Vy tog og buss på Oslo S . © Mads Kristiansen/Vy

God 1. mai!

Regjeringa vil melde jernbanen vår inn i EU. Vi sier nei!  

EUs fjerde jernbanepakke betyr at alle jernbanestrekninger skal ut på anbud i framtida. Dagens jernbanereform kan reverseres hvis et nytt stortingsflertall vil. Men blir EUs fjerde jernbanepakke tatt inn i EØS-avtalen, vil dette ikke lenger være mulig uten å bryte med lojalitetsplikten i EØS. Da er det ikke lenger Stortinget, men EU som bestemmer. 

Jernbanebyrået ERA blir den nye toppsjefen for norsk jernbane, også når det gjelder sikkerhetskrav. Verken Statens Jernbanetilsyn eller norske myndigheter kan motsette seg vedtak i Byråets klagenemnd som går Norge imot. Det er det bare EU-domstolen som kan! 

Regjeringa setter med dette EFTA-organene i EØS på sidelinja. Den vil la EU være den eneste stasjonsmesteren. Om det skjer, har toget gått også for suverenitetsvernet som ligger i EØS-avtalen.  

Britene har fått jernbanen sin ut av EU. De har tatt tilbake nasjonal kontroll og bestemmer sjøl hvem som skal eie, drifte og styre togene. Sånn vil vi også ha det. 

Slaget står nå for å hindre at regjeringa melder jernbanen inn i EU. Skal vi sikre nasjonal kontroll for framtida må vi ut av EØS på neste stasjon. 

Første mai går vi i tog mot togrøveri. Hele LO og den rødgrønne opposisjonen sier nei til innføring av EUs fjerde jernbanepakke. 

Vi vil ikke ha EU som stasjonsmester. Jernbanen vår skal vi styre sjøl! 

God 1. mai! 

Stort bilde i toppen: Vy tog og buss på Oslo S . © Mads Kristiansen/Vy (Pressefoto Vy/Mads Kristiansen)

reLATERT

Se alle arrangementer

Rumensk karavane mot sosial dumping

14. juli 2021

Fagorganiserte i Romania protesterer mot tiltakende sosial dumping. Bare en liten rumensk elite har høstet fordeler av 14 års EU-medlemskap.

En drosjesving kan få ESA til å se rødt

08. juli 2021

En velorganisert og regulert taxinæring frontkolliderer med EØS-avtalen. Er handlingsrommet, eller hanskerommet, likevel romslig nok til å reversere det katastrofale frislippet i drosjenæringa? 

3 grunner til trygge arbeidsplasser uten EØS

05. juli 2021

De aller fleste land handler med EU uten en EØS-avtale.

Vilje til veto

05. juli 2021

Kommer det ikke et EØS-veto i neste stortingsperiode, skal jeg bresere slipset til Jonas Gahr Støre.

Grunnløs brexit-fobi

01. juli 2021

Nei til EU svarer Norsk Industri (NHO), som advarer mot at Norge trekker positive lærdommer av brexit og inngår et jevnbyrdig handelsforhold med EU.

Nei til EU krever en offentlig utredning av alternativer til EØS-avtalen 

01. juli 2021

Mer kunnskap om alternativene til EØS-avtalen kan gi en bedre opplyst debatt om Norges forhold til EU. De som avviser kravet, må forklare hvorfor de sier nei til mer kunnskap. 

EØS-loven må skrives om

30. juni 2021

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen slår fast at rettigheter etter EØS-avtalen ikke skal ha automatisk forrang. Da må kravet være at den norske EØS-loven tilpasses deretter.

Rådebank for transportbransjen 

30. juni 2021

EU-direktiver om transport blir gjeldende i Norge gjennom EØS-avtalen. De overstyrer samferdselspolitikken vår på veien, i sporet, til sjøs og i lufta. 

Når EU styrer strømprisen

30. juni 2021

Norge har en stor kraftforedlende industri som er nøkkelbedrifter i lokalsamfunn over det ganske land, der det eksporteres for over 100 milliarder i året.

Sveits skjermer sitt arbeidsliv mot EU-krav

25. juni 2021

Etter sju års forhandlinger med EU om en ny rammeavtale, har Sveits fått nok. Sveitserne insisterer på fortsatt beskyttelse av et ordnet arbeidsliv samt at landets eget regelverk for statsstøtte og velferdsytelser opprettholdes.

Dette mener partiene om sentrale EU/EØS-saker

23. juni 2021

Nei til EU har valgt ut 8 sentrale og aktuelle saker som angår Norges forhold til EU og EØS-avtalen, og undersøkt hva stortingspartiene mener i disse sakene.

Det neste Stortingets syn på EU og EØS-saker

23. juni 2021

Hva mener representantene som ligger an til å bli valgt?