Norges handelsbalanse mot EU, kilde: Menon Economics / SSB.

EØS-avtalen tjener EU

Handelen av fastlandsvarer med EU viser et årlig underskudd for Norge mellom 100 og 160 milliarder kroner de siste ti årene.

Frihandelen i EØS-avtalen er særlig til gunst for EU. Handelen med fastlandsvarer viser et årlig underskudd for Norge mellom 100 og 160 milliarder kroner de siste ti årene. Norsk næringsliv har tapt markedsandeler hjemme, og for få norske næringer utenom olje og gass samt oppdrett har vunnet markedsandeler på EUs indre marked.

Norge har fortsatt en positiv handelsbalanse mot EU når man medregner oljebaserte produkter, men den er synkende og uten det fossile er underskuddet økende. Norge importerte i 2020 varer fra EU for over 420 milliarder kroner når vi unntar skip og oljeplattformer. Samtidig eksporterte fastlands-Norge varer til EU for 260 milliarder. Altså et underskudd for Norge på 160 milliarder.

Handelsbalanse
Norges handelsbalanse mot EU med og uten oljebaserte produkter 1988–2018, milliarder kroner. (Kilde: Menon Economics / SSB.)

EUs andel av norsk eksport har krympet

EØS-tilhengernes tradisjonelle hovedargument har vært at det meste av norsk eksport går til EU-land. At det er en betydelig handel mellom Norge og EU-området er naturlig, ut fra geografi, historie og økonomiske interesser. Denne handelen var også stor før EØS-avtalen ble inngått i 1992.

Hvor stor er norsk eksport til EU, etter at Storbritannia 31. januar 2020 gikk ut av unionen? I 2018 utgjorde EU 77 prosent av norsk vareeksport, inkludert olje og gass. I 2020 er denne andelen kraftig redusert til 58,6 prosent ifølge tall fra SSB. Av en total eksport på 778,3 milliarder kroner, gikk 456,3 til EU og 134,8 til Storbritannia.

For eksporten av tjenester (for ikke-finansielle foretak) er EUs andel 41,7 prosent, og omtrent halvparten av dette går til nordiske land.

Norsk eksport - andel
Andel av norsk eksport i 2020 til blant annet EU, Storbritannia og Asia. EU inkluderer også de nordiske EU-landene, og andelen for Norden er land både i og utenfor EU. (Kilde: SSB.)

 

Stort bilde i toppen: Norges handelsbalanse mot EU, kilde: Menon Economics / SSB.

reLATERT

Se alle arrangementer

Strømkrisa splitter EU

08. des. 2021

Har ACER rett. Er EUs felles energimarked nødvendig for å få samfunn bygd på fornybar kraft? Er høy strømpris den prisen som må betales?

Strømsjokk på strømsjokk og verre vil det bli.

07. des. 2021

Kan det bli verre? Ja, alt tyder på det. Vi har importert europeiske strømpriser og problemer, det er vi ikke nødt til, hvis alt hadde vært «på stell», men det er ikke det.

Et sjokk i sakte film

06. des. 2021

Alle snakker om strømprisen. Hva gjør EUs energiunion og Acer med den?

EØS og galopperende strømpriser 

02. des. 2021

I 1990 vedtok Stortinget en ny energilov. Den trådte i kraft 1. januar 1991. Med den nye loven ble strøm ansett som en vare på lik linje med andre varer. Krafthandelen skulle styres av tilbud og etterspørsel. 

Ta tilbake politisk kontroll med strømprisene 

02. des. 2021

Nå kreves handling. Aktuelle krav er stans i krafteksporten gjennom utenlandskablene når det er lav fyllingsgrad i magasinene, makspris på strøm for industri og jordbruk samt toprissystem for husholdningene. 

Tusenvis av arbeidsplasser i kraftkrevende industri er satt i spill

02. des. 2021

Bindingene til EUs energiunion og EØS setter Norge i klimaets Catch 22.

Kampen om ACER

01. des. 2021

De ekstreme strømprisene er en følge at en politikk hvor markedet bestemmer og hvor utenlandskabler bidrar til å nivellere prisdannelsen og frata norske forbrukere og norsk industri den fordelen det har vært med billig strøm i Norge.

– Tingretten tar ikke innover seg konsekvensene av å avstå suverenitet på energiområdet

22. nov. 2021

– En skog er noe mer enn ett tre her og ett tre der, sier Nei til EU-leder Roy Pedersen i en kommentar til dagens dom i ACER-saken.

Alvorlige signalfeil fra Hurdal

15. nov. 2021

Regjeringa har lovet velgerne at den skal være et skiftelokomotiv for en ny og annen jernbanepolitikk. Det må bety at dørene lukkes for EUs fjerde jernbanepakke, uten signalfeil som følge av politisk svikt.

Acer-frontene skjerpes 

15. nov. 2021

Har ikke statens toppbyråkrater klart å oppdage hvor suverenitetstapet i Acer-saken ligger? 

Hurdalsplattformen bekrefter at EØS-motstanden må fortsette

09. nov. 2021

Uttalelse fra Nei til EUs rådsmøte, vedtatt 7. november 2021.

EØS-mesterskap i inkonsekvens

08. nov. 2021

Hvorfor håner og nedsnakker EØS-tilhengere en avtale som de mener Norge ikke kan klare seg foruten?