Kathrine Kleveland, leder i Nei til EU.

EU og EØS har svekket immunforsvaret

Det er selvsagt altfor tidlig å oppsummere de samfunnsmessige følgene av koronakrisa. Men noen slutninger kan vi trekke allerede etter de første ukene.

En av dem er at vi trenger god mat- og medisinberedskap som kan gi sjølforsyning i krisetider. Tanken om at alt kan baseres på import, er livsfarlig i krisetider. En annen lærdom er betydningen av et fungerende offentlig helsevesen. Og vi ser hva en sikker infrastruktur i form av strøm, vei, jernbane, vann, postombæring, internett og telefoni betyr.

Nå ser vi også hvor viktig det er med sikre forsyninger, produksjon og lagre av medisiner. Vi ser hvor viktige sykehus og helsepersonellet er. Hvor viktige renholderne er. Vi ser hvor avgjørende det er med en transporttjeneste som kan levere i distriktene så vel som i byene.

Etter at Norge igjen ble fritt for 75 år siden, bidro harde erfaringer fra tida under okkupasjon til å forme det moderne etterkrigs-Norge. I etterkigstidens samfunnskontrakt var det en selvfølge at det offentlige sørget for god tilgang og god kontroll med alle slike grunnleggende tilbud til innbyggerne. Men bit for bit har samfunnskontrakten blitt mindre forpliktende eller borte.  Mange av våre rettigheter har blitt til varer eller tjenester på et marked med fri flyt.

Særlig etter 1990 har vi gjort oss stadig mer avhengige av matimport. Norge har Europas dårligste matvareberedskap. Matjord er bygd ned i skremmende tempo. Statsmonopolet Norsk medisinaldepot finnes ikke lenger.

Telefoni og bredbånd er det konkurrerende private selskaper som drifter, selv om staten fremdeles er aksjonær i Telenor. Posten er redusert til en aktør i konkurranse med andre bud-, post- og pakketjenester. Når det er konkurranse som gjelder, er landsbygda og fiskevær bare tapsobjekter i en markedstankegang.

Denne utviklinga skyldes ikke bare EU, men også flere tiår med moteriktig markedsideologi. Problemet med EU og EØS-avtalen er at denne ideologien er sydd inn i vårt eget lovverk med tusenvis av tråder.

Nå ser vi at disse trådene fra Brussel går på tvers av verdier, interesser og behov som samfunn og fellesskap. EU og EØS har gjennom 25 år svekket det nasjonale immunforsvaret vårt. Det har gjort oss sårbare på mange områder.

Sammen skal vi overvinne denne krisa. Deretter trenger vi å fornye samfunnskontrakten for å sikre velferds-Norge.

Kampen Nei til EU fører mot EU-medlemskap og for at Norge skal si opp EØS-avtalen blir ikke mindre viktig i tida som kommer. Våre bærebjelker setter velferd for alle, sikker matforsyning, nasjonal industrireisning, solidaritet og folkestyre i sentrum.

Stort bilde i toppen: Kathrine Kleveland, leder i Nei til EU. (Foto: Eivind Formoe)

reLATERT

Se alle arrangementer

Ta lærdom av Oslo sporveier!

04. aug. 2020

Sporveien i Oslo har gjennomlevd Jernbanereformen i miniatyrformat. Det var ingen suksess. Byrådet tok konsekvensen av erfaringene og omgjorde gamle vedtak.

Tvilsom EØS-agenda

03. aug. 2020

Tankesmia Agenda hevder at EØS-avtalens mange skadevirkninger kan nøytraliseres, bare politikerne er frampå og utnytter handlingsrommet. Hadde det bare vært så enkelt.

KrF må ta foreldreansvar for EØS-avtala!

28. juli 2020

Om ikkje partiet skal miste truverd, må KrF stå opp og kjempe for suverenitetsvernet og intensjonane som ligg bak EØS-avtala.

Kanaltoget Eurostar blir enda mer effektivt

09. juli 2020

En fornyet avtale mellom Storbritannia og tre EU-land sørger for at togtrafikken under Den engelske kanal vil gå enda mer smertefritt enn da landet fremdeles var medlem av EU.

Venstre bør si nei til EU

08. juli 2020

Et godt råd til alle partier som sliter på meningsmålingene er å lytte til velgerne. Norsk EU-medlemskap har aldri vært noe folkekrav. Det er det heller ikke nå.

Talende taushet fra Hareide

07. juli 2020

Kan Norge konkurranseutsette jernbanen og innrette oss etter EUs tekniske standarder og løsninger uten å godta EUs fjerde jernbanepakke? Svaret er åpenbart ja.

EØS-dressen er for trang for stortingsvedtak

30. juni 2020

Dressen som noen mener tjente oss godt på 1990-tallet, er blitt en tvangstrøye. Da er det eneste fornuftige å skifte ut hele dressen med en ny.

Jernbanedirektivet er for rigid, medgir EU

29. juni 2020

Koronapandemien tvinger EU til å sette sitt eget rigide regelverk ut av kraft på det ene området etter det andre – også på jernbanesektoren.

Høyesterett skal prøve ACER-saken

23. juni 2020

Høyesteretts ankeutvalg har bestemt at Høyesterett skal behandle ACER-søksmålet. Dermed vil vår høyeste domstol ta stilling til Statens påstand om å avvise saken.

Hareide har en høststorm i vente

22. juni 2020

Til høsten blåser det opp til storm rundt den utsatte jernbanepakka.

EFTA-parlamentarikere kritiserer EU og vil styrke EFTA

19. juni 2020

EU-kommisjonen får skarp kritikk av EFTA-parlamentarikerne fordi EU på vårparten ila eksportforbud på smittevernutstyr til EFTA-statene.

Feil fra Hareide om jernbanesikkerhet

18. juni 2020

Statens jernbanetilsyn har «første ord» når det oppstår en akutt sikkerhetsrisiko, men langt ifra siste.