Markering utenfor Tingretten da behandling av ACER-saken startet 1. november 2021.

Høye og svingende strømpriser i Oslo tingrett  

ACER-saken fortsetter i Oslo tingrett onsdag med en rekke vitneforklaringer. Et sentralt tema vil være sammenhengen mellom høyere strømpris i Norge og EUs energiunion og ACER.  

Blant vitnene er: 

  • Olav Boge, avdelingsdirektør i Olje- og energidepartementet 
  • Tore Langset, fungerende direktør i RME (Reguleringsmyndigheten for energi) 
  • Gunnar Løvås, konserndirektør i Statnett 
  • Kim Olav Johansen, leder av EL og IT-forbundet i Trøndelag og tillitsvalgt ved Norske Skog  
  • Anders Skonhoft, professor i samfunnsøkonomi ved NTNU 
  • Roar Eilertsen, daglig leder i De Facto 

Nei til EUs leder Roy Pedersen vil onsdag kl. 09 avgi partsforklaring.  

Tidsplan for rettssaken (bla nedover, med forbehold om endringer): https://neitileu.no/aktuelt/folg-acer-saken-direkte 

Nei til EU mener avståelsen av norsk suverenitet til EUs energibyrå ACER og EØS-tilsynet ESA er i strid med Grunnloven. 

– Høye strømpriser og jojopriser, sammen med at ACER får økt innflytelse med nye forordninger og direktiver, styrker vår påstand om at EUs energipakke er mer enn «lite inngripende», sier Roy Pedersen.  

Saken føres av Nei til EUs advokater Kjell Brygfjeld og Bent Endresen fra advokatfirmaet Endresen Brygfjeld Torall AS. Siste dag i retten er fredag 5. november. 

Saken foregår i sal 257, og er åpen for media og tilhørere (begrenset plass).  

Kontakt: 

Roy Pedersen, leder i Nei til EU, tlf. 93027592 

Stort bilde i toppen: Markering utenfor Tingretten da behandling av ACER-saken startet 1. november 2021. (Foto: Eivind Formoe)

reLATERT

Se alle arrangementer

Strømkrisa splitter EU

08. des. 2021

Har ACER rett. Er EUs felles energimarked nødvendig for å få samfunn bygd på fornybar kraft? Er høy strømpris den prisen som må betales?

Regjeringens velgere vil ut av ACER

07. des. 2021

Det er flere som vil ut av EUs energibyrå ACER enn at Norge skal bli værende, men det er også mange usikre. Blant regjeringens velgere er det et flertall som vil ut av ACER.

Bare 1 av 10 mener at ACER ikke gir høyere strømpris

06. des. 2021

Vanlig folk mener at tilslutningen til EUs energibyrå ACER gir høyere strømpris. Det viser en ny meningsmåling.

Et sjokk i sakte film

06. des. 2021

Alle snakker om strømprisen. Hva gjør EUs energiunion og Acer med den?

EØS og galopperende strømpriser 

02. des. 2021

I 1990 vedtok Stortinget en ny energilov. Den trådte i kraft 1. januar 1991. Med den nye loven ble strøm ansett som en vare på lik linje med andre varer. Krafthandelen skulle styres av tilbud og etterspørsel. 

Ta tilbake politisk kontroll med strømprisene 

02. des. 2021

Nå kreves handling. Aktuelle krav er stans i krafteksporten gjennom utenlandskablene når det er lav fyllingsgrad i magasinene, makspris på strøm for industri og jordbruk samt toprissystem for husholdningene. 

Tusenvis av arbeidsplasser i kraftkrevende industri er satt i spill

02. des. 2021

Bindingene til EUs energiunion og EØS setter Norge i klimaets Catch 22.

Nei til EU anker tingrettens ACER-dom  

25. nov. 2021

Nei til EU vedtok på et ekstraordinært styremøte onsdag kveld å anke dommen fra Oslo tingrett.  

– Tingretten tar ikke innover seg konsekvensene av å avstå suverenitet på energiområdet

22. nov. 2021

– En skog er noe mer enn ett tre her og ett tre der, sier Nei til EU-leder Roy Pedersen i en kommentar til dagens dom i ACER-saken.

Redusert nettleie? Det var før, det.

18. nov. 2021

Det norske underbruket av ACER godkjenner en beregningsmåte som innebærer at flaskehalsinntektene slett ikke reduserer nettleia. I stedet forsvinner inntektene i det store investeringssluket til Statnett.

Acer-frontene skjerpes 

15. nov. 2021

Har ikke statens toppbyråkrater klart å oppdage hvor suverenitetstapet i Acer-saken ligger? 

Hurdalsplattformen bekrefter at EØS-motstanden må fortsette

09. nov. 2021

Uttalelse fra Nei til EUs rådsmøte, vedtatt 7. november 2021.