Kraftfull markering mot EUs fjerde jernbanepakke

Mellom kl. 12.00-14.00 torsdag ble alle tog i Norge stanset da Norsk Lokomotivmannsforbund og Norsk Jernbaneforbunds streik mot EUs jernbanepakke.

Kathrine Kleveland fra Nei til EU holdt appell under markeringen foran Stortinget. I appellen la hun vekt på at jernbanepolitikken er et nasjonalt ansvar.
«Nei til EU mener at togpolitikken skal være et nasjonalt ansvar. Det er suverenitetsavståelse av Stortinget å gi fra seg retten til å bestemme blant annet hvem som skal kjøre tog og hvordan sikkerheten skal være».

Hun trakk også frem at vetoretten aldri har vært brukt: «Hvorfor har ikke Stortinget en eneste gang brukt vetoretten og sagt nei nei til EUs regelverk fullt ut?»

«Det er suverenitetsavståelse av Stortinget å gi fra seg retten til å bestemme blant annet hvem som skal kjøre tog og hvordan sikkerheten skal være».

Videre fortalte hun om konsekvensen av EUs fjerde jernbanepakke. «Jernbanepakke 4 viser enda et samfunnsområde som påvirker flere tusen arbeidere der EØS fratar oss mulighet til bestemme egen politikk i Norge. Energiområdet med EUs energibyrå, sosial dumping i et uryddig arbeid grunnet EU-direktiv, og stadig større misforhold mellom import og eksport av landbruksvarer fra EU er andre forhold som påvirkes av EØS-avtalen.

IMG-0919
Kathrine Kleveland holdt appell under markeringen. Foto: Thomas Haug.

Kleveland avsluttet med å oppfordre KRF til å bruke vetoretten, i EØS-avtalen som de en gang var med og forhandlet fram. «Dette er KrFs gylne anledning til å stå opp for EØS-avtalens handlingsrom, og vise at avtalen de forsvarer gir rom for å beholde ansvar norsk jernbanepolitikk i det norske storting og ikke i EUs jernbanebyrå i Frankrike.»

Markeringen startet på Jernbanetorget der Jane Sæthre fra NJF og Rolf Ringdal fra NLF holdt appeller. Begge fokuserte på at det var viktig med råderetten over norsk jernbane, og markeringen her ble avsluttet med sangen «På rett spor?» av Ingrid Kalstad-Sjødalstrand. Teksten handlet om at regjeringen selger ut jernbanen, mens de som arbeide på jernbanen ikke blir lyttet til og at dette går utover passasjerene.

IMG_20191010_123506
Ungdom mot EU. Foto: Daniel Charles Hextall

Videre gikk vi til Eidsvold plass utenfor stortinget, der det ble flere musikalske innslag med både jernbanemusikken og Hjulslaget. Ina Libak (leder i AUF) introduserte talerne. Vi fikk appeller fra posisjonen og opposisjonen. Dessverre glimret KrF med sitt fravær.

Det var mange høydepunkter under makeringen, LO Hans Gabrielsen fortalte at LO hadde vedtatt at de var mot EUs fjerde jernbanepakke. Jonas G. Støre leder i Arbeiderpartiet fulgte opp med at, selv om Arbeiderpartiet er for EØS-avtalen var de imot å at dagens regjering skulle hindre et fremtidig Storting i å reversere jernbanereformen. Både LO-lederen og AP-ledere fikk stor applaus fra publikum.

Det fikk derimot ikke representanten fra regjering og Helge Orten fra Høyre, selv om de forsikret oss om at EUs fjerde jernbanepakke ikke ville fører til dårligere politikk på jernbanen og at regjeringen hadde satset på jernbanen. De fremkalte både spontan latter og buing fra de fremmøtte, ved å hevde at konkurranseutsetting hadde stor suksess i EU-land som Sverige og Danmark.

Trondheim
Det var markeringer flere steder i landet. Her fra Trondheim. Foto: Morten Harper

Jane Håkonsen fra Norsk Lokomotivmannsforbund, startet appellen sin med å takke for at to fagforeninger hadde gått ut i sympatistreik. Og understreket at hun selv var helt uenig med de forrige talerne.

Per Olaf Lundteigen fra Senterpartiet, Bjørnar Moxnes fra Rødt, Audun Lysbakken fra SV, og Linda Amundsen fra Oslo Sporveiers arbeiderforening møtte også opp for å vise at sin støtte til streiken mot EUs fjerde jernbanepakke.

Streiken ble avsluttet med en klar beskjed til politikerne på Stortinget om at streiken ville trappes opp, hvis ikke jernbanepakken ble stoppet.

Stort Bilde: ca. 1000 møtte opp til markering foran Stortinget. Foto: Daniel Charles Hextall  

 

 

reLATERT

Se alle arrangementer

Siste sjanse for å stoppe ACER. Gi ditt bidrag!

11. feb. 2020

– Vi gir oss ikke! Lagmannsretten, bak meg her, skal snart avgjøre anken vår. Din støtte vil gjøre det mulig for Nei til EU å føre ACER-saken videre, sier Kathrine Kleveland, leder i Nei til EU.

Unødvendig utskilling av offentlige tjenester

11. feb. 2020

Oslo Economics har levert sin andre rapport om Hjelmengutvalget. Forslaget er at offentlige virksomheter med omsetning over 12 millioner kroner skal skilles ut som bedrifter.

Tallenes tale?

06. feb. 2020

Norge er annerledes nå enn det var 25 år siden, skriver generalsekretæren i sin faste spalte i Standpunkt.

ACER-søksmålet: EØS-avtalen har skapt en ny situasjon i norsk rett

04. feb. 2020

Nei til EU mener at EØS-avtalen har skapt en ny rettslig situasjon i Norge, og forholdet til Grunnloven kan ikke håndteres internt i forvaltningen uten adgang til rettslig prøving. Nå skal lagmannsretten ta stilling til om ACER-søksmålet kan fremmes eller ikke.

Trondheimskonferansen utfordrer EØS-avtalen

04. feb. 2020

Med godt over 600 tillitsvalgte samlet til felles ordskifte er Trondheimskonferansen ei kraft å regne med i fagbevegelsen.

Nye ACER-forordninger

03. feb. 2020

De sa at ACER bare hadde myndighet på tekniske spørsmål. Men det hender at "tekniske spørsmål" har stor betydning for samfunnet.

Trondheimskonferansens hederspris til Dag Seierstad

03. feb. 2020

Dag Seierstad er blitt tildelt Trondheimskonferansens hederspris. Dette er andre gang hedersprisen utdeles.

Vett 1-2020: Handel med sjømat

03. feb. 2020

Det er merkelig at fisk, som i all hovedsak ikke er omfattet av EØS-avtalen, blir forsøkt gjort til et hovedargument for å beholde avtalen.

– Brexit er en seier for demokratiet

31. jan. 2020

Storbritannia forlater EU fredag 31. januar. Det er en historisk hendelse at et land melder seg ut av EU, og det er ekstra utfordrende for EU at det er en av stormaktene i Europa som går ut.

EØS og sosial dumping på Trondheimskonferansen 2020

31. jan. 2020

Nei til EU deltar på Trondheimskonferansen 2020 med eget førseminar og sterkt i programmet. – Sosial dumping og et uryddig arbeidsliv stadig gjør at flere blir kritiske til EØS-avtalen, sa generalsekretær Thomas Haug i åpningen av seminaret.

– Respektér lokaldemokratiet, krever islandsk og norsk nei-bevegelse

24. jan. 2020

Heimssyn og Nei til EU forlanger at den islandske og norske regjering straks trekker tilbake sin henstilling til EU om å innskjerpe en meldeplikt som vil vingeklippe det lokale sjølstyret.

Oppstart av Nord-Helgeland Nei til EU

21. jan. 2020

Nordland Nei til EU har siste året drevet og reorganisert lokallagene i fylket, og nå er det oppstart av Nord-Helgeland Nei til EU som formelt skal skje på et møte den 26. februar.