Flyktninger i en provisorisk leir i Hellas i 2016.

Flyktningene blir glemt under koronakrisa 

Ungdom mot EUs kommentar fra Standpunkt 1-2021.

Nå er Norge i lockdown, og oppdateringer om vaksiner, hvordan være effektiv på hjemmekontor og hva som kan bli nye tiltak oversvømmer nyhetsbildet. Men som så ofte i krisetider har vi nok med vårt eget, og mens vi sitter midt inni den andre  bølgen av pandemien er de svakeste og mest sårbare i samfunnet helt glemt.

Da Moria-leiren i Hellas brant ned ble flyktningene flyttet til en ny leir, og siden har vi hørt veldig lite. Den nye leiren er en enda mer midlertidig løsning enn den forrige. Det deles ut mat kun en gang om dagen, og det er helt umulig å få vasket hender regelmessig eller holdt avstand. Leiren går ofte i lockdown på grunn av koronasmitte. I tillegg er det kaldt i Hellas nå, men flyktningene har lite klær og dårlige telt.  

EU var kanskje uforberedt på koronakrisa, men håndteringen av flyktningene er helt etter planen. Selve grunnsteinen i EUs flyktningpolitikk er å holde asylsøkere ute av EU. Alle asylsøkere som ønsker opphold i EU må søke opphold i det første EU-landet de kommer til, og ofte er det Hellas eller Italia. Til tross for at disse landene har mange andre store utfordringer blir de stående med hovedansvaret for flyktningkrisa.  

Når EUs asylpolitikk (Dublin-avtalen) skal oppdateres, kunne de valgt å endre på dette. I stedet ser det ut til at den største endringen blir at EU-land kan la være å ta imot flyktninger og heller bistå med for eksempel utsendinger. Slik ligger EU an til å få en enda mer inhuman asylpolitikk.  

Om koronakrisa er vanskelig for oss, så er den langt verre for mennesker på flukt. I krisetider burde vi stå sammen og hjelpe hverandre, ikke stenge dørene eller bygge murer. Det er oss i nei-bevegelsen sin jobb å sørge for at disse menneskene ikke blir glemt, og at EU ikke slipper unna med brudd på menneskerettighetene.  

Standpunkt 1-2021

Denne kommentaren har stått på trykk i Standpunkt 1-2021.

Stort bilde i toppen: Flyktninger i en provisorisk leir i Hellas i 2016. (Foto: Chad Briggs)

reLATERT

Se alle arrangementer

– Helvete er et sted der barn drukner

01. feb. 2023

Boken Budbringeren fra Helvete er både helt grusom, og veldig nødvendig. Kristina beskriver realitetene i flyktningpolitikken på en hjerteskjærende måte.

Verden er større enn EU 

28. okt. 2022

For Nei til EU er folkestyre, miljø og solidaritet de fremste verdiene vi ønsker å fronte i kampen mot EU-medlemskap og tilpassing til EUs politikk gjennom EØS.  

Standpunkt 3-2022

13. okt. 2022

I dette nummeret av Nei til EUs avis Standpunkt kan du blant annet lese intervju med Sofie Marhaug og Marit Knutsdatter Strand, som sitter på Stortinget for Rødt og Senterpartiet.

EU-kampen handler om folk

29. juni 2022

Så lenge EUs mål er å fremme fri flyt vil unionen aldri bli en solidarisk aktør, hverken innad eller utover i resten av verden, skriver Frankie Rød.

Solidaritet og suverenitet er universelle prinsipper 

30. mars 2022

Uttalelse fra Nei til EUs rådsmøte 26.–27. mars 2022

Solidaritet med det ukrainske folk 

10. mars 2022

Nei til EU engasjerer seg normalt ikke i bredere sikkerhetspolitiske spørsmål. Våre medlemmer har mange meninger om det. Men akkurat nå handler det om å støtte det ukrainske folk og få slutt på krigen. 

Standpunkt 3-2021

06. okt. 2021

I dette nummeret kan du lese om hva de nye stortingsrepresentantene mener om EU og EØS, samt Nei til EUs krav til en ny regjering. Det nye Stortinget har tydelig flertall mot EU-medlemskap og en betydelig økning i antallet EØS-motstandere.

Fra Talibans Afghanistan til murenes Europa 

06. okt. 2021

I mange år har man brukt begrepet «Fest­ung Europa». Nå ser mye av yttergrensen faktisk ut som én. 

Folkelig engasjement som vaksine mot høyreekstremisme 

10. juni 2021

Uttalelse fra Nei til EUs rådsmøte, 5. juni 2021.

Hilsen fra Ungdom mot EU

30. april 2021

Vi i Ungdom mot EU er Nei til EU sin ungdomsorganisasjon. Folkestyre, solidaritet og miljø er våre sentrale punkter i vårt arbeid.

Miljø og migrasjon i Europa

06. april 2021

Regjeringen omfavner EUs omstridte grensevaktbyrå Frontex og vil selge mer gass til Europa.

Grensevaktstyrken vil bære våpen over hele Europa

24. mars 2021

Et skandaleombrust Frontex vil ha all-europeisk bæretillatelse.