Kraftfull markering mot EUs fjerde jernbanepakke

Mellom kl. 12.00-14.00 torsdag ble alle tog i Norge stanset da Norsk Lokomotivmannsforbund og Norsk Jernbaneforbunds streik mot EUs jernbanepakke.

Kathrine Kleveland fra Nei til EU holdt appell under markeringen foran Stortinget. I appellen la hun vekt på at jernbanepolitikken er et nasjonalt ansvar.
«Nei til EU mener at togpolitikken skal være et nasjonalt ansvar. Det er suverenitetsavståelse av Stortinget å gi fra seg retten til å bestemme blant annet hvem som skal kjøre tog og hvordan sikkerheten skal være».

Hun trakk også frem at vetoretten aldri har vært brukt: «Hvorfor har ikke Stortinget en eneste gang brukt vetoretten og sagt nei nei til EUs regelverk fullt ut?»

«Det er suverenitetsavståelse av Stortinget å gi fra seg retten til å bestemme blant annet hvem som skal kjøre tog og hvordan sikkerheten skal være».

Videre fortalte hun om konsekvensen av EUs fjerde jernbanepakke. «Jernbanepakke 4 viser enda et samfunnsområde som påvirker flere tusen arbeidere der EØS fratar oss mulighet til bestemme egen politikk i Norge. Energiområdet med EUs energibyrå, sosial dumping i et uryddig arbeid grunnet EU-direktiv, og stadig større misforhold mellom import og eksport av landbruksvarer fra EU er andre forhold som påvirkes av EØS-avtalen.

IMG-0919
Kathrine Kleveland holdt appell under markeringen. Foto: Thomas Haug.

Kleveland avsluttet med å oppfordre KRF til å bruke vetoretten, i EØS-avtalen som de en gang var med og forhandlet fram. «Dette er KrFs gylne anledning til å stå opp for EØS-avtalens handlingsrom, og vise at avtalen de forsvarer gir rom for å beholde ansvar norsk jernbanepolitikk i det norske storting og ikke i EUs jernbanebyrå i Frankrike.»

Markeringen startet på Jernbanetorget der Jane Sæthre fra NJF og Rolf Ringdal fra NLF holdt appeller. Begge fokuserte på at det var viktig med råderetten over norsk jernbane, og markeringen her ble avsluttet med sangen «På rett spor?» av Ingrid Kalstad-Sjødalstrand. Teksten handlet om at regjeringen selger ut jernbanen, mens de som arbeide på jernbanen ikke blir lyttet til og at dette går utover passasjerene.

IMG_20191010_123506
Ungdom mot EU. Foto: Daniel Charles Hextall

Videre gikk vi til Eidsvold plass utenfor stortinget, der det ble flere musikalske innslag med både jernbanemusikken og Hjulslaget. Ina Libak (leder i AUF) introduserte talerne. Vi fikk appeller fra posisjonen og opposisjonen. Dessverre glimret KrF med sitt fravær.

Det var mange høydepunkter under makeringen, LO Hans Gabrielsen fortalte at LO hadde vedtatt at de var mot EUs fjerde jernbanepakke. Jonas G. Støre leder i Arbeiderpartiet fulgte opp med at, selv om Arbeiderpartiet er for EØS-avtalen var de imot å at dagens regjering skulle hindre et fremtidig Storting i å reversere jernbanereformen. Både LO-lederen og AP-ledere fikk stor applaus fra publikum.

Det fikk derimot ikke representanten fra regjering og Helge Orten fra Høyre, selv om de forsikret oss om at EUs fjerde jernbanepakke ikke ville fører til dårligere politikk på jernbanen og at regjeringen hadde satset på jernbanen. De fremkalte både spontan latter og buing fra de fremmøtte, ved å hevde at konkurranseutsetting hadde stor suksess i EU-land som Sverige og Danmark.

Trondheim
Det var markeringer flere steder i landet. Her fra Trondheim. Foto: Morten Harper

Jane Håkonsen fra Norsk Lokomotivmannsforbund, startet appellen sin med å takke for at to fagforeninger hadde gått ut i sympatistreik. Og understreket at hun selv var helt uenig med de forrige talerne.

Per Olaf Lundteigen fra Senterpartiet, Bjørnar Moxnes fra Rødt, Audun Lysbakken fra SV, og Linda Amundsen fra Oslo Sporveiers arbeiderforening møtte også opp for å vise at sin støtte til streiken mot EUs fjerde jernbanepakke.

Streiken ble avsluttet med en klar beskjed til politikerne på Stortinget om at streiken ville trappes opp, hvis ikke jernbanepakken ble stoppet.

Stort Bilde: ca. 1000 møtte opp til markering foran Stortinget. Foto: Daniel Charles Hextall  

 

 

reLATERT

Se alle arrangementer

140 kom på jubileumsfest i Vestfold

14. nov. 2019

Det ble virkelig et festmøte da Vestfold Nei til EU inviterte til åpent møte med tittelen «Vi feirer 25 år utenfor EU» i Re 14. november.

Nei til EU hilste landsmøtet i Norsk Bonde- og Småbukarlag

11. nov. 2019

– Norsk Bonde- og Småbrukarlag er sammen med resten av norsk landbruk, viktig for Nei til EU, sa Nei til EUs generalsekretær Thomas Haug i sin hilsen til landsmøtet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag 9. november.

ACER-anken er levert

08. nov. 2019

- NAV-skandalen viser behovet for rettslig prøving av hvordan EØS-regler gjennomføres i Norge, påpekes det i Nei til EUs anke i ACER-søksmålet. Nei til EU mener Oslo tingrett har tatt feil på en rekke punkter da søksmålet ble avvist.

Krogstad ville ikke ta stilling

08. nov. 2019

Etter et landsmøte der EØS-avtalen dominerte fra begynnelse til slutt, så gir det ikke mening å vise til tidligere vedtak.

NAV-skandalen utfordrer EØS-lojaliteten

07. nov. 2019

NAV-skandalen handler mer om arbeidslinja enn om trygdeeksport. Mest av alt handler den om at læren om nasjonalt manøvreringsrom innenfor EØS-regelverket, har fått et alvorlig skudd for baugen.

ACER-søksmålet er nødvendig

04. nov. 2019

Det er overraskende at Aftenposten ikke ser noe «klanderverdig» ved at den ene statlige myndigheten ukritisk kopierer den andre. Oslo tingrett har hentet sin begrunnelse fra regjeringsadvokatens disposisjon uten at rettens egne vurderinger kommer tilstrekkelig til syne.

LO-kongressens alternativ til EØS

29. okt. 2019

«Norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning må gis forrang foran EU-regler.» Dette ble vedtatt enstemmig på de to siste LO-kongressene, den i 2013 og den i 2017.

EØS-debatt? – Skal bli!

28. okt. 2019

Fellesforbundet vil få utreda om det fins alternativ til EØS. Det blir det EØS-debatt av.

EØS bestemmer

25. okt. 2019

Ny pamflett fra De Facto. Hvordan EØS-avtalen overstyrer arbeidslivslovgivning, tariffavtaler, jernbane og energipolitikk.

Vi velger vår egen framtid! – 25 år seinere

25. okt. 2019

Bli medlem i Ungdom mot EU! Er du over 26 år kan du også bli støttemedlem.

Lar EU innrede handlingsrommet

24. okt. 2019

For utenriksminister Ine Eriksen Søreide handler norsk europapolitikk om å anmode kokkene i Brussel om å bruke litt mindre krydder i maten, men høflig sluke hele retten når den først står på bordet.

Fellesforbundet er ikke lenger et Ja til EØS-forbund

24. okt. 2019

Det er ikke uventet at EØS-motstandere og EØS-tilhengere har forskjellig syn på vedtakene på Fellesforbundets landsmøte.