Islendingene mobiliserer mot ACER

En rekke lokallag i Selvstendighetspartiet krever at regjeringspartiet sier nei til EUs tredje energimarkedspakke. Jusnestor advarer mot en maktoverføring som bryter Islands grunnlov.

Striden om EUs tredje energimarkedspakke og energibyrået ACER hardner til i Island. Saken er foreløpig ikke fremmet til behandling for Alltinget, men motstanderne mobiliserer og det er debatt i media. EØS-avtalen bygger på at hver av EFTA-landene Norge, Island og Liechtenstein har gjensidig vetorett mot å ta nye EU-regler inn i avtalen. Det vil si at dersom Island sier nei, gjelder energipakken heller ikke for Norge i EØS.

To av de tre partiene i Islands regjering har landsmøtevedtak mot å overføre makt til EU på energiområdet. Det gjelder Selvstendighetspartiet, som er Islands største parti, og Fremskrittspartiet, som til tross for navnet er norske Senterpartiets søsterparti. Mye tyder imidlertid på at islandske myndigheter er under et kraftig press fra den norske regjering om likevel å godta ACER.  

Grasrota i Selvstendighetspartiet mobiliserer nå kraftig mot ACER. På et åpent møte i Reykjavik torsdag i forrige uke, arrangert av flere lokallag, ble det enstemmig vedtatt en resolusjon som krever at partiledelsen sier nei til EUs energipakke. Uttalelsen er slik:

«Et åpent møte på vegne av Selvstendighetspartiets bydelslag i Háaleitis-, Smáíbúða- og Fossvogsbydeler, Hlíða- og Holtabydeler i Reykjavik, som fant sted i Valhalla torsdag den 30. august 2018 uttaler: Møtet oppfordrer Selvstendighetspartiets ledelse på det sterkeste til å si nei til EUs tredje energimarkedspakke på grunnlag av at den er stikk i strid med Grunnlovens paragrafer, rydder veien for EUs makt over en av Islands hovedressurser, vil lede til kraftprisøkninger og det er usikkerhet om de langsiktige konsekvensene.»

– På tide å stoppe opp

Blant innlederne på møtet var Morgenbladets tidligere sjefredaktør Styrmir Gunnarsson. Morgenbladet er Islands ledende avis. Han mente islendingene nå står ved en korsvei i sitt forhold til EU:

– Fra EØS-avtalens vedtak for et kvart århundre siden har EU utviklet seg slik at det stadig kommer mer påtrengende saker. Hvor langt kan vi gå i dette samarbeidet uten å gi bort vår suverenitet i enkeltstykker her og der?

 – Nå står vi ovenfor bestemmelser som kan åpne EUs vei til våre største ressurser, vannkraften, advarte Gunnarsson. Han la til:

– Om det er riktig at vi ikke har noe valg, er det på tide å stoppe opp og revidere hele EØS-avtalen.

Problemer med Grunnloven

Stefán Már Stefánsson, professor emeritus i jus ved Islands Universitet, innledet også på møtet. Han fastslo at det ikke finnes noen klar hjemmel i Islands grunnlov for overføring av statsmakt til utenlandske institusjoner.

– Man må alltid ha i tankene at ved inngåelsen av EØS-avtalen har man strukket Grunnloven så vidt som mulig. Problemet er at det stadig føyes til nye «pakker». Da blir det sagt at «den er relativt liten». Men vi må alltid se på helheten. 

Stefánsson mente det er en del sider ved energipakken og ACER-tilknytningen som ikke er forenlig med Grunnloven. Derfor må saken analyseres mye grundigere før det kan være aktuelt å innlemme energipakken i EØS-avtalen. Han konkluderte med:

– Man må avgjøre grunnlovsmessige problemer nå, ikke vente til en eventuell sjøkabel har blitt installert. Man må sette klare forbehold om at Island ikke er parat til å integrere Den tredje energimarkedspakken i EØS-avtalen. Vi må ta klare standpunkt nå.  Det er umulig etterpå.

Energipakkens påvirkning på det islandske energimarkedet.

Elektrosivilingeniør og aktiv debattant i ACER-saken Bjarni Jonsson advarte mot at EUs tredje energimarkedspakke medfører faktisk maktoverføring fra Island til EU sitt energibyrå (les hele hans innledning). 

Krafthandel og råderett over ressursene henger sammen

Energieksperten Elias Eliasson gjennomgikk i sin innledning EUs forordninger og direktiver, og mente at de ikke ville sørge for de de riktige insentiver til riktig tid for det islandske kraftsystemet.

Han fremhevet at et kombinert kraftsystem av geotermisk kraft og vannkraft som i Island er enestående i verden:

– EUs markedssystem kan ikke virke i Island, fordi råenergien her koster «ingenting». 

Eliasson påpekte at krafthandel og råderett over ressursene henger sammen, og at hvis energipakken godkjennes blir reguleringsmyndigheten RMEs første oppgave reelt sett å overta Islands ressursforvaltning.

– Om man handler med en islandsk kraftverksbedrift, da følger naturresursene med om alt annet er uforandret. Aktiv konkurranse på korttidsmarkedet kan ikke finne sted i den islandske kraftsektoren. Harmonisert drift av reservoarene ser ut som markedsmisbruk. 

Artikkelen bygger på et oversatt referat fra møtet i Reykjavik. Uttalelsen i originaltekst:
«Opinn fundur hverfafélaga Sjálfstæðisflokksins í Háaleitis-, Smáíbúða- og Fossvogshverfi, Hlíða- og Holtahverfi Reykjavíkur haldinn í Valhöll fimmtudaginn þ. 30. ágúst 2018 ályktar:  Fundurinn skorar eindregið á forystu Sjálfstæðisflokksins að hafna þriðja orkupakka Evrópusambandsins á þeim grunni, að hann stangast á við ákvæði stjórnarskrárinnar, opnar Evrópusambandinu leið til yfirráð yfir einni helstu auðlind Íslands og hækkar verð á raforku og þar sem afleiðingar til langs tíma eru óvissar.»

Morgunbladid010918
Morgenbladet trykket 1. september denne karikaturtegningen. I teksten nederst står det: «Energipakken vekker opp folk med en vond drøm».

 

 

reLATERT

Se alle arrangementer

Stans forskrifter om EUs energipakke

03. jan. 2019

Regjeringen har laget forskrifter som skal gjennomføre EUs tredje energimarkedspakke i Norge. Gjennomføringen bør stanses fordi energipakken ennå ikke er tatt inn i EØS-avtalen og Nei til EU har reist søksmål om brudd på Grunnloven.

Markerte Islands suverenitet mot ACER

04. des. 2018

1. desember var det 100 års jubileum for Islands suverenitet. Blant markeringene var et møte i Reykjavik mot å godta EUs tredje energipakke og ACER.

Island utsetter ACER-avgjørelse

23. nov. 2018

Den islandske regjeringen utsetter behandlingen av EUs tredje energimarkedspakke og ACER til våren, skriver Nationen. Energiministeren utelukker ikke ytterligere utsettelser.

Videoer fra "hvem styrer landene når markedet tar over"

20. nov. 2018

Stortinget må bruke vetoretten mot Jernbanepakke IV

12. nov. 2018

Uttalelse fra Nei til EUs landsmøte 2018: Uansett om man støtter jernbanereformen eller ikke, burde man kunne enes om at jernbanepolitikk er noe vi trenger demokratisk og nasjonal kontroll over.

Kraftsamling for nei-alliansen

09. nov. 2018

På Nei til EUs landsmøte møtes to hundre delegater, ansatte, gjester og representanter fra våre gode samarbeidsorganisasjoner. Audun Lysbakken, Per Olav Lundteigen og Bjørnar Moxnes hilset landsmøtet.

– Opplagt inngripende myndighetsoverføring

08. nov. 2018

– Det er nokså opplagt at vi ikke står overfor en lite inngripende overføring av myndighet, sier jussprofessor Hans Petter Graver.

Nei til EU saksøker Erna Solberg

07. nov. 2018

Nei til EU går nå til søksmål mot statsminister Erna Solberg om å ikke gjennomføre EUs energipakke 3 fordi stortingsvedtaket om norsk tilslutning til ACER er ugyldig.

Grunnlovens § 115 og ACER-saken

07. nov. 2018

Betenkning avgitt til Nei til EU av Hans Petter Graver, professor dr. juris Universitetet i Oslo

Peter Ørebech debatterte Acer på Island

01. nov. 2018

I oktober var jusprofessor Peter Ørebech fra Universitetet i Tromsø på Island, der han ble intervjuet av radio og TV, og holdt innledning på Universitetet.

Infrastrukturforordningen, NorthConnect og ICE-link

08. okt. 2018

Hva skjer om Island eller Norge nekter konsesjon til utenlandskablene? Et nei til kabler kan ikke begrunnes med at vi ønsker å holde strømprisen nede, det vil EU anse som diskriminering.

Organisasjonsbygging

20. sep. 2018

«En solid organisasjon i ryggen er avgjørende for å sette EU-saker på dagsorden», skriver generalsekretæren i sin nye faste spalte i Standpunkt.