Frisk jernbanedebatt på Kulturhuset

Statssekretær Anders Werp ville spandere kaffe på den som kunne påvise at det å overlate myndighet til EUs jernbanebyrå ERA kunne svekke togsikkerheten. Etter møtet må nok Werp gå til innkjøp av en kaffemaskin eller håpe på storkunderabatt hos Kaffebrenneriet.

Statssekretær Anders Werp (H) i Samferdselsdepartementet var den som skulle forsvare regjeringens jernbanepolitikk og forslaget om å innlemme EUs fjerde jernbanepakke i norsk lov og EØS-avtalen da debatten brøt løs på Kulturhuset i Oslo torsdag kveld. 

Som eneste støttespiller hadde han stortingsrepresentant Nils Aage Jegstad (H) ettersom de inviterte representantene for Venstre og Frp meldte forfall. Dessverre kunne heller ikke KrF – partiet som kan avgjøre sakens utfall – møte.

Konkurranse viktigere enn gods på bane

anders-werp-sd-foto-olav-heggo
Statssekretær Anders B. Werp. Foto: Olav Heggø.

Ikke desto mindre ble det en tidvis frisk diskusjon omkring det faktiske innholdet i jernbanepakka fra EU, ispedd ordskifte om regjeringens jernbanereform. Regjeringens to våpendragere insisterte på at mest mulig mobilitet var framtida, og at regelverk som bidrar til grensekryssende trafikk er flott. Dessuten at sikkerheten er ivaretatt med jernbanepakke IV. Jegstad kunne belegge dette ved å opplyse salen om at også spanske tog hadde bremser.

Jernbanepakka ble presentert som et ønske fra EU om å satse på tog for å få mer gods over fra vei til bane, slik også regjeringen har som mål i sin transportplan. Det som ikke ble sagt, er at godsvolumet på norsk jernbane har stagnert siden EUs andre jernbanepakke ble innført for ti år siden. Den åpnet for fri og grensekryssende konkurranse på godssektoren, mens jernbanepakke IV dreier seg om å liberalisere også persontransporten innenlands.

Grensekryssing er ikke noe nytt

Forbundsleder Rolf Ringdal (NLF) parkerte påstandene om at norsk jernbane nærmest blir «isolert» uten EUs jernbanepakker. Han pekte på at Norge og Sverige praktiserte grensekryssende togtrafikk allerede lenge før Sverige ble medlemsland i EU. – Nå må dere lære dere dette her! sa han, med adresse til representantene for regjeringspartiene. Lederen for lokomotivførerne inviterte Werp og Jegstad med på en togtur så de kunne få se med egne øyne hvordan dette foregår.

EUs fjerde jernbanepakke er uakseptabel, var det krystallklare budskapet fra forbundslederne Jane Sæthre (Norsk Jernbaneforbund) og Rolf Ringdal (Norsk Lokomotivmannsforbund). Den svekker sikkerheten, den fremmer og sementerer oppstykkinga av jernbanen og gjør konkurranseutsetting til et permanent påbud uavhengig av erfaringer. Og den truer arbeidsvilkår og arbeidsmiljø. Derfor krever de at reservasjonsretten i EØS-avtalen blir brukt.

Klar suverenitetsavståelse

De fikk støtte fra Aps samferdselspolitiske talsmann Sverre Myrli, Arne Nævra (SV) og fra Marie Sneve Martinussen fra Rødt. Myrli poengterte at «dette er i så stor kontrast til det vi mener i jernbanepolitikken at det EØS-vennlige Ap sier nei».

Han gjorde det også klart at Arbeiderpartiet ser på dette som en suverenitetsavståelse til jernbanebyrået ERA, og at han var «ganske sikker» på at dette ikke kunne avgjøres med mindre enn tre fjerdedels flertall i Stortinget. Arne Nævra mente på sin side at forslaget slik det foreligger er grunnlovsstridig og at det må sendes tilbake til regjeringa. 

Anders Werp var «veldig skuffet» over at en samstemmig stortingsgruppe i Arbeiderpartiet ville motsette seg jernbanepakka, og det allerede så tidlig i prosessen. Til kritikerne lovte han å spandere en kopp kaffe på alle som kunne påvise hvordan underordning for ERA ville svekke sikkerheten på norsk jernbane.

Klart som kaffegrut

Plassen tillater oss ikke å utbrodere alle eksemplene som ble lagt fram fra paneldeltakerne og fra salen i debatten etterpå. Men de var mange nok til å konkludere med at statssekretæren bør gå til anskaffelse av en kaffemaskin.

Kathrine Kleveland fra Nei til EU påpekte at regjeringen i sitt eget EØS-notat skriver at «(O)m ERA, før en harmonisert praksis er til stede, vil legge de nasjonale sikkerhetsmyndighetenes kriterier til grunn i forbindelse med utstedelser av sikkerhetssertifikater vil dette kunne svekke sikkerhetsnivået i medlemsland med et høyt sikkerhetsnivå». 

Dette hadde statssekretæren åpenbart ikke kjennskap til, og repliserte at det neppe hadde noen betydning siden det jo ikke var nevnt i departementets høringsnotat …

Møtet var svært godt besøkt, flere måtte ta til takke med ståplass. Det lover godt for kampen videre!

Stort bilde: Fra venstre debattleder Kristian Brustad, kommunikasjonssjef i LO Stat; Forbundsleder Jane Sæthre, NJF; Forbundsleder Rolf Ringdal, NLF; Statssekretær Anders Werp, Høyre; Stortingsrepresentant Nils Aage Jegstad, Høyre; Stortingsrepresentant Sverre Myrli, Ap; Stortingsrepresentant Arne Nævra, SV. 

reLATERT

Se alle arrangementer

«Proaktiv» meldeplikt til ESA gjør demokratiet til en parodi

21. feb. 2019

EU forbereder et nytt direktiv som presiserer hvordan Tjenestedirektivet skal håndheves. Norge og de andre EFTA-statene i EØS legger seg ikke bare flate – de ber om forhåndssensur fra ESA før nye nasjonale reguleringer kommer opp til vedtak.

Derfor kan vi fortsatt selge fisk til EU uten EØS-avtalen

19. feb. 2019

Seks grunner til at vi kan selge fisken vår til EU uten EØS.

ELAstikk eller tvangstrøye for arbeidslivet?

16. feb. 2019

Europabevegelsen og Fredrik Mellem omfavner kritikkløst ethvert initiativ som har EU-stempel. Det bør ikke overraske noen.

EØS-debatt i Dagsnytt 18

15. feb. 2019

Nei til EU-leder Kathrine Kleveland debatterte EØS-avtalen i Dagsnytt 18 12. februar. Motdebattant var Steinar Juel fra Civita.

Striden om Kielferja

15. feb. 2019

Hva skjedde med sjøfolka på Kielferja som skulle flagges ut?

AP skjerper språkbruken

14. feb. 2019

Er det EØS som bekymrer Støre – eller er det oppslutningen om EØS som bekymrer?

Kur mot mareritt

12. feb. 2019

Det vi kan lære av det Storbritannia opplever nå, er at det er livsfarlig å bli EU-medlem. Det er et mareritt å komme seg ut.

Et Arbeidslivsbyrå for enda mer «fri flyt»

08. feb. 2019

Arbeidslivsbyrået ELA, som EU vil ha på beina snarest mulig i 2019, har til overordnet formål å gjøre den europeiske arbeidskrafta enda mer «mobil» enn den allerede er i dag.

Nyttig møte med landets nest største industri

08. feb. 2019

Norsk EU-motstand, landbruks- og fiskeripolitikk og viktigheten av handelsadgang til Europa var noen av temaene da Nei til EU møtte Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN).

Klart vi kan handle med EU uten EØS

08. feb. 2019

Handelstall og WTO-regler tilbakeviser skremselsargumentene for EØS-avtalen.

Et tannløst ELA?

07. feb. 2019

LO-kongressen krevde forrang for norsk lovgivning på arbeidslivets område og norske tariffavtaler. EUs arbeidslivbyrå ELA er et sentralt ledd i det helt motsatte, at landenes sjølråderett på dette området oppheves. Om ELA feller noen myndighetstenner nå, så er det for å gi plass for nye, kvassere og sterkere tenner i neste omgang.

– Nødvendig med mer kunnskap om EØS-alternativ

05. feb. 2019

– Nei til EU mener det er nødvendig å skaffe mer kunnskap og undersøke nye muligheter for norske handelsrelasjoner med Europa, sa Kathrine Kleveland under høringen om EØS-utredning på Stortinget 4. februar.