Faglig leder i Nei til EU, Boye Ullmann, debatterte om handlingsrommet i EØS-avtalen stort nok til å hindre sosial dumping på Trondheimskonferansen 2020.

EØS og sosial dumping på Trondheimskonferansen 2020

Nei til EU deltar på Trondheimskonferansen 2020 med eget førseminar og sterkt i programmet. – Sosial dumping og et uryddig arbeidsliv stadig gjør at flere blir kritiske til EØS-avtalen, sa generalsekretær Thomas Haug i åpningen av seminaret.

Det er faglig utvalg i Nei til EU i samarbeid med LO i Oslo, LO i Trondheim og Sør-Trøndelag Nei til EU som står bak det faglige formøtet før starten av Trondheimskonferansen. I år hadde seminaret tittelen «26 år med EØS – hvor er handlingsrommet?». I tillegg til dette temaet var også klima, vindkraft og kabler, samt brexit, viktige tema på formøtet.   
 
Nei til EUs generalsekretær Thomas Haug åpnet seminaret, før nestleder i Fellesforbundet Steinar Krogstad møtte faglig leder i Nei til EU, Boye Ullmann, til debatt om handlingsrommet i EØS-avtalen er stort nok til å hindre sosial dumping.   
 
– Nå er Trondheimskonferansen for mange blitt en fast faglig påfyllsuke eller kampanjeuke i januar, sa Thomas Haug i åpningen av seminaret. 

 

– Vi vet at EØS-avtalen i 25 år har påvirket norske arbeidsplasser. Vi vet at sosial dumping og et uryddig arbeidsliv stadig gjør at flere blir kritiske til EØS-avtalen

  


– Vi vet at EØS-avtalens endringer med alle byråene endrer EØS-avtalen. Jernbanebyrået ERA er foreslått lagt rett under EU-kommisjonen. Det er en av grunnene i til at Norge må si nei til EUs jernbanepakke 4.   
  
– Vi vet at var det fakta som var med å gi seieren i 1994. Den viktige kunnskapen, diskusjonene med mer. Derfor trenger vi slike konferanser og formøter som dette. Derfor er vi glad for hver og en av dere som har sagt ja til å innlede, og derfor ser jeg fram til dagen i dag, og hele Trondheimskonferansen.  
 
– Her skal vi bygge kunnskap, utfordre hverandre i gode diskusjoner og jobbe videre for at godene skal deles, at vi utover å sikre velferdsgoder for alle, har et solidarisk øye ikke bare i eget land, men ut over egne grenser. Verden er fortsatt større enn EU! 

Stort bilde i toppen: Faglig leder i Nei til EU, Boye Ullmann, debatterte om handlingsrommet i EØS-avtalen stort nok til å hindre sosial dumping på Trondheimskonferansen 2020. (Foto: Thomas Haug)

reLATERT

Se alle arrangementer

Nyttig og godt møte med Fagforbundet

19. feb. 2020

Fagforbundet og Nei til EU deler bekymringen over at kommunal virksomhet presses til å tilby tjenester på ordinære markedsvilkår.

Siste sjanse for å stoppe ACER. Gi ditt bidrag!

11. feb. 2020

– Vi gir oss ikke! Lagmannsretten, bak meg her, skal snart avgjøre anken vår. Din støtte vil gjøre det mulig for Nei til EU å føre ACER-saken videre, sier Kathrine Kleveland, leder i Nei til EU.

Unødvendig utskilling av offentlige tjenester

11. feb. 2020

Oslo Economics har levert sin andre rapport om Hjelmengutvalget. Forslaget er at offentlige virksomheter med omsetning over 12 millioner kroner skal skilles ut som bedrifter.

ACER-søksmålet: EØS-avtalen har skapt en ny situasjon i norsk rett

04. feb. 2020

Nei til EU mener at EØS-avtalen har skapt en ny rettslig situasjon i Norge, og forholdet til Grunnloven kan ikke håndteres internt i forvaltningen uten adgang til rettslig prøving. Nå skal lagmannsretten ta stilling til om ACER-søksmålet kan fremmes eller ikke.

Trondheimskonferansen utfordrer EØS-avtalen

04. feb. 2020

Med godt over 600 tillitsvalgte samlet til felles ordskifte er Trondheimskonferansen ei kraft å regne med i fagbevegelsen.

Nye ACER-forordninger

03. feb. 2020

De sa at ACER bare hadde myndighet på tekniske spørsmål. Men det hender at "tekniske spørsmål" har stor betydning for samfunnet.

Trondheimskonferansens hederspris til Dag Seierstad

03. feb. 2020

Dag Seierstad er blitt tildelt Trondheimskonferansens hederspris. Dette er andre gang hedersprisen utdeles.

Vett 1-2020: Handel med sjømat

03. feb. 2020

Det er merkelig at fisk, som i all hovedsak ikke er omfattet av EØS-avtalen, blir forsøkt gjort til et hovedargument for å beholde avtalen.

– Brexit er en seier for demokratiet

31. jan. 2020

Storbritannia forlater EU fredag 31. januar. Det er en historisk hendelse at et land melder seg ut av EU, og det er ekstra utfordrende for EU at det er en av stormaktene i Europa som går ut.

– Respektér lokaldemokratiet, krever islandsk og norsk nei-bevegelse

24. jan. 2020

Heimssyn og Nei til EU forlanger at den islandske og norske regjering straks trekker tilbake sin henstilling til EU om å innskjerpe en meldeplikt som vil vingeklippe det lokale sjølstyret.

Oppstart av Nord-Helgeland Nei til EU

21. jan. 2020

Nordland Nei til EU har siste året drevet og reorganisert lokallagene i fylket, og nå er det oppstart av Nord-Helgeland Nei til EU som formelt skal skje på et møte den 26. februar.

ACER-søksmålet: Meningsløst å måtte vente til store skader for samfunnet er skjedd

21. jan. 2020

Borgarting lagmannsrett skal nå vurdere ACER-søksmålet. Nei til EU viser til flere sammenlignbare søksmål som har blitt fremmet for domstolene. ACER-saken er høyst aktuell og med stor samfunnsmessig betydning. Lagmannsretten må omgjøre tingrettens avvisning av søksmålet.