EU-regler for dyr og mat: EØS-avtalen plager oss

Mer bruk av antibiotika og kasting av gode egg kan bli resultatet av nye mat- og dyreregler på veg fra EU.

Det renner inn med nytt regelverk fra Brüssel, og stadig oftere er det forordninger som må tilføyes forskriftsbunken vår. Som kjent må forordninger som vedtas som norsk regelverk innlemmes slik de er. Hvert komma må med, og ingen endringer tillates med mindre man innrømmes unntak. Det skjer svært sjelden.

Nå er det bruken av antibiotika til dyr som revideres. De skandinaviske landene har alltid hatt et svært lavt forbruk sammenlignet med sørligere land, og Norge har lavest forbruk til matproduserende dyr, inklusive oppdrettsfisk. De nye reviderte reglene innebærer at man ved bruk av et antibiotikum må følge bruksanvisningen slavisk. I følge danske og norske veterinærer vil dette kunne føre til overforbruk av antibiotika siden man alt har en meget restriktiv bruk i våre land. Man vil måtte bruke stoffene i større doser og flere dager enn det som er nødvendig.

Forbruket er 10 til 100 ganger høyere

Ifølge European Medicines Agency er forbruket 10 til 100 ganger høyere i de andre EØS-landene, og som Veterinærforeningens fagsjef, Ellef Blakstad, uttaler, er det høyst påkrevd at forbruket går ned i de fleste land.

Blakstad mener ifølge Nationen at muligheten til å få unntak i praksis er lik null, men håper at man her i landet kan ha en pragmatisk tolking av regelverkets bokstav slik at oppdatert informasjon og nyere terapianbefalinger kan følges.

Holdbarhet på egg

En annen regelendring som er på veg, er kortere holdbarhetstid for egg. De fleste mellom- og sør-europeiske land sliter stadig med en ubehagelig variant av Salmonella hos eggleggende høns som overføres med egg. Hønene trenger ikke ha symptomer, men huser bakterien, og den har evnen til å vandre inn i eggene før de blir lagt. Dersom lagringstida er for lang, kan den formere seg i eggene og infisere den som spiser dem. Hardkoking dreper Salmonella, men noen er nok frista til å spise bløtkokt eller bare halvkokt egg. Det skjer så ofte at man fortsatt har en epidemi gående på grunn av dette i mange land.

Som et tiltak for å få bukt med epidemien vil EU redusere holdbarhetstida for egg fra 35 til 28 dager, og flytte denne regelen til animaliehygieneforordningen som er en del av EØS. Norturas styreleder, Trine Vaag, sier til Nationen 14. mai at denne endringa vil føre til at egg må hentes fra produsentene to ganger i uka mot nå bare én gang. Eggproduksjon vil være umulig i Troms og Finnmark og i utkantstrøk i resten av landet. Norge må endre praksis på grunn av et problem som ikke eksisterer her i landet – vi har ikke et Salmonella-problem her. Departementet er tydeligvis enige med næringa og ser ut til å ville kreve et unntak.

reLATERT

Se alle arrangementer

Ny runde med nedskjæringspolitikk i EU

31. mai 2023

EU vil stramme inn budsjettreglene. Det vil bety dramatiske kutt i velferden, også i velstående Tyskland.

Hull i handlingsrommet

30. mai 2023

Hvorfor skal en 30 år gammel EØS-avtale hindre billigere tannlege for 25-åringene?

Forordningene som eter opp handlingsrommet

22. mai 2023

Dagens EØS-avtale inneholder dobbelt så mange forordninger som direktiver. Da avtalen skulle vedtas i 1992 het det at forordninger ble brukt «nokså sjelden».

Uten grenser, uten vern

22. mai 2023

Hvor ble det av arbeidervernet og likebehandlingen i alt mylderet?

Forbudet mot offentlig støtte

15. mai 2023

EØS-avtalen begrenser adgangen til å gi regional- og næringsstøtte. All offentlig støtte som kan påvirke konkurransen er i utgangspunktet forbudt, men det finnes unntak.

Hvorfor tør ikke kommuner?

15. mai 2023

Det finnes ubrukte muligheter for kommuner til å drive offentlige tjenester selv – innenfor EØS-avtalen.

Strøm og landbruk i Heidal

12. mai 2023

Flotte omgivelser og gode diskusjoner når Sel og Heidal Nei til EU inviterte til åpent møte på tradisjonsrike Øvre Aaseng gard.

Kamp om innleieforbud

10. mai 2023

På arbeidslivsområdet er innleieforbudet for byggevirksomhet rundt Oslofjorden et aktuelt eksempel på bruk av handlingsrommet. Forbudet er resultat av en ensidig norsk lovendring våren 2023.

Uavklart handlingsrom 

10. mai 2023

Enhver fagforening og statsråd som rokker ved markedsvendingen i arbeidslivet vil høste storm. 

EØS og handlingsrommet

05. mai 2023

Fins det i det hele tatt handlingsrom i EØS-avtalen?

Vett 1 2023 Hva er handlingsrommet i EØS-avtalen?

27. april 2023

Det finnes ikke bare ett handlingsrom, men flere. Denne utgaven av Vett undersøker hva som kan skje hvis man går inn i noen av rommene og prøver å ommøblere.

Møre og Romsdal Nei til EU ruster opp med gigantstyre

19. april 2023

Nei til EU i Møre og Romsdal har hatt fylkesårsmøte i Ålesund, 15 april, og vedtatt å trappe opp kampen mot EØS avtalen. Nå er planen å øke informasjonen om hva EØS-avtalen har medført, og også finne fram til yngre grupper som må nås gjennom nye kanaler. Du kan lese mer i hele artikkelen.