Rødgrønn debatt under Arendalsuka 2021. I panelet var Sigbjørn Gjelsvik, stortingsrepresentant fra Senterpartiet; Mirell Høyer-Berntsen, førstekandidat i Aust-Agder for Sosialistisk Venstreparti; Bjørnar Skjæran, nestleder i Arbeiderpartiet; og Tobias Drevland Lund, førstekandidat i Telemark for Rødt. Nei til EU-leder Roy Pedersen ønsket velkommen og Anne Ekornholmen fra Nationen var debattleder. 

Fullt hus på Nei til EUs debatt om ny rødgrønn regjering

Ingen seter var ledige da Nei til EU inviterte til paneldebatt med representanter fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt under Arendalsuka. 

Spørsmålet partiene diskuterte var «Ny rødgrønn regjering. Hva betyr det for Norges forhold til Europa?». I panelet var Sigbjørn Gjelsvik, stortingsrepresentant fra Senterpartiet; Bjørnar Skjæran,nestleder i Arbeiderpartiet; Mirell Høyer-Berntsen, førstekandidat i Aust-Agder for Sosialistisk Venstreparti og Tobias Drevland Lund, førstekandidat i Telemark for Rødt. Anne Ekornholmen fra Nationen var debattleder. 

De fire partiene var helt enige om at det ikke er aktuelt å melde Norge inn i EU i kommende periode. Derimot var temperaturen høy da temaet ble EØS-avtalen. 

– Det er ingen grunn til å ta initiativ til å melde Norge inn i EU i neste Stortingsperiode, sa Bjørnar Skjæran fra Arbeiderpartiet. . 

– Under den rødgrønne regjeringsperioden innførte vi fire handlingsplaner mot sosial dumping. Vi går til valg på det som har blitt kalt Oslomodellen. Vi skal lage verdens strengeste arbeidslivsregelverk. Vi vil utnytte handlingsrommet innenfor EØS-avtalen maksimalt. 

– Vi ser bedrifter som blør og et useriøst arbeidsliv, også her i Agder. Er det slik Arbeiderpartiet vil ha det? 

Mirell Høyer-Berntsen fra SV mener EØS truer det norske arbeidslivet.

– Vi ser bedrifter som blør og et useriøst arbeidsliv, også her i Agder. Er det slik Arbeiderpartiet vil ha det? 

Skjæran var ikke enig i den beskrivelsen. 

– Det er ingen andre parti som har fremmet så mange forslag for et seriøst arbeidsliv som Arbeiderpartiet. Så skal jeg gi de andre partiene her det at vi stort sett har vært enige om disse forslagene. 

– Målet må være å få erstattet den regjeringa som bare har ett tiltak i næringspolitikken, som er kutt i formuesskatten. 

Markedsadgang er viktig, ikke EØS

Sigbjørn Gjelsvik oppklarte hva Senterpartiet mener om å si opp EØS-avtalen. 

– Senterpartiet ønsker å erstatte EØS med en handels- og samarbeidsavtale. Men det første vi vil gjøre er å lage en utredning om alternativ. Deretter vil vi si opp EØS og erstatte den med en slik avtale. 

Senterpartiet vil ikke finne på å si opp EØS uten at vi har et alternativ som fullt ut ivaretar industriens markedsadgang. 

– Det viktige for næringslivet er markedsadgangen, ikke tre bokstaver som heter EØS. 

Tobias Drevland Lund fra Rødt mener bemanningsbransen fører til sosial dumping og krever at bransjen blir stoppet. 

– Vi forstår at det ikke er flertall for å si opp EØS-avtalen nå. Men derfor må vi bruke handlingsrommet til å stoppe bemanningsbransjen. 

Stort bilde i toppen: Rødgrønn debatt under Arendalsuka 2021. I panelet var Sigbjørn Gjelsvik, stortingsrepresentant fra Senterpartiet; Mirell Høyer-Berntsen, førstekandidat i Aust-Agder for Sosialistisk Venstreparti; Bjørnar Skjæran, nestleder i Arbeiderpartiet; og Tobias Drevland Lund, førstekandidat i Telemark for Rødt. Nei til EU-leder Roy Pedersen ønsket velkommen og Anne Ekornholmen fra Nationen var debattleder.  (Foto: Sindre Humberset)

reLATERT

Se alle arrangementer

Togrøveri kan avverges ved å endre Jernbaneloven

29. sep. 2022

Ett år etter at EUs fjerde jernbanepakke ble manøvrert inn i EØS-avtalen nøler regjeringa fremdeles med å kreve varige unntak fra konkurransekravene.

Landbruk er ikke industri

06. sep. 2022

​​​​​​​Nei til EU mener Norge ikke kan akseptere noen videre utglidning av EØS-avtalen inn på landbruksområdet. Egen landbrukspolitikk og tollvern har vært avgjørende for en matproduksjon over hele landet.

ACER-anken til lagmannsretten

26. aug. 2022

Borgarting lagmannsrett starter behandlingen av ACER-søksmålet 31. oktober. Nei til EU har meldt inn en rekke nye dokumenter og vitner i saken.

Vern mot høye energipriser er ikke legitimt formål i EØS-retten

24. aug. 2022

Dette slår Reguleringsmyndigheten for energi (RME) fast i sin hasteutredning for Olje- og energidepartementet.

Et varig krafttak

15. aug. 2022

Regjeringen kan med ett grep ta styring i strømdebatten og utlade Høyre.

Standpunkt 2-2022

22. juni 2022

I dette nummeret kan du lese om utsiktene til ny EU-debatt i Norge, og om ny meningsmåling som viser at bare 1 av 4 støtter EØS.

Hold EUs sikkerhetspolitikk unna EØS-avtalen!

21. juni 2022

Den utenrikspolitiske situasjonen og krigen i Ukraina blir forsøkt utnyttet til å innrullere Norge i EUs militærunion.

EU-regler for dyr og mat: EØS-avtalen plager oss

09. juni 2022

Mer bruk av antibiotika og kasting av gode egg kan bli resultatet av nye mat- og dyreregler på veg fra EU.

Bare 1 av 4 støtter EØS

03. juni 2022

En fersk meningsmåling viser at det er flere som støtter en handelsavtale med EU enn EØS-avtalen.

LO-sekretariatet: «Tiltres ikke»

25. mai 2022

LO-kongressen kan i verste fall ende opp med å stille enda vagere krav enn dem som regjeringspartiene har forplikta seg til i Hurdalsplattformen.

EØS-unntak på en, to, tre

23. mai 2022

På visse områder har styresmaktene ingen problemer med å anbefale at Norge benytter seg av unntaksmulighetene i EØS-avtalen.

Tommel opp for toget

23. mai 2022

Det er opp til LO-kongressen å parkere konkurranseutsettingen av jernbanen.