På spørsmålet «Bør Norge melde seg ut av EUs energibyrå ACER?» svarer 54,7 % ja, 12,6 % nei og 32,7 % vet ikke. Målingen ble gjort i slutten av januar 2022 av Sentio. (Grafikk: Nei til EU.)

Flertall for å melde Norge ut av ACER

Over 80 prosent av de som tar stilling vil at Norge melder seg ut av EUs energibyrå ACER, viser en ny meningsmåling. Bare et fåtall mener at ACER-tilslutningen ikke gir høyere strømpris.

Det er mange flere som vil ut ACER enn at Norge skal bli værende, viser en meningsmåling utført av Sentio på oppdrag fra Nei til EU. Spørsmålet som ble stilt er: «Bør Norge melde seg ut av EUs energibyrå ACER?» Svarene fordeler seg slik:

  • Ja: 54,7 %
  • Nei: 12,6 %
  • Vet ikke: 32,7 %

Målingen er en nasjonal representativ undersøkelse der 1011 personer er spurt i nettskjema (webomnibus) i perioden 28.–31. januar. Tar vi vekk «vet ikke»-gruppen, er det hele 81,3 % – mer enn 8 av 10 – av de som tar stilling som vil ut av ACER.

– ACER står i veien for politisk styring

Nei til EU-leder Roy Pedersen mener resultatet er interessant:

– Det er en økende forståelse for at ACER står i veien for politisk styring med vannkrafta, og knytter oss til et europeisk strømmarked som gir økte strømpriser. Denne forståelsen må brukes til økt mobilisering som Støre-regjeringa ikke kommer utenom. Hverken husholdninger, landbruket eller industrien kan leve med at strøm er en vare som alle andre, sier Pedersen.

I en tidligere telefonundersøkelse om samme spørsmål i november fordelte svarene seg i tre omtrent like andeler: ja 33 %, nei 30 % og vet ikke 37 %. Denne undersøkelsen viste dessuten de spurte sine partipreferanser. Ønsket om å gå ut av ACER var sterkest blant Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Rødt sine velgere. Venstre, MDG og Høyre sine velgere hadde mest ønske om å bli værende. I sum var det betydelig flere av velgerne til de to regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet som vil ut av ACER enn som svarte nei på spørsmålet.

De fleste mener ACER gir høyere strømpris

Sentios januarmåling viser videre at det er nesten ingen som mener at ACER-tilslutningen ikke gir høyere strømpris i Norge.

ACERstrømprisFeb22
På spørsmålet «Mener du at tilslutningen til EUs energibyrå ACER gir høyere strømpris i Norge?» svarer 66,1 % ja, 6,9 % nei og 27 % vet ikke. Målingen ble gjort i slutten av januar 2022 av Sentio. (Grafikk: Nei til EU.)

Følgende spørsmål ble stilt: «Mener du at tilslutningen til EUs energibyrå ACER gir høyere strømpris i Norge?» Her er svarene fordelt slik:

  • Ja: 66,1 %
  • Nei: 6,9 %
  • Vet ikke: 27 %

66,1 % mot 6,9 % er et overveldende flertall i ja/nei-spørsmål. Blant de som tar stilling (altå uten vet ikke-gruppen) er det 9 av 10 som svarer ja – og bare 1 av 10 nei.

Stort bilde i toppen: På spørsmålet «Bør Norge melde seg ut av EUs energibyrå ACER?» svarer 54,7 % ja, 12,6 % nei og 32,7 % vet ikke. Målingen ble gjort i slutten av januar 2022 av Sentio. (Grafikk: Nei til EU.)

reLATERT

Se alle arrangementer

Høringsuttalelse om fornybardirektivet

18. april 2024

Nord-Trøndelag Nei til EU krever at regjeringa utnytter handlingsrommet i EØS avtalen til å legge ned veto mot fornybardirektivet. Fristen for høringssvar går ut 19. april. Høringsuttalelsen er gjengitt i artikkelen

EØS-storm i spørretimen

17. april 2024

EUs fjerde energipakke, konsekvenser av veto i EØS og unntak fra EUs anbudstvang på jernbanen var noen av mange EØS-tema i Stortingets spørretime.

EU presser Norge til å vedta Energimarkedspakke 4.

12. april 2024

Da Regjeringa og Stortinget godtok EØS-avtalen i 1992, var det ei forutsetning at avtalen ikke skulle ha overnasjonal styring fra EU, og at Norge skulle ha sjølbestemmelse på vitale områder for oss. Avtalen skulle bare sikre adgang til det «indre markedet».

–Uakseptabel EU-innblanding

08. april 2024

– Det er totalt uakseptabelt at EUs energikommissær forsøker å blande seg inn i norske politiske beslutningsprosesser, sier Einar Frogner, leder i Nei til EU.

Turbin-demokratiet

08. april 2024

Den økonomiske liberalismen viser autoritært ansikt i EUs fornybardirektiv.

Nei til EUs innspill til partienes valgprogram

05. april 2024

Nei til EUs innspill til partiprogrammene frem mot stortingsvalget i 2025

Høringsuttalelse om fornybardirektivet

05. april 2024

Høringsuttalelse fra Nei til EU angående det reviderte fornybardirektivet.

Helseunion og ACER med Morten Harper

03. april 2024

Se opptak av Sør-Trøndelag Nei til EUs åpne møte på Litteraturhuset i Trondheim 10. januar 2024 med Morten Harper.

Det EU-styrte kraftregimet kan gi nye prisbomber

20. mars 2024

Norge har mistet adgangen til ensidig å bestemme nye prisområder for strømmen.

Del 3 Energi og kontrollen med krafta

12. feb. 2024

EU/EØS-regelverket har hatt stor innvirkning på norsk olje-, gass- og kraftsektor. Det gjelder på alt fra konsesjonspolitikk og ressursforvaltning til eierskap, selskapsstrukturer og markedsliberalisering.

Langreist strøm «forsvinner» i nettet. Du får regninga

18. jan. 2024

Det EU-styrte markedsregelverket fører til større energitap i strømnettet. Kostnadene blir overført til deg og meg gjennom økt nettleie.

Slik blir strømmen dyrere i nord

08. jan. 2024

ACER-bestemt strømflyt øker strømprisene i Midt- og Nord-Norge. Ordningen innføres i desember 2024.