Landbruket 25 år utenfor EU

I forbindelse med 25-årsjubileet for folkeavstemningen om EU-medlemskap i 1994, ble det fredag 4. oktober arrangert et halvdagsseminar i regi av Nei til EUs landbrukspolitiske utvalg med tema «Landbruket 25 år utenfor EU.»

Det var god stemning blant de over 50 deltagere som hadde tatt turen for å høre om verdien i en egen landbrukspolitikk, utviklingen i EU-landbruket, klima og handelsforholdet mellom Norge og EU.

Utvalgets leder Birte Usland åpnet med en kort introduksjon om seminarets program før hun ga ordet videre til dagens første innleder Bjørn Iversen. Den tidligere lederen i Norges Bondelag (1991-1997), innledet om Norges egen landbrukspolitikk og hvordan den er en forutsetning for et livskraftig norsk landbruk.

Bjørn Iversen
Bjørn Iversen. Foto: Karl-Sverre Holdal

Iversen åpnet med å ta oss tilbake til 1994 og tok oss gjennom bakgrunnen til hvorfor nei-kampen var så viktig for den norske landbrukspolitikken. Man hadde sett at EU sin landbrukspolitikk og norsk landbrukspolitikk hadde utviklet seg ulikt fra 1972 og man så viktigheten av ha nasjonal selvråderett og nærhet til beslutningsprosessene.

Etter at forhandlingene med EU startet og regjeringens posisjonspapirer var klare, gikk Norges Bondelag «all in» og var med og bygget opp Nei til EU som organisasjon, og gikk sterkt inn på den økonomiske siden i Nei-kampen.

Klima og landbruk utenfor EU 

Silje Strøm fra Natur og Ungdom og Alliansen ny landbrukspolitikk innledet om en bærekraftig klimapolitikk for norsk landbruk utenfor EU. 

– Gras er det viktigste ressursgrunnlaget for matproduksjon i Norge. Norge må være mer selvforsynt og ha en mer fornuftig ressursbruk. Vi har teknologien, men vi trenger politisk vilje, fortalte hun.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Paneldebatt
Hele semniaret avsluttet med en paneldiskusjon mellom Silje Strøm, Harald Moskvil og Torgeir Knag Fylkesnes. Ordstyrer var Birte Usland. Foto: Karl-Sverre Holdal

Torgeir Knag Fylkesnes, stortingsrepresentant for SV, snakket om økt selvberging i norsk landbruk – hva bør gjøres med importen av landbruksvarer fra EU?

– Beiter kua på norsk fôr? De står mye mer i bås og det brukes mye kraftfor. Det er færre kyr i Norge i dag, men de produserer like mye. Man skal ha mere ut av kua. Vi bruker mer areal i utlandet i dag og lar vår egen jord stå «tom». Dette er er uholdbart, slår Torgeir Knag Fylkesnes fast.

Bjørn Eidem er prosjektleder i Ruralis og tidligere landbruksråd til EU. Han snakket om utviklingen av EUs landbrukspolitikk siden 1990-tallet. Gyda Gaarder Tøraasen, Trainee i Landbrukets hus, snakket om utviklingen for dansk landbruk i EU, der hovedtrekkene er stort volum, men usikker inntjening. 

Innledninger og dokumenter fra seminaret (pdf)

Stort bilde øverst: Gyda Gaarder Tøraasen innleder om utviklingen for dansk landbruk. Foto: Karl-Sverre Holdal

reLATERT

Se alle arrangementer

Vi sto han av, og vi står på fortsatt

18. okt. 2019

Vi sto han av i 1994, og Nei til EU står stadig på videre mot EU-medlemskap og EUs påvirkning, skriver Kathrine Kleveland.

Vi sto han av!

14. okt. 2019

Troms Nei til EU markerer 25-årsjubileet for seieren i folkeavstemninga 28. november 1994 og jubileet for den historiske demonstrasjonen «Vi står han av!».

Kraftfull markering mot EUs fjerde jernbanepakke

11. okt. 2019

Mellom kl. 12.00-14.00 torsdag ble alle tog i Norge stanset da Norsk Lokomotivmannsforbund og Norsk Jernbaneforbunds streik mot EUs jernbanepakke.

Besøk av danske nei-venner

08. okt. 2019

Folkebevægelsen mod EU har i mange år vært nære allierte i kampen mot EU som union og mot konkrete konsekvenser av henholdsvis EU- og EØS-medlemskap.

Fortsatt kamp for sjølråderetten

04. okt. 2019

Bredden og mangfoldet var avgjørende for seieren i 1994.

Råderett over egen jernbane!

03. okt. 2019

Nei til EU støtter aktivt opp om den politiske streiken og markeringene mot EUs fjerde jernbanepakke den 10. oktober.

– Om vi organiserer breitt så vinn vi

03. okt. 2019

Standpunkt har samla alle nolevande Nei til EU-leiarar til samtale om jubileet: – Den viktigaste lærdomen frå 1994 er at det er mogleg å utfordre den etablerte politiske og økonomiske makta, seier Stein Ørnhøi, leiar i Nei til EU 1995–1997.

Klimakortet kan gi svarteper

02. okt. 2019

EU-tilhengerne øyner et lysegrønt håp om omkamp. Men de undervurderer folket og miljøbevegelsen når de trekker klimakortet.

VETT 3-2019: EUs utvikling

01. okt. 2019

Nei til EUs skriftserie VETT nr. 3 2019 gir aktuelle perspektiver på energiunionen, euroen, EU-hæren, klima og brexit.

– Bli med og feire 25-årsjubileet med oss!

27. sep. 2019

– I 2019 er det 25 år siden det norske folk stemte nei til EU. 29. november inviterer Nei til EU til fest!

Jubileum og søksmål på fylkesledersamling

27. sep. 2019

Nærmere 40 blide fjes møtte opp på fylkesledersamling i Oslo fredag morgen. Her fikk lederne debattere de viktige sakene organisasjonen jobber med i høst.

Standpunkt 3-2019

23. sep. 2019

I dette nummeret av Standpunkt kan du lese om 25-årsjubileet for folkerøystinga i 1994. Alle dei nolevande leiarane i Nei til EU samtalar om historia, EU- og EØS-kampen og framtida.