Koronaviruset forårsaker krise i helsevesenet og i hele verdensøkonomien.

Nei, det er ikke EU som redder oss fra koronaviruset

Det er Verdens helseorganisasjon (WHO) som gir rammeverket for internasjonal fordeling av koronavaksine. EU kan i verste fall gjøre tilgangen vanskeligere.

Norge, EU og resten av verden tripper utålmodig etter en vaksine som kan ta knekken på Covid-19. Gladnyheter om lovende vaksinekandidater kommer på løpende bånd, selv om ingen ennå har bestått den siste testfasen.

Norge innførte i 2009 EUs legemiddelregelverk, «legemiddelpakka», som også omfattet etablering av et Europeisk legemiddelkontor (EMA). Det er EMA som utprøver nye medisiner og gir markedsføringstillatelse, mens EU-kommisjonen gir endelig godkjenning på bakgrunn av anbefalinger fra EMA. I EU-regelverket finnes det unntaksbestemmelser for kravet til godkjenning på EU-nivå i særlige tilfeller, men problemstillinga er ny i koronasituasjonen.

Millioner av vaksinedoser

Som del av dette EØS-samarbeidet har Norge felles innkjøpsavtaler med EU. EU har sikret seg et stort antall vaksinedoser fra ulike leverandører, både europeiske og amerikanske. Et uvisst antall av disse dosene skal Sverige avstå til Norge.

Storbritannia er svært hardt rammet av koronaviruset, med 55 000 døde. En av vaksinekandidatene er Oxford-baserte AstraZeneca. En nasjonal godkjenning av denne og den amerikanske Pfizer-vaksinen er varslet allerede om få dager. Britene trenger ikke lengre forholde seg til EMA og EU. Som en følge av Brexit ble Legemiddelkontoret flyttet fra London til Amsterdam i fjor. Den britiske regjeringa har allerede bestilt 100 millioner doser av Oxford-vaksinen.

Folkehelsa viktigere enn utenrikspolitikk

Skal vi tro medienes jublende overskrifter, har EU «reddet oss» allerede før godkjente vaksiner foreligger. Retningslinjene fra Verdens helseorganisasjon (WHO) tilsier at Norge tilgodeses med koronavaksine på lik linje med alle andre land. «Alle land mottar doser i forhold til befolkningsstørrelsen, om enn først i reduserte mengder, av vaksine(r) som viser seg å være trygge og effektive og godkjent for bruk», heter det i det oppdaterte WHO-rammeverket for rettferdig fordeling (Fair Allocation Framework).

Det er selvsagt en rekke fordeler med et felleseuropeisk samarbeid om innkjøp, godkjenningsprosedyrer og standarder for legemidler og vaksiner. Baksida av medaljen er dersom samarbeidet fratar nasjonale myndigheter muligheten til å ta nødvendige grep for å sikre folkehelsa, med mindre EMA og EU istemmer. Det gir også grunn til uro når vi vet at lobbygrupper i en av verdens mektigste industribransjer jobber aktivt i EU-systemet for å presse fram godkjenning av medisiner som i det lange løp kan vise seg å ha alvorlige bivirkninger. Til dette kommer at store aktører som EU kan forsøke å hamstre vaksiner på andre staters bekostning, og dermed skape motsetninger i det internasjonale samarbeidet. Slik hamstring advarer WHO sterkt imot.

Folkehelse er for viktig til at det bør inngå i et politisk spill. Vi aner ikke hvilken vaksine som vil vise seg mest effektiv mot Covid-19. Nettopp derfor bør Norge gjøre som Storbritannia, Brasil, Mexico, Ungarn og andre land – og holde alle dører åpne, uansett hva Brussel og EUs medisinkontor i Amsterdam mener.

Stort bilde i toppen: Koronaviruset forårsaker krise i helsevesenet og i hele verdensøkonomien. (CC 0 Gerd Altmann, Pixabay)

reLATERT

Se alle arrangementer

Beredskapen som forsvant med EØS

24. aug. 2023

Svekker eller styrker EØS-avtalen vår nasjonale beredskap? Det meste tilsier at den har blitt en sovepute for mangelfull beredskap og forsyningssikkerhet.

Ny runde med nedskjæringspolitikk i EU

31. mai 2023

EU vil stramme inn budsjettreglene. Det vil bety dramatiske kutt i velferden, også i velstående Tyskland.

Hull i handlingsrommet

30. mai 2023

Hvorfor skal en 30 år gammel EØS-avtale hindre billigere tannlege for 25-åringene?

Euro i dyrtid

05. des. 2022

Halvparten av EU-borgerne frykter for egen økonomi i prisgaloppen. Gir euroen en vei ut av krisen eller gjør fellesmynten vondt verre?

EU-regler for dyr og mat: EØS-avtalen plager oss

09. juni 2022

Mer bruk av antibiotika og kasting av gode egg kan bli resultatet av nye mat- og dyreregler på veg fra EU.

30 år med indre marked 

12. mai 2022

Når markedsliberalismen overbelaster velferdspolitikken 

En tapt sak (?) 

09. april 2021

I EU-kampen for 30 år siden var kampen mot narkotika og mot mer liberal narkotikapolitikk et relativt sentralt argument på nei-sida. Det er det kanskje ikke lenger. 

En kur for alt

01. mars 2021

EUs nye helseunion kommer med alvorlige bivirkninger.

EUs trege vaksinestrategi

03. feb. 2021

EU har i praksis kjøpt en forsikring i stedet for vaksiner. Konsekvensen er at massevaksineringen forsinkes.

Haleheng-strategien

02. feb. 2021

- EUs tafatte håndtering av koronapandemien i den innledende fasen burde fått regjeringen til å tenke seg om to ganger før Norge klistret seg fast til EU for vaksineanskaffelser, skriver dr.med. Astor Reigstad.

ESA bringer norsk helselovgivning inn for EFTA-domstolen

07. okt. 2020

Skal hver enkelt på egen hånd bestille dyr behandling i andre EU-land uten forhåndsgodkjennelse av det norske helsevesenet? Og kreve at det meste dekkes av vårt helsevesen?

Suverene nasjonalstater i et forpliktende internasjonalt samarbeid

08. juli 2020

God kriseberedskap er suverene nasjonalstater i et forpliktende, forutsigbart og solidarisk internasjonalt samarbeid.