Ja til mer kunnskap om Norges handelsmuligheter

Nei til EU støtter alle forslag i Stortinget om å igangsette en offentlig utredning av alternativer til EØS-avtalen. Det vil være uansvarlig av et parti, uavhengig av syn på EØS-avtalen, å ikke si ja til mer kunnskap om Norges handelsmuligheter.

Nei til EU mener det i dagens situasjon er nødvendig å skaffe mer kunnskap og undersøke nye muligheter for norske handelsrelasjoner med Europa. Europautredningen i 2012 fikk ikke mandat til å vurdere alternativer til EØS-avtalen. 

Tiden er nå overmoden for en slik offentlig, faglig gjennomgang. Dette kan bidra til en mer kunnskapsbasert debatt

Fellesforbundet i Bergen og omegn avd. 5, det mektige LO-forbundets største avdeling, har nylig enstemmig vedtatt at Norge må gå ut av EØS. Samme avdeling har tidligere vært en forsvarer av EØS-avtalen. Foranledningen for standpunktet mot EØS er at Tariffnemnda ga etter for påtrykk fra ESA, og fjernet krav om at arbeidsgiver skal dekke reise, kost og losji (RKL) for utenlandske arbeidere som reiser fra sine hjemland. Dermed er Høyesteretts avgjørelse i saken satt til side, og EU-retten er satt foran norsk regulering av arbeidslivet. Dette er en dramatisk svekkelse av allmenngjøringsordningen, og endrer vilkårene for den norske forhandlingsmodellen.

Da stortingsflertallet vedtok ACER-saken, var det på tvers av krav fra LO og en rekke organisasjoner, samt mot et flertall i befolkningen og Grunnlovens krav til suverenitetsavståelse. Nei til EU mener saken er så prinsipielt viktig at det er reist søksmål mot Staten, ved statsminister Erna Solberg, med krav om at EUs energipakke 3 ikke gjennomføres, fordi Stortingets vedtak er i strid med Grunnloven og derfor ugyldig.  

Om knapt fire måneder forlater Storbritannia EU. Storbritannia er det største norske eksportmarkedet, og en fjerdedel av vår vareeksport til EU går dit. Denne handelen skal i fremtiden skje utenfor EU og EØS.

Det hevdes av dets tilhengere at EØS-avtalen er den eneste som sikrer markedsadgang. De aller fleste land handler imidlertid med EU uten EØS-avtalen, 95 prosent av EUs import kommer utenfra EØS. I realiteten er det stor usikkerhet ved EØS-avtalen. Avtalens innhold og konsekvenser endres stadig gjennom nye regler og rettspraksis fra EU. Det skaper usikkerhet for norsk arbeidsliv, offentlige tjenester og næringsliv.   

reLATERT

Se alle arrangementer

Nei til EU og Ungdom mot EU på skolebesøk på Jessheim

23. jan. 2019

Onsdag tok Nei til EU, sammen med Ungdom mot EU, turen ut til Jessheim videregående skole for å snakke om EU og EØS med elevene på skolens splitter nye Europa-linje.

EU vil ha torsken vår uansett

22. jan. 2019

Det er merkelig at fisk, som i all hovedsak ikke er omfattet av EØS-avtalen, nå blir gjort til viktigste argument for å beholde avtalen.

NtEU Fakta: EØS og fiskerinæringa

21. jan. 2019

Fiskerinæringa omfattes bare delvis av EØS-avtalen, men det har likevel kommet en rekke EU-tilpasninger og EØS har svekket den nasjonale styringen av oppdrettsnæringen.

25 år med EØS og 25 år med nei til EU

18. jan. 2019

Ved inngangen av dette året for 25 år siden, trådte EØS-avtalen i kraft. Mot slutten av året vil vi kunne markere at det er 25 år siden folket sa nei i folkeavstemningen om EU-medlemskapet 28. november 1994.

Eksisterer det alternativer til dagens EØS avtale?

16. jan. 2019

I år er det 25 år siden Norge sa nei til EU medlemskap for andre gang. I stedet for medlemskap i EU kom EØS avtalen. En avtale som ble utarbeidet i 1992 og trådte i kraft fra 1 januar 1994, og var ment å være inngangsporten for Norge med mål om fullt medlemskap i EU. Dette til tross for folkets nei ved folkeavstemninger.

NHO-kamporganisasjon for EØS-avtalen

15. jan. 2019

NHO sine direktører rundt om i Norge har fått kalde føtter, fordi vi er stadig flere som ønsker at landet skal styres av oss sjøl og våre egne demokratiske institusjoner.

Nei til EU sender åpent brev til KrF

09. jan. 2019

– Nei til EU har sendt et åpent brev om Grunnloven og EØS til Kristelig Folkeparti som nå sitter i regjeringsforhandlinger, sier Kathrine Kleveland, leder i Nei til EU.

Åpent brev til KrF-forhandlerne på Hadeland

09. jan. 2019

På vegne av Nei til EU tillater jeg meg å gi forhandlingsdelegasjonen noen god råd med på veien, siden grunnfjellet i KrF er solide EU-motstandere, skriver Kathrine Kleveland i dette åpne brevet.

Nytt Vett-hefte: Har EU lært av finanskrisa?

07. jan. 2019

EU har som mål å oppnå en «ekte» finansiell union innen 2025.

Forskjellene som øker

03. jan. 2019

EUs frislipp av konkurranse svekker fagbevegelsens forhandlingsmakt både i Norge og i EU.

Stans forskrifter om EUs energipakke

03. jan. 2019

Regjeringen har laget forskrifter som skal gjennomføre EUs tredje energimarkedspakke i Norge. Gjennomføringen bør stanses fordi energipakken ennå ikke er tatt inn i EØS-avtalen og Nei til EU har reist søksmål om brudd på Grunnloven.

Lav lønn som fortrinn

02. jan. 2019

Veipakka som øker konkurransen mellom lastebileiere, busselskap og sjåfører