Hvor er lojaliteten?

Den britiske avisa The Guardian melder ifølge NTB at norske tjenestemenn skal ha advart EU mot å gi britene bedre avtale enn Norge, fordi de frykter det vil utløse krav om reforhandling av EØS-avtalen.

Påstanden er dementert av Utenriksdepartementet,  men er ikke uten rot i virkeligheten. Vi har ved tidligere anledninger sett at regjeringen gjerne plasserer seg på EUs side i spillet om brexit.

At Norge er bekymret for at EU vil gi britene en bedre avtale og vil bruke det som en "brekkstang" i nye forhandlinger med EU, er mildt sagt dårlig forhandlingstaktikk. Det kan da vitterlig ikke være regjeringens politikk å undergrave Norges forhandlingsposisjon og motvirke norske interesser? Det er også merkverdig at Norge ber EU om å motarbeide et vennligsinnet naboland som Storbritannia ved å tilby dem en dårlig avtale.

Saken er selvsagt at en god britisk handelsavtale vil gagne Norge. Får britene bedre vilkår, kan Norge etterpå bruke det til å styrke vår posisjon.

Har regjeringens EU-tilhengere større lojalitet til EU enn til sitt eget land?

Norske myndighetene sier at det har null betydning for vår EØS-avtale hvilken avtale Storbritannia får mens de overfor EU sier at det motsatte.

EØS-avtalen er selvfølgelig ikke hogd i stein. Mer bekymringsfullt er det at statsminister Erna Solberg dagen britene valgte brexit uttalte i Dagsavisen: «Som et lite land er vi vant til at andre bestemmer.»

Det er kun positivt om Storbritannia forhandler frem en bedre avtale enn den udemokratiske EØS-avtalen som verken Theresa May eller Jeremy Corbyn vil ha.

Innlegget er trykt i Klassekampen. 

reLATERT

Se alle arrangementer

Domstolen kopierer staten

21. okt. 2019

Nei til EU ble nektet å saksøke staten for å avgi suverenitet til Acer. Domstolens kjennelse er avskrift fra regjeringsadvokatens notater, mener Nei til EUs advokater.

– Derfor anker vi

18. okt. 2019

Oslo tingrett har avvist Nei til EUs ACER-søksmål, men Nei til EU anker avgjørelsen til lagmannsretten. Vi trenger fortsatt økonomiske bidrag for føre saken videre.

Vi sto han av, og vi står på fortsatt

18. okt. 2019

Vi sto han av i 1994, og Nei til EU står stadig på videre mot EU-medlemskap og EUs påvirkning, skriver Kathrine Kleveland.

– Intensiverer EØS-debatten

16. okt. 2019

Nei til EU-leder Kathrine Kleveland mener Fellesforbundets landsmøte viser at EØS-debatten vil bli stadig viktigere fram mot Stortingsvalget 2021.

Utrede hva – av hvem?

15. okt. 2019

Hva kan Fellesforbundet få vite om EØS-erfaringene i arbeidslivet av en offentlig utredning?

De Facto-rapport: Nye reise-, kost og losjibestemmelser. Hva betyr de?

14. okt. 2019

Når det reviderte utsendingsdirektivet begynner å gjelde neste år, fins det ikke norske reise-, kost og losjibestemmelser som gjelder innleide fra Øst-Europa.

– Ikke mulig å allmenngjøre Reise, Kost og Losji

14. okt. 2019

Norges fremste arbeidslivsjurist, Stein Evju, er helt uenig med Fellesforbundets ledelse. Med nytt EU-direktiv er det ikke mulig å allmenngjøre Reise, Kost og Losji slik Fellesforbundets ledelse hevder i sin innstilling til landsmøtet.

Fellesforbundets landsmøte blir en thriller

11. okt. 2019

Fellesforbundets landsmøte er i gang. Sjelden har et landsmøte skapt så store overskrifter i forkant. Blir det ut av EØS-vedtak? Blir det krevd forbud mot bemanningsbransjen?

Kraftfull markering mot EUs fjerde jernbanepakke

11. okt. 2019

Mellom kl. 12.00-14.00 torsdag ble alle tog i Norge stanset da Norsk Lokomotivmannsforbund og Norsk Jernbaneforbunds streik mot EUs jernbanepakke.

Oslo tingrett avviste ACER-søksmålet, Nei til EU anker

11. okt. 2019

Oslo tingrett har gitt staten medhold i at Nei til EU ikke skal få fremme ACER-søksmålet for domstolene. Nei til EU anker avgjørelsen.

Ny rapport: Sjømateksporten kan tjene på et EØS-alternativ

11. okt. 2019

Frivillig standardisering og tilnærmet tollfrihet vil trolig prege en ny norsk handelsavtale med EU som baserer seg på avtalene EU har inngått med Canada og Japan.

Norge, EØS og alternative tilknytningsformer

10. okt. 2019

En ny rapport fra Menon Economics viser at det ikke er noen markant forskjell i eksportveksten til EU for land med eller uten en EØS-avtale. Når man sammenligner EØS-landene Norge og Island med Japan, Canada og Sveits, er det Canada som har økt sin eksport til EU mest.