Fri innreise for sesongarbeidere i landbruket – felles for hele EU

Regjeringen har foreslått å gjøre unntak for innreiseforbudet for sesongarbeidere i landbruket.

Det er de ikke alene om. I hele EU er landbruk i større skala, som grøntsektoren ofte er, avhengig av utenlandsk arbeidskraft. I alle land blir de betalt under det vanlige lønnsnivået i landet.

Det er ikke slik at EU helt har gitt opp sitt frie arbeidsmarked sjøl om det er krise. 30. mars kom EU-kommisjonen med retningslinjer. Her ramser de opp de kritiske funksjonene som må unntas fra reiseforbud. Her er det lagt spesiell vekt på at sesongarbeidere i landbruket er inkludert. I sine retningslinjer retningslinjer fra 30. mars 2020 går EU-kommisjonen enda lenger. Dersom et arbeid er tillatt i Norge skal vi tillate arbeidere som må krysse grensa. Både grensearbeidere og utsendte fra andre land. De må likebehandles. Dersom de vil håndheve dette så vil det komme i konflikt med smittevernet i mange land.

Denne delen av landbruket er det som klares viser hvor sykt EUs arbeidsmarked er blitt gjennom fri flyt av arbeidskraft. Ingen land bør gjøre seg helt avhengig av utenlandsk arbeidskraft i en så kritisk sektor.

Og ingen land må gjøre seg avhengig av at dette livsviktige arbeidet blir utført til lønn langt under det normale lønnsnivået. I Norge er den allmenngjorte tarifflønna her på 123,15 kroner. Det er halvparten av normal industriarbeiderlønn.

Hvor bindende disse retningslinjene fra EU er vet vi ikke. Uansett så bør Norge for framtida komme seg ut av denne situasjonen. I en situasjon der både næring og regjering mener dette er kritisk for samfunnet så bør det være mulig å sørge for ei anstendig lønn nå.

Stort bilde i toppen: (Landbruksdirektoratet)

reLATERT

Se alle arrangementer

Matberedskap? Det var før, det!

05. juni 2020

Hvorfor kommer Norge så dårlig ut på områdene sjølforsyning og matberedskap?

Vett 2 2020: Helt krise

03. juni 2020

EU og EØS i koronaens tid.

Fortsatt fri bevegelse

29. mai 2020

EUs frie arbeidsmarked og koronakrisa.

EØS verner subsidier til kryptovaluta

27. mai 2020

Stortinget vedtok å innføre full elavgift for utvinning av kryptovaluta fra 1.3.2019. I to år har de forhandlet med ESA om å få lov til å gjennomføre Stortingets vedtak. Nå gir regjeringen seg. Dermed fortsetter subsidiene av en næring som ingen parti i Norge vil subsidiere.

ESA holder PIN-koden til den norske statskassa

26. mai 2020

Det måtte en pandemi til før EØS-tilsynet ESA lot oss få delvis tilgang til vårt eget pengeskrin.

Ingunn Foss og EØS

25. mai 2020

Med bakgrunn i corona-krisen har Ingunn Foss et innlegg 12. mai med klar adresse til oss EU-motstandere. Ønsket om mer normale tilstander er noe alle er enig i.

Standpunkt 2-2020

20. mai 2020

I dette nummeret av Standpunkt kan du lese om EUs fjerde jernbanepakke, om matproduksjon og kriseberedskap, og mykje meir.

UTSETT BEHANDLINGA AV JERBANEPAKKE 4!

20. mai 2020

Nordland Nei til EU gjentar kravet fra vårt årsmøtevedtak 2019: “Innfri fylkestingets vedtak: Si nei til jernbanepakke 4! Nå er tida inne!» Første skritt er en utsettelse av Stortingets behandling. Behandling før sommeren og med strenge helsetiltak som begrenser demokratisk innflytelse, er helt uakseptabel.

Nei til EU i stortingshøring: EUs fjerde jernbanepakke er sterkt inngripende

19. mai 2020

Sammen med flere andre høringsinstanser advarer Nei til EU mot konsekvensene av EUs fjerde jernbanepakke. Regjeringens forslag avstår suverenitet til EU, og bryter med EØS-avtalens intensjon og forutsetninger.

Jernbaneproposisjonen kolliderer med Grunnloven og EØS

12. mai 2020

Myndighetsoverføring til jernbanebyrået ERA og EU-kommisjonen er mer enn «lite inngripende», fastslår jussprofessor. Regjeringens foreslåtte framgangsmåte er uforenlig med så vel Grunnlovens krav som med EØS-avtalens intensjon og to-pilarprinsipp.

Marker motstand mot meldepliktdirektivet

09. mai 2020

Akershus Nei til EU tar skarp avstand fra det nye forslaget til meldepliktdirektiv.

Hareide lot seg fange i EU-sporet

08. mai 2020

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) vil presse gjennom EUs fjerde jernbanepakke i Norge før sommerferien. En slik direkte myndighetsoverføring til EU blir frekt omdøpt til «en nyskaping i EØS-retten».