Dagen retter baker for smed

I sin lederartikkel 19. juli velger Dagen overskriften «Nei til EU splitter nei-bevegelsen». Det er en drøy påstand som ikke kan få stå uimotsagt.

Det blir feil når det hevdes at Nei til EU «fronter EØS-kamp i stedet for unionsmotstand» og at vi med dette får EU-motstandere til å kjenne seg hjemløse og fremmedgjort i egen organisasjon, og faktisk styrker ja-siden i den norske EU-debatten.

Kampen mot EU-medlemskap har alltid vært og vil alltid være Nei til EUs viktigste oppgave. Vi er oppdatert på utviklingen i unionsprosjektet, følger EU-motstanden i andre land og bidrar i den norske EU-debatten.

I år markerer vi nei-seieren fra 1994 og sammen med organisasjonene fra den brede folkelige motstanden ser vi tilbake på samarbeidet, laginnsatsen og det harde arbeidet som gjorde at Norge stemte nei til å bli med i unionen EU. Dagens redaktør er hjertelig velkommen på jubileumsarrangementet i november!

Det er riktig at Nei til EU har kvesset klørne mot EØS-avtalen de senere år. Det er fordi EØS-avtalen, slik den blir praktisert av norske myndigheter, bit for bit og dag for dag trekker Norge inn i den unionen folket har sagt nei til to ganger.

Nei til EU kommer fortsatt til å kreve at stortingsflertallet benytter seg av de nødknappene som finnes i EØS-avtalen. Reservasjonsretten, muligheten til å si nei til direktivene fra EU er reelt sett aldri blitt brukt!

Topilarsystemet i EØS, som skulle sikre at Norge ikke var direkte underlagt EU, blir undergravd ved at Norge avstår suverenitet til en rekke EU-byråer, eksempelvis finansbyråene, energibyrået ACER, og – hvis ikke KrF setter foten ned – snart til jernbanebyrået ERA. EØS-avtalen skulle være en sikkerhetsventil og et vern om norsk suverenitet – det er ikke tilfelle i dag.

Islandske statsråder har offentlig uttrykt stor bekymring over at topilarsystemet knaker. Norske statsråder er tause. Aller mest skuffende er det at EØS-avtalens «gudmor», KrF, ikke slår alarm. Selv når de sitter i regjering.

Det er gledelig at Dagen mener at Nei til EU trengs som vaktbikkje og beredskapsorganisasjon dersom det skulle komme til et nytt slag om norsk EU-medlemskap.

Jeg kan forsikre Dagen om at Nei til EU gjennom analysearbeid, informasjonsvirksomhet og mange former for aktivitet gjør alt vi kan for å være godt rustet og beredt. For at vi fortsatt skal være det, trenger vi enda flere medlemmer. Vi hadde medlemsvekst i fjor og tar imot unionsmotstandere med åpne armer, uavhengig av hva de mener om EØS-avtalen.

Innlegget stod på trykk i Dagen 23. juli 2019.

reLATERT

Se alle arrangementer

Domstolen kopierer staten

21. okt. 2019

Nei til EU ble nektet å saksøke staten for å avgi suverenitet til Acer. Domstolens kjennelse er avskrift fra regjeringsadvokatens notater, mener Nei til EUs advokater.

– Derfor anker vi

18. okt. 2019

Oslo tingrett har avvist Nei til EUs ACER-søksmål, men Nei til EU anker avgjørelsen til lagmannsretten. Vi trenger fortsatt økonomiske bidrag for føre saken videre.

Vi sto han av, og vi står på fortsatt

18. okt. 2019

Vi sto han av i 1994, og Nei til EU står stadig på videre mot EU-medlemskap og EUs påvirkning, skriver Kathrine Kleveland.

– Intensiverer EØS-debatten

16. okt. 2019

Nei til EU-leder Kathrine Kleveland mener Fellesforbundets landsmøte viser at EØS-debatten vil bli stadig viktigere fram mot Stortingsvalget 2021.

Utrede hva – av hvem?

15. okt. 2019

Hva kan Fellesforbundet få vite om EØS-erfaringene i arbeidslivet av en offentlig utredning?

De Facto-rapport: Nye reise-, kost og losjibestemmelser. Hva betyr de?

14. okt. 2019

Når det reviderte utsendingsdirektivet begynner å gjelde neste år, fins det ikke norske reise-, kost og losjibestemmelser som gjelder innleide fra Øst-Europa.

– Ikke mulig å allmenngjøre Reise, Kost og Losji

14. okt. 2019

Norges fremste arbeidslivsjurist, Stein Evju, er helt uenig med Fellesforbundets ledelse. Med nytt EU-direktiv er det ikke mulig å allmenngjøre Reise, Kost og Losji slik Fellesforbundets ledelse hevder i sin innstilling til landsmøtet.

Vi sto han av!

14. okt. 2019

Troms Nei til EU markerer 25-årsjubileet for seieren i folkeavstemninga 28. november 1994 og jubileet for den historiske demonstrasjonen «Vi står han av!».

Fellesforbundets landsmøte blir en thriller

11. okt. 2019

Fellesforbundets landsmøte er i gang. Sjelden har et landsmøte skapt så store overskrifter i forkant. Blir det ut av EØS-vedtak? Blir det krevd forbud mot bemanningsbransjen?

Kraftfull markering mot EUs fjerde jernbanepakke

11. okt. 2019

Mellom kl. 12.00-14.00 torsdag ble alle tog i Norge stanset da Norsk Lokomotivmannsforbund og Norsk Jernbaneforbunds streik mot EUs jernbanepakke.

Oslo tingrett avviste ACER-søksmålet, Nei til EU anker

11. okt. 2019

Oslo tingrett har gitt staten medhold i at Nei til EU ikke skal få fremme ACER-søksmålet for domstolene. Nei til EU anker avgjørelsen.

Ny rapport: Sjømateksporten kan tjene på et EØS-alternativ

11. okt. 2019

Frivillig standardisering og tilnærmet tollfrihet vil trolig prege en ny norsk handelsavtale med EU som baserer seg på avtalene EU har inngått med Canada og Japan.