Rådsmøte 5. juni 2021 vedtok en tydelig uttalelse mot rasisme og høyreekstremisme. Fra venstre Hilde Loftesnes Nylén, nestleder Einar Frogner, generalsekretær Thomas Haug og Heidi Larsen.

Folkelig engasjement som vaksine mot høyreekstremisme 

Uttalelse fra Nei til EUs rådsmøte, 5. juni 2021.

Nei til EU ser på tiltakende rasisme og høyreekstremisme som et svært alvorlig problem. Disse kreftene fronter en retorikk basert på fremmedfrykt og en rasisme som særlig retter seg mot ikke-europeere.  

Historien har lært oss at høyreekstreme bevegelser får særlig grobunn i svake demokratier i krisetider. Slik bevegelser opererer ikke i et politisk vakuum, men spiller på det faktum at mange folk i Europa blir stadig fattigere og føler seg tilsidesatt av det politiske systemet.  

Aggresjonen vendes vekselvis mot en politisk elite og «de fremmede». Noen ganger mot eliten i Brussel, andre ganger sammen med eliten i Brussel mot resten av verden.  

Misnøyen med europeiske eliter blir ikke mindre av at Brussels politiske svar hver gang er å fjerne nasjonalstatens makt og innflytelse. Rasismen minker ikke av at EU erklærer sin omsorg for menneskerettighetene, men lar flyktninger drukne i Middelhavet.

På toppmøter og i erklæringer fordømmer EU former for diskriminering og rasisme, men har en egen visepresident som skal «fremme den europeiske levemåten» på det globale plan. Det klinger ikke godt i verdensdeler som har vært prisgitt europeisk kolonialisme. 

Denne formen for dobbeltkommunikasjon fra EU bidrar til å gi antidemokratiske og rasistiske bevegelser næring. Bare gjennom et fungerende folkestyre der alle føler at de har en stemme og der politikerne faktisk er folkets tjenere, kan slike bevegelser slås tilbake. 

Også det norske folkestyret er blitt svekket, særlig de seinere åra. Mer overstyring fra EU, bortfortolkning av Grunnlovens mindretallsvern og endring av EØS-avtalens kjøreregler, er slike eksempler. Stadig flere folk føler seg maktesløse og ført bak lyset.  

Også i Norge løfter høyreekstremismen hodet, mindre enn ti år etter massakrene i regjeringsbygget og på Utøya. Det bør være et varsko.  

Men vi ser også et bredt folkelig engasjement mot rasisme og fremmedhat og for en mer human flyktningpolitikk i Norge. Folkestyre, sjølråderett og internasjonal solidaritet er umistelige verdier som Nei til EU vil slåss for og hegne om. 

Stort bilde i toppen: Rådsmøte 5. juni 2021 vedtok en tydelig uttalelse mot rasisme og høyreekstremisme. Fra venstre Hilde Loftesnes Nylén, nestleder Einar Frogner, generalsekretær Thomas Haug og Heidi Larsen. (Foto: Sindre Humberset)

reLATERT

Se alle arrangementer

Hilsen fra Ungdom mot EU

30. april 2021

Vi i Ungdom mot EU er Nei til EU sin ungdomsorganisasjon. Folkestyre, solidaritet og miljø er våre sentrale punkter i vårt arbeid.

Flyktningene blir glemt under koronakrisa 

09. april 2021

Ungdom mot EUs kommentar fra Standpunkt 1-2021.

Miljø og migrasjon i Europa

06. april 2021

Regjeringen omfavner EUs omstridte grensevaktbyrå Frontex og vil selge mer gass til Europa.

Grensevaktstyrken vil bære våpen over hele Europa

24. mars 2021

Et skandaleombrust Frontex vil ha all-europeisk bæretillatelse.

EU stenger de fattige ute

16. mars 2021

Det produseres nok mat i verden til å brødfø alle. Likevel sulter én milliard mennesker.

Solidaritet på flyktningdagen 

19. juni 2020

Hvorfor skal ikke Norge – som ikke er medlem av EU – kunne vise solidaritet med flyktningene og Hellas, uavhengig av EU, spør Kathrine Kleveland og Frankie Rød.

Storebror EU strammer grepet om «søster Afrika»

10. mars 2020

Tilgang til Afrikas ressurser er et «grønt» sikkerhetsspørsmål for EU. Unionen satser derfor hardt på et strategisk partnerskap med det afrikanske kontinentet.

Kvinner i klimakrise

06. mars 2020

Klimakrisen rammer kvinner hardest, men kvinner og barn blir i mindre grad lyttet til når problemet beskrives og løsningene debatteres. Mange flere kvinner omkommer i naturkatastrofer, spesielt i utviklingsland.

Ti tusen fjernpoliti i Schengens grenseland

15. nov. 2019

Snart kan et stort antall norske politifolk bli utkommandert til tjeneste for EUs fjernpoliti – en styrke som skal vokse til hele ti tusen mann innen 2027.

Flyktningkrisen krever globale løsninger

20. juni 2019

I dag er det den internasjonale flyktningdagen. Da er det helt på sin plass å snakke om flyktningers situasjon i EU i dag. Flyktninger blir holdt igjen i Tyrkia og Libya, og EU gjør alt de kan for å få sendt dem tilbske til de krigsherjede landene de har flytte fra.

Vett 2-2019: EU-guiden

14. mai 2019

Ny utgave av Nei til EUs innføringshefte om EU og Norges forhold til EU. Det du må vite på 48 sider.

– Verda er større enn EU. Bli med i Nei til EU du også

24. april 2019

– Nei til EU tar kampen for internasjonal solidaritet og derfor er jeg medlem i Nei til EU, sier Reidun Heggen.