EU-regler for dyr og mat: EØS-avtalen plager oss

Mer bruk av antibiotika og kasting av gode egg kan bli resultatet av nye mat- og dyreregler på veg fra EU.

Det renner inn med nytt regelverk fra Brüssel, og stadig oftere er det forordninger som må tilføyes forskriftsbunken vår. Som kjent må forordninger som vedtas som norsk regelverk innlemmes slik de er. Hvert komma må med, og ingen endringer tillates med mindre man innrømmes unntak. Det skjer svært sjelden.

Nå er det bruken av antibiotika til dyr som revideres. De skandinaviske landene har alltid hatt et svært lavt forbruk sammenlignet med sørligere land, og Norge har lavest forbruk til matproduserende dyr, inklusive oppdrettsfisk. De nye reviderte reglene innebærer at man ved bruk av et antibiotikum må følge bruksanvisningen slavisk. I følge danske og norske veterinærer vil dette kunne føre til overforbruk av antibiotika siden man alt har en meget restriktiv bruk i våre land. Man vil måtte bruke stoffene i større doser og flere dager enn det som er nødvendig.

Forbruket er 10 til 100 ganger høyere

Ifølge European Medicines Agency er forbruket 10 til 100 ganger høyere i de andre EØS-landene, og som Veterinærforeningens fagsjef, Ellef Blakstad, uttaler, er det høyst påkrevd at forbruket går ned i de fleste land.

Blakstad mener ifølge Nationen at muligheten til å få unntak i praksis er lik null, men håper at man her i landet kan ha en pragmatisk tolking av regelverkets bokstav slik at oppdatert informasjon og nyere terapianbefalinger kan følges.

Holdbarhet på egg

En annen regelendring som er på veg, er kortere holdbarhetstid for egg. De fleste mellom- og sør-europeiske land sliter stadig med en ubehagelig variant av Salmonella hos eggleggende høns som overføres med egg. Hønene trenger ikke ha symptomer, men huser bakterien, og den har evnen til å vandre inn i eggene før de blir lagt. Dersom lagringstida er for lang, kan den formere seg i eggene og infisere den som spiser dem. Hardkoking dreper Salmonella, men noen er nok frista til å spise bløtkokt eller bare halvkokt egg. Det skjer så ofte at man fortsatt har en epidemi gående på grunn av dette i mange land.

Som et tiltak for å få bukt med epidemien vil EU redusere holdbarhetstida for egg fra 35 til 28 dager, og flytte denne regelen til animaliehygieneforordningen som er en del av EØS. Norturas styreleder, Trine Vaag, sier til Nationen 14. mai at denne endringa vil føre til at egg må hentes fra produsentene to ganger i uka mot nå bare én gang. Eggproduksjon vil være umulig i Troms og Finnmark og i utkantstrøk i resten av landet. Norge må endre praksis på grunn av et problem som ikke eksisterer her i landet – vi har ikke et Salmonella-problem her. Departementet er tydeligvis enige med næringa og ser ut til å ville kreve et unntak.

reLATERT

Se alle arrangementer

Fiskeripolitisk møte på Leknes - kvote politikkens konsekvenser i Norske fiskerier

30. nov. 2022

EØS gjør at markedets frie bevegelser av varer, tjenester, kapital og personer i all fiskehandel etter landing er fullt ut konkurranseutsatt. Flåten er delvis skjerma: EU-borgere kan eie og delta i fiske med båter under 15 m, noe som ikke lå inne da EØS ble innført.

Erstatt EØS-avtalen med en jevnbyrdig handelsavtale 

21. nov. 2022

Nei til EU vil arbeide for at Norge skal si opp EØS-avtalen og etablere en ny handelspolitikk overfor EU.

Landbrukspolitikken vår vil vi styre sjølve, slik avtala var!   

17. nov. 2022

I ei tid med mykje usikkerheit er det enda viktigare enn nokon gong å verne om norsk landbruk. Med mat produsert på norske ressursar, over heile landet, så sikrar vi eige folk rein og trygg mat.  

Strømprisen skal avgjøres i Norge og ikke av EU  

16. nov. 2022

Nei til EU vil umiddelbart foreslå å forby utbygging av Bitcoin datasenter, som ESA påtvinger Norge å likebehandle med annen datasentervirksomhet. Bitcoin er en virksomhet som fremmer økonomisk kriminalitet. 

Energiparadokset

15. nov. 2022

Vil det indre markedet bli skjøvet til side for å sørge for mer pålitelig energiforsyning i EU og i Norge?

På jernbane og taxi løper regjeringen fra Hurdalserklæringen  

12. nov. 2022

Hurdalserklæringen var en seier for alle som ville utfordre handlingsrommet i EØS-avtalen.   

Verden er større enn EU

11. nov. 2022

Roy Pedersens tale ved åpningen av Nei til EUs landsmøte 11. november 2022.

ACER-saken dag 4 og 5

09. nov. 2022

Borgarting lagmannsrett, dag 4 og 5:  Fra prosedyrene – noen refleksjoner, med særlig vekt på grunnlovens skranker.

Færre enn to av ti støtter ACER

07. nov. 2022

Bare 17,6 prosent av de spurte er mot at Norge melder seg ut av EUs energibyrå ACER, viser en ny meningsmåling.

Siste skritt for Acer

07. nov. 2022

Hvor ble det av realitetene i at suverenitetsavståelsen på energi i EØS skulle være «lite inngripende»?

ACER-saken dag 2

02. nov. 2022

I Borgarting lagmannsrett: Nei til EU vs. Staten – ACER-saken og grunnloven §§ 1, 26 eller 115?

Året 1980 som endra alt

01. nov. 2022

Siste høyrebølge har vart i over 40 år – er det ikke på tide at den snus?