Frisk jernbanedebatt på Kulturhuset

Statssekretær Anders Werp ville spandere kaffe på den som kunne påvise at det å overlate myndighet til EUs jernbanebyrå ERA kunne svekke togsikkerheten. Etter møtet må nok Werp gå til innkjøp av en kaffemaskin eller håpe på storkunderabatt hos Kaffebrenneriet.

Statssekretær Anders Werp (H) i Samferdselsdepartementet var den som skulle forsvare regjeringens jernbanepolitikk og forslaget om å innlemme EUs fjerde jernbanepakke i norsk lov og EØS-avtalen da debatten brøt løs på Kulturhuset i Oslo torsdag kveld. 

Som eneste støttespiller hadde han stortingsrepresentant Nils Aage Jegstad (H) ettersom de inviterte representantene for Venstre og Frp meldte forfall. Dessverre kunne heller ikke KrF – partiet som kan avgjøre sakens utfall – møte.

Konkurranse viktigere enn gods på bane

anders-werp-sd-foto-olav-heggo
Statssekretær Anders B. Werp. Foto: Olav Heggø.

Ikke desto mindre ble det en tidvis frisk diskusjon omkring det faktiske innholdet i jernbanepakka fra EU, ispedd ordskifte om regjeringens jernbanereform. Regjeringens to våpendragere insisterte på at mest mulig mobilitet var framtida, og at regelverk som bidrar til grensekryssende trafikk er flott. Dessuten at sikkerheten er ivaretatt med jernbanepakke IV. Jegstad kunne belegge dette ved å opplyse salen om at også spanske tog hadde bremser.

Jernbanepakka ble presentert som et ønske fra EU om å satse på tog for å få mer gods over fra vei til bane, slik også regjeringen har som mål i sin transportplan. Det som ikke ble sagt, er at godsvolumet på norsk jernbane har stagnert siden EUs andre jernbanepakke ble innført for ti år siden. Den åpnet for fri og grensekryssende konkurranse på godssektoren, mens jernbanepakke IV dreier seg om å liberalisere også persontransporten innenlands.

Grensekryssing er ikke noe nytt

Forbundsleder Rolf Ringdal (NLF) parkerte påstandene om at norsk jernbane nærmest blir «isolert» uten EUs jernbanepakker. Han pekte på at Norge og Sverige praktiserte grensekryssende togtrafikk allerede lenge før Sverige ble medlemsland i EU. – Nå må dere lære dere dette her! sa han, med adresse til representantene for regjeringspartiene. Lederen for lokomotivførerne inviterte Werp og Jegstad med på en togtur så de kunne få se med egne øyne hvordan dette foregår.

EUs fjerde jernbanepakke er uakseptabel, var det krystallklare budskapet fra forbundslederne Jane Sæthre (Norsk Jernbaneforbund) og Rolf Ringdal (Norsk Lokomotivmannsforbund). Den svekker sikkerheten, den fremmer og sementerer oppstykkinga av jernbanen og gjør konkurranseutsetting til et permanent påbud uavhengig av erfaringer. Og den truer arbeidsvilkår og arbeidsmiljø. Derfor krever de at reservasjonsretten i EØS-avtalen blir brukt.

Klar suverenitetsavståelse

De fikk støtte fra Aps samferdselspolitiske talsmann Sverre Myrli, Arne Nævra (SV) og fra Marie Sneve Martinussen fra Rødt. Myrli poengterte at «dette er i så stor kontrast til det vi mener i jernbanepolitikken at det EØS-vennlige Ap sier nei».

Han gjorde det også klart at Arbeiderpartiet ser på dette som en suverenitetsavståelse til jernbanebyrået ERA, og at han var «ganske sikker» på at dette ikke kunne avgjøres med mindre enn tre fjerdedels flertall i Stortinget. Arne Nævra mente på sin side at forslaget slik det foreligger er grunnlovsstridig og at det må sendes tilbake til regjeringa. 

Anders Werp var «veldig skuffet» over at en samstemmig stortingsgruppe i Arbeiderpartiet ville motsette seg jernbanepakka, og det allerede så tidlig i prosessen. Til kritikerne lovte han å spandere en kopp kaffe på alle som kunne påvise hvordan underordning for ERA ville svekke sikkerheten på norsk jernbane.

Klart som kaffegrut

Plassen tillater oss ikke å utbrodere alle eksemplene som ble lagt fram fra paneldeltakerne og fra salen i debatten etterpå. Men de var mange nok til å konkludere med at statssekretæren bør gå til anskaffelse av en kaffemaskin.

Kathrine Kleveland fra Nei til EU påpekte at regjeringen i sitt eget EØS-notat skriver at «(O)m ERA, før en harmonisert praksis er til stede, vil legge de nasjonale sikkerhetsmyndighetenes kriterier til grunn i forbindelse med utstedelser av sikkerhetssertifikater vil dette kunne svekke sikkerhetsnivået i medlemsland med et høyt sikkerhetsnivå». 

Dette hadde statssekretæren åpenbart ikke kjennskap til, og repliserte at det neppe hadde noen betydning siden det jo ikke var nevnt i departementets høringsnotat …

Møtet var svært godt besøkt, flere måtte ta til takke med ståplass. Det lover godt for kampen videre!

Stort bilde: Fra venstre debattleder Kristian Brustad, kommunikasjonssjef i LO Stat; Forbundsleder Jane Sæthre, NJF; Forbundsleder Rolf Ringdal, NLF; Statssekretær Anders Werp, Høyre; Stortingsrepresentant Nils Aage Jegstad, Høyre; Stortingsrepresentant Sverre Myrli, Ap; Stortingsrepresentant Arne Nævra, SV. 

reLATERT

Se alle arrangementer

EU overstyrer bompengedebatten

03. juli 2019

Miljøbevegelsen og bompengemotstandere bør kunne enes om at EU ikke skal styre norsk avgiftspolitikk for veiprising og bompengefinansiering.

Wiedswang på vidvanke

01. juli 2019

EØS-tilhengerne spekulerer i skremsler om toll på norsk eksport.

Nye oppgaver for ACER

28. juni 2019

Den nye ACER-forordningen gir EUs energibyrå rett til å etablere egne lokalkontor for oppfølging av EUs planer og regler i medlemslandene.

Siv Jensen tar feil om toll

28. juni 2019

«Du risikerer at vi mister den tollfriheten som vi nå har til hele det europeiske markedet», hevdet Siv Jensen i NRKs partilederdebatt om situasjonen uten EØS. Det er ikke riktig. Norge har uansett en frihandelsavtale med EU som gir tollfrihet for industrivarer.

Varer eller tjenester?

25. juni 2019

Må bygging og drift av vannkraftverk følge reglene til EUs tjenestedirektiv?

Strømmen styres av EU

25. juni 2019

Det reviderte elektrisitetsdirektivet, som er del av EUs nye energipakke 4, fjerner all tvil: strømmen styres av EU.

Islandsk utvalg utreder EØS

20. juni 2019

Nei til EU møtte denne uken et islandsk regjeringsoppnevnt utvalg som utreder deltakelsen i EØS-avtalen. Rapporten skal komme til høsten.

En sosial pilar i EU?

19. juni 2019

Halvannet år er gått siden EU lanserte den europeiske pilaren for sosiale rettigheter på toppmøtet i Gøteborg. Har forventningene blitt innfridd? Eller kommer det sosiale spørsmålet til å forbli en verkebyll for unionen, seks tiår etter at det første gang ble satt på dagsorden?

Folket vil ha mindre EU-makt i Norge

19. juni 2019

Flertallet mot norsk EU-medlemskap er solid. Motstanden mot EØS-avtalen er også betydelig, særlig om folk får valget mellom EØS og en handelsavtale.

Utbredt EØS-myte om toll

19. juni 2019

Svært mange tror det blir toll på norske industrivarer til EU uten EØS-avtalen, viser en ny meningsmåling. Bare 13 prosent fastslår fakta: det blir ikke toll.

NRK-valgomat med EØS-spørsmål

17. juni 2019

«EØS-avtalen rammer det lokale selv­sty­ret i Norge. Vi må si opp EØS-avtalen», er en av påstandene i NRKs valgomat.

Jernbanetragedie for evig tid

17. juni 2019

I dag kom nyheten om at anbudet på alle ruter fra Eidsvoll og nordover går til et norsk datterselskap av SJ, Statens Järnvägar (SJ).