Hvor er lojaliteten?

Den britiske avisa The Guardian melder ifølge NTB at norske tjenestemenn skal ha advart EU mot å gi britene bedre avtale enn Norge, fordi de frykter det vil utløse krav om reforhandling av EØS-avtalen.

Påstanden er dementert av Utenriksdepartementet,  men er ikke uten rot i virkeligheten. Vi har ved tidligere anledninger sett at regjeringen gjerne plasserer seg på EUs side i spillet om brexit.

At Norge er bekymret for at EU vil gi britene en bedre avtale og vil bruke det som en "brekkstang" i nye forhandlinger med EU, er mildt sagt dårlig forhandlingstaktikk. Det kan da vitterlig ikke være regjeringens politikk å undergrave Norges forhandlingsposisjon og motvirke norske interesser? Det er også merkverdig at Norge ber EU om å motarbeide et vennligsinnet naboland som Storbritannia ved å tilby dem en dårlig avtale.

Saken er selvsagt at en god britisk handelsavtale vil gagne Norge. Får britene bedre vilkår, kan Norge etterpå bruke det til å styrke vår posisjon.

Har regjeringens EU-tilhengere større lojalitet til EU enn til sitt eget land?

Norske myndighetene sier at det har null betydning for vår EØS-avtale hvilken avtale Storbritannia får mens de overfor EU sier at det motsatte.

EØS-avtalen er selvfølgelig ikke hogd i stein. Mer bekymringsfullt er det at statsminister Erna Solberg dagen britene valgte brexit uttalte i Dagsavisen: «Som et lite land er vi vant til at andre bestemmer.»

Det er kun positivt om Storbritannia forhandler frem en bedre avtale enn den udemokratiske EØS-avtalen som verken Theresa May eller Jeremy Corbyn vil ha.

Innlegget er trykt i Klassekampen. 

reLATERT

Se alle arrangementer

Vett 2 2020: Helt krise

03. juni 2020

EU og EØS i koronaens tid.

Fortsatt fri bevegelse

29. mai 2020

EUs frie arbeidsmarked og koronakrisa.

EØS verner subsidier til kryptovaluta

27. mai 2020

Stortinget vedtok å innføre full elavgift for utvinning av kryptovaluta fra 1.3.2019. I to år har de forhandlet med ESA om å få lov til å gjennomføre Stortingets vedtak. Nå gir regjeringen seg. Dermed fortsetter subsidiene av en næring som ingen parti i Norge vil subsidiere.

ESA holder PIN-koden til den norske statskassa

26. mai 2020

Det måtte en pandemi til før EØS-tilsynet ESA lot oss få delvis tilgang til vårt eget pengeskrin.

Ingunn Foss og EØS

25. mai 2020

Med bakgrunn i corona-krisen har Ingunn Foss et innlegg 12. mai med klar adresse til oss EU-motstandere. Ønsket om mer normale tilstander er noe alle er enig i.

Standpunkt 2-2020

20. mai 2020

I dette nummeret av Standpunkt kan du lese om EUs fjerde jernbanepakke, om matproduksjon og kriseberedskap, og mykje meir.

UTSETT BEHANDLINGA AV JERBANEPAKKE 4!

20. mai 2020

Nordland Nei til EU gjentar kravet fra vårt årsmøtevedtak 2019: “Innfri fylkestingets vedtak: Si nei til jernbanepakke 4! Nå er tida inne!» Første skritt er en utsettelse av Stortingets behandling. Behandling før sommeren og med strenge helsetiltak som begrenser demokratisk innflytelse, er helt uakseptabel.

Nei til EU i stortingshøring: EUs fjerde jernbanepakke er sterkt inngripende

19. mai 2020

Sammen med flere andre høringsinstanser advarer Nei til EU mot konsekvensene av EUs fjerde jernbanepakke. Regjeringens forslag avstår suverenitet til EU, og bryter med EØS-avtalens intensjon og forutsetninger.

Jernbaneproposisjonen kolliderer med Grunnloven og EØS

12. mai 2020

Myndighetsoverføring til jernbanebyrået ERA og EU-kommisjonen er mer enn «lite inngripende», fastslår jussprofessor. Regjeringens foreslåtte framgangsmåte er uforenlig med så vel Grunnlovens krav som med EØS-avtalens intensjon og to-pilarprinsipp.

Marker motstand mot meldepliktdirektivet

09. mai 2020

Akershus Nei til EU tar skarp avstand fra det nye forslaget til meldepliktdirektiv.

Hareide lot seg fange i EU-sporet

08. mai 2020

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) vil presse gjennom EUs fjerde jernbanepakke i Norge før sommerferien. En slik direkte myndighetsoverføring til EU blir frekt omdøpt til «en nyskaping i EØS-retten».

Utenriksministeren feilinformerer Stortinget om eksport til EU

08. mai 2020

I sin EU/EØS-redegjørelse 5. mai uttalte utenriksminister Ine Eriksen Søreide at «opp mot 80 prosent av norsk eksport» går til EU. Det er langt unna sannheten.