EU-regler for dyr og mat: EØS-avtalen plager oss

Mer bruk av antibiotika og kasting av gode egg kan bli resultatet av nye mat- og dyreregler på veg fra EU.

Det renner inn med nytt regelverk fra Brüssel, og stadig oftere er det forordninger som må tilføyes forskriftsbunken vår. Som kjent må forordninger som vedtas som norsk regelverk innlemmes slik de er. Hvert komma må med, og ingen endringer tillates med mindre man innrømmes unntak. Det skjer svært sjelden.

Nå er det bruken av antibiotika til dyr som revideres. De skandinaviske landene har alltid hatt et svært lavt forbruk sammenlignet med sørligere land, og Norge har lavest forbruk til matproduserende dyr, inklusive oppdrettsfisk. De nye reviderte reglene innebærer at man ved bruk av et antibiotikum må følge bruksanvisningen slavisk. I følge danske og norske veterinærer vil dette kunne føre til overforbruk av antibiotika siden man alt har en meget restriktiv bruk i våre land. Man vil måtte bruke stoffene i større doser og flere dager enn det som er nødvendig.

Forbruket er 10 til 100 ganger høyere

Ifølge European Medicines Agency er forbruket 10 til 100 ganger høyere i de andre EØS-landene, og som Veterinærforeningens fagsjef, Ellef Blakstad, uttaler, er det høyst påkrevd at forbruket går ned i de fleste land.

Blakstad mener ifølge Nationen at muligheten til å få unntak i praksis er lik null, men håper at man her i landet kan ha en pragmatisk tolking av regelverkets bokstav slik at oppdatert informasjon og nyere terapianbefalinger kan følges.

Holdbarhet på egg

En annen regelendring som er på veg, er kortere holdbarhetstid for egg. De fleste mellom- og sør-europeiske land sliter stadig med en ubehagelig variant av Salmonella hos eggleggende høns som overføres med egg. Hønene trenger ikke ha symptomer, men huser bakterien, og den har evnen til å vandre inn i eggene før de blir lagt. Dersom lagringstida er for lang, kan den formere seg i eggene og infisere den som spiser dem. Hardkoking dreper Salmonella, men noen er nok frista til å spise bløtkokt eller bare halvkokt egg. Det skjer så ofte at man fortsatt har en epidemi gående på grunn av dette i mange land.

Som et tiltak for å få bukt med epidemien vil EU redusere holdbarhetstida for egg fra 35 til 28 dager, og flytte denne regelen til animaliehygieneforordningen som er en del av EØS. Norturas styreleder, Trine Vaag, sier til Nationen 14. mai at denne endringa vil føre til at egg må hentes fra produsentene to ganger i uka mot nå bare én gang. Eggproduksjon vil være umulig i Troms og Finnmark og i utkantstrøk i resten av landet. Norge må endre praksis på grunn av et problem som ikke eksisterer her i landet – vi har ikke et Salmonella-problem her. Departementet er tydeligvis enige med næringa og ser ut til å ville kreve et unntak.

reLATERT

Se alle arrangementer

Standpunkt 2-2022

22. juni 2022

I dette nummeret kan du lese om utsiktene til ny EU-debatt i Norge, og om ny meningsmåling som viser at bare 1 av 4 støtter EØS.

Hold EUs sikkerhetspolitikk unna EØS-avtalen!

21. juni 2022

Den utenrikspolitiske situasjonen og krigen i Ukraina blir forsøkt utnyttet til å innrullere Norge i EUs militærunion.

Bare 1 av 4 støtter EØS

03. juni 2022

En fersk meningsmåling viser at det er flere som støtter en handelsavtale med EU enn EØS-avtalen.

EUs feilslåtte datostempling

27. mai 2022

Nye EU-regler vil tvinge Norge til å hive gode og salmonellafrie egg. Det gir mer matsvinn og truer den desentraliserte eggproduksjonen over store deler av landet.

LO-sekretariatet: «Tiltres ikke»

25. mai 2022

LO-kongressen kan i verste fall ende opp med å stille enda vagere krav enn dem som regjeringspartiene har forplikta seg til i Hurdalsplattformen.

EØS-unntak på en, to, tre

23. mai 2022

På visse områder har styresmaktene ingen problemer med å anbefale at Norge benytter seg av unntaksmulighetene i EØS-avtalen.

Tommel opp for toget

23. mai 2022

Det er opp til LO-kongressen å parkere konkurranseutsettingen av jernbanen.

Krafttak på kongressen 

18. mai 2022

LO-kongressen kan brukes til å berge strømprisene – og regjeringsprosjektet. 

Maten på bordet

16. mai 2022

Om jordbrukspolitikken er traktoren som skal gi matproduksjon, er tollvernet plogen for å sikre sjølforsyning og et jordbruk i hele landet.

30 år med indre marked 

12. mai 2022

Når markedsliberalismen overbelaster velferdspolitikken 

Nær 600 nye medlemmer hittil i år

05. mai 2022

Siden nyttår har Nei til EU fått nær 600 nye medlemmer, og bare de to siste ukene har vi registrert så mye som 200 nye medlemmer.

1. mai er vår kamp- og festdag 

01. mai 2022

Russlands angrep på Ukraina kaster mørker skygger innover den internasjonale kamp- og festdagen 1. mai. Europa har nok krigsminnesmerker. Krigen må derfor stoppes og russiske styrker trekkes ut.