Vy tog og buss på Oslo S . © Mads Kristiansen/Vy

God 1. mai!

Regjeringa vil melde jernbanen vår inn i EU. Vi sier nei!  

EUs fjerde jernbanepakke betyr at alle jernbanestrekninger skal ut på anbud i framtida. Dagens jernbanereform kan reverseres hvis et nytt stortingsflertall vil. Men blir EUs fjerde jernbanepakke tatt inn i EØS-avtalen, vil dette ikke lenger være mulig uten å bryte med lojalitetsplikten i EØS. Da er det ikke lenger Stortinget, men EU som bestemmer. 

Jernbanebyrået ERA blir den nye toppsjefen for norsk jernbane, også når det gjelder sikkerhetskrav. Verken Statens Jernbanetilsyn eller norske myndigheter kan motsette seg vedtak i Byråets klagenemnd som går Norge imot. Det er det bare EU-domstolen som kan! 

Regjeringa setter med dette EFTA-organene i EØS på sidelinja. Den vil la EU være den eneste stasjonsmesteren. Om det skjer, har toget gått også for suverenitetsvernet som ligger i EØS-avtalen.  

Britene har fått jernbanen sin ut av EU. De har tatt tilbake nasjonal kontroll og bestemmer sjøl hvem som skal eie, drifte og styre togene. Sånn vil vi også ha det. 

Slaget står nå for å hindre at regjeringa melder jernbanen inn i EU. Skal vi sikre nasjonal kontroll for framtida må vi ut av EØS på neste stasjon. 

Første mai går vi i tog mot togrøveri. Hele LO og den rødgrønne opposisjonen sier nei til innføring av EUs fjerde jernbanepakke. 

Vi vil ikke ha EU som stasjonsmester. Jernbanen vår skal vi styre sjøl! 

God 1. mai! 

Stort bilde i toppen: Vy tog og buss på Oslo S . © Mads Kristiansen/Vy (Pressefoto Vy/Mads Kristiansen)

reLATERT

Se alle arrangementer

Sjølstyre kommer ikke alltid gratis

19. okt. 2021

Hva om det nå likevel kan komme til å koste Norge noe i kroner og øre å forlate EØS?

Hurdalsplattformen bekrefter at EØS-motstanden må fortsette

14. okt. 2021

Ap/Sp-regjeringa vil styre på grunnlag av EØS-avtalen og sier nei til norsk EU medlemskap de neste fire åra. Klar tale og ingen overraskelse. Men hva med de andre aktuelle sakene som kolliderer med EU, EØS-avtalen og EØS-politiet ESA?

Samfunnsdebatten om EØS 

14. okt. 2021

Må vi ha en EØS-avtale for å få solgt varene våre til EU? 

Mytene om fiskeeksport uten EØS-avtalen

12. okt. 2021

To seiglivede myter om norsk fiskeeksport gjentas av NHO og Sjømat-Norge i media så jamt og trutt at de fleste tror de er sanne.

Vett 3 2021: Alternativer til EØS-avtalen

11. okt. 2021

Hvordan kan en jevnbyrdig handelsavtale med EU se ut?

Går vi mot en strømkrise i vinter?

11. okt. 2021

Det kan se sånn ut, ut fra fyllingsgraden i vannmagasinene våre. Strømprisen har vært høy i hele sommer. I juni, juli og august ble det produsert 31 terrawattimer, 20% av denne produksjonen ble eksportert, ifølge SSB. For knapt en uke siden ble kabelen North Sea Link til Storbritannia åpnet. Den går ikke for fullt ennå, men med den og den nye kabelen til Tyskland, kan det eksporteres 20% av den totale kraftproduksjonen fra Sør-Norge.

Kampen fortsetter

10. okt. 2021

SV er ute av regjeringsforhandlingene. Det var ikke uventet. Fortsatt domineres Ap og Sp av for mye "sentrumspolitikk", og for lite grasrot, fagbevegelse og "Lundteigen"-tenkning. Ei mindretallsregjering Ap/Sp måtte derfor bli løsningen. Det ryktes at Ap nok en gang får gjennomslag for at EØS-avtalen skal ligge fast i kommende stortingsperiode. Det er heller ikke uventet. EØS er jo et av Jonas Gahr Støre sine livsverk.

Annerledeslandet?

08. okt. 2021

Det politiske styrkeforholdet i EU-spørsmål er endret, selv om Ap er større enn Sp og SV til sammen. Rødt utenfor regjering bekrefter økt motstand mot EU-medlemskap og EØS. 

På bar bakke uten EØS?

07. okt. 2021

Norge har allerede en handelsavtale som uten EØS-avtalen gir tollfrihet for industrivarene, og laksetollen vil være uforandret.

Høringsuttalelse forslag til endring i pliktforskriften 

07. okt. 2021

Tildeling av fangstkvoter og tildeling av konsesjoner er heldigvis ikke en del av EØS-avtalen. Vi mener den eneste løsningen er å tilbakeføre  de såkalte pliktkvotene til kystflåten.

Rutetabell for ei ny regjering

06. okt. 2021

Tog-Norge venter i spenning på at ei ny regjering sender EUs jernbanepakke i retur. Nei til EU har rutetabellen klar, i tilfelle Arbeiderpartiet eller Senterpartiet er usikre på hvilket spor de skal velge.

Standpunkt 3-2021

06. okt. 2021

I dette nummeret kan du lese om hva de nye stortingsrepresentantene mener om EU og EØS, samt Nei til EUs krav til en ny regjering. Det nye Stortinget har tydelig flertall mot EU-medlemskap og en betydelig økning i antallet EØS-motstandere.