Faglig leder i Nei til EU, Boye Ullmann, debatterte om handlingsrommet i EØS-avtalen stort nok til å hindre sosial dumping på Trondheimskonferansen 2020.

EØS og sosial dumping på Trondheimskonferansen 2020

Nei til EU deltar på Trondheimskonferansen 2020 med eget førseminar og sterkt i programmet. – Sosial dumping og et uryddig arbeidsliv stadig gjør at flere blir kritiske til EØS-avtalen, sa generalsekretær Thomas Haug i åpningen av seminaret.

Det er faglig utvalg i Nei til EU i samarbeid med LO i Oslo, LO i Trondheim og Sør-Trøndelag Nei til EU som står bak det faglige formøtet før starten av Trondheimskonferansen. I år hadde seminaret tittelen «26 år med EØS – hvor er handlingsrommet?». I tillegg til dette temaet var også klima, vindkraft og kabler, samt brexit, viktige tema på formøtet.   
 
Nei til EUs generalsekretær Thomas Haug åpnet seminaret, før nestleder i Fellesforbundet Steinar Krogstad møtte faglig leder i Nei til EU, Boye Ullmann, til debatt om handlingsrommet i EØS-avtalen er stort nok til å hindre sosial dumping.   
 
– Nå er Trondheimskonferansen for mange blitt en fast faglig påfyllsuke eller kampanjeuke i januar, sa Thomas Haug i åpningen av seminaret. 

 

– Vi vet at EØS-avtalen i 25 år har påvirket norske arbeidsplasser. Vi vet at sosial dumping og et uryddig arbeidsliv stadig gjør at flere blir kritiske til EØS-avtalen

  


– Vi vet at EØS-avtalens endringer med alle byråene endrer EØS-avtalen. Jernbanebyrået ERA er foreslått lagt rett under EU-kommisjonen. Det er en av grunnene i til at Norge må si nei til EUs jernbanepakke 4.   
  
– Vi vet at var det fakta som var med å gi seieren i 1994. Den viktige kunnskapen, diskusjonene med mer. Derfor trenger vi slike konferanser og formøter som dette. Derfor er vi glad for hver og en av dere som har sagt ja til å innlede, og derfor ser jeg fram til dagen i dag, og hele Trondheimskonferansen.  
 
– Her skal vi bygge kunnskap, utfordre hverandre i gode diskusjoner og jobbe videre for at godene skal deles, at vi utover å sikre velferdsgoder for alle, har et solidarisk øye ikke bare i eget land, men ut over egne grenser. Verden er fortsatt større enn EU! 

Stort bilde i toppen: Faglig leder i Nei til EU, Boye Ullmann, debatterte om handlingsrommet i EØS-avtalen stort nok til å hindre sosial dumping på Trondheimskonferansen 2020. (Foto: Thomas Haug)

reLATERT

Se alle arrangementer

EØS-dressen er for trang for stortingsvedtak

30. juni 2020

Dressen som noen mener tjente oss godt på 1990-tallet, er blitt en tvangstrøye. Da er det eneste fornuftige å skifte ut hele dressen med en ny.

Høyesterett skal prøve ACER-saken

23. juni 2020

Høyesteretts ankeutvalg har bestemt at Høyesterett skal behandle ACER-søksmålet. Dermed vil vår høyeste domstol ta stilling til Statens påstand om å avvise saken.

EFTA-parlamentarikere kritiserer EU og vil styrke EFTA

19. juni 2020

EU-kommisjonen får skarp kritikk av EFTA-parlamentarikerne fordi EU på vårparten ila eksportforbud på smittevernutstyr til EFTA-statene.

Utfordrer partiene før valgkampen

16. juni 2020

Nei til EU har nå sendt brev til alle stortingspartiene der de blir utfordret på viktige EU- og EØS-spørsmål fram mot Stortingsvalgkampen i 2021.

Se nettlanseringen av Vett 2-2020

11. juni 2020

Nå kan du se video av nettlanseringen av Vettheftet "Helt krise. EU og EØS i koronaens tid".

Kastanjetreet, kriseberedskap og korona 

10. juni 2020

Krisesituasjonen har vist viktigheten av nasjonal råderett og sjølforsyning, skriver Kathrine Kleveland i lederartikkelen i Standpunkt.

Hareide er ensporet

08. juni 2020

Det er et stort paradoks hvis KrF skal lede an i suverenitetsavståelse til EU-organer og føre norsk jernbane inn i EU.

Vett 2 2020: Helt krise

03. juni 2020

EU og EØS i koronaens tid.

Fortsatt fri bevegelse

29. mai 2020

EUs frie arbeidsmarked og koronakrisa.

EØS verner subsidier til kryptovaluta

27. mai 2020

Stortinget vedtok å innføre full elavgift for utvinning av kryptovaluta fra 1.3.2019. I to år har de forhandlet med ESA om å få lov til å gjennomføre Stortingets vedtak. Nå gir regjeringen seg. Dermed fortsetter subsidiene av en næring som ingen parti i Norge vil subsidiere.

ESA holder PIN-koden til den norske statskassa

26. mai 2020

Det måtte en pandemi til før EØS-tilsynet ESA lot oss få delvis tilgang til vårt eget pengeskrin.

Ingunn Foss og EØS

25. mai 2020

Med bakgrunn i corona-krisen har Ingunn Foss et innlegg 12. mai med klar adresse til oss EU-motstandere. Ønsket om mer normale tilstander er noe alle er enig i.