EU-regler overstyrer Widerøe

Det danske selskapet Danish Air vant anbudet på flyruten mellom Bodø og Vesterålen i 2012. Men det danske selskapet kunne ikke oppfylle anbudsvilkårene som krevde utstyr for satellittbasert innflyging og anbudet ble overført til Widerøe.

Det danske selskapet gikk til sak mot Samferdselsdepartementet. De hevdet kravet om satellittbasert innflyging skapte et monopol for Widerøe. Oslo tingretts dom var helt klar: Retten har nå slått fast at kravet om satellittbasert innflyging ikke gir leverandørene ulike muligheter eller medfører unødvendige hindringer for konkurransen. De mener det heller ikke er i strid med EØS-avtalen.

Danish Air anket ikke dommen. I stedet gikk de til ESA, overvåkningsorganet for EØS-avtalen. Etter fire år går ESA til angrep. De går ikke på Samferdselsdepartementet, de går på Widerøe. De sier at Widerøe urettmessig har nektet konkurrenten tilgang til mottakere fra satellitten.

Det er verdt å merke seg at Danish Air i rettssaken ikke hevdet at det var umulig å skaffe mottakere, men at det var gitt for lite tid til å skaffe og installere utstyret. ESA mener at Widerøe skulle tilby deres konkurrent sitt utstyr. De mener at Danish Air ikke selv har ansvaret for å skaffe nødvendig sikkerhetsutstyr.

Widerøe forteller at saken har pågått i fire år og påført selskapet store omkostninger og merarbeid. Nå trues de med bøter inntil 10% av omsetningen på fire milliarder. Det er trusler som kan få mange til å gi opp sjøl om de har rett.

Slik kan altså Danish Air i stedet for å anke dommen gå til ESA. ESA tar saken uten omkostninger for Danish Air og alle utgifter betales av den norske stat. For å overprøve norske domstoler. 

Kan vi leve med en slik overstyring? 

Innlegget har stått på trykk i Avisen Nordland. 

reLATERT

Se alle arrangementer

Nei til EU og Ungdom mot EU på skolebesøk på Jessheim

23. jan. 2019

Onsdag tok Nei til EU, sammen med Ungdom mot EU, turen ut til Jessheim videregående skole for å snakke om EU og EØS med elevene på skolens splitter nye Europa-linje.

EU vil ha torsken vår uansett

22. jan. 2019

Det er merkelig at fisk, som i all hovedsak ikke er omfattet av EØS-avtalen, nå blir gjort til viktigste argument for å beholde avtalen.

NtEU Fakta: EØS og fiskerinæringa

21. jan. 2019

Fiskerinæringa omfattes bare delvis av EØS-avtalen, men det har likevel kommet en rekke EU-tilpasninger og EØS har svekket den nasjonale styringen av oppdrettsnæringen.

25 år med EØS og 25 år med nei til EU

18. jan. 2019

Ved inngangen av dette året for 25 år siden, trådte EØS-avtalen i kraft. Mot slutten av året vil vi kunne markere at det er 25 år siden folket sa nei i folkeavstemningen om EU-medlemskapet 28. november 1994.

Eksisterer det alternativer til dagens EØS avtale?

16. jan. 2019

I år er det 25 år siden Norge sa nei til EU medlemskap for andre gang. I stedet for medlemskap i EU kom EØS avtalen. En avtale som ble utarbeidet i 1992 og trådte i kraft fra 1 januar 1994, og var ment å være inngangsporten for Norge med mål om fullt medlemskap i EU. Dette til tross for folkets nei ved folkeavstemninger.

NHO-kamporganisasjon for EØS-avtalen

15. jan. 2019

NHO sine direktører rundt om i Norge har fått kalde føtter, fordi vi er stadig flere som ønsker at landet skal styres av oss sjøl og våre egne demokratiske institusjoner.

Flere fylkesting advarer mot jernbanepakke IV

11. jan. 2019

Fem sentrale jernbanefylker advarer Stortinget mot å innføre EUs fjerde jernbanepakke.

Nei til EU sender åpent brev til KrF

09. jan. 2019

– Nei til EU har sendt et åpent brev om Grunnloven og EØS til Kristelig Folkeparti som nå sitter i regjeringsforhandlinger, sier Kathrine Kleveland, leder i Nei til EU.

Åpent brev til KrF-forhandlerne på Hadeland

09. jan. 2019

På vegne av Nei til EU tillater jeg meg å gi forhandlingsdelegasjonen noen god råd med på veien, siden grunnfjellet i KrF er solide EU-motstandere, skriver Kathrine Kleveland i dette åpne brevet.

ESA-krav om taxifrislipp er feil medisin

04. jan. 2019

ESA mener at reguleringa av drosjenæringa er i strid med etableringsretten i EØS-avtalen. Regjeringa følger opp ved å forskrive enda mer av en medisin som allerede gir negative virkninger.

Forskjellene som øker

03. jan. 2019

EUs frislipp av konkurranse svekker fagbevegelsens forhandlingsmakt både i Norge og i EU.

Stans forskrifter om EUs energipakke

03. jan. 2019

Regjeringen har laget forskrifter som skal gjennomføre EUs tredje energimarkedspakke i Norge. Gjennomføringen bør stanses fordi energipakken ennå ikke er tatt inn i EØS-avtalen og Nei til EU har reist søksmål om brudd på Grunnloven.