På spørsmålet «Bør Norge melde seg ut av EUs energibyrå ACER?» svarer 54,7 % ja, 12,6 % nei og 32,7 % vet ikke. Målingen ble gjort i slutten av januar 2022 av Sentio. (Grafikk: Nei til EU.)

Flertall for å melde Norge ut av ACER

Over 80 prosent av de som tar stilling vil at Norge melder seg ut av EUs energibyrå ACER, viser en ny meningsmåling. Bare et fåtall mener at ACER-tilslutningen ikke gir høyere strømpris.

Det er mange flere som vil ut ACER enn at Norge skal bli værende, viser en meningsmåling utført av Sentio på oppdrag fra Nei til EU. Spørsmålet som ble stilt er: «Bør Norge melde seg ut av EUs energibyrå ACER?» Svarene fordeler seg slik:

  • Ja: 54,7 %
  • Nei: 12,6 %
  • Vet ikke: 32,7 %

Målingen er en nasjonal representativ undersøkelse der 1011 personer er spurt i nettskjema (webomnibus) i perioden 28.–31. januar. Tar vi vekk «vet ikke»-gruppen, er det hele 81,3 % – mer enn 8 av 10 – av de som tar stilling som vil ut av ACER.

– ACER står i veien for politisk styring

Nei til EU-leder Roy Pedersen mener resultatet er interessant:

– Det er en økende forståelse for at ACER står i veien for politisk styring med vannkrafta, og knytter oss til et europeisk strømmarked som gir økte strømpriser. Denne forståelsen må brukes til økt mobilisering som Støre-regjeringa ikke kommer utenom. Hverken husholdninger, landbruket eller industrien kan leve med at strøm er en vare som alle andre, sier Pedersen.

I en tidligere telefonundersøkelse om samme spørsmål i november fordelte svarene seg i tre omtrent like andeler: ja 33 %, nei 30 % og vet ikke 37 %. Denne undersøkelsen viste dessuten de spurte sine partipreferanser. Ønsket om å gå ut av ACER var sterkest blant Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Rødt sine velgere. Venstre, MDG og Høyre sine velgere hadde mest ønske om å bli værende. I sum var det betydelig flere av velgerne til de to regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet som vil ut av ACER enn som svarte nei på spørsmålet.

De fleste mener ACER gir høyere strømpris

Sentios januarmåling viser videre at det er nesten ingen som mener at ACER-tilslutningen ikke gir høyere strømpris i Norge.

ACERstrømprisFeb22
På spørsmålet «Mener du at tilslutningen til EUs energibyrå ACER gir høyere strømpris i Norge?» svarer 66,1 % ja, 6,9 % nei og 27 % vet ikke. Målingen ble gjort i slutten av januar 2022 av Sentio. (Grafikk: Nei til EU.)

Følgende spørsmål ble stilt: «Mener du at tilslutningen til EUs energibyrå ACER gir høyere strømpris i Norge?» Her er svarene fordelt slik:

  • Ja: 66,1 %
  • Nei: 6,9 %
  • Vet ikke: 27 %

66,1 % mot 6,9 % er et overveldende flertall i ja/nei-spørsmål. Blant de som tar stilling (altå uten vet ikke-gruppen) er det 9 av 10 som svarer ja – og bare 1 av 10 nei.

Stort bilde i toppen: På spørsmålet «Bør Norge melde seg ut av EUs energibyrå ACER?» svarer 54,7 % ja, 12,6 % nei og 32,7 % vet ikke. Målingen ble gjort i slutten av januar 2022 av Sentio. (Grafikk: Nei til EU.)

reLATERT

Se alle arrangementer

Krafttak på kongressen 

18. mai 2022

LO-kongressen kan brukes til å berge strømprisene – og regjeringsprosjektet. 

Nær 600 nye medlemmer hittil i år

05. mai 2022

Siden nyttår har Nei til EU fått nær 600 nye medlemmer, og bare de to siste ukene har vi registrert så mye som 200 nye medlemmer.

1. mai er vår kamp- og festdag 

01. mai 2022

Russlands angrep på Ukraina kaster mørker skygger innover den internasjonale kamp- og festdagen 1. mai. Europa har nok krigsminnesmerker. Krigen må derfor stoppes og russiske styrker trekkes ut. 

Du må betale mer for strømmen du aldri fikk 

22. april 2022

Nettselskapene plusser på nettleia med femøringen de fikk i avslag fra Statnett. 

EU gir dyr strøm i Norge

19. april 2022

Strømpriskrisa rammer vanlige folk, industri og landbruk. Nei til EU sier nei til å la EU-markedet og energibyrået ACER styre strømflyten til og fra Norge.

Sant og usant om ACER og energiunionen

07. april 2022

Det er lett å gå seg vill i begreper, forkortelser og påstander om EUs energiunion. Hva er sant og hva er usant?

Ja til politisk styring av krafta – Ut av ACER 

30. mars 2022

Uttalelse fra Nei til EUs rådsmøte 26.–27. mars

Ny nettleie kommer også fra EU

28. mars 2022

Modellen for nettleie skal godkjennes av Reguleringsmyndighet for Energi (RME), som er ACERs forlengede arm i Norge.

Sju av åtte ACER-vilkår er ikke oppfylt

22. mars 2022

Forutsetningene som lå til grunn for Stortingets ACER-vedtak i 2018 er brutt.

Vett 1 2022: Kan arbeidslivet reddes ut av EØS-fella?

03. mars 2022

Taxi, jernbane, bemanningsbyrå, energiunionen, EUs minstelønnsdirektiv og offentlige tjenester er noen tema i det nye Vettheftet om arbeidsliv.

Statnetts fabler om flaskehalsinntekter

25. feb. 2022

Statnett kan ikke bruke alle flaskehalsinntektene til å senke nettleia uten å trosse EU-regelverket.

Kraftmyndighet utenfor kontroll

24. feb. 2022

Det er både tilslørende og feilaktig å beskrive RME som en «norsk» myndighet, skriver Morten Harper i dette innlegget i avisa Klassekampen.