Strømmåler. Foto: Gerd Altmann, Pixabay CC BY

Med euro og RME i stikkontakten

Til tross for normal magasinfylling, fyker strømprisen i været. Velkommen til energiunionen.

Til tross for normal magasinfylling, fyker strømprisen i været. NVE forventer rundt 40 øre kWt i Nord-Norge og 2-3 øre mer enn dette i Sør-Norge. Nettleie og avgifter kommer i tillegg.

Med virkning fra 1. november er Norge formelt underlagt ACER

Fra 1. november er Norge formelt underlagt EUs energibyrå ACER og det norske underbruket Reguleringsmyndigheten for energi (RME). Det betyr at alle må belage seg på europeisk strømpris på litt sikt. Allerede i dag foregår all omsetning på kraftbørsen i euro. Det koster nordmenn ekstra dyrt i disse dager.

Når all strømmen skal omsettes på kraftbørsen, er dette i seg selv ofte prisdrivende. Kraftbørsen Nord Pool har i praksis monopol på all kraftomsetning i Nord-Europa. Selv om hovedkontoret ligger på Lysaker i Bærum, så omsettes også all norskprodusert strøm i euro. Da ser vi bort fra handelen med el-sertifikater og kraftderivater på Nasdaq-børsen. 

Etter hvert som krona har tapt seg mer enn 25 prosent mot euro de siste åra, bærer strømkundene hele smellen. Prisen på rein, norsk strøm er med andre ord tilsvarende høyere enn den hadde trengt å være. Omvendt er den norske strømmen relativt billigere for euroland og mer attraktiv eksportartikkel for norske kraftprodusenter.

Dette er i utgangspunktet like urimelig som om prisen på norskprodusert mat ble fastsatt i euro eller dollar før den omregnes tilbake til kroner i dagligvarebutikken.

Halve strømmarkedet som Nord Pool dekker omfatter land med egen valuta (Sverige, Danmark, Norge og Storbritannia). Snart blir også Polen, som heller ikke er med i eurosonen, inkludert. 

Illustrasjonsfoto: Gerd Altmann, Pixabay

Stort bilde i toppen: Strømmåler. Foto: Gerd Altmann, Pixabay CC BY (CC-BY Gerd Altmann)

reLATERT

Se alle arrangementer

Høyesterett skal prøve ACER-saken

23. juni 2020

Høyesteretts ankeutvalg har bestemt at Høyesterett skal behandle ACER-søksmålet. Dermed vil vår høyeste domstol ta stilling til Statens påstand om å avvise saken.

Utfordrer partiene før valgkampen

16. juni 2020

Nei til EU har nå sendt brev til alle stortingspartiene der de blir utfordret på viktige EU- og EØS-spørsmål fram mot Stortingsvalgkampen i 2021.

EØS verner subsidier til kryptovaluta

27. mai 2020

Stortinget vedtok å innføre full elavgift for utvinning av kryptovaluta fra 1.3.2019. I to år har de forhandlet med ESA om å få lov til å gjennomføre Stortingets vedtak. Nå gir regjeringen seg. Dermed fortsetter subsidiene av en næring som ingen parti i Norge vil subsidiere.

ACER-saken er anket til Høyesterett

28. april 2020

Nei til EU har nå anket ACER-søksmålet videre til Høyesterett. – Lagmannsretten har unnlatt å vurdere hvilken betydning vedtak fra reguleringsmyndigheten kan få, heter det i ankeskrivet.

NorthConnect-kabelen til Skottland er ikke død

23. april 2020

Forslag om å si nei til konsesjon til NorthConnect, samt et annet forslag om å kreve at overføringskabelen blir fjernet fra EUs liste over prioriterte prosjekt, ble behandlet i Stortinget torsdag 23. april.

NorthConnect er utsatt!

26. mars 2020

De ville si ja men de hadde folket og Stortinget mot seg. De kunne sagt nei men da fikk de EU mot seg. De utsatte NorthConnect.

Staten vil stenge sikkerhetsventilen i EØS-saker

20. mars 2020

Borgarting lagmannsrett har opprettholdt avvisningen av ACER-søksmålet. Lagmannsretten tilkjenner derimot ikke Staten saksomkostningene. Nei til EU vil nå gjennomgå kjennelsen for å vurdere anke til Høyesterett.

ACER-saken er forsvar for Grunnloven

12. mars 2020

Snart ett og et halvt år etter at Nei til EU saksøkte staten for brudd på Grunnloven, pågår fortsatt «saken om saken», altså om Nei til EU får fremme ACER-saken i norske domstoler.

Storebror EU strammer grepet om «søster Afrika»

10. mars 2020

Tilgang til Afrikas ressurser er et «grønt» sikkerhetsspørsmål for EU. Unionen satser derfor hardt på et strategisk partnerskap med det afrikanske kontinentet.

– Skrinlegg NorthConnect nå!

09. mars 2020

Flere hundre tillitsvalgte stilte med 50 fagforeningsfaner foran Stortinget 9. mars med krav om at den omstridte NorthConnect-kabelen skrinlegges en gang for alle.

Siste sjanse for å stoppe ACER. Gi ditt bidrag!

11. feb. 2020

– Vi gir oss ikke! Lagmannsretten, bak meg her, skal snart avgjøre anken vår. Din støtte vil gjøre det mulig for Nei til EU å føre ACER-saken videre, sier Kathrine Kleveland, leder i Nei til EU.

ACER-søksmålet: EØS-avtalen har skapt en ny situasjon i norsk rett

04. feb. 2020

Nei til EU mener at EØS-avtalen har skapt en ny rettslig situasjon i Norge, og forholdet til Grunnloven kan ikke håndteres internt i forvaltningen uten adgang til rettslig prøving. Nå skal lagmannsretten ta stilling til om ACER-søksmålet kan fremmes eller ikke.