Foran en faglig EØS-debatt

Fellesforbundet vil få utreda om det fins alternativ til EØS. Det blir det EØS-debatt av.

Det var spenning forut for høstens landsmøte i Fellesforbundet. På forrige landsmøte i 2015 var det til slutt fire stemmer som berga et flertall for EØS. Siden den gang har Norsk transportarbeiderforbund slutta seg til Fellesforbundet. De har lenge jobba for norsk utmelding av EØS.

På landsmøtet denne gang var det ikke noen direkte votering for eller mot EØS. Et flertall på 300 av 528 delegater stemte for å kreve en offentlig utredning om «hvilke alternativer vi har til dagens EØS-avtale, som samtidig vil sikre våre bedrifter en full og forutsigbar markedsadgang til Europa».

218 stemte for «at Norge må ordne handelen med EU-landene gjennom en handelsavtale som sikrer gjensidig adgang til fri og rettferdig handel med varer og tjenester, men som ikke påfører Norge en lavlønnskonkurranse som undergraver lønns- og arbeidsvilkår.»

Med vedtaket sitt åpner Fellesforbundet for en ny fase i den norske EØS-debatten. Startskuddet gikk på landsmøtet i oktober med en allsidig og ofte gnistrende debatt om EØS-erfaringer som delegatene trakk fram fra egen arbeidsplass og egen bransje.

Med vedtaket sitt åpner Fellesforbundet for en ny fase i den norske EØS-debatten | Dag Seierstad, Standpunkt 1–2020

I landsmøtevedtaket som 300 delegater slutta opp om, erkjennes det at arbeidshverdagen i EØS kan være problematisk: «Det har […] oppstått alvorlige konflikter rundt forholdet mellom nasjonale arbeidsreguleringer og EU/EØS-rett. Disse konfliktene knytter seg særlig til EUs krav om at det ikke skal være restriksjoner på den frie bevegelsen av varer, kapital, personer og tjenester, og bedrifters etableringsrett.»

Og videre: «Mange av våre tillitsvalgte rapporterer om et arbeidsliv preget av kriminalitet hvor useriøse aktører vinner fram, om at økt bruk av innleie og underentrepriser har ført til svekket kvalitet og produktivitet, om at bransjer blir ødelagt, at kompetanse forvitrer […] Problemene er store og urovekkende, selv om det varierer mellom bransjer hvor svart bildet er.»

«Samtidig: hvis vi ikke klarer å forhindre at EØS-avtalen forringer kjerneområder i den norske arbeidslivsmodellen, vil noen spørre seg om det koster mer enn det smaker»

Transportarbeiderforbundet med sine 20 000 medlemmer har nylig slått seg sammen med Fellesforbundet. Det sto ingen ting om situasjonen for dem som jobber i transportbransjen i det forslaget til EØS-uttalelse som var sendt ut på forhånd. Men etter krasse vitnesbyrd i debatten på landsmøtet, kom det inn nye avsnitt der budskapene var klare nok. Her er noen av dem:

  • Det slås fast at EØS har hatt «negative virkninger på bransjens lønns- og arbeidsvilkår.»
  • «Møtet med østeuropeiske sjåfører på dumpinglønn som tvinges til å lage mat og sove i kjøretøyene, gjør det umulig for bransjen i Norge å konkurrere på slike vilkår. Disse sjåførene er i utgangspunktet sårbare mennesker som utnyttes på det groveste i forhold til standardene vi ønsker i det norske samfunn.»
  • Konklusjonen var: «Norsk transportbransje er langt på vei truet av en total rasering.»

Landsmøtet til Fellesforbundet fatta også andre vedtak der EØS-regler er involvert.

Landsmøtet vedtok enstemmig at bemanningsbransjen må avvikles og at offentlig arbeidsformidling styrkes. Før det skjer, må det gjennomføres straks­tiltak med forbud mot bemanningsbransjen innen særlig utsatte bransjer og regioner.

Like enstemmig var vedtaket om å få slutt på det konkurranse-frislippet som EØS pålegger godstrafikken på veiene våre, turbusser og drosjevirksomhet.

Med 265 mot 253 stemmer vedtok landsmøtet at Stortingets tilslutning til ACER må omgjøres, og at alle nye utenlandskabler må stanses. Det ble enstemmig vedtatt å avvise NorthConnect-kabelen til Skottland.

Landsmøtet satte opp to mulige alternativ til EØS-avtalen i vedtaket sitt:

  • Enten «fullt medlemskap»
  • Eller «WTO-regelverket og vår handelsavtale med EU fra 1973, som eventuelt kan utvikles til en handelsavtaleløsning tilsvarende avtalen EU har med Canada og Sveits.»

Stort bilde: Ståle Knoff Johansen la fram innstillingen fra mindretallet i redaksjonskomiteen. Skjermbilde fra Fellesforbundets livesending

reLATERT

Se alle arrangementer

Nyttig og godt møte med Fagforbundet

19. feb. 2020

Fagforbundet og Nei til EU deler bekymringen over at kommunal virksomhet presses til å tilby tjenester på ordinære markedsvilkår.

Siste sjanse for å stoppe ACER. Gi ditt bidrag!

11. feb. 2020

– Vi gir oss ikke! Lagmannsretten, bak meg her, skal snart avgjøre anken vår. Din støtte vil gjøre det mulig for Nei til EU å føre ACER-saken videre, sier Kathrine Kleveland, leder i Nei til EU.

Unødvendig utskilling av offentlige tjenester

11. feb. 2020

Oslo Economics har levert sin andre rapport om Hjelmengutvalget. Forslaget er at offentlige virksomheter med omsetning over 12 millioner kroner skal skilles ut som bedrifter.

ACER-søksmålet: EØS-avtalen har skapt en ny situasjon i norsk rett

04. feb. 2020

Nei til EU mener at EØS-avtalen har skapt en ny rettslig situasjon i Norge, og forholdet til Grunnloven kan ikke håndteres internt i forvaltningen uten adgang til rettslig prøving. Nå skal lagmannsretten ta stilling til om ACER-søksmålet kan fremmes eller ikke.

Trondheimskonferansen utfordrer EØS-avtalen

04. feb. 2020

Med godt over 600 tillitsvalgte samlet til felles ordskifte er Trondheimskonferansen ei kraft å regne med i fagbevegelsen.

Nye ACER-forordninger

03. feb. 2020

De sa at ACER bare hadde myndighet på tekniske spørsmål. Men det hender at "tekniske spørsmål" har stor betydning for samfunnet.

Trondheimskonferansens hederspris til Dag Seierstad

03. feb. 2020

Dag Seierstad er blitt tildelt Trondheimskonferansens hederspris. Dette er andre gang hedersprisen utdeles.

Vett 1-2020: Handel med sjømat

03. feb. 2020

Det er merkelig at fisk, som i all hovedsak ikke er omfattet av EØS-avtalen, blir forsøkt gjort til et hovedargument for å beholde avtalen.

– Brexit er en seier for demokratiet

31. jan. 2020

Storbritannia forlater EU fredag 31. januar. Det er en historisk hendelse at et land melder seg ut av EU, og det er ekstra utfordrende for EU at det er en av stormaktene i Europa som går ut.

EØS og sosial dumping på Trondheimskonferansen 2020

31. jan. 2020

Nei til EU deltar på Trondheimskonferansen 2020 med eget førseminar og sterkt i programmet. – Sosial dumping og et uryddig arbeidsliv stadig gjør at flere blir kritiske til EØS-avtalen, sa generalsekretær Thomas Haug i åpningen av seminaret.

– Respektér lokaldemokratiet, krever islandsk og norsk nei-bevegelse

24. jan. 2020

Heimssyn og Nei til EU forlanger at den islandske og norske regjering straks trekker tilbake sin henstilling til EU om å innskjerpe en meldeplikt som vil vingeklippe det lokale sjølstyret.

Oppstart av Nord-Helgeland Nei til EU

21. jan. 2020

Nordland Nei til EU har siste året drevet og reorganisert lokallagene i fylket, og nå er det oppstart av Nord-Helgeland Nei til EU som formelt skal skje på et møte den 26. februar.