EU-regler overstyrer Widerøe

Det danske selskapet Danish Air vant anbudet på flyruten mellom Bodø og Vesterålen i 2012. Men det danske selskapet kunne ikke oppfylle anbudsvilkårene som krevde utstyr for satellittbasert innflyging og anbudet ble overført til Widerøe.

Det danske selskapet gikk til sak mot Samferdselsdepartementet. De hevdet kravet om satellittbasert innflyging skapte et monopol for Widerøe. Oslo tingretts dom var helt klar: Retten har nå slått fast at kravet om satellittbasert innflyging ikke gir leverandørene ulike muligheter eller medfører unødvendige hindringer for konkurransen. De mener det heller ikke er i strid med EØS-avtalen.

Danish Air anket ikke dommen. I stedet gikk de til ESA, overvåkningsorganet for EØS-avtalen. Etter fire år går ESA til angrep. De går ikke på Samferdselsdepartementet, de går på Widerøe. De sier at Widerøe urettmessig har nektet konkurrenten tilgang til mottakere fra satellitten.

Det er verdt å merke seg at Danish Air i rettssaken ikke hevdet at det var umulig å skaffe mottakere, men at det var gitt for lite tid til å skaffe og installere utstyret. ESA mener at Widerøe skulle tilby deres konkurrent sitt utstyr. De mener at Danish Air ikke selv har ansvaret for å skaffe nødvendig sikkerhetsutstyr.

Widerøe forteller at saken har pågått i fire år og påført selskapet store omkostninger og merarbeid. Nå trues de med bøter inntil 10% av omsetningen på fire milliarder. Det er trusler som kan få mange til å gi opp sjøl om de har rett.

Slik kan altså Danish Air i stedet for å anke dommen gå til ESA. ESA tar saken uten omkostninger for Danish Air og alle utgifter betales av den norske stat. For å overprøve norske domstoler. 

Kan vi leve med en slik overstyring? 

Innlegget har stått på trykk i Avisen Nordland. 

reLATERT

Se alle arrangementer

Vi har samlet inn en halv million. Gi et bidrag du også!

16. mai 2018

– Jeg utfordrer alle mer eller mindre gode venner og allierte i denne kampen til å bidra, sier Boye Ullmann. Denne uken har innsamlingen til Acer-søksmål passert en halv million kroner!

Uholdbar myndighetsoverføring til EU

16. mai 2018

– Frp har stått i spissen for suverenitetsavståelse på finanstilsyn, energibyrået ACER og nå personvern. Nei til EU forstår ikke hva slags nei-parti FrP er som blir med Høyre på norgesrekord i EU-tilpasning?

Fingrene av pappafatet, EU

15. mai 2018

Diskriminering av fedre kan vi ordne opp i uten hjelp fra EU. I alle fall når EU selv ikke praktiserer likebehandling av kvinner og menn.

Uka som gikk: Presser gjennom ny EU-tilpasning i hastemodus

09. mai 2018

Stortinget haster gjennom EUs personvernregler og utenriksministeren til ha enda tettere forsvarssamarbeid med EU.

Unødvendig hasteinnføring av EUs personvernregler

09. mai 2018

Stortinget forhåndsgodkjenner EU-regler om personvern for å rekke EUs frist, men mange EU-land somler derimot med å innføre GDPR.

Vett 1 2018: EØS setter suvereniteten i spill

04. mai 2018

Energibyrået ACER, jernbanebyrået ERA, EUs finanstilsyn og andre konstitusjonelle krumspring.

Uka som gikk: Personvern underlagt EU

04. mai 2018

Regjeringen har hastverk med å knytte Norge til nok et EU-byrå, men advarer mot at EU skal gi finanstilsynet enda mer myndighet - etter å ha knyttet Norge til finansbyråene med like stort hastverk.

Anbud på jernbanen?

04. mai 2018

Vil vi ha full konkurranse om all jernbanedrift og fri etablering av utenlandske jernbaneselskap?

– EUs personvernforordning medfører overføring av myndighet til EU

03. mai 2018

Ole Kvadsheim og Hilde Loftesnes Nylén representerte Nei til EU på den åpne høringen i Stortingets justiskomité 3. mai.

Klar for nye kamper

03. mai 2018

Velkommen som medlem om du er en av de over 2000 nye medlemmene Nei til EU har fått siden nyttår! Vi vil du skal føle det meningsfylt å være med i en av landets viktigste politiske organisasjoner, enten du vil være aktiv medlem eller støttemedlem.

ACER: stø kampen mot grunnlovsbrotet!

03. mai 2018

Nei til EU held fram kampen mot ACER, og stemner myndighetene for grunnlovsbrot, skriv Leiv Olsen i dette innlegget.

Et nei til ACER vil bli møtt med jubel i den norske befolkningen

02. mai 2018

Denne artikkelen stod på trykk i den islandske avisen Fréttablaðið 27. april. Avisen når hele nitti prosent av islendingene.