Norges handelsbalanse mot EU, kilde: Menon Economics / SSB.

EØS-avtalen tjener EU

Handelen av fastlandsvarer med EU viser et årlig underskudd for Norge mellom 100 og 160 milliarder kroner de siste ti årene.

Frihandelen i EØS-avtalen er særlig til gunst for EU. Handelen med fastlandsvarer viser et årlig underskudd for Norge mellom 100 og 160 milliarder kroner de siste ti årene. Norsk næringsliv har tapt markedsandeler hjemme, og for få norske næringer utenom olje og gass samt oppdrett har vunnet markedsandeler på EUs indre marked.

Norge har fortsatt en positiv handelsbalanse mot EU når man medregner oljebaserte produkter, men den er synkende og uten det fossile er underskuddet økende. Norge importerte i 2020 varer fra EU for over 420 milliarder kroner når vi unntar skip og oljeplattformer. Samtidig eksporterte fastlands-Norge varer til EU for 260 milliarder. Altså et underskudd for Norge på 160 milliarder.

Handelsbalanse
Norges handelsbalanse mot EU med og uten oljebaserte produkter 1988–2018, milliarder kroner. (Kilde: Menon Economics / SSB.)

EUs andel av norsk eksport har krympet

EØS-tilhengernes tradisjonelle hovedargument har vært at det meste av norsk eksport går til EU-land. At det er en betydelig handel mellom Norge og EU-området er naturlig, ut fra geografi, historie og økonomiske interesser. Denne handelen var også stor før EØS-avtalen ble inngått i 1992.

Hvor stor er norsk eksport til EU, etter at Storbritannia 31. januar 2020 gikk ut av unionen? I 2018 utgjorde EU 77 prosent av norsk vareeksport, inkludert olje og gass. I 2020 er denne andelen kraftig redusert til 58,6 prosent ifølge tall fra SSB. Av en total eksport på 778,3 milliarder kroner, gikk 456,3 til EU og 134,8 til Storbritannia.

For eksporten av tjenester (for ikke-finansielle foretak) er EUs andel 41,7 prosent, og omtrent halvparten av dette går til nordiske land.

Norsk eksport - andel
Andel av norsk eksport i 2020 til blant annet EU, Storbritannia og Asia. EU inkluderer også de nordiske EU-landene, og andelen for Norden er land både i og utenfor EU. (Kilde: SSB.)

 

Stort bilde i toppen: Norges handelsbalanse mot EU, kilde: Menon Economics / SSB.

reLATERT

Se alle arrangementer

Hva sier ACER-dommen fra lagmannsretten?

08. des. 2022

Borgarting lagmannsrett har forkastet ACER-anken, men dommen gir Nei til EU langt på vei medhold på noen viktige punkter.

Fiskeripolitisk møte på Leknes - kvote politikkens konsekvenser i Norske fiskerier

30. nov. 2022

EØS gjør at markedets frie bevegelser av varer, tjenester, kapital og personer i all fiskehandel etter landing er fullt ut konkurranseutsatt. Flåten er delvis skjerma: EU-borgere kan eie og delta i fiske med båter under 15 m, noe som ikke lå inne da EØS ble innført.

Erstatt EØS-avtalen med en jevnbyrdig handelsavtale 

21. nov. 2022

Nei til EU vil arbeide for at Norge skal si opp EØS-avtalen og etablere en ny handelspolitikk overfor EU.

Landbrukspolitikken vår vil vi styre sjølve, slik avtala var!   

17. nov. 2022

I ei tid med mykje usikkerheit er det enda viktigare enn nokon gong å verne om norsk landbruk. Med mat produsert på norske ressursar, over heile landet, så sikrar vi eige folk rein og trygg mat.  

Strømprisen skal avgjøres i Norge og ikke av EU  

16. nov. 2022

Nei til EU vil umiddelbart foreslå å forby utbygging av Bitcoin datasenter, som ESA påtvinger Norge å likebehandle med annen datasentervirksomhet. Bitcoin er en virksomhet som fremmer økonomisk kriminalitet. 

Energiparadokset

15. nov. 2022

Vil det indre markedet bli skjøvet til side for å sørge for mer pålitelig energiforsyning i EU og i Norge?

På jernbane og taxi løper regjeringen fra Hurdalserklæringen  

12. nov. 2022

Hurdalserklæringen var en seier for alle som ville utfordre handlingsrommet i EØS-avtalen.   

Verden er større enn EU

11. nov. 2022

Roy Pedersens tale ved åpningen av Nei til EUs landsmøte 11. november 2022.

ACER-saken dag 4 og 5

09. nov. 2022

Borgarting lagmannsrett, dag 4 og 5:  Fra prosedyrene – noen refleksjoner, med særlig vekt på grunnlovens skranker.

Færre enn to av ti støtter ACER

07. nov. 2022

Bare 17,6 prosent av de spurte er mot at Norge melder seg ut av EUs energibyrå ACER, viser en ny meningsmåling.

Siste skritt for Acer

07. nov. 2022

Hvor ble det av realitetene i at suverenitetsavståelsen på energi i EØS skulle være «lite inngripende»?

ACER-saken dag 3. Vitner i Borgarting lagmannsrett, 2. november 2022

03. nov. 2022

På dag 3 var tiden kommet for partsrepresentantenes forklaringer, samt partenes vitner. Forklaringene viste en sprikende virkelighetsforståelse.