På spørsmålet «Bør Norge melde seg ut av EUs energibyrå ACER?» svarer 54,7 % ja, 12,6 % nei og 32,7 % vet ikke. Målingen ble gjort i slutten av januar 2022 av Sentio. (Grafikk: Nei til EU.)

Flertall for å melde Norge ut av ACER

Over 80 prosent av de som tar stilling vil at Norge melder seg ut av EUs energibyrå ACER, viser en ny meningsmåling. Bare et fåtall mener at ACER-tilslutningen ikke gir høyere strømpris.

Det er mange flere som vil ut ACER enn at Norge skal bli værende, viser en meningsmåling utført av Sentio på oppdrag fra Nei til EU. Spørsmålet som ble stilt er: «Bør Norge melde seg ut av EUs energibyrå ACER?» Svarene fordeler seg slik:

  • Ja: 54,7 %
  • Nei: 12,6 %
  • Vet ikke: 32,7 %

Målingen er en nasjonal representativ undersøkelse der 1011 personer er spurt i nettskjema (webomnibus) i perioden 28.–31. januar. Tar vi vekk «vet ikke»-gruppen, er det hele 81,3 % – mer enn 8 av 10 – av de som tar stilling som vil ut av ACER.

– ACER står i veien for politisk styring

Nei til EU-leder Roy Pedersen mener resultatet er interessant:

– Det er en økende forståelse for at ACER står i veien for politisk styring med vannkrafta, og knytter oss til et europeisk strømmarked som gir økte strømpriser. Denne forståelsen må brukes til økt mobilisering som Støre-regjeringa ikke kommer utenom. Hverken husholdninger, landbruket eller industrien kan leve med at strøm er en vare som alle andre, sier Pedersen.

I en tidligere telefonundersøkelse om samme spørsmål i november fordelte svarene seg i tre omtrent like andeler: ja 33 %, nei 30 % og vet ikke 37 %. Denne undersøkelsen viste dessuten de spurte sine partipreferanser. Ønsket om å gå ut av ACER var sterkest blant Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Rødt sine velgere. Venstre, MDG og Høyre sine velgere hadde mest ønske om å bli værende. I sum var det betydelig flere av velgerne til de to regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet som vil ut av ACER enn som svarte nei på spørsmålet.

De fleste mener ACER gir høyere strømpris

Sentios januarmåling viser videre at det er nesten ingen som mener at ACER-tilslutningen ikke gir høyere strømpris i Norge.

ACERstrømprisFeb22
På spørsmålet «Mener du at tilslutningen til EUs energibyrå ACER gir høyere strømpris i Norge?» svarer 66,1 % ja, 6,9 % nei og 27 % vet ikke. Målingen ble gjort i slutten av januar 2022 av Sentio. (Grafikk: Nei til EU.)

Følgende spørsmål ble stilt: «Mener du at tilslutningen til EUs energibyrå ACER gir høyere strømpris i Norge?» Her er svarene fordelt slik:

  • Ja: 66,1 %
  • Nei: 6,9 %
  • Vet ikke: 27 %

66,1 % mot 6,9 % er et overveldende flertall i ja/nei-spørsmål. Blant de som tar stilling (altå uten vet ikke-gruppen) er det 9 av 10 som svarer ja – og bare 1 av 10 nei.

Stort bilde i toppen: På spørsmålet «Bør Norge melde seg ut av EUs energibyrå ACER?» svarer 54,7 % ja, 12,6 % nei og 32,7 % vet ikke. Målingen ble gjort i slutten av januar 2022 av Sentio. (Grafikk: Nei til EU.)

reLATERT

Se alle arrangementer

Den nye Hansaregionen

17. sep. 2023

Effektiv strømutveksling i EU-markedet er ikke det samme sett fra Stavanger og Hamburg.

Nei, NRK. Nei til EUs ACER-søksmål handler ikke om å «sabotere EØS-avtalen»

14. sep. 2023

Når NRK omsider nevner søksmålet Nei til EU har reist mot staten, velger Nyhetsmorgen å gi en forvrengt og feilaktig framstilling av hva saken dreier seg om.

Kommuner, vannkraftverk og strømutgifter

11. sep. 2023

Ny rapport: Noen sammenhenger og konsekvenser av en liberalisert kraftbransje.

– Staten unnviker realitetene

08. sep. 2023

Fjerde dag i Høyesterett: – Skal man vurdere realitetene i konsekvensene av de beslutninger det avstås myndighet til? Selvsagt skal man det, uttalte Nei til EUs advokat i sluttreplikken for Høyesterett.

Runddans om RME

08. sep. 2023

Tredje dag i Høyesterett: Reguleringsmyndigheten for energi (RME) skal være uavhengig av norske myndigheter og gjennomføre vedtakene som kommer fra ESA og ACER. Er RME da et norsk organ?

RME korker igjen for utbetaling av flaskehalsinntekter

07. sep. 2023

Statnett ville bruke flaskehalsinntekter til å bremse nettleieøkning. Reguleringsmyndigheten for energi (RME) sa nei. RME fungerer som EU-byrået ACERs forvaltningsorgan i Norge.

Når alarmen går i Høyesterett

06. sep. 2023

Hvem vet: Kanskje lå det symbolikk i at alarmen uforvarende ble utløst under rettsforhandlingene i Høyesterett onsdag.

- En historisk og rettshistorisk sak

05. sep. 2023

Første dag i Høyesterett: ACER utøver en myndighet som er mer omfattende enn det som ble lagt til grunn da Stortinget gjorde sitt ACER-vedtak. - Utviklingen i EU slår også inn i det regelverket som ble innført med tredje energimarkedspakke, påpeker Nei til EUs advokat Kjell Brygfjeld.

Når én pluss én blir én

04. sep. 2023

Vil Høyesterett sette strek for Stortingets praksis med å avstå suverenitet stykkevis og delt uten å gjøre opp samlet regnskap?

ACER-saken i Høyesterett 5. september 

29. aug. 2023

Høyesterett starter tirsdag 5. september behandlingen av ACER-søksmålet. Saken vil bli behandlet av Høyesterett i plenum.  

ACER-saken på 1-2-3

28. aug. 2023

Hva handler ACER-søksmålet om – og hva vil skje hvis Nei til EU får medhold i Høyesterett?

Finpusser argumentene i ACER-søksmålet

22. aug. 2023

Om to uker starter ACER-saken i Høyesterett. De siste forberedelsene gjøres nå av Nei til EU og våre advokater.