Har norsk EU-­motstand klima­utfordringer?

Det er på høy tid at Nei til EU blankpusser miljøargumentene, skriver generalsekretær Thomas Haug i sin faste spalte.

Denne høsten har vært dominert av klimabrølende ungdom og voksne, klima­streikende skoleelever og valgseier for de grønne partiene. Helt siden stortingsvalget i 2001 har andelen velgere som oppgir klima og miljø som viktigste sak økt betraktelig. Ved stortingsvalget i 2017 oppga 51 prosent av SVs velgere miljø og klima som viktigste sak. I Rødt var andelen 26 prosent, mens den i Venstre var 39 prosent. Det er ingenting som tilsier at klima og miljø vil bli mindre viktig for norske velgere framover.

Klima og miljø har tradisjonelt sett også vært viktig for Nei til EU. Sammen med folkestyre og solidaritet var miljø kronargument mot norsk EU-medlemskap under EU-kampen i 1994. Natur og Ungdom, Fremtiden i våre hender og Naturvernforbundet var imot norsk EU-medlemskap og bidro i kampen mot EU. 

Norsk neibevegelse avviste det ensidige vekst- og forbrukssamfunnet som EU representerte, samtidig som man mente at man utenfor unionen kunne føre en mer ambisiøs klimapolitikk.

Mye har skjedd siden den gang.

For det første har EU har pusset sin miljøprofil. Grønne partier har styrket sin posisjon i EU-parlamentet etter valget i mai, og Ursula von der Leyen, EU-kommisjonens nye president har uttalt at Europa bør bli verdens første klimanøytrale kontinent. Samtidig har EU som mål å kutte 40 prosent av sine CO2-utslipp innen 2030. Et ambisjonsnivå som rett nok ikke imponerer miljøorganisasjonene.

For det andre har Erna Solberg og co valgt å gjøre EUs klimapolitikk til en bærebjelke i egen klimapolitikk. I juni stemte Stortinget for å knytte norsk klimapolitikk til EUs rammeverk og i sin appell til klimastreikende ungdom i mai gikk statsminister Erna Solberg langt i å antyde at et tettere samarbeid med EU var avgjørende for norsk klimapolitikk.

Tidligere i sommer presenterte også Nationen en måling gjort for NHO hvor 82 prosent av de spurte svarer at det er viktig med et europeisk klima- og miljøsamarbeid. Mest positive er man i MDG og SV, men også Sps velgere er positive. Nei til EU har aldri vært motstandere av internasjonalt samarbeid, ei heller på miljøfeltet, og sånn sett er målingen udramatisk.

Likevel kan Nationens måling, EUs fokus på klimapolitikk og regjeringens forpliktelse til den antyde en kommende utfordring for norsk EU-motstand. Når klimadebatten domineres av mantraet om europeisk forpliktende samarbeid, kan det for norske velgere som har klima og miljø som sin viktigste hovedsak, være kort vei til å si ja til norsk EU-medlemskap.

Til disse velgerne må vi i framtida vise at overnasjonalitet og union ikke er svaret. Vi må påpeke svakhetene i EUs klimapolitikk, at det er store motsetninger mellom medlemslandene, og at EUs energipolitikk og fri flyt av elektrisitet hindrer effektive klimatiltak og fører til store naturødeleggelser. I tillegg er fortsatt EUs fire friheter og ønske om vekst, økt forbruk og mer handel overordnet verdens klimaproblemer. Det er på høy tid at Nei til EU blankpusser miljøargumentene og viser hvorfor union, overnasjonalitet og EUs fire markedsfriheter fortsatt er en dårlig idé når vi skal redde klimaet!

reLATERT

Se alle arrangementer

Regjeringen må bevare norske honningbiers helse

14. jan. 2020

Vi kan ikke godta at norske honningbiers helse, som er i verdensklasse, trues av nye EØS-regler som vil la EU-birøktere få komme med sine bier over Norges grenser.

Natur og Ungdom med fornyet EU-motstand

09. jan. 2020

- Når vi kun har det neste tiåret på å halvere hele verdens utslipp mener jeg at Norge ikke bør bli mer bundet av mål om frihandel og fri konkurranse, sier Therese Husgstmyr Woie, nyvalgt leder av Natur og Ungdom.

Ungdom mot EU vokser

20. des. 2019

Ungdom mot EU avsluttet jubileumsåret 2019 med en betydelig medlemsvekst som følge av en vellykket verveaksjon den siste måneden. Nei til EU har fått hele 1592 nye medlemmer i 2019.

Takk for innsatsen, Anne!

09. des. 2019

I dag, 9. desember, fyller Anne Enger 70 år.

Takk ved Lars Erik Hyllvangs bortgang

09. des. 2019

Det var svært trist og overraskende å motta beskjeden om at vårt styremedlem Lars Erik Hyllvang døde søndag 8. desember.

Klimakrisa er større enn EU

02. des. 2019

Kan EU sin rådande politikk om fri flyt og med auka vekst gjennom meir transport foreinast med effektive tiltak mot klimakrisa? Nei til EU meiner nei.

Perspektiver på EU 25 år etter folkets nei

29. nov. 2019

Jubileumsseminaret på DogA i Oslo samlet mange tilhørere som ville høre om erfaringene fra den store nei-kampen i 1994 – og hva lærdommene bør være for oss i dag.

200 ny innbetalinger til Ungdom mot EU

22. nov. 2019

Ungdom mot EU gjennomfører nå en vervekampanje for å få flere medlemmer før årsskiftet. De siste tallene viser at vervekampanjen gir gode resultat. Men Ungdom mot EU trenger fortsatt flere medlemmer så trykket må fortsatt holdes oppe.

«Vi sto han av» i Tromsø

19. nov. 2019

Lørdag 16. november markerte Troms Nei til EU 25-årsjubileet for seieren i folkeavstemninga i 1994 og den store demonstrasjonen «Vi står han av» som samlet 5000 i tog i Tromsø 14. november 1994.

Mat og miljø hos Tante Gerda

18. nov. 2019

Kreativiteten svekkes i miljøpolitikken og forbildene forsvinner nå regler og politikk skal harmoniseres i EUs indre marked.

Ungdom mot EU verver fem om dagen, verv fem til laget!

15. nov. 2019

Vi utfordrer alle i Nei til EU til å verve fem ungdommer til Ungdom mot EU.

140 kom på jubileumsfest i Vestfold

14. nov. 2019

Det ble virkelig et festmøte da Vestfold Nei til EU inviterte til åpent møte med tittelen «Vi feirer 25 år utenfor EU» i Re 14. november.