Erna Solberg over alle stolper

«EØS-avtalen er en stolpe i norsk politikk», insisterer Erna Solberg. Hun forbigår at vetoretten er en hovedstolpe i den samme EØS-avtalen.

«Tidligere var det bred konsensus om at EØS var en stolpe i norsk politikk. Nå kan den være i ferd med å rives opp», skriver statsministeren i sin faste spalte i DN lørdag 30. juni.

Hun er mest av alt «bekymret for at det er sterkere tendenser til politisk bevegelse i retning av å bruke reservasjonsretten».

Engstelsen skyldes at stortingsgruppa til Ap har kunngjort at den vil si nei til jernbanepakka fra EU. Og Kristelig Folkeparti er generelt skeptisk til å avgi suverenitet til EU.

Solberg bruker storslegga for å få dem på andre tanker: «Erfaringen fra brexit så langt tilsier at hvis vi legger ned veto, vil det få store konsekvenser.» En norsk EØS-reservasjon mot et par direktiver blir av statsministeren sidestilt med et land som melder seg ut av EU. Dette er, med respekt å melde, hva britene ville kalle 'far-fetched'. 

Som EU-medlem har ikke Storbritannia noen reservasjonsrett. Men det har Norge.

Som EU-medlem har ikke Storbritannia noen reservasjonsrett. Men det har Norge. Uten reservasjonsrett ville det ikke vært noen EØS-avtale. Daværende statsminister Gro Harlem Brundtland sa det slik i stortingsdebatten høsten 1992: «Reservasjonsretten ble forhandlet fram og ført inn i EØS-avtalen for å brukes.»

Jernbanepakke 4 kommer til Stortinget til høsten. Den pålegger Norge å splitte opp jernbanen, legge strekninger ut på anbud og overdrar sikkerhetsmyndighet over norsk jernbane til EUs jernbanebyrå (ERA).

Solberg vil ha felles tekniske standarder og hennes regjering har alt innført anbud. Men EUs Jernbanepakke 4 handler ikke om man er for eller imot anbud og felles standarder. Den handler om våre folkevalgte skal forhindres i å skifte spor i jernbanepolitikken hvis de mener Norge er best tjent med det.

Statsministeren vil med hjelp fra EU gjøre regjeringens jernbanepolitikk irreversibel og binde opp alle framtidige Storting. Det er dypt udemokratisk.

«EØS-avtalen er en stolpe i norsk politikk», insisterer Solberg. Hun forbigår at vetoretten er en hovedstolpe i den samme EØS-avtalen. 

Innlegg i Dagens Næringsliv 10. juli 2018.

reLATERT

Se alle arrangementer

Hva brexit lærer oss om selvrespekt

12. juli 2018

Vi skal vise respekt for EU. Men framfor alt skal vi ha selvrespekt!

Uka som gikk: EU ødelegger internett, vil ha egen hær og slåss om migranter

28. juni 2018

EU-toppmøtet denne uken har uløselige utfordringer med migrasjon. EU-parlamentets opphavsrettsregler ødelegger internett, men militærsamarbeidet har framgang.

Frykter nettsensur i det godes tjeneste

28. juni 2018

EU vil ha slutt på at de store nettgigantene kan spre opphavsbeskyttet materiale uten å betale for seg. Men oppskriften de foreslår skaper frykt for massiv overvåking og nettsensur.

Maktkampen om ACER

25. juni 2018

EU vil gi energibyrået ACER mer makt, spørsmålet er hvor mye mer. Barth Eide selger skinnet før bjørnen er skutt.

Til høsten har KrF valget

20. juni 2018

Hvorfor kviste NSB til fordel for Deutsche Bahn, Frankrikes SNCF og Hong Kong-selskapet MTR?

Olaf Gjedrem talte på Folkemøte på Bornholm

18. juni 2018

Folkemøtet på Bornholm er Danmarks Arendalsveke. Nestleiar Olaf Gjedrem var invitert av Folkebevægelsen mod EU til å delta for Nei til EU.

Uka som gikk: Arbeiderpartiet veksler spor

15. juni 2018

Det er gledelig at stortingsgruppa til Arbeiderpartiet nå sier tydelig nei til EUs fjerde jernbanepakke og uttrykker skepsis til arbeidsbyrået ELA. Men Ap henger igjen i gamle spor når partiet fortsetter å stemme ned forslag om å gi tariffavtaler og konvensjoner forrang fremfor EØS-avtalen.

Når folket er brysomt

15. juni 2018

Det er så fort gjort at vi tar med oss følelsene våre når vi skal stemme. Sånn som vi tydeligvis har gjort to ganger før.

Klimaavtalen med EU må gi rom for norsk jord- og skogbruk

12. juni 2018

Norge kan ikke akseptere en klimaavtale med EU som begrenser mulighetene for økt matproduksjon og økt bruk og planting av skog til klimaløsninger og verdiskapning. Uttalelse fra Nei til EUs styre 9. juni 2018.

Advokater klare til Acer-søksmål

11. juni 2018

Nei til EU har nå inngått avtale med advokatfirmaet Endresen Brygfjeld Torall om å forberede søksmål for å få kjent Stortingets Acer-søksmål ugyldig.

Personvern som våpen i informasjonskrigen

08. juni 2018

EU vil la halvstatlige organer definere hvilke deler av den frie informasjonsstrømmen som bør strupes for å «beskytte oss mot desinformasjon».

Island: Acer vil kunne ødelegge konkurranseevnen

08. juni 2018

– Islandsk Acer-medlemskap medfører en betydelig risiko for Islands økonomi og vår levestandard, sier Bjarni Jónsson.