Vy tog og buss på Oslo S . © Mads Kristiansen/Vy

God 1. mai!

Regjeringa vil melde jernbanen vår inn i EU. Vi sier nei!  

EUs fjerde jernbanepakke betyr at alle jernbanestrekninger skal ut på anbud i framtida. Dagens jernbanereform kan reverseres hvis et nytt stortingsflertall vil. Men blir EUs fjerde jernbanepakke tatt inn i EØS-avtalen, vil dette ikke lenger være mulig uten å bryte med lojalitetsplikten i EØS. Da er det ikke lenger Stortinget, men EU som bestemmer. 

Jernbanebyrået ERA blir den nye toppsjefen for norsk jernbane, også når det gjelder sikkerhetskrav. Verken Statens Jernbanetilsyn eller norske myndigheter kan motsette seg vedtak i Byråets klagenemnd som går Norge imot. Det er det bare EU-domstolen som kan! 

Regjeringa setter med dette EFTA-organene i EØS på sidelinja. Den vil la EU være den eneste stasjonsmesteren. Om det skjer, har toget gått også for suverenitetsvernet som ligger i EØS-avtalen.  

Britene har fått jernbanen sin ut av EU. De har tatt tilbake nasjonal kontroll og bestemmer sjøl hvem som skal eie, drifte og styre togene. Sånn vil vi også ha det. 

Slaget står nå for å hindre at regjeringa melder jernbanen inn i EU. Skal vi sikre nasjonal kontroll for framtida må vi ut av EØS på neste stasjon. 

Første mai går vi i tog mot togrøveri. Hele LO og den rødgrønne opposisjonen sier nei til innføring av EUs fjerde jernbanepakke. 

Vi vil ikke ha EU som stasjonsmester. Jernbanen vår skal vi styre sjøl! 

God 1. mai! 

Stort bilde i toppen: Vy tog og buss på Oslo S . © Mads Kristiansen/Vy (Pressefoto Vy/Mads Kristiansen)

reLATERT

Se alle arrangementer

Medlemsavis mai 2021

30. april 2021

Kjære medlem i Nordland Nei til EU ! 

Et EU og EØS til besvær

30. april 2021

Tidene forandrer seg. For å nevne noe; Storbritannia har gått ut av EU og NEI TIL EU har vunnet fram i Høyesteretts plenum å kunne føre sak mot Staten i Acer-saken.

Prosessindustrien og EØS 

30. april 2021

Tidlig på 1980-tallet skjedde det ei endring i synet på styring av samfunnsutviklinga. En forlot mer og mer politisk og folkevalgt styring til fordel for markedsstyring. 

Kampen for faglige rettigheter og folkestyre henger sammen 

30. april 2021

1. mai er det sytten år siden EUs østutvidelse. Den nyliberalistiske måten dette skjedde på har dramatisk endret økonomi, politikk og arbeidsliv i EU/EØS-området. 

Railway package could derail the EEA Agreement

29. april 2021

Norwegian authorities propose to undermine the EFTA pillar in the European Economic Area Agreement, replacing the system of two separate pillars with just one. In doing so, the fundamental principles of the EEA Agreement are put at stake.

Spørsmål og svar om EUs fjerde jernbanepakke

28. april 2021

Finn svar på det du lurer på når det gjelder EUs fjerde jernbanepakke. Denne siden blir løpende oppdatert.

EØS bestemmer

27. april 2021

Hvordan EØS-avtalen overstyrer arbeidslivslovgivning, tariffavtaler,  jernbane og energipolitikk.

Webinar om Wizz Air, ESA og Oslo/Telemarksmodellen

23. april 2021

Bli med på webinaret i regi av Nei til EUs faglige utvalg mandag 26. april klokka 12.00.

Lysene blinker for EØS

19. april 2021

Vil de som er for EØS bidra til at EØS-avtalen bevarer forskjellene fra et EU-medlemskap?

Veipakka inn i ny rundkjøring

15. april 2021

Veipakka til EU ble etter lang tids tautrekking vedtatt sommeren 2020. Nå vurderer EU-kommisjonen å gå nye runder med Rådet og parlamentet for å vurdere om den sosiale delen av veipakka «skader klimaet».

Jernbanebyrået ERA kort fortalt

14. april 2021

EUs jernbanebyrå ERA vil tvinge én felles mal på jernbanesystemene i Europa. Det kan gå på sikkerheten løs.

Om å flytte gjerder

12. april 2021

Refleksjoner etter Høyesteretts betenkning om nasjonal myndighetsavståelse.