Rødgrønn debatt under Arendalsuka 2021. I panelet var Sigbjørn Gjelsvik, stortingsrepresentant fra Senterpartiet; Mirell Høyer-Berntsen, førstekandidat i Aust-Agder for Sosialistisk Venstreparti; Bjørnar Skjæran, nestleder i Arbeiderpartiet; og Tobias Drevland Lund, førstekandidat i Telemark for Rødt. Nei til EU-leder Roy Pedersen ønsket velkommen og Anne Ekornholmen fra Nationen var debattleder. 

Fullt hus på Nei til EUs debatt om ny rødgrønn regjering

Ingen seter var ledige da Nei til EU inviterte til paneldebatt med representanter fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt under Arendalsuka. 

Spørsmålet partiene diskuterte var «Ny rødgrønn regjering. Hva betyr det for Norges forhold til Europa?». I panelet var Sigbjørn Gjelsvik, stortingsrepresentant fra Senterpartiet; Bjørnar Skjæran,nestleder i Arbeiderpartiet; Mirell Høyer-Berntsen, førstekandidat i Aust-Agder for Sosialistisk Venstreparti og Tobias Drevland Lund, førstekandidat i Telemark for Rødt. Anne Ekornholmen fra Nationen var debattleder. 

De fire partiene var helt enige om at det ikke er aktuelt å melde Norge inn i EU i kommende periode. Derimot var temperaturen høy da temaet ble EØS-avtalen. 

– Det er ingen grunn til å ta initiativ til å melde Norge inn i EU i neste Stortingsperiode, sa Bjørnar Skjæran fra Arbeiderpartiet. . 

– Under den rødgrønne regjeringsperioden innførte vi fire handlingsplaner mot sosial dumping. Vi går til valg på det som har blitt kalt Oslomodellen. Vi skal lage verdens strengeste arbeidslivsregelverk. Vi vil utnytte handlingsrommet innenfor EØS-avtalen maksimalt. 

– Vi ser bedrifter som blør og et useriøst arbeidsliv, også her i Agder. Er det slik Arbeiderpartiet vil ha det? 

Mirell Høyer-Berntsen fra SV mener EØS truer det norske arbeidslivet.

– Vi ser bedrifter som blør og et useriøst arbeidsliv, også her i Agder. Er det slik Arbeiderpartiet vil ha det? 

Skjæran var ikke enig i den beskrivelsen. 

– Det er ingen andre parti som har fremmet så mange forslag for et seriøst arbeidsliv som Arbeiderpartiet. Så skal jeg gi de andre partiene her det at vi stort sett har vært enige om disse forslagene. 

– Målet må være å få erstattet den regjeringa som bare har ett tiltak i næringspolitikken, som er kutt i formuesskatten. 

Markedsadgang er viktig, ikke EØS

Sigbjørn Gjelsvik oppklarte hva Senterpartiet mener om å si opp EØS-avtalen. 

– Senterpartiet ønsker å erstatte EØS med en handels- og samarbeidsavtale. Men det første vi vil gjøre er å lage en utredning om alternativ. Deretter vil vi si opp EØS og erstatte den med en slik avtale. 

Senterpartiet vil ikke finne på å si opp EØS uten at vi har et alternativ som fullt ut ivaretar industriens markedsadgang. 

– Det viktige for næringslivet er markedsadgangen, ikke tre bokstaver som heter EØS. 

Tobias Drevland Lund fra Rødt mener bemanningsbransen fører til sosial dumping og krever at bransjen blir stoppet. 

– Vi forstår at det ikke er flertall for å si opp EØS-avtalen nå. Men derfor må vi bruke handlingsrommet til å stoppe bemanningsbransjen. 

Stort bilde i toppen: Rødgrønn debatt under Arendalsuka 2021. I panelet var Sigbjørn Gjelsvik, stortingsrepresentant fra Senterpartiet; Mirell Høyer-Berntsen, førstekandidat i Aust-Agder for Sosialistisk Venstreparti; Bjørnar Skjæran, nestleder i Arbeiderpartiet; og Tobias Drevland Lund, førstekandidat i Telemark for Rødt. Nei til EU-leder Roy Pedersen ønsket velkommen og Anne Ekornholmen fra Nationen var debattleder.  (Foto: Sindre Humberset)

reLATERT

Se alle arrangementer

Innspill til EØS-utvalget

03. feb. 2023

- EØS-avtalen har hatt betydelige konsekvenser for norsk energipolitikk, skriver Nei til EU i et innspill sendt til det regjeringsoppnevnte EØS-utvalget.

Kvikk og fiks

30. jan. 2023

Olje- og energiminister Terje Lien Aasland har mye å lære av MacGyver.

Når EØS gir EU forsprang

17. jan. 2023

Hvilke partier vil ha forrang for norske tariffavtaler og norsk lovgivning i arbeidslivet vårt?

Nå er ACER-anken til Høyesterett levert

16. jan. 2023

– Vi har en forventning om å vinne frem med en avgjørelse fra Høyesterett som bidrar til at vi igjen kan få nasjonal politisk kontroll med kraften, uten det EU-styrte markedsregimet som har gitt oss en strømpriskrise, sier Nei til EU-leder Einar Frogner.

ACER-anken til Høyesterett gjøres klar

11. jan. 2023

Nei til EU sammen med våre advokater legger nå siste hånd på anken i ACER-søksmålet. Saken reiser store og prinsipielle rettslige problemstillinger som det er naturlig at Høyesterett vurderer.

Må EØS-regler alltid gå foran?

09. des. 2022

​​​​​​​Et forslag om å endre den norske EØS-loven for å utvide handlingsrommet i EØS har blitt nedstemt av stortingsflertallet. Rødt, SV, Frp og Pasientfokus stemte for forslaget. Ap, Sp, H, V, KrF og MDG stemte mot.

Hva sier ACER-dommen fra lagmannsretten?

08. des. 2022

Borgarting lagmannsrett har forkastet ACER-anken, men dommen gir Nei til EU langt på vei medhold på noen viktige punkter.

Fiskeripolitisk møte på Leknes - kvote politikkens konsekvenser i Norske fiskerier

30. nov. 2022

EØS gjør at markedets frie bevegelser av varer, tjenester, kapital og personer i all fiskehandel etter landing er fullt ut konkurranseutsatt. Flåten er delvis skjerma: EU-borgere kan eie og delta i fiske med båter under 15 m, noe som ikke lå inne da EØS ble innført.

Erstatt EØS-avtalen med en jevnbyrdig handelsavtale 

21. nov. 2022

Nei til EU vil arbeide for at Norge skal si opp EØS-avtalen og etablere en ny handelspolitikk overfor EU.

Landbrukspolitikken vår vil vi styre sjølve, slik avtala var!   

17. nov. 2022

I ei tid med mykje usikkerheit er det enda viktigare enn nokon gong å verne om norsk landbruk. Med mat produsert på norske ressursar, over heile landet, så sikrar vi eige folk rein og trygg mat.  

Strømprisen skal avgjøres i Norge og ikke av EU  

16. nov. 2022

Nei til EU vil umiddelbart foreslå å forby utbygging av Bitcoin datasenter, som ESA påtvinger Norge å likebehandle med annen datasentervirksomhet. Bitcoin er en virksomhet som fremmer økonomisk kriminalitet. 

Energiparadokset

15. nov. 2022

Vil det indre markedet bli skjøvet til side for å sørge for mer pålitelig energiforsyning i EU og i Norge?