EØS-avtalen skaper usikkerhet om velferdsstaten

NAV-skandalen om trygd for nordmenn med korttidsopphold i utlandet er også en EØS-skandale. Uretten som er begått mot de som er blitt uskyldig dømt og fratatt trygderettigheter, opprører mange. At det må gjøres en fullstendig opprydding og granskning bør være selvsagt.

Saken handler om fortolkning og praktisering av EU-regler gjennom EØS-avtalen. NAV-skandalen er unntaket som bekrefter regelen om hvordan EØS-regelverket virker inn på sosiale rettigheter. Alle som ser seg om i Europa ser at EU slett ikke sikrer velferdsordningene. I den grad EU er opptatt av like sosiale rettigheter, så er det for å sikre at den frie flyten av arbeid og tjenester foregår mest mulig uhindret. Som regel betyr det harmonisering av sosiale rettigheter på et lavere nivå enn før.

Nei til EU mener denne saken viser den usikkerheten som EØS-avtalen utsetter det norske samfunnet for. Nye EU-regler tas inn i norsk rett på løpende bånd, med begrenset oversikt over mulige konsekvenser. EØS-reglene har forrang foran andre norske lover. Fortolkningen av regelverket er også i stadig utvikling, gjennom praksis fra EU-kommisjonen og EU-domstolen, samt overvåkingsorganet ESA og EFTA-domstolen. Dette skaper uforutsigbare utslag for hva både norske myndigheter og private kan og ikke kan gjøre. Den rettslige usikkerheten rammer særlig de som har minst ressurser til å ivareta sine rettigheter.

Da EUs trygdeforordning skulle tas inn i norsk rett som forskrift i 2012, skrev det daværende Administrasjonsdepartementet at innføringen «vil ikke medføre behov for andre endringer i forhold til norsk rett» (EØS-notat av 27.10.2012). I etterkant kan vi fastslå at konsekvensene ble grovt undervurdert. Nei til EU mener manglende konsekvensutredning er et generelt problem ved innføringen av EØS-regler i Norge. Regjeringsapparatet underkommuniserer mulige konsekvenser og det gjøres i alt for liten grad utredninger av virkninger for det norske samfunnet. Tvert imot er det en tendens til å tilsløre konsekvenser for å berede grunnen for innføring av EØS-regelverket uten en reell debatt om reglene er ønskelig eller ikke.

Jusprofessor Mads Andenæs har i lys av saken uttalt at: «Handlingsrommet i EØS er en illusjon» (Klassekampen 05.11.19). EU og EØS-regler setter trange rammer for nasjonal politikk. Det grunnleggende spørsmålet i saken er om man ønsker at EU og EØS-avtalen skal bestemme over norske trygdeordninger.

Nei til EU mener at slike spørsmål skal avgjøres i det land som har innført trygderettighetene. Når det skjer gjennom forordninger som Norge er tvunget til å innføre uansett, så er dette i strid med vårt demokrati og det skaper avmakt.

Det må nå gjøres en grundig offentlig gjennomgang av EØS-avtalens virkninger for den norske velferdsstaten.

reLATERT

Se alle arrangementer

Meldeplikt til EU? Nei takk, sier ordførere fra Island og Norge

20. jan. 2020

Norske og islandske ordførere og kommuneforvaltere ber regjeringene snu.

Landsmøtevedtak utfordrer EØS

17. jan. 2020

Fellesforbundets ledelse vil støte på EØS-avtalen rundt hver sving når den skal omsette landsmøtets vedtak i praktisk politikk.

Foran en faglig EØS-debatt

16. jan. 2020

Fellesforbundet vil få utreda om det fins alternativ til EØS. Det blir det EØS-debatt av.

Seierstadstipendet til undersøkelse av EØS-midlene

15. jan. 2020

Stipendmottager Jens Wroldsen Haugdal mener det er et fravær av noen form for diskusjon rundt EØS-midlene, som Norge betaler nesten 98 prosent av.

Regjeringen må bevare norske honningbiers helse

14. jan. 2020

Vi kan ikke godta at norske honningbiers helse, som er i verdensklasse, trues av nye EØS-regler som vil la EU-birøktere få komme med sine bier over Norges grenser.

Kan Listhaug redde FrP fra kabelfloka?

10. jan. 2020

Signalene om en snuoperasjon fra Fremskrittspartiet er lovende, med mindre de bare er et forsøk på å vri seg unna ansvaret for innføring av EUs energipolitikk i Norge.

Natur og Ungdom med fornyet EU-motstand

09. jan. 2020

- Når vi kun har det neste tiåret på å halvere hele verdens utslipp mener jeg at Norge ikke bør bli mer bundet av mål om frihandel og fri konkurranse, sier Therese Husgstmyr Woie, nyvalgt leder av Natur og Ungdom.

Vett 1 2020: ABC om EØS og handel

07. jan. 2020

Det du trenger å vite om handel med EU og markedsadgang uten EØS på 48 sider.

Feil EU-prosedyre

06. jan. 2020

Er det greit å slippe reven inn i hønsegården når reven forsikrer om at den nesten har sluttet å spise høner?

Standpunkt 1-2020

20. des. 2019

I dette nummeret av Standpunkt kan du lese om vervekampanjer i Ungdom mot EU og Nei til EU, om brexit, feiring av 25-årsjubileet for folkerøystinga i 1994, om anken i ACER-søksmålet, og mykje meir.

Et EØS-mesterskap i feiltolkninger

12. des. 2019

Ledelsens framstilling av Fellesforbundet som et «ja til EØS»-forbund er drøy kost i et demokratisk perspektiv.

Klimakrisa er større enn EU

02. des. 2019

Kan EU sin rådande politikk om fri flyt og med auka vekst gjennom meir transport foreinast med effektive tiltak mot klimakrisa? Nei til EU meiner nei.