Islendingene mobiliserer mot ACER

En rekke lokallag i Selvstendighetspartiet krever at regjeringspartiet sier nei til EUs tredje energimarkedspakke. Jusnestor advarer mot en maktoverføring som bryter Islands grunnlov.

Striden om EUs tredje energimarkedspakke og energibyrået ACER hardner til i Island. Saken er foreløpig ikke fremmet til behandling for Alltinget, men motstanderne mobiliserer og det er debatt i media. EØS-avtalen bygger på at hver av EFTA-landene Norge, Island og Liechtenstein har gjensidig vetorett mot å ta nye EU-regler inn i avtalen. Det vil si at dersom Island sier nei, gjelder energipakken heller ikke for Norge i EØS.

To av de tre partiene i Islands regjering har landsmøtevedtak mot å overføre makt til EU på energiområdet. Det gjelder Selvstendighetspartiet, som er Islands største parti, og Fremskrittspartiet, som til tross for navnet er norske Senterpartiets søsterparti. Mye tyder imidlertid på at islandske myndigheter er under et kraftig press fra den norske regjering om likevel å godta ACER.  

Grasrota i Selvstendighetspartiet mobiliserer nå kraftig mot ACER. På et åpent møte i Reykjavik torsdag i forrige uke, arrangert av flere lokallag, ble det enstemmig vedtatt en resolusjon som krever at partiledelsen sier nei til EUs energipakke. Uttalelsen er slik:

«Et åpent møte på vegne av Selvstendighetspartiets bydelslag i Háaleitis-, Smáíbúða- og Fossvogsbydeler, Hlíða- og Holtabydeler i Reykjavik, som fant sted i Valhalla torsdag den 30. august 2018 uttaler: Møtet oppfordrer Selvstendighetspartiets ledelse på det sterkeste til å si nei til EUs tredje energimarkedspakke på grunnlag av at den er stikk i strid med Grunnlovens paragrafer, rydder veien for EUs makt over en av Islands hovedressurser, vil lede til kraftprisøkninger og det er usikkerhet om de langsiktige konsekvensene.»

– På tide å stoppe opp

Blant innlederne på møtet var Morgenbladets tidligere sjefredaktør Styrmir Gunnarsson. Morgenbladet er Islands ledende avis. Han mente islendingene nå står ved en korsvei i sitt forhold til EU:

– Fra EØS-avtalens vedtak for et kvart århundre siden har EU utviklet seg slik at det stadig kommer mer påtrengende saker. Hvor langt kan vi gå i dette samarbeidet uten å gi bort vår suverenitet i enkeltstykker her og der?

 – Nå står vi ovenfor bestemmelser som kan åpne EUs vei til våre største ressurser, vannkraften, advarte Gunnarsson. Han la til:

– Om det er riktig at vi ikke har noe valg, er det på tide å stoppe opp og revidere hele EØS-avtalen.

Problemer med Grunnloven

Stefán Már Stefánsson, professor emeritus i jus ved Islands Universitet, innledet også på møtet. Han fastslo at det ikke finnes noen klar hjemmel i Islands grunnlov for overføring av statsmakt til utenlandske institusjoner.

– Man må alltid ha i tankene at ved inngåelsen av EØS-avtalen har man strukket Grunnloven så vidt som mulig. Problemet er at det stadig føyes til nye «pakker». Da blir det sagt at «den er relativt liten». Men vi må alltid se på helheten. 

Stefánsson mente det er en del sider ved energipakken og ACER-tilknytningen som ikke er forenlig med Grunnloven. Derfor må saken analyseres mye grundigere før det kan være aktuelt å innlemme energipakken i EØS-avtalen. Han konkluderte med:

– Man må avgjøre grunnlovsmessige problemer nå, ikke vente til en eventuell sjøkabel har blitt installert. Man må sette klare forbehold om at Island ikke er parat til å integrere Den tredje energimarkedspakken i EØS-avtalen. Vi må ta klare standpunkt nå.  Det er umulig etterpå.

Energipakkens påvirkning på det islandske energimarkedet.

Elektrosivilingeniør og aktiv debattant i ACER-saken Bjarni Jonsson advarte mot at EUs tredje energimarkedspakke medfører faktisk maktoverføring fra Island til EU sitt energibyrå (les hele hans innledning). 

Krafthandel og råderett over ressursene henger sammen

Energieksperten Elias Eliasson gjennomgikk i sin innledning EUs forordninger og direktiver, og mente at de ikke ville sørge for de de riktige insentiver til riktig tid for det islandske kraftsystemet.

Han fremhevet at et kombinert kraftsystem av geotermisk kraft og vannkraft som i Island er enestående i verden:

– EUs markedssystem kan ikke virke i Island, fordi råenergien her koster «ingenting». 

Eliasson påpekte at krafthandel og råderett over ressursene henger sammen, og at hvis energipakken godkjennes blir reguleringsmyndigheten RMEs første oppgave reelt sett å overta Islands ressursforvaltning.

– Om man handler med en islandsk kraftverksbedrift, da følger naturresursene med om alt annet er uforandret. Aktiv konkurranse på korttidsmarkedet kan ikke finne sted i den islandske kraftsektoren. Harmonisert drift av reservoarene ser ut som markedsmisbruk. 

Artikkelen bygger på et oversatt referat fra møtet i Reykjavik. Uttalelsen i originaltekst:
«Opinn fundur hverfafélaga Sjálfstæðisflokksins í Háaleitis-, Smáíbúða- og Fossvogshverfi, Hlíða- og Holtahverfi Reykjavíkur haldinn í Valhöll fimmtudaginn þ. 30. ágúst 2018 ályktar:  Fundurinn skorar eindregið á forystu Sjálfstæðisflokksins að hafna þriðja orkupakka Evrópusambandsins á þeim grunni, að hann stangast á við ákvæði stjórnarskrárinnar, opnar Evrópusambandinu leið til yfirráð yfir einni helstu auðlind Íslands og hækkar verð á raforku og þar sem afleiðingar til langs tíma eru óvissar.»

Morgunbladid010918
Morgenbladet trykket 1. september denne karikaturtegningen. I teksten nederst står det: «Energipakken vekker opp folk med en vond drøm».

 

 

reLATERT

Se alle arrangementer

Løgn om ACER,EU og arvesølvet vårt, Terje Søviknes.

23. mai 2019

Olje og energiminister, Terje Søviknes virkar som han føler seg pressa til å gå ut i norske aviser og roa ned den store motstanden i folket mot å overføra kontroll og reguleringsmynde frå NVE,Noregs vassdrags og energibyrå til ACER, som er EU sitt energibyrå.

Brutte ACER-forutsetninger

23. april 2019

Forutsetningene som lå til grunn for Stortingets ACER-vedtak er brutt! Det må få konsekvenser.

Ny folder: Norsk kraft skal styres fra Norge. Ikke av EU

23. april 2019

Last ned Nei til EUs nye åttesiders informasjonshefte om EUs energunion i praktisk lommeformat. Dette er en ny utgave av heftet som ble laget i 2018.

Ingen ACER-garantier

12. april 2019

Alltinget behandler nå EUs energimarkedspakke 3 og tilknytning til energibyrået ACER.

Norge gjør som ACER vil

09. april 2019

Norge kan ende opp med å få Europas høyeste strømpris.

Den islandske vri på ACER

29. mars 2019

Den islandske regjeringen vil innføre EUs tredje energipakke med en del forbehold. Hva består de islandske tilpasningene i, og er de egentlige unntak?

Islands sluttspill om ACER

27. mars 2019

Alltinget får snart ACER-saken til behandling. Regjeringen på Island vil unnlate å gjennomføre deler av det omstridte regelverket. Problemet er at det ikke foreligger noen rettslig bindende unntak fra EUs tredje energimarkedspakke.

Engasjement om EØS og ACER i Reykjavik

22. mars 2019

ACER-saken er fortsatt uavklart i Island, og det er en økende debatt om flere sider ved EØS-avtalen. På torsdag holdt Nei til EUs Morten Harper foredrag i Reykjavik om norske erfaringer med EØS.

Staten prøver å avvise Nei til EUs ACER-søksmål

27. feb. 2019

Staten mener at Nei til EU ber om dom for et abstrakt rettsforhold og at organisasjonen ikke har aktuell interesse for saken. Nei til EU opprettholder kravet om rettssak.

Sier nei til kraftforordning fra EU

26. feb. 2019

Nei til EU mener Stortinget må si nei til EU-forordning for å beholde det som er igjen av nasjonal styring med vår viktigste ressurs, vannkraften.

Stans forskrifter om EUs energipakke

03. jan. 2019

Regjeringen har laget forskrifter som skal gjennomføre EUs tredje energimarkedspakke i Norge. Gjennomføringen bør stanses fordi energipakken ennå ikke er tatt inn i EØS-avtalen og Nei til EU har reist søksmål om brudd på Grunnloven.

Markerte Islands suverenitet mot ACER

04. des. 2018

1. desember var det 100 års jubileum for Islands suverenitet. Blant markeringene var et møte i Reykjavik mot å godta EUs tredje energipakke og ACER.