Aller mest skuffende er det at EØS-avtalens «gudmor», KrF, ikke slår alarm. Selv når de sitter i regjering.

Det er gledelig at Dagen mener at Nei til EU trengs som vaktbikkje og beredskapsorganisasjon dersom det skulle komme til et nytt slag om norsk EU-medlemskap.

Jeg kan forsikre Dagen om at Nei til EU gjennom analysearbeid, informasjonsvirksomhet og mange former for aktivitet gjør alt vi kan for å være godt rustet og beredt. For at vi fortsatt skal være det, trenger vi enda flere medlemmer. Vi hadde medlemsvekst i fjor og tar imot unionsmotstandere med åpne armer, uavhengig av hva de mener om EØS-avtalen.

Innlegget stod på trykk i Dagen 23. juli 2019.

Stort bilde i toppen: Kathrine Kleveland. (Nei til EU)

reLATERT

Se alle arrangementer

Fortsatt fri bevegelse

29. mai 2020

EUs frie arbeidsmarked og koronakrisa.

EØS verner subsidier til kryptovaluta

27. mai 2020

Stortinget vedtok å innføre full elavgift for utvinning av kryptovaluta fra 1.3.2019. I to år har de forhandlet med ESA om å få lov til å gjennomføre Stortingets vedtak. Nå gir regjeringen seg. Dermed fortsetter subsidiene av en næring som ingen parti i Norge vil subsidiere.

ESA holder PIN-koden til den norske statskassa

26. mai 2020

Det måtte en pandemi til før EØS-tilsynet ESA lot oss få delvis tilgang til vårt eget pengeskrin.

Ingunn Foss og EØS

25. mai 2020

Med bakgrunn i corona-krisen har Ingunn Foss et innlegg 12. mai med klar adresse til oss EU-motstandere. Ønsket om mer normale tilstander er noe alle er enig i.

15 år med neiflertall

25. mai 2020

I april passerte vi 15 år med nei-flertall på alle meningsmålinger der det norske folk er blitt spurt om de ville stemme for eller i mot norsk medlemskap i EU. Og nordmenn svarer stadig nei, uavhengig av hvem som spør.

Standpunkt 2-2020

20. mai 2020

I dette nummeret av Standpunkt kan du lese om EUs fjerde jernbanepakke, om matproduksjon og kriseberedskap, og mykje meir.

UTSETT BEHANDLINGA AV JERBANEPAKKE 4!

20. mai 2020

Nordland Nei til EU gjentar kravet fra vårt årsmøtevedtak 2019: “Innfri fylkestingets vedtak: Si nei til jernbanepakke 4! Nå er tida inne!» Første skritt er en utsettelse av Stortingets behandling. Behandling før sommeren og med strenge helsetiltak som begrenser demokratisk innflytelse, er helt uakseptabel.

Nei til EU i stortingshøring: EUs fjerde jernbanepakke er sterkt inngripende

19. mai 2020

Sammen med flere andre høringsinstanser advarer Nei til EU mot konsekvensene av EUs fjerde jernbanepakke. Regjeringens forslag avstår suverenitet til EU, og bryter med EØS-avtalens intensjon og forutsetninger.

Jernbaneproposisjonen kolliderer med Grunnloven og EØS

12. mai 2020

Myndighetsoverføring til jernbanebyrået ERA og EU-kommisjonen er mer enn «lite inngripende», fastslår jussprofessor. Regjeringens foreslåtte framgangsmåte er uforenlig med så vel Grunnlovens krav som med EØS-avtalens intensjon og to-pilarprinsipp.

Marker motstand mot meldepliktdirektivet

09. mai 2020

Akershus Nei til EU tar skarp avstand fra det nye forslaget til meldepliktdirektiv.

Hareide lot seg fange i EU-sporet

08. mai 2020

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) vil presse gjennom EUs fjerde jernbanepakke i Norge før sommerferien. En slik direkte myndighetsoverføring til EU blir frekt omdøpt til «en nyskaping i EØS-retten».

Utenriksministeren feilinformerer Stortinget om eksport til EU

08. mai 2020

I sin EU/EØS-redegjørelse 5. mai uttalte utenriksminister Ine Eriksen Søreide at «opp mot 80 prosent av norsk eksport» går til EU. Det er langt unna sannheten.