Utvalgsleder Line Eldring presenterer EØS-utredningen på Nei til EUs rådsmøte 21. april 2024.

EØS-utredningens slagside

De sentrale studiene EØS-utredningen viser til, omhandler ikke de siste ti-tolv årene, der EU har sakket akterut i økonomisk utvikling i forhold til flere andre deler av verden.

Line Eldring og Olav Slettebø forsøker å bortforklare EØS-utredningens lave presisjonsnivå om økonomiske effekter med at samfunnsøkonomisk analyse er upresis (innlegg i DN 28. mai). De svarer imidlertid ikke på mitt hovedpoeng. Ut fra usikre og varierende modeller, formuleres det en skråsikker konklusjon om betydelig økonomisk gevinst av EØS-avtalen. Dermed konstrueres det et budskap som tildekker forbeholdene, og gir utredningen en politisk slagside.

Det er påfallende at de sentrale studiene det vises til ikke omhandler de siste ti-tolv årene, der EU har sakket akterut i økonomisk utvikling i forhold til flere andre deler av verden. For eksempel er både Bertelsmann-Stiftung og Kommerskollegiums undersøkelser av det indre marked tidsavgrenset til perioden 1992–2012. Oppdraget til EØS-utredningen var primært å dokumentere erfaringer etter 2012.

Eldring og Slettebø kaller brexit «et interessant naturlig eksperiment». Noe av det mest interessante, som EØS-utredningen ikke reflekterer, er at eksporten av tjenester fra Storbritannia til EU er rekordhøy. London er fortsatt Europas største senter for finanshandel. En del firma har styrket eller etablert kontorer i EU-land, men i antall ansatte har dette vært marginalt i en bransje som sysselsetter over én million personer.

Arbeidsløsheten er historisk lav, inflasjonen er ned mot normalt nivå og det forventes flere rentekutt fra Bank of England utover året. Politico omtalte nylig hvordan britisk økonomi raskt styrker seg.

Eldring og Slettebø avviser muligheten for en mer jevnbyrdig avtale med EU, slik Sveits har, fordi EU «vil neppe gå med på noe slikt for Norge». Mye kan sies om det utsagnet, spesielt forskningspreget er det i alle fall ikke. EU har gitt opp kravet om en EØS-aktig rammeavtale med Sveits. Premissene for de nye forhandlingene mellom EU og Sveits viser at det er mulig å vinne frem med krav om å ivareta suverenitet og nasjonal regulering av arbeidslivet. Også for Norge.

Innlegget har først vært på trykk i DN. 

Stort bilde i toppen: Utvalgsleder Line Eldring presenterer EØS-utredningen på Nei til EUs rådsmøte 21. april 2024. (Foto: Eivind Formoe)

reLATERT

Se alle arrangementer

Einar Frogner hilset Bondetinget

13. juni 2024

– Vi skal kjempe sammen med dere for folkestyret. Derfor sier vi ja til folkestyre og nei til EU, sa Einar Frogner i hilsenen til Bondelagets årsmøte.

– Vi er tøffe

08. juni 2024

Tone Berg og resten av gjengen i Sør-Trøndelag Nei til EU står på stand og tar kampen for folkestyre og rettferdighet.  

Vett 1 2024 30 år med EØS

28. mai 2024

Konsekvenser for folkestyre, arbeidsliv, klima og næringsliv. Alternativer til EØS-avtalen.

Økonomi og næringsliv

26. mai 2024

EØS-avtalen begrenser verktøykassen for at myndighetene kan drive en aktiv næringspolitikk. Gir avtalen forutsigbarhet for norsk næringsliv?

Handel og samarbeid med EU uten EØS

26. mai 2024

Hva skjer dersom EØS-avtalen sies opp?

Har EØS gitt gevinst?

26. mai 2024

Eldring-utvalget overser at norsk fastlandsindustri har fått et økende underskudd mot EU gjennom tiårene med EØS-avtalen.

Flere ønsker en handelsavtale enn EØS

26. mai 2024

Det er flere som er for en handelsavtale med EU enn EØS-avtalen. Et klart flertall mener EU har for mye makt i Norge.

Folkestyre og suverenitet under press

26. mai 2024

Makt er overført til markedet, multinasjonale konserner, uavhengige forvaltningsorganer og rettslige institusjoner – i Norge og i utlandet. EØS-avtalen står sentralt i denne utviklingen.

Norge i EUs klimapolitikk

26. mai 2024

Frem til 2030 er Norge full deltager i EUs klimapolitikk.

Arbeidsliv i forandring

26. mai 2024

Hvilken betydning har EØS-avtalen hatt for kampen mot sosial dumping og løsarbeid?

30 år med EØS-avtalen kort fortalt

26. mai 2024

Folkestyrerapporten: I mars utga Nei til EUs folkestyreutvalg rapporten «30 år med EØS-avtalen». Dette kapitlet gir et sammendrag av rapporten. Hele rapporten er tilgjengelig på neitileu.no, og kan kjøpes i papirutgave i Nei til EUs nettbutikk.

Modellmakeri om EØS 

24. mai 2024

Det er svært lite troverdig at handelen med EU skulle bli redusert med en tredjedel uten EØS-avtalen.