Kraftfull markering mot EUs fjerde jernbanepakke

Mellom kl. 12.00-14.00 torsdag ble alle tog i Norge stanset da Norsk Lokomotivmannsforbund og Norsk Jernbaneforbunds streik mot EUs jernbanepakke.

Kathrine Kleveland fra Nei til EU holdt appell under markeringen foran Stortinget. I appellen la hun vekt på at jernbanepolitikken er et nasjonalt ansvar.
«Nei til EU mener at togpolitikken skal være et nasjonalt ansvar. Det er suverenitetsavståelse av Stortinget å gi fra seg retten til å bestemme blant annet hvem som skal kjøre tog og hvordan sikkerheten skal være».

Hun trakk også frem at vetoretten aldri har vært brukt: «Hvorfor har ikke Stortinget en eneste gang brukt vetoretten og sagt nei nei til EUs regelverk fullt ut?»

«Det er suverenitetsavståelse av Stortinget å gi fra seg retten til å bestemme blant annet hvem som skal kjøre tog og hvordan sikkerheten skal være».

Videre fortalte hun om konsekvensen av EUs fjerde jernbanepakke. «Jernbanepakke 4 viser enda et samfunnsområde som påvirker flere tusen arbeidere der EØS fratar oss mulighet til bestemme egen politikk i Norge. Energiområdet med EUs energibyrå, sosial dumping i et uryddig arbeid grunnet EU-direktiv, og stadig større misforhold mellom import og eksport av landbruksvarer fra EU er andre forhold som påvirkes av EØS-avtalen.

IMG-0919
Kathrine Kleveland holdt appell under markeringen. Foto: Thomas Haug.

Kleveland avsluttet med å oppfordre KRF til å bruke vetoretten, i EØS-avtalen som de en gang var med og forhandlet fram. «Dette er KrFs gylne anledning til å stå opp for EØS-avtalens handlingsrom, og vise at avtalen de forsvarer gir rom for å beholde ansvar norsk jernbanepolitikk i det norske storting og ikke i EUs jernbanebyrå i Frankrike.»

Markeringen startet på Jernbanetorget der Jane Sæthre fra NJF og Rolf Ringdal fra NLF holdt appeller. Begge fokuserte på at det var viktig med råderetten over norsk jernbane, og markeringen her ble avsluttet med sangen «På rett spor?» av Ingrid Kalstad-Sjødalstrand. Teksten handlet om at regjeringen selger ut jernbanen, mens de som arbeide på jernbanen ikke blir lyttet til og at dette går utover passasjerene.

IMG_20191010_123506
Ungdom mot EU. Foto: Daniel Charles Hextall

Videre gikk vi til Eidsvold plass utenfor stortinget, der det ble flere musikalske innslag med både jernbanemusikken og Hjulslaget. Ina Libak (leder i AUF) introduserte talerne. Vi fikk appeller fra posisjonen og opposisjonen. Dessverre glimret KrF med sitt fravær.

Det var mange høydepunkter under makeringen, LO Hans Gabrielsen fortalte at LO hadde vedtatt at de var mot EUs fjerde jernbanepakke. Jonas G. Støre leder i Arbeiderpartiet fulgte opp med at, selv om Arbeiderpartiet er for EØS-avtalen var de imot å at dagens regjering skulle hindre et fremtidig Storting i å reversere jernbanereformen. Både LO-lederen og AP-ledere fikk stor applaus fra publikum.

Det fikk derimot ikke representanten fra regjering og Helge Orten fra Høyre, selv om de forsikret oss om at EUs fjerde jernbanepakke ikke ville fører til dårligere politikk på jernbanen og at regjeringen hadde satset på jernbanen. De fremkalte både spontan latter og buing fra de fremmøtte, ved å hevde at konkurranseutsetting hadde stor suksess i EU-land som Sverige og Danmark.

Trondheim
Det var markeringer flere steder i landet. Her fra Trondheim. Foto: Morten Harper

Jane Håkonsen fra Norsk Lokomotivmannsforbund, startet appellen sin med å takke for at to fagforeninger hadde gått ut i sympatistreik. Og understreket at hun selv var helt uenig med de forrige talerne.

Per Olaf Lundteigen fra Senterpartiet, Bjørnar Moxnes fra Rødt, Audun Lysbakken fra SV, og Linda Amundsen fra Oslo Sporveiers arbeiderforening møtte også opp for å vise at sin støtte til streiken mot EUs fjerde jernbanepakke.

Streiken ble avsluttet med en klar beskjed til politikerne på Stortinget om at streiken ville trappes opp, hvis ikke jernbanepakken ble stoppet.

Stort Bilde: ca. 1000 møtte opp til markering foran Stortinget. Foto: Daniel Charles Hextall  

 

 

reLATERT

Se alle arrangementer

Kanaltoget Eurostar blir enda mer effektivt

09. juli 2020

En fornyet avtale mellom Storbritannia og tre EU-land sørger for at togtrafikken under Den engelske kanal vil gå enda mer smertefritt enn da landet fremdeles var medlem av EU.

Venstre bør si nei til EU

08. juli 2020

Et godt råd til alle partier som sliter på meningsmålingene er å lytte til velgerne. Norsk EU-medlemskap har aldri vært noe folkekrav. Det er det heller ikke nå.

Talende taushet fra Hareide

07. juli 2020

Kan Norge konkurranseutsette jernbanen og innrette oss etter EUs tekniske standarder og løsninger uten å godta EUs fjerde jernbanepakke? Svaret er åpenbart ja.

EØS-dressen er for trang for stortingsvedtak

30. juni 2020

Dressen som noen mener tjente oss godt på 1990-tallet, er blitt en tvangstrøye. Da er det eneste fornuftige å skifte ut hele dressen med en ny.

Jernbanedirektivet er for rigid, medgir EU

29. juni 2020

Koronapandemien tvinger EU til å sette sitt eget rigide regelverk ut av kraft på det ene området etter det andre – også på jernbanesektoren.

Høyesterett skal prøve ACER-saken

23. juni 2020

Høyesteretts ankeutvalg har bestemt at Høyesterett skal behandle ACER-søksmålet. Dermed vil vår høyeste domstol ta stilling til Statens påstand om å avvise saken.

EFTA-parlamentarikere kritiserer EU og vil styrke EFTA

19. juni 2020

EU-kommisjonen får skarp kritikk av EFTA-parlamentarikerne fordi EU på vårparten ila eksportforbud på smittevernutstyr til EFTA-statene.

Feil fra Hareide om jernbanesikkerhet

18. juni 2020

Statens jernbanetilsyn har «første ord» når det oppstår en akutt sikkerhetsrisiko, men langt ifra siste.

Utfordrer partiene før valgkampen

16. juni 2020

Nei til EU har nå sendt brev til alle stortingspartiene der de blir utfordret på viktige EU- og EØS-spørsmål fram mot Stortingsvalgkampen i 2021.

15 år med flertall mot EU 

15. juni 2020

I april var det 15 år med nei-flertall på alle meningsmålinger som har spurt det norske folk om de ville stemme for eller mot norsk medlemskap i EU. 

Se nettlanseringen av Vett 2-2020

11. juni 2020

Nå kan du se video av nettlanseringen av Vettheftet "Helt krise. EU og EØS i koronaens tid".

Kastanjetreet, kriseberedskap og korona 

10. juni 2020

Krisesituasjonen har vist viktigheten av nasjonal råderett og sjølforsyning, skriver Kathrine Kleveland i lederartikkelen i Standpunkt.