Kraftfull markering mot EUs fjerde jernbanepakke

Mellom kl. 12.00-14.00 torsdag ble alle tog i Norge stanset da Norsk Lokomotivmannsforbund og Norsk Jernbaneforbunds streik mot EUs jernbanepakke.

Kathrine Kleveland fra Nei til EU holdt appell under markeringen foran Stortinget. I appellen la hun vekt på at jernbanepolitikken er et nasjonalt ansvar.
«Nei til EU mener at togpolitikken skal være et nasjonalt ansvar. Det er suverenitetsavståelse av Stortinget å gi fra seg retten til å bestemme blant annet hvem som skal kjøre tog og hvordan sikkerheten skal være».

Hun trakk også frem at vetoretten aldri har vært brukt: «Hvorfor har ikke Stortinget en eneste gang brukt vetoretten og sagt nei nei til EUs regelverk fullt ut?»

«Det er suverenitetsavståelse av Stortinget å gi fra seg retten til å bestemme blant annet hvem som skal kjøre tog og hvordan sikkerheten skal være».

Videre fortalte hun om konsekvensen av EUs fjerde jernbanepakke. «Jernbanepakke 4 viser enda et samfunnsområde som påvirker flere tusen arbeidere der EØS fratar oss mulighet til bestemme egen politikk i Norge. Energiområdet med EUs energibyrå, sosial dumping i et uryddig arbeid grunnet EU-direktiv, og stadig større misforhold mellom import og eksport av landbruksvarer fra EU er andre forhold som påvirkes av EØS-avtalen.

IMG-0919
Kathrine Kleveland holdt appell under markeringen. Foto: Thomas Haug.

Kleveland avsluttet med å oppfordre KRF til å bruke vetoretten, i EØS-avtalen som de en gang var med og forhandlet fram. «Dette er KrFs gylne anledning til å stå opp for EØS-avtalens handlingsrom, og vise at avtalen de forsvarer gir rom for å beholde ansvar norsk jernbanepolitikk i det norske storting og ikke i EUs jernbanebyrå i Frankrike.»

Markeringen startet på Jernbanetorget der Jane Sæthre fra NJF og Rolf Ringdal fra NLF holdt appeller. Begge fokuserte på at det var viktig med råderetten over norsk jernbane, og markeringen her ble avsluttet med sangen «På rett spor?» av Ingrid Kalstad-Sjødalstrand. Teksten handlet om at regjeringen selger ut jernbanen, mens de som arbeide på jernbanen ikke blir lyttet til og at dette går utover passasjerene.

IMG_20191010_123506
Ungdom mot EU. Foto: Daniel Charles Hextall

Videre gikk vi til Eidsvold plass utenfor stortinget, der det ble flere musikalske innslag med både jernbanemusikken og Hjulslaget. Ina Libak (leder i AUF) introduserte talerne. Vi fikk appeller fra posisjonen og opposisjonen. Dessverre glimret KrF med sitt fravær.

Det var mange høydepunkter under makeringen, LO Hans Gabrielsen fortalte at LO hadde vedtatt at de var mot EUs fjerde jernbanepakke. Jonas G. Støre leder i Arbeiderpartiet fulgte opp med at, selv om Arbeiderpartiet er for EØS-avtalen var de imot å at dagens regjering skulle hindre et fremtidig Storting i å reversere jernbanereformen. Både LO-lederen og AP-ledere fikk stor applaus fra publikum.

Det fikk derimot ikke representanten fra regjering og Helge Orten fra Høyre, selv om de forsikret oss om at EUs fjerde jernbanepakke ikke ville fører til dårligere politikk på jernbanen og at regjeringen hadde satset på jernbanen. De fremkalte både spontan latter og buing fra de fremmøtte, ved å hevde at konkurranseutsetting hadde stor suksess i EU-land som Sverige og Danmark.

Trondheim
Det var markeringer flere steder i landet. Her fra Trondheim. Foto: Morten Harper

Jane Håkonsen fra Norsk Lokomotivmannsforbund, startet appellen sin med å takke for at to fagforeninger hadde gått ut i sympatistreik. Og understreket at hun selv var helt uenig med de forrige talerne.

Per Olaf Lundteigen fra Senterpartiet, Bjørnar Moxnes fra Rødt, Audun Lysbakken fra SV, og Linda Amundsen fra Oslo Sporveiers arbeiderforening møtte også opp for å vise at sin støtte til streiken mot EUs fjerde jernbanepakke.

Streiken ble avsluttet med en klar beskjed til politikerne på Stortinget om at streiken ville trappes opp, hvis ikke jernbanepakken ble stoppet.

Stort Bilde: ca. 1000 møtte opp til markering foran Stortinget. Foto: Daniel Charles Hextall  

 

 

reLATERT

Se alle arrangementer

Hull i handlingsrommet

30. mai 2023

Hvorfor skal en 30 år gammel EØS-avtale hindre billigere tannlege for 25-åringene?

Forordningene som eter opp handlingsrommet

22. mai 2023

Dagens EØS-avtale inneholder dobbelt så mange forordninger som direktiver. Da avtalen skulle vedtas i 1992 het det at forordninger ble brukt «nokså sjelden».

Uten grenser, uten vern

22. mai 2023

Hvor ble det av arbeidervernet og likebehandlingen i alt mylderet?

Forbudet mot offentlig støtte

15. mai 2023

EØS-avtalen begrenser adgangen til å gi regional- og næringsstøtte. All offentlig støtte som kan påvirke konkurransen er i utgangspunktet forbudt, men det finnes unntak.

Hvorfor tør ikke kommuner?

15. mai 2023

Det finnes ubrukte muligheter for kommuner til å drive offentlige tjenester selv – innenfor EØS-avtalen.

Strøm og landbruk i Heidal

12. mai 2023

Flotte omgivelser og gode diskusjoner når Sel og Heidal Nei til EU inviterte til åpent møte på tradisjonsrike Øvre Aaseng gard.

Kamp om innleieforbud

10. mai 2023

På arbeidslivsområdet er innleieforbudet for byggevirksomhet rundt Oslofjorden et aktuelt eksempel på bruk av handlingsrommet. Forbudet er resultat av en ensidig norsk lovendring våren 2023.

Uavklart handlingsrom 

10. mai 2023

Enhver fagforening og statsråd som rokker ved markedsvendingen i arbeidslivet vil høste storm. 

EØS og handlingsrommet

05. mai 2023

Fins det i det hele tatt handlingsrom i EØS-avtalen?

Sjåfører i blindsonen

02. mai 2023

Transporten er på ville veier når de som vil drive seriøst, taper i konkurransen, og kontrollmyndighetene ikke henger med i svingene.

Vett 1 2023 Hva er handlingsrommet i EØS-avtalen?

27. april 2023

Det finnes ikke bare ett handlingsrom, men flere. Denne utgaven av Vett undersøker hva som kan skje hvis man går inn i noen av rommene og prøver å ommøblere.

EUs plattformdirektiv er feil medisin mot sosial dumping  

19. april 2023

Det er uholdbart hvis Norge og partene i arbeidslivet lar EU få tolkningsretten av hva som er en arbeidstaker (og arbeidsgiver).  Uttalelse fra Nei til EUs rådsmøte 16. april 2023.