Oslo S.

Fritt fram for jernbaneveto

Skulle EU si opp EØS-avtalen fordi et nytt storting vil ha norsk jernbane på offentlige hender?

I et intervju med jusprofessor Finn Arnesen slås det opp at det kan «true EØS-avtalen» hvis en ny regjering stanser innføringen av EUs fjerde jernbanepakke (Dagsavisen 3. august). Oppslaget synes å bygge på at jernbanepakken er tatt inn i EØS-avtalen. Det er ikke tilfellet.

Med knapt flertall ga Stortinget 1. juni sin tilslutning til EUs jernbanepakke. Den pålegger anbud på persontransporten, og flytter myndighet blant annet om sikkerhetsbestemmelser til EUs jernbanebyrå ERA, EU-domstolen og EU-kommisjonen. Jernbanepakken er imidlertid ikke vedtatt i EØS-komiteen der Norge, Island og Liechtenstein møter EU. Når regelverket ikke er innlemmet i EØS-avtalen er det ikke folkerettslig bindende. Et annet stortingsflertall og en ny regjering etter valget kan omgjøre juni-vedtaket og aktivere vetoretten i EØS (også kalt reservasjonsretten).

Vetoretten er en avtalefestet rett som Norge har. EU kan ikke iverksette straffetiltak, men kan sette den delen av EØS-regelverket som er direkte berørt ut av kraft. Det vil si at EU kan kreve suspensjon av tidligere jernbanepakker, i alle fall deler av dem, men dette vil være et forhandlingstema i EØS-komiteen. Alle andre deler av EØS-avtalen gjelder som før.

EØS-avtalen kan i prinsippet når som helst sies opp med 12 måneders varsel, men det er ingen grunn til å anta at EU vil gjøre det bare fordi Norge tar i bruk en vetorett som tross alt er akseptert av alle parter i avtalen. Det er dessuten usannsynlig at 27 EU-land enstemmig skulle gå inn for dette, især fordi jernbanetrafikken mellom Norge og EU (les: Sverige) i praksis ikke blir berørt av et norsk veto.

Da den rødgrønne regjeringen i 2011 sa «nei» til EUs tredje postdirektiv, kom det ikke noe krav fra EU om å suspendere berørt regelverk. EØS-avtalen virket videre som før. Etter valget i 2013 trakk likevel Høyre/Frp-regjeringen vetoet tilbake og innførte direktivet.

Regjeringen har varslet at den ønsker å vedta jernbanepakken på neste møte i EØS-komiteen 24. september, altså etter valget og før det nye Stortinget trer sammen. Hvis valgresultatet blir i nærheten av meningsmålingene med et flertall for Ap, Sp, SV, Rødt og MDG, som er mot jernbanepakken, vil en slik EØS-innlemmelse på overtid være respektløst overfor det norske folkestyret.

Det vil uansett være mulig å ta EUs fjerde jernbanepakke ut av EØS, selv om EØS-avtalen ikke har en nedfelt angrerett. Som Finn Arnesen også påpeker i intervjuet: «EØS-avtalen endres jo hele tiden gjennom EØS-komiteen, og direktiver tas inn eller ut.» Mer enn en rettslig prosess vil det være et spørsmål for politiske forhandlinger mellom Norge (og Island og Liechtenstein) på den ene siden og EU på den andre. Om utfallet blir at hele eller mer avgrensede deler av jernbanepakken tas ut av EØS er ikke opplagt, men det vi kan si med stor sikkerhet er at heller ikke en slik situasjon vil utløse en oppsigelse av EØS-avtalen fra Brussel.

En forkortet versjon av innlegget er trykt i Dagsavisen 19.08.21.

Stort bilde i toppen: Oslo S. (CC Jechstra)

reLATERT

Se alle arrangementer

Standpunkt 2-2022

22. juni 2022

I dette nummeret kan du lese om utsiktene til ny EU-debatt i Norge, og om ny meningsmåling som viser at bare 1 av 4 støtter EØS.

Hold EUs sikkerhetspolitikk unna EØS-avtalen!

21. juni 2022

Den utenrikspolitiske situasjonen og krigen i Ukraina blir forsøkt utnyttet til å innrullere Norge i EUs militærunion.

Togstreik mot oppsplitting og EU-diktat

14. juni 2022

«Støre hold nå ord, du er ved Kongens bord. Hold Jernbane-Norge samlet!» Slik lød refrenget fra allsangen på Jernbanetorget da togene sto i to timer den 14. juni.

EU-regler for dyr og mat: EØS-avtalen plager oss

09. juni 2022

Mer bruk av antibiotika og kasting av gode egg kan bli resultatet av nye mat- og dyreregler på veg fra EU.

Bare 1 av 4 støtter EØS

03. juni 2022

En fersk meningsmåling viser at det er flere som støtter en handelsavtale med EU enn EØS-avtalen.

Nye hull i veipakka

03. juni 2022

Et endringsdirektiv legger opp til at en transportør skal kunne leie kjøretøy innen hele EØS, og ikke bare i egen medlemsstat som i dag. Det gir transportører nye muligheter til å omgå de sosiale bestemmelsene i Veipakka.

LO-sekretariatet: «Tiltres ikke»

25. mai 2022

LO-kongressen kan i verste fall ende opp med å stille enda vagere krav enn dem som regjeringspartiene har forplikta seg til i Hurdalsplattformen.

EØS-unntak på en, to, tre

23. mai 2022

På visse områder har styresmaktene ingen problemer med å anbefale at Norge benytter seg av unntaksmulighetene i EØS-avtalen.

Tommel opp for toget

23. mai 2022

Det er opp til LO-kongressen å parkere konkurranseutsettingen av jernbanen.

Krafttak på kongressen 

18. mai 2022

LO-kongressen kan brukes til å berge strømprisene – og regjeringsprosjektet. 

Nær 600 nye medlemmer hittil i år

05. mai 2022

Siden nyttår har Nei til EU fått nær 600 nye medlemmer, og bare de to siste ukene har vi registrert så mye som 200 nye medlemmer.

1. mai er vår kamp- og festdag 

01. mai 2022

Russlands angrep på Ukraina kaster mørker skygger innover den internasjonale kamp- og festdagen 1. mai. Europa har nok krigsminnesmerker. Krigen må derfor stoppes og russiske styrker trekkes ut.