Rådsmøte 5. juni 2021 vedtok en tydelig uttalelse mot rasisme og høyreekstremisme. Fra venstre Hilde Loftesnes Nylén, nestleder Einar Frogner, generalsekretær Thomas Haug og Heidi Larsen.

Folkelig engasjement som vaksine mot høyreekstremisme 

Uttalelse fra Nei til EUs rådsmøte, 5. juni 2021.

Nei til EU ser på tiltakende rasisme og høyreekstremisme som et svært alvorlig problem. Disse kreftene fronter en retorikk basert på fremmedfrykt og en rasisme som særlig retter seg mot ikke-europeere.  

Historien har lært oss at høyreekstreme bevegelser får særlig grobunn i svake demokratier i krisetider. Slik bevegelser opererer ikke i et politisk vakuum, men spiller på det faktum at mange folk i Europa blir stadig fattigere og føler seg tilsidesatt av det politiske systemet.  

Aggresjonen vendes vekselvis mot en politisk elite og «de fremmede». Noen ganger mot eliten i Brussel, andre ganger sammen med eliten i Brussel mot resten av verden.  

Misnøyen med europeiske eliter blir ikke mindre av at Brussels politiske svar hver gang er å fjerne nasjonalstatens makt og innflytelse. Rasismen minker ikke av at EU erklærer sin omsorg for menneskerettighetene, men lar flyktninger drukne i Middelhavet.

På toppmøter og i erklæringer fordømmer EU former for diskriminering og rasisme, men har en egen visepresident som skal «fremme den europeiske levemåten» på det globale plan. Det klinger ikke godt i verdensdeler som har vært prisgitt europeisk kolonialisme. 

Denne formen for dobbeltkommunikasjon fra EU bidrar til å gi antidemokratiske og rasistiske bevegelser næring. Bare gjennom et fungerende folkestyre der alle føler at de har en stemme og der politikerne faktisk er folkets tjenere, kan slike bevegelser slås tilbake. 

Også det norske folkestyret er blitt svekket, særlig de seinere åra. Mer overstyring fra EU, bortfortolkning av Grunnlovens mindretallsvern og endring av EØS-avtalens kjøreregler, er slike eksempler. Stadig flere folk føler seg maktesløse og ført bak lyset.  

Også i Norge løfter høyreekstremismen hodet, mindre enn ti år etter massakrene i regjeringsbygget og på Utøya. Det bør være et varsko.  

Men vi ser også et bredt folkelig engasjement mot rasisme og fremmedhat og for en mer human flyktningpolitikk i Norge. Folkestyre, sjølråderett og internasjonal solidaritet er umistelige verdier som Nei til EU vil slåss for og hegne om. 

Stort bilde i toppen: Rådsmøte 5. juni 2021 vedtok en tydelig uttalelse mot rasisme og høyreekstremisme. Fra venstre Hilde Loftesnes Nylén, nestleder Einar Frogner, generalsekretær Thomas Haug og Heidi Larsen. (Foto: Sindre Humberset)

reLATERT

Se alle arrangementer

EUs usolidariske asyl- og migrasjonspakt

03. mai 2024

I en tid med menneskerettighetsbrudd, krig og klimakrise. Er dette virkelig tidspunktet hvor EU skal gjøre det enda vanskeligere å søke asyl?

EUs omstridte grensekontroll

15. nov. 2023

Middelhavet har blitt verdens antatt farligste migrasjonsrute, med den høyeste dødeligheten.

EUs høyre hånd

21. aug. 2023

Vil og kan EU ta sitt internasjonale ansvar når Giorgia Meloni har hånden på rattet i migrasjonspolitikken?

EUs omstridte fiske i fjernt farvann

03. mai 2023

Webinar med Erik Hagen, daglig leder av Støttekomiteen for Vest-Sahara, og Morten Harper 3.5.2023

– Helvete er et sted der barn drukner

01. feb. 2023

Boken Budbringeren fra Helvete er både helt grusom, og veldig nødvendig. Kristina beskriver realitetene i flyktningpolitikken på en hjerteskjærende måte.

Verden er større enn EU 

28. okt. 2022

For Nei til EU er folkestyre, miljø og solidaritet de fremste verdiene vi ønsker å fronte i kampen mot EU-medlemskap og tilpassing til EUs politikk gjennom EØS.  

Standpunkt 3-2022

13. okt. 2022

I dette nummeret av Nei til EUs avis Standpunkt kan du blant annet lese intervju med Sofie Marhaug og Marit Knutsdatter Strand, som sitter på Stortinget for Rødt og Senterpartiet.

EU-kampen handler om folk

29. juni 2022

Så lenge EUs mål er å fremme fri flyt vil unionen aldri bli en solidarisk aktør, hverken innad eller utover i resten av verden, skriver Frankie Rød.

Solidaritet og suverenitet er universelle prinsipper 

30. mars 2022

Uttalelse fra Nei til EUs rådsmøte 26.–27. mars 2022

Solidaritet med det ukrainske folk 

10. mars 2022

Nei til EU engasjerer seg normalt ikke i bredere sikkerhetspolitiske spørsmål. Våre medlemmer har mange meninger om det. Men akkurat nå handler det om å støtte det ukrainske folk og få slutt på krigen. 

Standpunkt 3-2021

06. okt. 2021

I dette nummeret kan du lese om hva de nye stortingsrepresentantene mener om EU og EØS, samt Nei til EUs krav til en ny regjering. Det nye Stortinget har tydelig flertall mot EU-medlemskap og en betydelig økning i antallet EØS-motstandere.

Fra Talibans Afghanistan til murenes Europa 

06. okt. 2021

I mange år har man brukt begrepet «Fest­ung Europa». Nå ser mye av yttergrensen faktisk ut som én.