Rødgrønn debatt under Arendalsuka 2021. I panelet var Sigbjørn Gjelsvik, stortingsrepresentant fra Senterpartiet; Mirell Høyer-Berntsen, førstekandidat i Aust-Agder for Sosialistisk Venstreparti; Bjørnar Skjæran, nestleder i Arbeiderpartiet; og Tobias Drevland Lund, førstekandidat i Telemark for Rødt. Nei til EU-leder Roy Pedersen ønsket velkommen og Anne Ekornholmen fra Nationen var debattleder. 

Fullt hus på Nei til EUs debatt om ny rødgrønn regjering

Ingen seter var ledige da Nei til EU inviterte til paneldebatt med representanter fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt under Arendalsuka. 

Spørsmålet partiene diskuterte var «Ny rødgrønn regjering. Hva betyr det for Norges forhold til Europa?». I panelet var Sigbjørn Gjelsvik, stortingsrepresentant fra Senterpartiet; Bjørnar Skjæran,nestleder i Arbeiderpartiet; Mirell Høyer-Berntsen, førstekandidat i Aust-Agder for Sosialistisk Venstreparti og Tobias Drevland Lund, førstekandidat i Telemark for Rødt. Anne Ekornholmen fra Nationen var debattleder. 

De fire partiene var helt enige om at det ikke er aktuelt å melde Norge inn i EU i kommende periode. Derimot var temperaturen høy da temaet ble EØS-avtalen. 

– Det er ingen grunn til å ta initiativ til å melde Norge inn i EU i neste Stortingsperiode, sa Bjørnar Skjæran fra Arbeiderpartiet. . 

– Under den rødgrønne regjeringsperioden innførte vi fire handlingsplaner mot sosial dumping. Vi går til valg på det som har blitt kalt Oslomodellen. Vi skal lage verdens strengeste arbeidslivsregelverk. Vi vil utnytte handlingsrommet innenfor EØS-avtalen maksimalt. 

– Vi ser bedrifter som blør og et useriøst arbeidsliv, også her i Agder. Er det slik Arbeiderpartiet vil ha det? 

Mirell Høyer-Berntsen fra SV mener EØS truer det norske arbeidslivet.

– Vi ser bedrifter som blør og et useriøst arbeidsliv, også her i Agder. Er det slik Arbeiderpartiet vil ha det? 

Skjæran var ikke enig i den beskrivelsen. 

– Det er ingen andre parti som har fremmet så mange forslag for et seriøst arbeidsliv som Arbeiderpartiet. Så skal jeg gi de andre partiene her det at vi stort sett har vært enige om disse forslagene. 

– Målet må være å få erstattet den regjeringa som bare har ett tiltak i næringspolitikken, som er kutt i formuesskatten. 

Markedsadgang er viktig, ikke EØS

Sigbjørn Gjelsvik oppklarte hva Senterpartiet mener om å si opp EØS-avtalen. 

– Senterpartiet ønsker å erstatte EØS med en handels- og samarbeidsavtale. Men det første vi vil gjøre er å lage en utredning om alternativ. Deretter vil vi si opp EØS og erstatte den med en slik avtale. 

Senterpartiet vil ikke finne på å si opp EØS uten at vi har et alternativ som fullt ut ivaretar industriens markedsadgang. 

– Det viktige for næringslivet er markedsadgangen, ikke tre bokstaver som heter EØS. 

Tobias Drevland Lund fra Rødt mener bemanningsbransen fører til sosial dumping og krever at bransjen blir stoppet. 

– Vi forstår at det ikke er flertall for å si opp EØS-avtalen nå. Men derfor må vi bruke handlingsrommet til å stoppe bemanningsbransjen. 

Stort bilde i toppen: Rødgrønn debatt under Arendalsuka 2021. I panelet var Sigbjørn Gjelsvik, stortingsrepresentant fra Senterpartiet; Mirell Høyer-Berntsen, førstekandidat i Aust-Agder for Sosialistisk Venstreparti; Bjørnar Skjæran, nestleder i Arbeiderpartiet; og Tobias Drevland Lund, førstekandidat i Telemark for Rødt. Nei til EU-leder Roy Pedersen ønsket velkommen og Anne Ekornholmen fra Nationen var debattleder.  (Foto: Sindre Humberset)

reLATERT

Se alle arrangementer

– Vi lar oss ikke påtvinge ei jernbanepakke vi ikke vil ha   

25. sep. 2021

Det er vanskeligere å få EU-direktiver ut av EØS-avtalen enn å få dem inn. Som et siste spark til velgerne og den kommende regjeringa dytter Solberg-regjeringa EUs fjerde jernbanepakke inn i EØS-avtalen.    

Stakes are high in the EEA after Norwegian general election

20. sep. 2021

Should the EEA Joint Committee choose to incorporate the Railway Package in disregard of the Norwegian electoral vote, it could endanger the legitimacy of the EEA Agreement.

Jernbanepakke 4 og avgående regjering

20. sep. 2021

EUs jernbanepakke 4 ble med et ørlite flertall vedtatt av Stortinget i mai. Nå har vi en annet flertall  og får en ny regjering.

Seier eller nederlag?

19. sep. 2021

Et viktig resultat av Stortingsvalget er at vi nå høyst sannsynlig får et regjeringsskifte og ei regjering med flere EU/EØS-motstandere. Viktig er også at alle Nei-partiene kom over sperregrensa. Det betyr at Nei til EU/EØS-motstanden i folket i større grad gjenspeiles på Stortinget.

Det nye Stortingets syn på EU og EØS-saker

17. sep. 2021

Hva mener de valgte stortingsrepresentantene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, utredning av alternativer til EØS, vetoretten, ACER og minstelønnsdirektiv?

Nei til EU med klare krav til en ny regjering 

13. sep. 2021

Pressemelding etter valget – 13. september 2021.

Tina Bru kan ikke gjøre noe med strømprisen

13. sep. 2021

En minister som intet kan gjøre med den skyhøye strømprisen så lenge vi er en del av EUs energiunion og  ACER passer på.

Se Nei til EUs partiutspørringer her!

10. sep. 2021

I Nei til EUs valgsendinger har stortingspartiene blitt spurt om aktuelle saker og hva som ellers står i partiprogrammene om EU og EØS. Her kan du se alle utspørringene.

Rødgrønt stoppsignal for jernbanepakka

09. sep. 2021

– Det skal ikke stå på oss. Vi vil prøve alle muligheter for å hindre implementering av jernbanepakka i Norge. Det sa Arbeiderpartiets transportpolitiske talsperson Sverre Myrli da de fem rødgrønne partiene torsdag var samlet i Oslo for å svare på spørsmålet: EUs fjerde jernbanepakke: Hva nå?

Støtter Ap Fellesforbundets krav om utredning av EØS-avtalen eller ikke?

09. sep. 2021

Nordland Nei til EU er svært overraska over svaret fra Bjørnar Skjæran på vårt spørsmål.

Handelsavtalen er EU tjent med

08. sep. 2021

Norges forhold til EU bør ikke styres av frykt og skremsler, men av muligheter for å styrke det norske folkestyret, kontrollen over arbeidslivet, bærekraftig næringsutvikling og et jevnbyrdig handelsforhold.

Nei til EU med stand i Tromsø og Harstad

04. sep. 2021

Lørdag 4. september hadde Nei til EU stand på torgene både i Tromsø og Harstad. Det ble delt ut valgkampavis med istikk som viser stortingskandidatenes holdning til viktige EU- og EØS-spørsmål, og også annet relevant informasjonsmateriell fra Nei til EU. Bildet er fra standen i Tromsø.