Frisk jernbanedebatt på Kulturhuset

Statssekretær Anders Werp ville spandere kaffe på den som kunne påvise at det å overlate myndighet til EUs jernbanebyrå ERA kunne svekke togsikkerheten. Etter møtet må nok Werp gå til innkjøp av en kaffemaskin eller håpe på storkunderabatt hos Kaffebrenneriet.

Statssekretær Anders Werp (H) i Samferdselsdepartementet var den som skulle forsvare regjeringens jernbanepolitikk og forslaget om å innlemme EUs fjerde jernbanepakke i norsk lov og EØS-avtalen da debatten brøt løs på Kulturhuset i Oslo torsdag kveld. 

Som eneste støttespiller hadde han stortingsrepresentant Nils Aage Jegstad (H) ettersom de inviterte representantene for Venstre og Frp meldte forfall. Dessverre kunne heller ikke KrF – partiet som kan avgjøre sakens utfall – møte.

Konkurranse viktigere enn gods på bane

anders-werp-sd-foto-olav-heggo
Statssekretær Anders B. Werp. Foto: Olav Heggø.

Ikke desto mindre ble det en tidvis frisk diskusjon omkring det faktiske innholdet i jernbanepakka fra EU, ispedd ordskifte om regjeringens jernbanereform. Regjeringens to våpendragere insisterte på at mest mulig mobilitet var framtida, og at regelverk som bidrar til grensekryssende trafikk er flott. Dessuten at sikkerheten er ivaretatt med jernbanepakke IV. Jegstad kunne belegge dette ved å opplyse salen om at også spanske tog hadde bremser.

Jernbanepakka ble presentert som et ønske fra EU om å satse på tog for å få mer gods over fra vei til bane, slik også regjeringen har som mål i sin transportplan. Det som ikke ble sagt, er at godsvolumet på norsk jernbane har stagnert siden EUs andre jernbanepakke ble innført for ti år siden. Den åpnet for fri og grensekryssende konkurranse på godssektoren, mens jernbanepakke IV dreier seg om å liberalisere også persontransporten innenlands.

Grensekryssing er ikke noe nytt

Forbundsleder Rolf Ringdal (NLF) parkerte påstandene om at norsk jernbane nærmest blir «isolert» uten EUs jernbanepakker. Han pekte på at Norge og Sverige praktiserte grensekryssende togtrafikk allerede lenge før Sverige ble medlemsland i EU. – Nå må dere lære dere dette her! sa han, med adresse til representantene for regjeringspartiene. Lederen for lokomotivførerne inviterte Werp og Jegstad med på en togtur så de kunne få se med egne øyne hvordan dette foregår.

EUs fjerde jernbanepakke er uakseptabel, var det krystallklare budskapet fra forbundslederne Jane Sæthre (Norsk Jernbaneforbund) og Rolf Ringdal (Norsk Lokomotivmannsforbund). Den svekker sikkerheten, den fremmer og sementerer oppstykkinga av jernbanen og gjør konkurranseutsetting til et permanent påbud uavhengig av erfaringer. Og den truer arbeidsvilkår og arbeidsmiljø. Derfor krever de at reservasjonsretten i EØS-avtalen blir brukt.

Klar suverenitetsavståelse

De fikk støtte fra Aps samferdselspolitiske talsmann Sverre Myrli, Arne Nævra (SV) og fra Marie Sneve Martinussen fra Rødt. Myrli poengterte at «dette er i så stor kontrast til det vi mener i jernbanepolitikken at det EØS-vennlige Ap sier nei».

Han gjorde det også klart at Arbeiderpartiet ser på dette som en suverenitetsavståelse til jernbanebyrået ERA, og at han var «ganske sikker» på at dette ikke kunne avgjøres med mindre enn tre fjerdedels flertall i Stortinget. Arne Nævra mente på sin side at forslaget slik det foreligger er grunnlovsstridig og at det må sendes tilbake til regjeringa. 

Anders Werp var «veldig skuffet» over at en samstemmig stortingsgruppe i Arbeiderpartiet ville motsette seg jernbanepakka, og det allerede så tidlig i prosessen. Til kritikerne lovte han å spandere en kopp kaffe på alle som kunne påvise hvordan underordning for ERA ville svekke sikkerheten på norsk jernbane.

Klart som kaffegrut

Plassen tillater oss ikke å utbrodere alle eksemplene som ble lagt fram fra paneldeltakerne og fra salen i debatten etterpå. Men de var mange nok til å konkludere med at statssekretæren bør gå til anskaffelse av en kaffemaskin.

Kathrine Kleveland fra Nei til EU påpekte at regjeringen i sitt eget EØS-notat skriver at «(O)m ERA, før en harmonisert praksis er til stede, vil legge de nasjonale sikkerhetsmyndighetenes kriterier til grunn i forbindelse med utstedelser av sikkerhetssertifikater vil dette kunne svekke sikkerhetsnivået i medlemsland med et høyt sikkerhetsnivå». 

Dette hadde statssekretæren åpenbart ikke kjennskap til, og repliserte at det neppe hadde noen betydning siden det jo ikke var nevnt i departementets høringsnotat …

Møtet var svært godt besøkt, flere måtte ta til takke med ståplass. Det lover godt for kampen videre!

Stort bilde: Fra venstre debattleder Kristian Brustad, kommunikasjonssjef i LO Stat; Forbundsleder Jane Sæthre, NJF; Forbundsleder Rolf Ringdal, NLF; Statssekretær Anders Werp, Høyre; Stortingsrepresentant Nils Aage Jegstad, Høyre; Stortingsrepresentant Sverre Myrli, Ap; Stortingsrepresentant Arne Nævra, SV. 

reLATERT

Se alle arrangementer

Transfer of authority to EU agencies violates the Constitution and the EEA Agreement

15. nov. 2018

Statement from the No to EU Congress 2018: The EU is expanding based on expert leverage and complex procedures in order to circumvent the rule of law and national control mechanisms.

Er bankinnskuddene dine trygge?

14. nov. 2018

Fjorårets mottager av Dag Seierstad-stipendet, Thomas Bæk Jahreie, skriver om sin masteroppgave om EUs innskuddsgaranti og hva en norsk tilpasning betyr. Nå kan du søke på årets stipend!

Myndighetsoverføring til EU-byråer bryter med Grunnloven og EØS-avtalen

14. nov. 2018

Uttalelse fra Nei til EUs landsmøte 2018: EU bygges på en grunnmur av ekspertmakt og innfløkte prosedyreregler for å omgå folkestyret og nasjonalstatenes alminnelige kontrollmekanismer.

Stortinget må bruke vetoretten mot Jernbanepakke IV

12. nov. 2018

Uttalelse fra Nei til EUs landsmøte 2018: Uansett om man støtter jernbanereformen eller ikke, burde man kunne enes om at jernbanepolitikk er noe vi trenger demokratisk og nasjonal kontroll over.

Nei til EUs landsmøte: – Grunnlaget for EØS-avtalen er i ferd med å briste

11. nov. 2018

Nyheten om at Fellesforbundets største avdeling nå går mot EØS-avtalen vil skape en helt ny bevegelse i EØS-debatten og landsmøtet gav en tydelig marsjordre om å styrke og videreutvikle samarbeidet med fagbevegelsen i Norge og Europa.

– Regjeringa må ikkje skubbe EØS-avtalen framfor seg!

10. nov. 2018

– Fagforbundet arbeider for å ivareta og styrke eit godt arbeidsliv. Vi arbeider mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, sa Ingrid Buset frå Fagforbundet i si helsing til Nei til EU sitt landsmøte.

Kraftsamling for nei-alliansen

09. nov. 2018

På Nei til EUs landsmøte møtes to hundre delegater, ansatte, gjester og representanter fra våre gode samarbeidsorganisasjoner. Audun Lysbakken, Per Olav Lundteigen og Bjørnar Moxnes hilset landsmøtet.

Kathrine Kleveland: – Nå har KrF muligheten til å sikre norsk suverenitet

09. nov. 2018

Nei til EUs landsmøte 2018 er nå i gang og leder Kathrine Kleveland stiller krav til KrF i regjeringsforhandlingene.

Kathrine Klevelands ledertale

09. nov. 2018

Nei til EU-leder Kathrine Klevelands tale ved åpningen av landsmøtet i Sarpsborg 9. november 2018.

- EØS har gitt uventede virkninger

09. nov. 2018

- Det er helt opplagt at SFO kan bli skattelagt. Det finnes nærliggende private tilbud, SFO er ikke obligatorisk og det er høy egenbetaling. ESA har sagt at dette skal gå fri, men det tror jeg er fordi de sitter der nede i Brussel og ikke aner hvordan SFO drives, sier LOs tidligere sjeføkonom Stein Reegård.

– Opplagt inngripende myndighetsoverføring

08. nov. 2018

– Det er nokså opplagt at vi ikke står overfor en lite inngripende overføring av myndighet, sier jussprofessor Hans Petter Graver.

Brussel kan få mer makt over arbeidslivet

08. nov. 2018

Regjeringa avviser at den nye arbeidsmyndigheten ELA vil få overnasjonal myndighet. Men hva skal man med et svært EU-byrå som ikke har myndighet?