EU-regler overstyrer Widerøe

Det danske selskapet Danish Air vant anbudet på flyruten mellom Bodø og Vesterålen i 2012. Men det danske selskapet kunne ikke oppfylle anbudsvilkårene som krevde utstyr for satellittbasert innflyging og anbudet ble overført til Widerøe.

Det danske selskapet gikk til sak mot Samferdselsdepartementet. De hevdet kravet om satellittbasert innflyging skapte et monopol for Widerøe. Oslo tingretts dom var helt klar: Retten har nå slått fast at kravet om satellittbasert innflyging ikke gir leverandørene ulike muligheter eller medfører unødvendige hindringer for konkurransen. De mener det heller ikke er i strid med EØS-avtalen.

Danish Air anket ikke dommen. I stedet gikk de til ESA, overvåkningsorganet for EØS-avtalen. Etter fire år går ESA til angrep. De går ikke på Samferdselsdepartementet, de går på Widerøe. De sier at Widerøe urettmessig har nektet konkurrenten tilgang til mottakere fra satellitten.

Det er verdt å merke seg at Danish Air i rettssaken ikke hevdet at det var umulig å skaffe mottakere, men at det var gitt for lite tid til å skaffe og installere utstyret. ESA mener at Widerøe skulle tilby deres konkurrent sitt utstyr. De mener at Danish Air ikke selv har ansvaret for å skaffe nødvendig sikkerhetsutstyr.

Widerøe forteller at saken har pågått i fire år og påført selskapet store omkostninger og merarbeid. Nå trues de med bøter inntil 10% av omsetningen på fire milliarder. Det er trusler som kan få mange til å gi opp sjøl om de har rett.

Slik kan altså Danish Air i stedet for å anke dommen gå til ESA. ESA tar saken uten omkostninger for Danish Air og alle utgifter betales av den norske stat. For å overprøve norske domstoler. 

Kan vi leve med en slik overstyring? 

Innlegget har stått på trykk i Avisen Nordland. 

reLATERT

Se alle arrangementer

Heller livbåt enn lekter

17. aug. 2018

Det er bedre med en livbåt med eget ror enn en lekter som henger viljeløst på slep etter EU-skuta.

Jernbanesikkerhet og suverenitet er verdispørsmål

16. aug. 2018

Den fjerde jernbanepakka fra EU handler ikke om jernbanereformen. Den handler om vår rett til å styre norsk jernbanepolitikk og til å stille høye nasjonale sikkerhetskrav.

Jernbaneveto er et verdispørsmål

16. aug. 2018

Knut Arild Hareide (KrF) vil styrke tilliten til EØS. Da må partiet bruke vetoretten mot EUs jernbanepakke.

Kathrine Klevelands appell under Arendalsuka

15. aug. 2018

– Neste år er det 25 år siden nei-seieren i 1994. Folkestyre, suverenitet, solidaritet og lokaldemokrati er hedersord for Nei til EU, sa Kathrine Kleveland i sin appell under Arendalsuka.

Stor EU-motstand nesten 25 år etter EU-kampen

13. aug. 2018

Neste år er det 25 år siden stemmeberettigede nordmenn sa nei til EU. Med 70 prosent EU-motstand i folket ligger en ny avstemning langt inn i fremtiden, heter det i Bergensavisen 12. august.

Uka som gikk: Landbruket stanger mot EØS

10. aug. 2018

Storstilt import av storfekjøtt fra EU kan gi konkurser i norsk landbruk etter tørkesommeren. Samtidig fortsetter regjeringen sitt rekordforsøk i suverenitetsavståelse, og vil la overvåkingsorganet ESA bøtelegge firma i Norge.

Handlekraftig EU-direktiv

09. aug. 2018

Til alle plastprodusenter: betal både for innsamling og sluttbehandling av plastavfall!

Hva brexit lærer oss om selvrespekt

12. juli 2018

Vi skal vise respekt for EU. Men framfor alt skal vi ha selvrespekt!

Erna Solberg over alle stolper

10. juli 2018

«EØS-avtalen er en stolpe i norsk politikk», insisterer Erna Solberg. Hun forbigår at vetoretten er en hovedstolpe i den samme EØS-avtalen.

Uka som gikk: EU ødelegger internett, vil ha egen hær og slåss om migranter

28. juni 2018

EU-toppmøtet denne uken har uløselige utfordringer med migrasjon. EU-parlamentets opphavsrettsregler ødelegger internett, men militærsamarbeidet har framgang.

Frykter nettsensur i det godes tjeneste

28. juni 2018

EU vil ha slutt på at de store nettgigantene kan spre opphavsbeskyttet materiale uten å betale for seg. Men oppskriften de foreslår skaper frykt for massiv overvåking og nettsensur.

Maktkampen om ACER

25. juni 2018

EU vil gi energibyrået ACER mer makt, spørsmålet er hvor mye mer. Barth Eide selger skinnet før bjørnen er skutt.