På spørsmålet «Bør Norge melde seg ut av EUs energibyrå ACER?» svarer 54,7 % ja, 12,6 % nei og 32,7 % vet ikke. Målingen ble gjort i slutten av januar 2022 av Sentio. (Grafikk: Nei til EU.)

Flertall for å melde Norge ut av ACER

Over 80 prosent av de som tar stilling vil at Norge melder seg ut av EUs energibyrå ACER, viser en ny meningsmåling. Bare et fåtall mener at ACER-tilslutningen ikke gir høyere strømpris.

Det er mange flere som vil ut ACER enn at Norge skal bli værende, viser en meningsmåling utført av Sentio på oppdrag fra Nei til EU. Spørsmålet som ble stilt er: «Bør Norge melde seg ut av EUs energibyrå ACER?» Svarene fordeler seg slik:

  • Ja: 54,7 %
  • Nei: 12,6 %
  • Vet ikke: 32,7 %

Målingen er en nasjonal representativ undersøkelse der 1011 personer er spurt i nettskjema (webomnibus) i perioden 28.–31. januar. Tar vi vekk «vet ikke»-gruppen, er det hele 81,3 % – mer enn 8 av 10 – av de som tar stilling som vil ut av ACER.

– ACER står i veien for politisk styring

Nei til EU-leder Roy Pedersen mener resultatet er interessant:

– Det er en økende forståelse for at ACER står i veien for politisk styring med vannkrafta, og knytter oss til et europeisk strømmarked som gir økte strømpriser. Denne forståelsen må brukes til økt mobilisering som Støre-regjeringa ikke kommer utenom. Hverken husholdninger, landbruket eller industrien kan leve med at strøm er en vare som alle andre, sier Pedersen.

I en tidligere telefonundersøkelse om samme spørsmål i november fordelte svarene seg i tre omtrent like andeler: ja 33 %, nei 30 % og vet ikke 37 %. Denne undersøkelsen viste dessuten de spurte sine partipreferanser. Ønsket om å gå ut av ACER var sterkest blant Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Rødt sine velgere. Venstre, MDG og Høyre sine velgere hadde mest ønske om å bli værende. I sum var det betydelig flere av velgerne til de to regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet som vil ut av ACER enn som svarte nei på spørsmålet.

De fleste mener ACER gir høyere strømpris

Sentios januarmåling viser videre at det er nesten ingen som mener at ACER-tilslutningen ikke gir høyere strømpris i Norge.

ACERstrømprisFeb22
På spørsmålet «Mener du at tilslutningen til EUs energibyrå ACER gir høyere strømpris i Norge?» svarer 66,1 % ja, 6,9 % nei og 27 % vet ikke. Målingen ble gjort i slutten av januar 2022 av Sentio. (Grafikk: Nei til EU.)

Følgende spørsmål ble stilt: «Mener du at tilslutningen til EUs energibyrå ACER gir høyere strømpris i Norge?» Her er svarene fordelt slik:

  • Ja: 66,1 %
  • Nei: 6,9 %
  • Vet ikke: 27 %

66,1 % mot 6,9 % er et overveldende flertall i ja/nei-spørsmål. Blant de som tar stilling (altå uten vet ikke-gruppen) er det 9 av 10 som svarer ja – og bare 1 av 10 nei.

Stort bilde i toppen: På spørsmålet «Bør Norge melde seg ut av EUs energibyrå ACER?» svarer 54,7 % ja, 12,6 % nei og 32,7 % vet ikke. Målingen ble gjort i slutten av januar 2022 av Sentio. (Grafikk: Nei til EU.)

reLATERT

Se alle arrangementer

«Engelsk konfekt» fra RME hindrer ikke nytt hopp i nettleia

17. nov. 2022

En midlertidig forskrift omfordeler noen av flaskehalsinntektene fra kabelen til Storbritannia tilbake til strømabonnentene. Men det gjelder ikke inntektene fra eksport og import til EU-land, fordi det kunne kollidere med energiregelverket som Stortinget har innlemmet i EØS-avtalen.

Strømprisen skal avgjøres i Norge og ikke av EU  

16. nov. 2022

Nei til EU vil umiddelbart foreslå å forby utbygging av Bitcoin datasenter, som ESA påtvinger Norge å likebehandle med annen datasentervirksomhet. Bitcoin er en virksomhet som fremmer økonomisk kriminalitet. 

EUs energipakke 4 må avvises i denne stortingsperioden 

15. nov. 2022

Nei til EU kan ikke godta at EUs energipakke 4 innføres bit for bit. Tilpasningen til EUs energiunion må stoppe. 

Energiparadokset

15. nov. 2022

Vil det indre markedet bli skjøvet til side for å sørge for mer pålitelig energiforsyning i EU og i Norge?

Gerd-Liv Valla hilset Nei til EUs landsmøte

12. nov. 2022

– Jeg var en av mange som så på EØS-avtalen som en redning i 1994, sa tidligere LO-leder og medlem av Alternativ Energikommisjon, Gerd-Liv Valla, da hun hilste landsmøtet i Nei til EU. 

ACER-saken dag 4 og 5

09. nov. 2022

Borgarting lagmannsrett, dag 4 og 5:  Fra prosedyrene – noen refleksjoner, med særlig vekt på grunnlovens skranker.

Færre enn to av ti støtter ACER

07. nov. 2022

Bare 17,6 prosent av de spurte er mot at Norge melder seg ut av EUs energibyrå ACER, viser en ny meningsmåling.

Siste skritt for Acer

07. nov. 2022

Hvor ble det av realitetene i at suverenitetsavståelsen på energi i EØS skulle være «lite inngripende»?

ACER-saken dag 3. Vitner i Borgarting lagmannsrett, 2. november 2022

03. nov. 2022

På dag 3 var tiden kommet for partsrepresentantenes forklaringer, samt partenes vitner. Forklaringene viste en sprikende virkelighetsforståelse.

– Det er en dramatisk situasjon

01. nov. 2022

– Etter vår mening er vi langt forbi begrepet «lite inngripende». Vi snakker om særdeles inngripende virkninger for det norske samfunn og næringsliv, anfører Nei til EUs advokater i ACER-saken som nå går for lagmannsretten.

ACER-saken er i gang i lagmannsretten

31. okt. 2022

– Saken gjelder dypest sett samfunnets funksjonsdyktighet – energiforsyning, uttalte Nei til EUs advokat Kjell Brygfjeld i sitt innledningsforedrag for retten.

ACER-saken i Borgarting lagmannsrett 31. oktober 

26. okt. 2022

Borgarting lagmannsrett starter mandag 31. oktober behandlingen av ACER-søksmålet. Nye vitner i saken er blant annet statsråd Marte Mjøs Persen (Ap) samt to andre tidligere olje- og energiministre.