Nei til EU-leder takker utvalgsleder Line Eldring for innledning på Nei til EUs rådsmøte 21. april 2024.

EØS-debatten er et spørsmål om å ta demokratiet på alvor 

For å sikre folkestyret må Norge stanse maktoverføringen til EU. Regjeringens lovnader om å bruke handlingsrommet i EØS må følges opp i praksis.

Nei til EU krever at regjeringen benytter vetoretten mot EUs fjerde energipakke. Integreringen i EUs energiunion er i strid med folkets nei til EU i 1994. 

1. januar i år er det 30 år siden den dynamiske EØS-avtalen trådte i kraft, en avtale som det norske folk ikke fikk tatt stilling til i en folkeavstemning. 28. november i år er det 30 år siden nei-flertallet sørget for at den historiske seieren fra 1972 ble gjentatt, da medlemskap på nytt ble avvist. 

Gjennomføringen av EØS-avtalen er derimot preget av et fravær av åpen og opplyst offentlig diskusjon – som Grunnloven foreskriver – fra Stortingets side om de mange EU-tilpasningene. Debattene om noen saker som tilknytningen til ACER og vikarbyrådirektivet er unntakene som bekrefter regelen. De aller fleste av de over 15 000 direktiver og forordninger har blitt innlemmet i EØS-avtalen uten offentlig debatt eller bred politisk behandling. Dette er helt klart en svekkelse av det norske folkestyret. 

Makt er overført til markedet, multinasjonale konserner, uavhengige forvaltningsorganer og rettslige institusjoner – i Norge og i utlandet. Norge har blitt bundet til EUs regler og praksis uten at Norge er medlem i EU. Det ser vi i de dagsaktuelle spørsmålene om nasjonal råderett over vannkrafta og prisen på strøm til innbyggere og næringsliv. Det samme ser vi i sakene om nasjonal kontroll med arbeidslivsspørsmål. 

Da EØS-avtalen ble godkjent av Stortinget var det en forutsetning at avtalen ikke skulle være overnasjonal som et EU-medlemskap. Nasjonal suverenitet og beslutningsprosesser skulle være vernet. Gjennom flere myndighetsoverføringer til EUs byråer som EASA (luftfart), ACER (energi) og ERA (jernbane), enten direkte eller indirekte via EØS-tilsynet ESA, har denne forutsetningen falt. EØS-avtalen har medført inngripende avståelse av suverenitet. 

Forskere ved ARENA Senter for Europaforskning og Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) har påvist at det norske byråkratiet forholder seg mer til EU-retten enn til norske politiske vedtak. Dette er sterkt urovekkende i et demokrati. 

Norske regler for arbeidsliv må ha forrang foran EØS-reglene. Forbudet mot innleie i byggebransjen rundt Oslofjorden for å bekjempe sosial dumping må kunne opprettholdes, uansett hva EØS-tilsynet ESA mener. 

Regjeringen må sørge for at konsekvenser av EØS-reglene blir åpent og grundig belyst, og bidra til debatt om EU-tilpasningene. Folkestyret forvitrer uten åpenhet og diskusjoner. Handlingsrommet også for kommuner og fylker må tydeliggjøres. 

Nei til EUs rapport “30 år med EØS-avtalen” viser at det finnes bedre alternativer som tar demokrati og folkestyre på alvor enn EØS-avtalen. 

Stort bilde i toppen: Nei til EU-leder takker utvalgsleder Line Eldring for innledning på Nei til EUs rådsmøte 21. april 2024. (Foto: Eivind Formoe)

reLATERT

Se alle arrangementer

Modellmakeri om EØS 

24. mai 2024

Det er svært lite troverdig at handelen med EU skulle bli redusert med en tredjedel uten EØS-avtalen. 

Oslo Nei til EUs høringsinnspill til Fornybardirektivet

21. mai 2024

Oslo Nei til EU støtter ikke forslaget om at Fornybardirektivet skal gjøres gjeldende for Norge.

Handelen og samarbeidet kan fortsette uten EØS-avtalen

16. mai 2024

Den dagen EØS-avtalen sies opp, overtar automatisk handelsavtalen mellom Norge og EU igjen. Den sikrer tollfrihet for norske industrivarer til EU, skriver Einar Frogner, leder av Nei til EU.

EUs helikopterregelverk HOFO på norsk sokkel 

15. mai 2024

Faglig utvalg i Nei til EU arrangerer webinar om EUs helikopterregelverk HOFO på norsk sokkel den 29. mai klokka 11.00 til 11.30.  Se webinaret her!

Den europeiske unionen viser sitt sanne andlet.  

08. mai 2024

Norske styresmakter har ikkje avgjort om dei vil seia ja til Fornybardirektivet, heller ikkje når dei eventuelt vil ta eit standpunkt i saka.   Dette likar den europeiske unionen lite. Kommissæren for det aktuelle politikkområdet stiller krav, kjem med fristar og meir enn antydar straffereaksjonar.

Tvilsom gevinst av EØS

08. mai 2024

Anslagene for økonomisk gevinst samsvarer dårlig med den faktiske økonomiske utviklingen i EU gjennom tiårene med EØS-avtalen.

Kraft og tvang mot folkestyre

29. april 2024

Fornybardirektivet går løs på selve grunnlaget for lokaldemokratiet.

Veto mot fornybardirektivet 

29. april 2024

EUs energikomissær Kadri Simson truer Norge med konsekvenser dersom ikke Fornybardirektivet innføres innen august 2024. EU kommer med direkte trusler mot Norge.  

EUs reviderte avløpsdirektiv mangler lokal tilpasning 

29. april 2024

Forurensing fra avløp må reduseres, men EUs reviderte avløpsdirektiv mangler lokal tilpasning og går dermed feil vei inn i fremtiden. 

EUs bygningsenergidirektiv mangler lokal tilpasning 

29. april 2024

Klimagassutslipp fra bygg må ned, men bygningsenergidirektivet mangler lokal tilpasning og går dermed feil vei inn i fremtiden. 

Nyanser av EØS

22. april 2024

EØS-utredningen gjør rett i å avdramatisere konsekvensene ved å bruke vetoretten mot EU-regler.

Rådsmøtet: – Vi sier ja til folkestyre!

20. april 2024

– For mange er det veldig langt til makta i regjering og Storting. Men det er enda mye lenger til Brussel, sa Einar Frogner i åpningstalen på Nei til EUs rådsmøte.