Dagen retter baker for smed

I sin lederartikkel 19. juli velger Dagen overskriften «Nei til EU splitter nei-bevegelsen». Det er en drøy påstand som ikke kan få stå uimotsagt.

Det blir feil når det hevdes at Nei til EU «fronter EØS-kamp i stedet for unionsmotstand» og at vi med dette får EU-motstandere til å kjenne seg hjemløse og fremmedgjort i egen organisasjon, og faktisk styrker ja-siden i den norske EU-debatten.

Kampen mot EU-medlemskap har alltid vært og vil alltid være Nei til EUs viktigste oppgave. Vi er oppdatert på utviklingen i unionsprosjektet, følger EU-motstanden i andre land og bidrar i den norske EU-debatten.

I år markerer vi nei-seieren fra 1994 og sammen med organisasjonene fra den brede folkelige motstanden ser vi tilbake på samarbeidet, laginnsatsen og det harde arbeidet som gjorde at Norge stemte nei til å bli med i unionen EU. Dagens redaktør er hjertelig velkommen på jubileumsarrangementet i november!

Det er riktig at Nei til EU har kvesset klørne mot EØS-avtalen de senere år. Det er fordi EØS-avtalen, slik den blir praktisert av norske myndigheter, bit for bit og dag for dag trekker Norge inn i den unionen folket har sagt nei til to ganger.

Nei til EU kommer fortsatt til å kreve at stortingsflertallet benytter seg av de nødknappene som finnes i EØS-avtalen. Reservasjonsretten, muligheten til å si nei til direktivene fra EU er reelt sett aldri blitt brukt!

Topilarsystemet i EØS, som skulle sikre at Norge ikke var direkte underlagt EU, blir undergravd ved at Norge avstår suverenitet til en rekke EU-byråer, eksempelvis finansbyråene, energibyrået ACER, og – hvis ikke KrF setter foten ned – snart til jernbanebyrået ERA. EØS-avtalen skulle være en sikkerhetsventil og et vern om norsk suverenitet – det er ikke tilfelle i dag.

Islandske statsråder har offentlig uttrykt stor bekymring over at topilarsystemet knaker. Norske statsråder er tause. Aller mest skuffende er det at EØS-avtalens «gudmor», KrF, ikke slår alarm. Selv når de sitter i regjering.

Det er gledelig at Dagen mener at Nei til EU trengs som vaktbikkje og beredskapsorganisasjon dersom det skulle komme til et nytt slag om norsk EU-medlemskap.

Jeg kan forsikre Dagen om at Nei til EU gjennom analysearbeid, informasjonsvirksomhet og mange former for aktivitet gjør alt vi kan for å være godt rustet og beredt. For at vi fortsatt skal være det, trenger vi enda flere medlemmer. Vi hadde medlemsvekst i fjor og tar imot unionsmotstandere med åpne armer, uavhengig av hva de mener om EØS-avtalen.

Innlegget stod på trykk i Dagen 23. juli 2019.

reLATERT

Se alle arrangementer

Klassiske nei-skjorter til superpris

23. aug. 2019

Nå har vi funnet skjulte skatter i kjelleren! T-skjortene, med motiv som «Verda er større enn EU», blir nå solgt i nettbutikken til hundre kroner, inkludert frakt.

Kjempedugnad på Arendalsuka

22. aug. 2019

Med 1258 arrangement, 80 000 besøkende i Arendal i løpet av uka, og med flott vær de fleste av dagene i år også, ble Arendalsuka et gedigent arrangement i demokratiets tegn.

Faktasjekk om samhandel i og utenfor EØS

21. aug. 2019

Det verserer mange påstander og skremsler om hva som vil skje med norsk eksport hvis vi går ut av EØS uten at en ny avtale med EU er på plass.

25 år siden «Tokt mot EU»

20. aug. 2019

I dag, 20. august, er det 25 år siden «Tokt mot EU» la til Rådhuskaia i Oslo etter å ha besøkt nær femti steder på veien fra Trondheim.

Under ACERs administrasjon

20. aug. 2019

Debatten om EUs energipakke 4 og ACER fortsetter. Den nye energipakken gir blant annet EUs energibyrå rett til å opprette lokalkontor i enkeltland for ekstra tilsyn.

Maner til kraftigere EØS-offensiv

15. aug. 2019

– Ja-sida er mer i kampmodus om EØS enn nei-sida. Foreløpig. Det må vi gjøre noe med, sa Dag Seierstad da han innledet på skoleringsdagen om EØS i regi av faglig utvalg i Oslo Nei til EU.

Appell på Arendalsuka 2019

14. aug. 2019

Folkestyre, suverenitet, solidaritet og lokaldemokrati er hedersord for Nei til EU, sa Kathrine Kleveland i sin appell i Arendal 13. august 2019.

Tanker om demokrati fra Arendalsuka

13. aug. 2019

Som leder i Nei til EU har jeg som de fleste andre latt meg ryste av den tragiske skyteepisoden i moskeen i Bærum og drapet som ble utført av samme gjerningsmann.

Med Grunnloven i spill

12. aug. 2019

Hvilken rolle bør Grunnloven spille i norsk politikk? En mest mulig tilbaketrukken én, vil mange av oss mene, ettersom strid om forfatningen vitner om et hus i strid med seg selv, om et politisk system der aktørene ikke lenger makter å være enige om hvilke kjøreregler som skal gjelde.

EU presser på for utbygging i norsk natur

12. aug. 2019

Debatten om vindkraftutbygging har gått høyt i sommer. Mange er bekymret for omfattende nedbygging av sårbar norsk natur.

Strømmen styres av EU

09. aug. 2019

Elektrisitetsdirektivet som nå er revidert og som er en del av EU sin nye energipakke 4, levner ingen tvil, strømmen styres av EU.

Ny kamp mot ACER

09. aug. 2019

Nei til EU varsler ny ACER-debatt skrev NTB i sommer, i et oppslag som gikk landet rundt. Hvorfor maser vi om EUs energibyrå igjen?