Ja til mer kunnskap om Norges handelsmuligheter

Nei til EU støtter alle forslag i Stortinget om å igangsette en offentlig utredning av alternativer til EØS-avtalen. Det vil være uansvarlig av et parti, uavhengig av syn på EØS-avtalen, å ikke si ja til mer kunnskap om Norges handelsmuligheter.

Nei til EU mener det i dagens situasjon er nødvendig å skaffe mer kunnskap og undersøke nye muligheter for norske handelsrelasjoner med Europa. Europautredningen i 2012 fikk ikke mandat til å vurdere alternativer til EØS-avtalen. 

Tiden er nå overmoden for en slik offentlig, faglig gjennomgang. Dette kan bidra til en mer kunnskapsbasert debatt

Fellesforbundet i Bergen og omegn avd. 5, det mektige LO-forbundets største avdeling, har nylig enstemmig vedtatt at Norge må gå ut av EØS. Samme avdeling har tidligere vært en forsvarer av EØS-avtalen. Foranledningen for standpunktet mot EØS er at Tariffnemnda ga etter for påtrykk fra ESA, og fjernet krav om at arbeidsgiver skal dekke reise, kost og losji (RKL) for utenlandske arbeidere som reiser fra sine hjemland. Dermed er Høyesteretts avgjørelse i saken satt til side, og EU-retten er satt foran norsk regulering av arbeidslivet. Dette er en dramatisk svekkelse av allmenngjøringsordningen, og endrer vilkårene for den norske forhandlingsmodellen.

Da stortingsflertallet vedtok ACER-saken, var det på tvers av krav fra LO og en rekke organisasjoner, samt mot et flertall i befolkningen og Grunnlovens krav til suverenitetsavståelse. Nei til EU mener saken er så prinsipielt viktig at det er reist søksmål mot Staten, ved statsminister Erna Solberg, med krav om at EUs energipakke 3 ikke gjennomføres, fordi Stortingets vedtak er i strid med Grunnloven og derfor ugyldig.  

Om knapt fire måneder forlater Storbritannia EU. Storbritannia er det største norske eksportmarkedet, og en fjerdedel av vår vareeksport til EU går dit. Denne handelen skal i fremtiden skje utenfor EU og EØS.

Det hevdes av dets tilhengere at EØS-avtalen er den eneste som sikrer markedsadgang. De aller fleste land handler imidlertid med EU uten EØS-avtalen, 95 prosent av EUs import kommer utenfra EØS. I realiteten er det stor usikkerhet ved EØS-avtalen. Avtalens innhold og konsekvenser endres stadig gjennom nye regler og rettspraksis fra EU. Det skaper usikkerhet for norsk arbeidsliv, offentlige tjenester og næringsliv.   

reLATERT

Se alle arrangementer

NRK-valgomat med EØS-spørsmål

17. juni 2019

«EØS-avtalen rammer det lokale selv­sty­ret i Norge. Vi må si opp EØS-avtalen», er en av påstandene i NRKs valgomat.

Jernbanetragedie for evig tid

17. juni 2019

I dag kom nyheten om at anbudet på alle ruter fra Eidsvoll og nordover går til et norsk datterselskap av SJ, Statens Järnvägar (SJ).

Mellem tar seg friheter

13. juni 2019

EUs såkalte friheter er ikke våre friheter. EUs fire friheter handler om å skape verdens mest konkurransedyktige region.

Folket splittet om EØS eller handelsavtale

12. juni 2019

En ny meningsmåling viser at folket er delt i spørsmålet om handelsavtale eller EØS.

Flertallet mener EU har for mye makt i Norge

12. juni 2019

Det er et klart flertall som mener EU har for mye makt i Norge, viser en ny meningsmåling. Folket er delt i spørsmålet om handelsavtale eller EØS.

EØS-avtalen i ord og handling

11. juni 2019

Partileder Kjell Ingolf Ropstad i Kristelig Folkeparti og tidligere leder Kjell Magne Bondevik slår et slag for EØS-avtalen som vern mot EU-medlemskap (VG 28. mai).

Velferd og tjenester på Steinkjer

31. mai 2019

«Hvem skal styre tjenestene – og til hvilken pris?» Det var tema da Steinkjer Nei til EU inviterte til åpent møte denne uken.

Velferd og tjenester på Steinkjer

31. mai 2019

«Hvem skal styre tjenestene – og til hvilken pris?» Det var tema da Steinkjer Nei til EU inviterte til åpent møte denne uken.

Det markedsliberale overtaket i EU og EØS

29. mai 2019

Da europeiske sosialdemokrater gjorde EU-traktater til de herskende tankene.

Løgn om ACER,EU og arvesølvet vårt, Terje Søviknes.

23. mai 2019

Olje og energiminister, Terje Søviknes virkar som han føler seg pressa til å gå ut i norske aviser og roa ned den store motstanden i folket mot å overføra kontroll og reguleringsmynde frå NVE,Noregs vassdrags og energibyrå til ACER, som er EU sitt energibyrå.

EU-guiden kjem i sjette utgåve

23. mai 2019

Vett-abonnentar får no sjette utgåve av EU-guiden som vedlegg til Standpunkt. Dei førre utgåvene har vorte distribuert i tusenvis av eksemplar til skular over heile landet.

Norske bier trues av EU-regler

20. mai 2019

Norske honningbiers helse er truet, om nye EU-regler for dyrehelse får overstyre norsk regelverk via EØS-avtalen.