Fri innreise for sesongarbeidere i landbruket – felles for hele EU

Regjeringen har foreslått å gjøre unntak for innreiseforbudet for sesongarbeidere i landbruket.

Det er de ikke alene om. I hele EU er landbruk i større skala, som grøntsektoren ofte er, avhengig av utenlandsk arbeidskraft. I alle land blir de betalt under det vanlige lønnsnivået i landet.

Det er ikke slik at EU helt har gitt opp sitt frie arbeidsmarked sjøl om det er krise. 30. mars kom EU-kommisjonen med retningslinjer. Her ramser de opp de kritiske funksjonene som må unntas fra reiseforbud. Her er det lagt spesiell vekt på at sesongarbeidere i landbruket er inkludert. I sine retningslinjer retningslinjer fra 30. mars 2020 går EU-kommisjonen enda lenger. Dersom et arbeid er tillatt i Norge skal vi tillate arbeidere som må krysse grensa. Både grensearbeidere og utsendte fra andre land. De må likebehandles. Dersom de vil håndheve dette så vil det komme i konflikt med smittevernet i mange land.

Denne delen av landbruket er det som klares viser hvor sykt EUs arbeidsmarked er blitt gjennom fri flyt av arbeidskraft. Ingen land bør gjøre seg helt avhengig av utenlandsk arbeidskraft i en så kritisk sektor.

Og ingen land må gjøre seg avhengig av at dette livsviktige arbeidet blir utført til lønn langt under det normale lønnsnivået. I Norge er den allmenngjorte tarifflønna her på 123,15 kroner. Det er halvparten av normal industriarbeiderlønn.

Hvor bindende disse retningslinjene fra EU er vet vi ikke. Uansett så bør Norge for framtida komme seg ut av denne situasjonen. I en situasjon der både næring og regjering mener dette er kritisk for samfunnet så bør det være mulig å sørge for ei anstendig lønn nå.

Stort bilde i toppen: (Landbruksdirektoratet)

reLATERT

Se alle arrangementer

EØS, gagner ordninga Norge?

14. aug. 2020

EØS var klar i 1992. Ettersom ei folkeavstemming skulle si nei til medlemskap, skulle Norge være sikra tilgang til det indre markedet for de varene som handelsavtalen vår ikke omhandla. EØS ble betrakta som en handelsavtale til tross for at den bygger på EUs fire friheter om fri flyt av arbeidskraft, kapital, tjenester og varer.

Skyggeboksing om jernbanepolitikk  

14. aug. 2020

Valgkampen om jernbanepolitikken kan bli avlyst allerede i høst.

Tvilsom EØS-agenda

03. aug. 2020

Tankesmia Agenda hevder at EØS-avtalens mange skadevirkninger kan nøytraliseres, bare politikerne er frampå og utnytter handlingsrommet. Hadde det bare vært så enkelt.

KrF må ta foreldreansvar for EØS-avtala!

28. juli 2020

Om ikkje partiet skal miste truverd, må KrF stå opp og kjempe for suverenitetsvernet og intensjonane som ligg bak EØS-avtala.

EØS-dressen er for trang for stortingsvedtak

30. juni 2020

Dressen som noen mener tjente oss godt på 1990-tallet, er blitt en tvangstrøye. Da er det eneste fornuftige å skifte ut hele dressen med en ny.

Høyesterett skal prøve ACER-saken

23. juni 2020

Høyesteretts ankeutvalg har bestemt at Høyesterett skal behandle ACER-søksmålet. Dermed vil vår høyeste domstol ta stilling til Statens påstand om å avvise saken.

EFTA-parlamentarikere kritiserer EU og vil styrke EFTA

19. juni 2020

EU-kommisjonen får skarp kritikk av EFTA-parlamentarikerne fordi EU på vårparten ila eksportforbud på smittevernutstyr til EFTA-statene.

Utfordrer partiene før valgkampen

16. juni 2020

Nei til EU har nå sendt brev til alle stortingspartiene der de blir utfordret på viktige EU- og EØS-spørsmål fram mot Stortingsvalgkampen i 2021.

Se nettlanseringen av Vett 2-2020

11. juni 2020

Nå kan du se video av nettlanseringen av Vettheftet "Helt krise. EU og EØS i koronaens tid".

Kastanjetreet, kriseberedskap og korona 

10. juni 2020

Krisesituasjonen har vist viktigheten av nasjonal råderett og sjølforsyning, skriver Kathrine Kleveland i lederartikkelen i Standpunkt.

Handelen med landbruksvarer etter brexit

09. juni 2020

Målet må være reduksjon av importen fra EU og et mer jevnbyrdig handelsforhold. En forutsetning for EØS-avtalen var at landbruk ikke skulle bli skadelidende slik det nå har blitt med store produksjonskutt på grunn av unødvendig import fra EU.

Hareide er ensporet

08. juni 2020

Det er et stort paradoks hvis KrF skal lede an i suverenitetsavståelse til EU-organer og føre norsk jernbane inn i EU.