Flyktninger i en provisorisk leir i Hellas i 2016.

Flyktningene blir glemt under koronakrisa 

Ungdom mot EUs kommentar fra Standpunkt 1-2021.

Nå er Norge i lockdown, og oppdateringer om vaksiner, hvordan være effektiv på hjemmekontor og hva som kan bli nye tiltak oversvømmer nyhetsbildet. Men som så ofte i krisetider har vi nok med vårt eget, og mens vi sitter midt inni den andre  bølgen av pandemien er de svakeste og mest sårbare i samfunnet helt glemt.

Da Moria-leiren i Hellas brant ned ble flyktningene flyttet til en ny leir, og siden har vi hørt veldig lite. Den nye leiren er en enda mer midlertidig løsning enn den forrige. Det deles ut mat kun en gang om dagen, og det er helt umulig å få vasket hender regelmessig eller holdt avstand. Leiren går ofte i lockdown på grunn av koronasmitte. I tillegg er det kaldt i Hellas nå, men flyktningene har lite klær og dårlige telt.  

EU var kanskje uforberedt på koronakrisa, men håndteringen av flyktningene er helt etter planen. Selve grunnsteinen i EUs flyktningpolitikk er å holde asylsøkere ute av EU. Alle asylsøkere som ønsker opphold i EU må søke opphold i det første EU-landet de kommer til, og ofte er det Hellas eller Italia. Til tross for at disse landene har mange andre store utfordringer blir de stående med hovedansvaret for flyktningkrisa.  

Når EUs asylpolitikk (Dublin-avtalen) skal oppdateres, kunne de valgt å endre på dette. I stedet ser det ut til at den største endringen blir at EU-land kan la være å ta imot flyktninger og heller bistå med for eksempel utsendinger. Slik ligger EU an til å få en enda mer inhuman asylpolitikk.  

Om koronakrisa er vanskelig for oss, så er den langt verre for mennesker på flukt. I krisetider burde vi stå sammen og hjelpe hverandre, ikke stenge dørene eller bygge murer. Det er oss i nei-bevegelsen sin jobb å sørge for at disse menneskene ikke blir glemt, og at EU ikke slipper unna med brudd på menneskerettighetene.  

Standpunkt 1-2021

Denne kommentaren har stått på trykk i Standpunkt 1-2021.

Stort bilde i toppen: Flyktninger i en provisorisk leir i Hellas i 2016. (Foto: Chad Briggs)

reLATERT

Se alle arrangementer

Folkelig engasjement som vaksine mot høyreekstremisme 

10. juni 2021

Uttalelse fra Nei til EUs rådsmøte, 5. juni 2021.

Hilsen fra Ungdom mot EU

30. april 2021

Vi i Ungdom mot EU er Nei til EU sin ungdomsorganisasjon. Folkestyre, solidaritet og miljø er våre sentrale punkter i vårt arbeid.

Miljø og migrasjon i Europa

06. april 2021

Regjeringen omfavner EUs omstridte grensevaktbyrå Frontex og vil selge mer gass til Europa.

Grensevaktstyrken vil bære våpen over hele Europa

24. mars 2021

Et skandaleombrust Frontex vil ha all-europeisk bæretillatelse.

EU stenger de fattige ute

16. mars 2021

Det produseres nok mat i verden til å brødfø alle. Likevel sulter én milliard mennesker.

Solidaritet på flyktningdagen 

19. juni 2020

Hvorfor skal ikke Norge – som ikke er medlem av EU – kunne vise solidaritet med flyktningene og Hellas, uavhengig av EU, spør Kathrine Kleveland og Frankie Rød.

Storebror EU strammer grepet om «søster Afrika»

10. mars 2020

Tilgang til Afrikas ressurser er et «grønt» sikkerhetsspørsmål for EU. Unionen satser derfor hardt på et strategisk partnerskap med det afrikanske kontinentet.

Kvinner i klimakrise

06. mars 2020

Klimakrisen rammer kvinner hardest, men kvinner og barn blir i mindre grad lyttet til når problemet beskrives og løsningene debatteres. Mange flere kvinner omkommer i naturkatastrofer, spesielt i utviklingsland.

Ti tusen fjernpoliti i Schengens grenseland

15. nov. 2019

Snart kan et stort antall norske politifolk bli utkommandert til tjeneste for EUs fjernpoliti – en styrke som skal vokse til hele ti tusen mann innen 2027.

Flyktningkrisen krever globale løsninger

20. juni 2019

I dag er det den internasjonale flyktningdagen. Da er det helt på sin plass å snakke om flyktningers situasjon i EU i dag. Flyktninger blir holdt igjen i Tyrkia og Libya, og EU gjør alt de kan for å få sendt dem tilbske til de krigsherjede landene de har flytte fra.

Vett 2-2019: EU-guiden

14. mai 2019

Ny utgave av Nei til EUs innføringshefte om EU og Norges forhold til EU. Det du må vite på 48 sider.

– Verda er større enn EU. Bli med i Nei til EU du også

24. april 2019

– Nei til EU tar kampen for internasjonal solidaritet og derfor er jeg medlem i Nei til EU, sier Reidun Heggen.