Rødgrønn debatt under Arendalsuka 2021. I panelet var Sigbjørn Gjelsvik, stortingsrepresentant fra Senterpartiet; Mirell Høyer-Berntsen, førstekandidat i Aust-Agder for Sosialistisk Venstreparti; Bjørnar Skjæran, nestleder i Arbeiderpartiet; og Tobias Drevland Lund, førstekandidat i Telemark for Rødt. Nei til EU-leder Roy Pedersen ønsket velkommen og Anne Ekornholmen fra Nationen var debattleder. 

Fullt hus på Nei til EUs debatt om ny rødgrønn regjering

Ingen seter var ledige da Nei til EU inviterte til paneldebatt med representanter fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt under Arendalsuka. 

Spørsmålet partiene diskuterte var «Ny rødgrønn regjering. Hva betyr det for Norges forhold til Europa?». I panelet var Sigbjørn Gjelsvik, stortingsrepresentant fra Senterpartiet; Bjørnar Skjæran,nestleder i Arbeiderpartiet; Mirell Høyer-Berntsen, førstekandidat i Aust-Agder for Sosialistisk Venstreparti og Tobias Drevland Lund, førstekandidat i Telemark for Rødt. Anne Ekornholmen fra Nationen var debattleder. 

De fire partiene var helt enige om at det ikke er aktuelt å melde Norge inn i EU i kommende periode. Derimot var temperaturen høy da temaet ble EØS-avtalen. 

– Det er ingen grunn til å ta initiativ til å melde Norge inn i EU i neste Stortingsperiode, sa Bjørnar Skjæran fra Arbeiderpartiet. . 

– Under den rødgrønne regjeringsperioden innførte vi fire handlingsplaner mot sosial dumping. Vi går til valg på det som har blitt kalt Oslomodellen. Vi skal lage verdens strengeste arbeidslivsregelverk. Vi vil utnytte handlingsrommet innenfor EØS-avtalen maksimalt. 

– Vi ser bedrifter som blør og et useriøst arbeidsliv, også her i Agder. Er det slik Arbeiderpartiet vil ha det? 

Mirell Høyer-Berntsen fra SV mener EØS truer det norske arbeidslivet.

– Vi ser bedrifter som blør og et useriøst arbeidsliv, også her i Agder. Er det slik Arbeiderpartiet vil ha det? 

Skjæran var ikke enig i den beskrivelsen. 

– Det er ingen andre parti som har fremmet så mange forslag for et seriøst arbeidsliv som Arbeiderpartiet. Så skal jeg gi de andre partiene her det at vi stort sett har vært enige om disse forslagene. 

– Målet må være å få erstattet den regjeringa som bare har ett tiltak i næringspolitikken, som er kutt i formuesskatten. 

Markedsadgang er viktig, ikke EØS

Sigbjørn Gjelsvik oppklarte hva Senterpartiet mener om å si opp EØS-avtalen. 

– Senterpartiet ønsker å erstatte EØS med en handels- og samarbeidsavtale. Men det første vi vil gjøre er å lage en utredning om alternativ. Deretter vil vi si opp EØS og erstatte den med en slik avtale. 

Senterpartiet vil ikke finne på å si opp EØS uten at vi har et alternativ som fullt ut ivaretar industriens markedsadgang. 

– Det viktige for næringslivet er markedsadgangen, ikke tre bokstaver som heter EØS. 

Tobias Drevland Lund fra Rødt mener bemanningsbransen fører til sosial dumping og krever at bransjen blir stoppet. 

– Vi forstår at det ikke er flertall for å si opp EØS-avtalen nå. Men derfor må vi bruke handlingsrommet til å stoppe bemanningsbransjen. 

Stort bilde i toppen: Rødgrønn debatt under Arendalsuka 2021. I panelet var Sigbjørn Gjelsvik, stortingsrepresentant fra Senterpartiet; Mirell Høyer-Berntsen, førstekandidat i Aust-Agder for Sosialistisk Venstreparti; Bjørnar Skjæran, nestleder i Arbeiderpartiet; og Tobias Drevland Lund, førstekandidat i Telemark for Rødt. Nei til EU-leder Roy Pedersen ønsket velkommen og Anne Ekornholmen fra Nationen var debattleder.  (Foto: Sindre Humberset)

reLATERT

Se alle arrangementer

Den nye Hansaregionen

17. sep. 2023

Effektiv strømutveksling i EU-markedet er ikke det samme sett fra Stavanger og Hamburg.

Kommuner, vannkraftverk og strømutgifter

11. sep. 2023

Ny rapport: Noen sammenhenger og konsekvenser av en liberalisert kraftbransje.

Acer kan stå for fall

11. sep. 2023

Uavhengig av tausheten til NRK og riksmedia er det skrevet rettshistorie i Høyesterett denne uka.

– Staten unnviker realitetene

08. sep. 2023

Fjerde dag i Høyesterett: – Skal man vurdere realitetene i konsekvensene av de beslutninger det avstås myndighet til? Selvsagt skal man det, uttalte Nei til EUs advokat i sluttreplikken for Høyesterett.

Runddans om RME

08. sep. 2023

Tredje dag i Høyesterett: Reguleringsmyndigheten for energi (RME) skal være uavhengig av norske myndigheter og gjennomføre vedtakene som kommer fra ESA og ACER. Er RME da et norsk organ?

RME korker igjen for utbetaling av flaskehalsinntekter

07. sep. 2023

Statnett ville bruke flaskehalsinntekter til å bremse nettleieøkning. Reguleringsmyndigheten for energi (RME) sa nei. RME fungerer som EU-byrået ACERs forvaltningsorgan i Norge.

Når alarmen går i Høyesterett

06. sep. 2023

Hvem vet: Kanskje lå det symbolikk i at alarmen uforvarende ble utløst under rettsforhandlingene i Høyesterett onsdag.

- En historisk og rettshistorisk sak

05. sep. 2023

Første dag i Høyesterett: ACER utøver en myndighet som er mer omfattende enn det som ble lagt til grunn da Stortinget gjorde sitt ACER-vedtak. - Utviklingen i EU slår også inn i det regelverket som ble innført med tredje energimarkedspakke, påpeker Nei til EUs advokat Kjell Brygfjeld.

ACER-saken er i gang i Høyesterett

05. sep. 2023

Nå har Høyesterett startet sin behandling av Nei til EUs anke i ACER-saken. Følg saken direkte her.

Når én pluss én blir én

04. sep. 2023

Vil Høyesterett sette strek for Stortingets praksis med å avstå suverenitet stykkevis og delt uten å gjøre opp samlet regnskap?

Se ACER-saken direkte! 

01. sep. 2023

Høyesterett har besluttet å strømme behandlingen av anken i Nei til EUs ACER-sak. Det vil si at du kan følge saken direkte på video. 

ACER-saken på 1-2-3

28. aug. 2023

Hva handler ACER-søksmålet om – og hva vil skje hvis Nei til EU får medhold i Høyesterett?