EU-regler overstyrer Widerøe

Det danske selskapet Danish Air vant anbudet på flyruten mellom Bodø og Vesterålen i 2012. Men det danske selskapet kunne ikke oppfylle anbudsvilkårene som krevde utstyr for satellittbasert innflyging og anbudet ble overført til Widerøe.

Det danske selskapet gikk til sak mot Samferdselsdepartementet. De hevdet kravet om satellittbasert innflyging skapte et monopol for Widerøe. Oslo tingretts dom var helt klar: Retten har nå slått fast at kravet om satellittbasert innflyging ikke gir leverandørene ulike muligheter eller medfører unødvendige hindringer for konkurransen. De mener det heller ikke er i strid med EØS-avtalen.

Danish Air anket ikke dommen. I stedet gikk de til ESA, overvåkningsorganet for EØS-avtalen. Etter fire år går ESA til angrep. De går ikke på Samferdselsdepartementet, de går på Widerøe. De sier at Widerøe urettmessig har nektet konkurrenten tilgang til mottakere fra satellitten.

Det er verdt å merke seg at Danish Air i rettssaken ikke hevdet at det var umulig å skaffe mottakere, men at det var gitt for lite tid til å skaffe og installere utstyret. ESA mener at Widerøe skulle tilby deres konkurrent sitt utstyr. De mener at Danish Air ikke selv har ansvaret for å skaffe nødvendig sikkerhetsutstyr.

Widerøe forteller at saken har pågått i fire år og påført selskapet store omkostninger og merarbeid. Nå trues de med bøter inntil 10% av omsetningen på fire milliarder. Det er trusler som kan få mange til å gi opp sjøl om de har rett.

Slik kan altså Danish Air i stedet for å anke dommen gå til ESA. ESA tar saken uten omkostninger for Danish Air og alle utgifter betales av den norske stat. For å overprøve norske domstoler. 

Kan vi leve med en slik overstyring? 

Innlegget har stått på trykk i Avisen Nordland. 

reLATERT

Se alle arrangementer

Reise, kost og losji: – ESA sier nei til allmenngjøring

15. okt. 2018

Ingen EU-sak har satt sinnene i kok som denne, også på toppen i norsk fagbevegelse.

ESA og regjeringens taxiforslag

15. okt. 2018

Vill vest innføres i drosjenæringen etter krav fra ESA.

Kraftfull markering mot EUs jernbanepakke

12. okt. 2018

Eidsvolls plass foran Stortinget ble godt fylt opp da jernbanefolk, fagforeninger, politiske partier, togvenner og Nei til EU torsdag markerte motstand mot Jernbanepakke 4.

EØS-avtalens virkning på det norske samfunnet

11. okt. 2018

Olaf Gjedrem, nestleder i Nei til EU, setter EØS-avtalens virkning på det norske samfunnet på dagsorden på Bø Hotell den 22.10.2018 kl. 18-21

Hvem styrer landene når markedet tar over?

11. okt. 2018

Viktig politisk konferanse i Kristiansund torsdag 1. og fredag 2. november.

Hvem styrer landene når markedet tar over? Vinnere og tapere i kampen om ressursene

11. okt. 2018

Viktig politisk konferanse i Kristiansund torsdag 1. og fredag 2. november.

Fylkestinget i Nordland sier nei til EUs jernbanepakke

11. okt. 2018

«Med Norges spesielle topografi og høye utdanningsnivå på vårt personell frykter vi at overføring av myndighet til EUs jernbanebyrå, ERA, svekker sikkerheten. Fylkestinget i Nordland vil derfor be Stortinget om reservere Norge fra Jernbanepakke 4, slik EØS-avtalen gir anledning til.» Det er konklusjonen i en uttalelse fra Fylkestinget.

ESA-krav setter sjøfolk på land

10. okt. 2018

Det blir slutt på nordiske sjøfolk på ferjene etter krav fra overvåkingsorganet ESA.

Spørsmål og svar om jernbanepakke IV

06. okt. 2018

Finn raske svar på det du lurer på når det gjelder jernbanepakke IV.

Ny grunnlovssak: Mer makt til ESA

05. okt. 2018

Regjeringen vil gi ESA mer direkte makt i Norge, overvåkingsorganet skal kunne gi norske firma bøter i saker om offentlig støtte. Justisdepartementets lovavdeling påpeker at dette er en myndighetsoverføring som Stortinget ikke kan vedta med alminnelig flertall.

Fylkestinget i Trøndelag advarer mot EUs jernbanepakke

05. okt. 2018

Torsdag 4. oktober vedtok fylkestinget i Trøndelag en uttalelse som konkluderer med at: «Fylkestinget mener det fortsatt må være mulig å stille nasjonale krav til sikkerhet på jernbanen.»

Høringssvar fra Nei til EU

28. sep. 2018

Nei til EUs høringssvar til Samferdselsdepartementets forslag til innføring av EUs fjerde jernbanepakke mv.