Landbruket 25 år utenfor EU

I forbindelse med 25-årsjubileet for folkeavstemningen om EU-medlemskap i 1994, ble det fredag 4. oktober arrangert et halvdagsseminar i regi av Nei til EUs landbrukspolitiske utvalg med tema «Landbruket 25 år utenfor EU.»

Det var god stemning blant de over 50 deltagere som hadde tatt turen for å høre om verdien i en egen landbrukspolitikk, utviklingen i EU-landbruket, klima og handelsforholdet mellom Norge og EU.

Utvalgets leder Birte Usland åpnet med en kort introduksjon om seminarets program før hun ga ordet videre til dagens første innleder Bjørn Iversen. Den tidligere lederen i Norges Bondelag (1991-1997), innledet om Norges egen landbrukspolitikk og hvordan den er en forutsetning for et livskraftig norsk landbruk.

Bjørn Iversen
Bjørn Iversen. Foto: Karl-Sverre Holdal

Iversen åpnet med å ta oss tilbake til 1994 og tok oss gjennom bakgrunnen til hvorfor nei-kampen var så viktig for den norske landbrukspolitikken. Man hadde sett at EU sin landbrukspolitikk og norsk landbrukspolitikk hadde utviklet seg ulikt fra 1972 og man så viktigheten av ha nasjonal selvråderett og nærhet til beslutningsprosessene.

Etter at forhandlingene med EU startet og regjeringens posisjonspapirer var klare, gikk Norges Bondelag «all in» og var med og bygget opp Nei til EU som organisasjon, og gikk sterkt inn på den økonomiske siden i Nei-kampen.

Klima og landbruk utenfor EU 

Silje Strøm fra Natur og Ungdom og Alliansen ny landbrukspolitikk innledet om en bærekraftig klimapolitikk for norsk landbruk utenfor EU. 

– Gras er det viktigste ressursgrunnlaget for matproduksjon i Norge. Norge må være mer selvforsynt og ha en mer fornuftig ressursbruk. Vi har teknologien, men vi trenger politisk vilje, fortalte hun.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Paneldebatt
Hele semniaret avsluttet med en paneldiskusjon mellom Silje Strøm, Harald Moskvil og Torgeir Knag Fylkesnes. Ordstyrer var Birte Usland. Foto: Karl-Sverre Holdal

Torgeir Knag Fylkesnes, stortingsrepresentant for SV, snakket om økt selvberging i norsk landbruk – hva bør gjøres med importen av landbruksvarer fra EU?

– Beiter kua på norsk fôr? De står mye mer i bås og det brukes mye kraftfor. Det er færre kyr i Norge i dag, men de produserer like mye. Man skal ha mere ut av kua. Vi bruker mer areal i utlandet i dag og lar vår egen jord stå «tom». Dette er er uholdbart, slår Torgeir Knag Fylkesnes fast.

Bjørn Eidem er prosjektleder i Ruralis og tidligere landbruksråd til EU. Han snakket om utviklingen av EUs landbrukspolitikk siden 1990-tallet. Gyda Gaarder Tøraasen, Trainee i Landbrukets hus, snakket om utviklingen for dansk landbruk i EU, der hovedtrekkene er stort volum, men usikker inntjening. 

Innledninger og dokumenter fra seminaret (pdf)

Stort bilde øverst: Gyda Gaarder Tøraasen innleder om utviklingen for dansk landbruk. Foto: Karl-Sverre Holdal

reLATERT

Se alle arrangementer

Ny vår for EFTA i jubileumsåret?

18. feb. 2020

Frihandelsforbundet EFTA runder 60 år. Det som en gang var Vest-Europas største handelsblokk har blitt en europeisk lilleputt i skyggen av EU. Kan EFTA få en ny vår?

Nei til EU møtte Bondelaget i «Korntørka»

12. feb. 2020

Møterommet het Korntørka da leder i Bondelaget Lars-Petter Bartnes og generalsekretær Sigrid Hjørnegård møtte generalsekretær Thomas Haug og leder Kathrine Kleveland i Nei til EU onsdag morgen.

Tallenes tale?

06. feb. 2020

Norge er annerledes nå enn det var 25 år siden, skriver generalsekretæren i sin faste spalte i Standpunkt.

Meldeplikt til EU? Nei takk, sier ordførere fra Island og Norge

20. jan. 2020

Norske og islandske ordførere og kommuneforvaltere ber regjeringene snu.

Perspektiver på EU

20. jan. 2020

Nei til EUs Jubileumsseminaret 29. november 2019 samlet mange tilhørere som ville høre om erfaringene fra den store nei-kampen i 1994 – og hva lærdommene bør være for oss i dag.

Regjeringen må bevare norske honningbiers helse

14. jan. 2020

Vi kan ikke godta at norske honningbiers helse, som er i verdensklasse, trues av nye EØS-regler som vil la EU-birøktere få komme med sine bier over Norges grenser.

Natur og Ungdom med fornyet EU-motstand

09. jan. 2020

- Når vi kun har det neste tiåret på å halvere hele verdens utslipp mener jeg at Norge ikke bør bli mer bundet av mål om frihandel og fri konkurranse, sier Therese Husgstmyr Woie, nyvalgt leder av Natur og Ungdom.

Fortsatt på vakt

07. jan. 2020

Under 25-årsjubileet for nei-seieren i 1994, dukket naturlig nok spørsmålet opp: Vil Ja-sida prøve seg igjen?

Nye regler for den felleseuropeiske julefeiring

20. des. 2019

Denne teksten er skrevet av Odd Børretzen til boka Lesebok 1994, som ble delt ut til alle husstander i Norge (1,8 millioner) i forkant av folkeavstemningen om EU-medlemskap i 1994.

Standpunkt 1-2020

20. des. 2019

I dette nummeret av Standpunkt kan du lese om vervekampanjer i Ungdom mot EU og Nei til EU, om brexit, feiring av 25-årsjubileet for folkerøystinga i 1994, om anken i ACER-søksmålet, og mykje meir.

Takk for innsatsen, Anne!

09. des. 2019

I dag, 9. desember, fyller Anne Enger 70 år.

Klimakrisa er større enn EU

02. des. 2019

Kan EU sin rådande politikk om fri flyt og med auka vekst gjennom meir transport foreinast med effektive tiltak mot klimakrisa? Nei til EU meiner nei.