Erna Solberg over alle stolper

«EØS-avtalen er en stolpe i norsk politikk», insisterer Erna Solberg. Hun forbigår at vetoretten er en hovedstolpe i den samme EØS-avtalen.

«Tidligere var det bred konsensus om at EØS var en stolpe i norsk politikk. Nå kan den være i ferd med å rives opp», skriver statsministeren i sin faste spalte i DN lørdag 30. juni.

Hun er mest av alt «bekymret for at det er sterkere tendenser til politisk bevegelse i retning av å bruke reservasjonsretten».

Engstelsen skyldes at stortingsgruppa til Ap har kunngjort at den vil si nei til jernbanepakka fra EU. Og Kristelig Folkeparti er generelt skeptisk til å avgi suverenitet til EU.

Solberg bruker storslegga for å få dem på andre tanker: «Erfaringen fra brexit så langt tilsier at hvis vi legger ned veto, vil det få store konsekvenser.» En norsk EØS-reservasjon mot et par direktiver blir av statsministeren sidestilt med et land som melder seg ut av EU. Dette er, med respekt å melde, hva britene ville kalle 'far-fetched'. 

Som EU-medlem har ikke Storbritannia noen reservasjonsrett. Men det har Norge.

Som EU-medlem har ikke Storbritannia noen reservasjonsrett. Men det har Norge. Uten reservasjonsrett ville det ikke vært noen EØS-avtale. Daværende statsminister Gro Harlem Brundtland sa det slik i stortingsdebatten høsten 1992: «Reservasjonsretten ble forhandlet fram og ført inn i EØS-avtalen for å brukes.»

Jernbanepakke 4 kommer til Stortinget til høsten. Den pålegger Norge å splitte opp jernbanen, legge strekninger ut på anbud og overdrar sikkerhetsmyndighet over norsk jernbane til EUs jernbanebyrå (ERA).

Solberg vil ha felles tekniske standarder og hennes regjering har alt innført anbud. Men EUs Jernbanepakke 4 handler ikke om man er for eller imot anbud og felles standarder. Den handler om våre folkevalgte skal forhindres i å skifte spor i jernbanepolitikken hvis de mener Norge er best tjent med det.

Statsministeren vil med hjelp fra EU gjøre regjeringens jernbanepolitikk irreversibel og binde opp alle framtidige Storting. Det er dypt udemokratisk.

«EØS-avtalen er en stolpe i norsk politikk», insisterer Solberg. Hun forbigår at vetoretten er en hovedstolpe i den samme EØS-avtalen. 

Innlegg i Dagens Næringsliv 10. juli 2018.

reLATERT

Se alle arrangementer

Nei til EU på fransk TV

21. sep. 2018

Internasjonal interesse for Nei til EU, Norge og Brexit.

Til EØS-avtalens forsvar

19. sep. 2018

«Det er velkjent at Nei til EU ønsker en handelsavtale i stedet for dagens EØS, men vi vil også stå sammen med EØS-tilhengerne for å forsvare forskjellene mellom EØS og et EU-medlemskap», skriver Kathrine Kleveland i Nationen i dag.

Vellykket EØS-konferanse i Tromsø

19. sep. 2018

Troms Nei til EU arrangerte en vellykket EØS-konferanse i Tromsø lørdag 15. september.

Frisk jernbanedebatt på Kulturhuset

14. sep. 2018

Statssekretær Anders Werp ville spandere kaffe på den som kunne påvise at det å overlate myndighet til EUs jernbanebyrå ERA kunne svekke togsikkerheten. Etter møtet må nok Werp gå til innkjøp av en kaffemaskin eller håpe på storkunderabatt hos Kaffebrenneriet.

Nytt flygeblad om EUs jernbanepakke

13. sep. 2018

Jernbanepolitikken skal styres fra Norge, ikke av EU!

Slik får du til fylkestingsvedtak

13. sep. 2018

Oppskrift for vedtak i fylkesting, kommunestyrer, med mer.

Ny leder i Finnmark Nei til EU

11. sep. 2018

Britha Marie Stavang Berg ble valgt til leder i Finnmark Nei til EU på årsmøte i Lakselv 8. september. Sammen med seg får hun et godt styre med både nye og gjenvalgte styremedlemmer.

Ny leder i Finnmark Nei til EU

11. sep. 2018

Britha Marie Stavang Berg ble valgt til leder i Finnmark Nei til EU på årsmøte i Lakselv 8. september. Sammen med seg får hun et godt styre med både nye og gjenvalgte styremedlemmer.

Uka som gikk: Nei til jernbanediktat fra EU

07. sep. 2018

Regjeringen vil la EU ta kontroll over norsk jernbane og sikkerheten på skinnene. Islendingene mobiliserer mot EU-styring av energien. Portugal trosset EUs råd og skapte økonomisk framgang.

Norway is closer to London than Brussels

06. sep. 2018

We knew leaving the EU would be a mess, but a clean Brexit should strengthen future relations between Britain and Norway.

– Vi kan få brexit utan avtale til å fungere

05. sep. 2018

Storbritannia inn i EØS vil vere sklibrett tilbake i EU. Brexit basert på WTO-regelverket kan faktisk ende opp med å verte ein brexit som lova, meiner Lee Rotherham, direktør for tankesmia The Red Cell.

Full damp mot jernbanediktat!

04. sep. 2018

Norsk Jernbaneforbund og Norsk Lokomotivmannsforbund skuffer på køl i kampen mot EUs fjerde jernbanepakke. Flere fyrbøtere trengs før «pakka» kommer opp i Stortinget.