EU-regler for dyr og mat: EØS-avtalen plager oss

Mer bruk av antibiotika og kasting av gode egg kan bli resultatet av nye mat- og dyreregler på veg fra EU.

Det renner inn med nytt regelverk fra Brüssel, og stadig oftere er det forordninger som må tilføyes forskriftsbunken vår. Som kjent må forordninger som vedtas som norsk regelverk innlemmes slik de er. Hvert komma må med, og ingen endringer tillates med mindre man innrømmes unntak. Det skjer svært sjelden.

Nå er det bruken av antibiotika til dyr som revideres. De skandinaviske landene har alltid hatt et svært lavt forbruk sammenlignet med sørligere land, og Norge har lavest forbruk til matproduserende dyr, inklusive oppdrettsfisk. De nye reviderte reglene innebærer at man ved bruk av et antibiotikum må følge bruksanvisningen slavisk. I følge danske og norske veterinærer vil dette kunne føre til overforbruk av antibiotika siden man alt har en meget restriktiv bruk i våre land. Man vil måtte bruke stoffene i større doser og flere dager enn det som er nødvendig.

Forbruket er 10 til 100 ganger høyere

Ifølge European Medicines Agency er forbruket 10 til 100 ganger høyere i de andre EØS-landene, og som Veterinærforeningens fagsjef, Ellef Blakstad, uttaler, er det høyst påkrevd at forbruket går ned i de fleste land.

Blakstad mener ifølge Nationen at muligheten til å få unntak i praksis er lik null, men håper at man her i landet kan ha en pragmatisk tolking av regelverkets bokstav slik at oppdatert informasjon og nyere terapianbefalinger kan følges.

Holdbarhet på egg

En annen regelendring som er på veg, er kortere holdbarhetstid for egg. De fleste mellom- og sør-europeiske land sliter stadig med en ubehagelig variant av Salmonella hos eggleggende høns som overføres med egg. Hønene trenger ikke ha symptomer, men huser bakterien, og den har evnen til å vandre inn i eggene før de blir lagt. Dersom lagringstida er for lang, kan den formere seg i eggene og infisere den som spiser dem. Hardkoking dreper Salmonella, men noen er nok frista til å spise bløtkokt eller bare halvkokt egg. Det skjer så ofte at man fortsatt har en epidemi gående på grunn av dette i mange land.

Som et tiltak for å få bukt med epidemien vil EU redusere holdbarhetstida for egg fra 35 til 28 dager, og flytte denne regelen til animaliehygieneforordningen som er en del av EØS. Norturas styreleder, Trine Vaag, sier til Nationen 14. mai at denne endringa vil føre til at egg må hentes fra produsentene to ganger i uka mot nå bare én gang. Eggproduksjon vil være umulig i Troms og Finnmark og i utkantstrøk i resten av landet. Norge må endre praksis på grunn av et problem som ikke eksisterer her i landet – vi har ikke et Salmonella-problem her. Departementet er tydeligvis enige med næringa og ser ut til å ville kreve et unntak.

reLATERT

Se alle arrangementer

Balansekunst på markedets premisser

28. nov. 2023

EØS-avtalen kan åpne for frikobling av strømprisen fra markedsregelverket til EU. Men dette hadde ikke Strømprisutvalget «tid og kapasitet» til å vurdere!

Forsvar arbeidsmiljøloven og innleieforbudet mot ESA! 

21. nov. 2023

Uttalelse fra Nei til EUs rådsmøte 19. november 2023.

Fattigdom og helse, gapet mellom fattige og rike i EU  

21. nov. 2023

Uttalelse fra Nei til EUs rådsmøte 19. november 2023.

Forsiktig utenriksminister på glatt føre

15. nov. 2023

Utenriksminister Espen Barth Eide sa i sin redegjørelse om viktige EU- og EØS-saker at han ikke vil kutte svinger. Enn så lenge bruker han bare blinklyset.

Politiske krafttak må til

14. nov. 2023

Det er ikke lenger omstridt at de to siste utenlandskablene har vært utslagsgivende for strømprisen. Det kontroversielle består nå i hvilke politiske grep som er mulige.

Faktum som forsvant

13. nov. 2023

Bak Høyesteretts klare konklusjon i Acer-dommen ligger det mange motsetninger og forhold som ikke er vurdert.

Hva sier Høyesterett i ACER-dommen?

09. nov. 2023

Høyesterettsdommen i ACER-saken tar ikke stilling til konsekvensene for strømprisen eller andre følger av at Norge er blitt integrert i EUs energimarked. Det Høyesterett behandler er den direkte beslutningsmyndigheten som isolert sett er overført til EØS-tilsynet ESA.

Ingen kur for alt

07. nov. 2023

Hva er virkninger og bivirkninger av EUs nye helseunion?

Til forsvar for en tapt sak

07. nov. 2023

Etter Acer-dommen i Høyesterett er vernet om norsk myndighet og suverenitet i Grunnloven satt ut av spill.

I dag tenker jeg på EØS-avtalen!

02. nov. 2023

Jonas og Erna vet så altfor godt at å sitte stille i båten gjør at EØS-avtalen vil bli utvidet med ca. 2 direktiver og en rekke forordninger hver eneste dag. Det blir så mye at folk flest ikke har kapasitet til å følge strømmen av rettsakter inn i norsk lovverk.

– Utenfor EU har Norge en større grad av kontroll over matproduksjonen

27. okt. 2023

Utfordringer for landbruket i EU, matforsyning og genredigering var tema for årets landbrukspolitiske konferanse. Nå kan du se hele konferansen i opptak.

Dramatisk skifte om EØS, ACER og innleie i Fellesforbundet

27. okt. 2023

– Vedtakene på Fellesforbundets landsmøte er svært viktige, sier Einar Frogner, leder i Nei til EU.