Landbruket 25 år utenfor EU

I forbindelse med 25-årsjubileet for folkeavstemningen om EU-medlemskap i 1994, ble det fredag 4. oktober arrangert et halvdagsseminar i regi av Nei til EUs landbrukspolitiske utvalg med tema «Landbruket 25 år utenfor EU.»

Det var god stemning blant de over 50 deltagere som hadde tatt turen for å høre om verdien i en egen landbrukspolitikk, utviklingen i EU-landbruket, klima og handelsforholdet mellom Norge og EU.

Utvalgets leder Birte Usland åpnet med en kort introduksjon om seminarets program før hun ga ordet videre til dagens første innleder Bjørn Iversen. Den tidligere lederen i Norges Bondelag (1991-1997), innledet om Norges egen landbrukspolitikk og hvordan den er en forutsetning for et livskraftig norsk landbruk.

Bjørn Iversen
Bjørn Iversen. Foto: Karl-Sverre Holdal

Iversen åpnet med å ta oss tilbake til 1994 og tok oss gjennom bakgrunnen til hvorfor nei-kampen var så viktig for den norske landbrukspolitikken. Man hadde sett at EU sin landbrukspolitikk og norsk landbrukspolitikk hadde utviklet seg ulikt fra 1972 og man så viktigheten av ha nasjonal selvråderett og nærhet til beslutningsprosessene.

Etter at forhandlingene med EU startet og regjeringens posisjonspapirer var klare, gikk Norges Bondelag «all in» og var med og bygget opp Nei til EU som organisasjon, og gikk sterkt inn på den økonomiske siden i Nei-kampen.

Klima og landbruk utenfor EU 

Silje Strøm fra Natur og Ungdom og Alliansen ny landbrukspolitikk innledet om en bærekraftig klimapolitikk for norsk landbruk utenfor EU. 

– Gras er det viktigste ressursgrunnlaget for matproduksjon i Norge. Norge må være mer selvforsynt og ha en mer fornuftig ressursbruk. Vi har teknologien, men vi trenger politisk vilje, fortalte hun.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Paneldebatt
Hele semniaret avsluttet med en paneldiskusjon mellom Silje Strøm, Harald Moskvil og Torgeir Knag Fylkesnes. Ordstyrer var Birte Usland. Foto: Karl-Sverre Holdal

Torgeir Knag Fylkesnes, stortingsrepresentant for SV, snakket om økt selvberging i norsk landbruk – hva bør gjøres med importen av landbruksvarer fra EU?

– Beiter kua på norsk fôr? De står mye mer i bås og det brukes mye kraftfor. Det er færre kyr i Norge i dag, men de produserer like mye. Man skal ha mere ut av kua. Vi bruker mer areal i utlandet i dag og lar vår egen jord stå «tom». Dette er er uholdbart, slår Torgeir Knag Fylkesnes fast.

Bjørn Eidem er prosjektleder i Ruralis og tidligere landbruksråd til EU. Han snakket om utviklingen av EUs landbrukspolitikk siden 1990-tallet. Gyda Gaarder Tøraasen, Trainee i Landbrukets hus, snakket om utviklingen for dansk landbruk i EU, der hovedtrekkene er stort volum, men usikker inntjening. 

Innledninger og dokumenter fra seminaret (pdf)

Stort bilde øverst: Gyda Gaarder Tøraasen innleder om utviklingen for dansk landbruk. Foto: Karl-Sverre Holdal

reLATERT

Se alle arrangementer

Venstre bør si nei til EU

08. juli 2020

Et godt råd til alle partier som sliter på meningsmålingene er å lytte til velgerne. Norsk EU-medlemskap har aldri vært noe folkekrav. Det er det heller ikke nå.

Utfordrer partiene før valgkampen

16. juni 2020

Nei til EU har nå sendt brev til alle stortingspartiene der de blir utfordret på viktige EU- og EØS-spørsmål fram mot Stortingsvalgkampen i 2021.

15 år med flertall mot EU 

15. juni 2020

I april var det 15 år med nei-flertall på alle meningsmålinger som har spurt det norske folk om de ville stemme for eller mot norsk medlemskap i EU. 

Kastanjetreet, kriseberedskap og korona 

10. juni 2020

Krisesituasjonen har vist viktigheten av nasjonal råderett og sjølforsyning, skriver Kathrine Kleveland i lederartikkelen i Standpunkt.

Handelen med landbruksvarer etter brexit

09. juni 2020

Målet må være reduksjon av importen fra EU og et mer jevnbyrdig handelsforhold. En forutsetning for EØS-avtalen var at landbruk ikke skulle bli skadelidende slik det nå har blitt med store produksjonskutt på grunn av unødvendig import fra EU.

Matberedskap? Det var før, det!

05. juni 2020

Hvorfor kommer Norge så dårlig ut på områdene sjølforsyning og matberedskap?

Vett 2 2020: Helt krise

03. juni 2020

EU og EØS i koronaens tid.

Korona – hvorfor skjedde det?

02. juni 2020

Det er ingen økologisk overraskelse at nye varianter av farlige virus oppstår.

15 år med neiflertall

25. mai 2020

I april passerte vi 15 år med nei-flertall på alle meningsmålinger der det norske folk er blitt spurt om de ville stemme for eller i mot norsk medlemskap i EU. Og nordmenn svarer stadig nei, uavhengig av hvem som spør.

Standpunkt 2-2020

20. mai 2020

I dette nummeret av Standpunkt kan du lese om EUs fjerde jernbanepakke, om matproduksjon og kriseberedskap, og mykje meir.

Ole Kvadsheim skal utrede EUs klimapolitikk i sommer

15. mai 2020

Ole Kvadsheim er ansatt i et tidsbegrenset engasjement som utreder i Nei til EU.

Jernbaneproposisjonen kolliderer med Grunnloven og EØS

12. mai 2020

Myndighetsoverføring til jernbanebyrået ERA og EU-kommisjonen er mer enn «lite inngripende», fastslår jussprofessor. Regjeringens foreslåtte framgangsmåte er uforenlig med så vel Grunnlovens krav som med EØS-avtalens intensjon og to-pilarprinsipp.