Fri innreise for sesongarbeidere i landbruket – felles for hele EU

Regjeringen har foreslått å gjøre unntak for innreiseforbudet for sesongarbeidere i landbruket.

Det er de ikke alene om. I hele EU er landbruk i større skala, som grøntsektoren ofte er, avhengig av utenlandsk arbeidskraft. I alle land blir de betalt under det vanlige lønnsnivået i landet.

Det er ikke slik at EU helt har gitt opp sitt frie arbeidsmarked sjøl om det er krise. 30. mars kom EU-kommisjonen med retningslinjer. Her ramser de opp de kritiske funksjonene som må unntas fra reiseforbud. Her er det lagt spesiell vekt på at sesongarbeidere i landbruket er inkludert. I sine retningslinjer retningslinjer fra 30. mars 2020 går EU-kommisjonen enda lenger. Dersom et arbeid er tillatt i Norge skal vi tillate arbeidere som må krysse grensa. Både grensearbeidere og utsendte fra andre land. De må likebehandles. Dersom de vil håndheve dette så vil det komme i konflikt med smittevernet i mange land.

Denne delen av landbruket er det som klares viser hvor sykt EUs arbeidsmarked er blitt gjennom fri flyt av arbeidskraft. Ingen land bør gjøre seg helt avhengig av utenlandsk arbeidskraft i en så kritisk sektor.

Og ingen land må gjøre seg avhengig av at dette livsviktige arbeidet blir utført til lønn langt under det normale lønnsnivået. I Norge er den allmenngjorte tarifflønna her på 123,15 kroner. Det er halvparten av normal industriarbeiderlønn.

Hvor bindende disse retningslinjene fra EU er vet vi ikke. Uansett så bør Norge for framtida komme seg ut av denne situasjonen. I en situasjon der både næring og regjering mener dette er kritisk for samfunnet så bør det være mulig å sørge for ei anstendig lønn nå.

Stort bilde i toppen: (Landbruksdirektoratet)

reLATERT

Se alle arrangementer

Veksten i EØS-midlene – fra kompromiss til kontinuitet

26. okt. 2020

EØS-midlene Norge betaler har økt kraftig, men gir EØS-midlene Norge innflytelse på mottakerland i Sentral- og Øst-Europa? Det undersøker Jens Wroldsen Haugdal i en ny masteroppgave, som fikk fjorårets Dag Seierstad-stipend.

Mer eller mindre inngripende

23. okt. 2020

Høyesterett skal vurdere den omstridte praksisen med såkalt «lite inngripende» myndighetsoverføring i EØS-saker, med utgangspunkt i EUs fjerde jernbanepakke. Det kan få stor betydning for nasjonal suverenitet, Grunnlovens mindretallsvern og EØS-avtalen.

Jernbanepakka til Høyesterett

22. okt. 2020

Stortinget setter foreløpig bom for EUs fjerde jernbanepakke. Opposisjonen vil at Høyesterett først vurderer om den foreslåtte myndighetsoverføringen er i samsvar med Grunnloven.

Regjeringens jernbaneforslag undergraver EØS-avtalens dobbeltspor

20. okt. 2020

Regjeringen sier den vil slå ring om EØS-avtalen, samtidig som den aktivt underminerer de spesielle mekanismene som EØS-avtalen hviler på.

EU-domstolen stopper opprinnelsesmerking

16. okt. 2020

EU-domstolen: Kortreist mat holder ikke som begrunnelse for å få vite hvor maten kommer fra.

Vett 3 2020: Skal EU styre strømmen?

14. okt. 2020

EUs energipakke 4, ACER og kraftkontroll.

Internasjonalt samarbeid som metter

14. okt. 2020

Nei til EU gratulerer Verdens matvareprogram med fredsprisen. Verdens matvareprogram er en verdig, viktig og riktig mottager av årets fredspris.

Gi EUs fjerde jernbanepakke stoppsignal

08. okt. 2020

Stortinget kan i høst frasi seg retten til å bestemme over norsk jernbanepolitikk i framtida når det blant annet gjelder anbud og sikkerhet. EUs fjerde jernbanepakke får store konsekvenser om den vedtas. Det må forhindres.

ESA bringer norsk helselovgivning inn for EFTA-domstolen

07. okt. 2020

Skal hver enkelt på egen hånd bestille dyr behandling i andre EU-land uten forhåndsgodkjennelse av det norske helsevesenet? Og kreve at det meste dekkes av vårt helsevesen?

Standpunkt 3-2020

02. okt. 2020

I dette nummeret kan du lese at et stort flertall ikke tror EUs fjerde jernbanepakke gir sikrere og bedre jernbane,

Stor motstand i folket mot EUs fjerde jernbanepakke

28. sep. 2020

Bare 2 av 10 mener EUs jernbanepakke gir sikrere og bedre jernbane. Både blant Frp og KrFs velgere er det et klart flertall som er negative til å overføre myndighet til EUs jernbanebyrå.

Myndighetsoverføringen i Energipakke 4

25. sep. 2020

Professor Peter Ørebech gjennomgår i en ny betenkning den økte myndigheten som EUs energibyrå ACER får med Energipakke 4. En av konklusjonene er at det for norske myndigheter kun gjenstår «små rester av lovgivningsmakt».