Koronaviruset forårsaker krise i helsevesenet og i hele verdensøkonomien.

Nei, det er ikke EU som redder oss fra koronaviruset

Det er Verdens helseorganisasjon (WHO) som gir rammeverket for internasjonal fordeling av koronavaksine. EU kan i verste fall gjøre tilgangen vanskeligere.

Norge, EU og resten av verden tripper utålmodig etter en vaksine som kan ta knekken på Covid-19. Gladnyheter om lovende vaksinekandidater kommer på løpende bånd, selv om ingen ennå har bestått den siste testfasen.

Norge innførte i 2009 EUs legemiddelregelverk, «legemiddelpakka», som også omfattet etablering av et Europeisk legemiddelkontor (EMA). Det er EMA som utprøver nye medisiner og gir markedsføringstillatelse, mens EU-kommisjonen gir endelig godkjenning på bakgrunn av anbefalinger fra EMA. I EU-regelverket finnes det unntaksbestemmelser for kravet til godkjenning på EU-nivå i særlige tilfeller, men problemstillinga er ny i koronasituasjonen.

Millioner av vaksinedoser

Som del av dette EØS-samarbeidet har Norge felles innkjøpsavtaler med EU. EU har sikret seg et stort antall vaksinedoser fra ulike leverandører, både europeiske og amerikanske. Et uvisst antall av disse dosene skal Sverige avstå til Norge.

Storbritannia er svært hardt rammet av koronaviruset, med 55 000 døde. En av vaksinekandidatene er Oxford-baserte AstraZeneca. En nasjonal godkjenning av denne og den amerikanske Pfizer-vaksinen er varslet allerede om få dager. Britene trenger ikke lengre forholde seg til EMA og EU. Som en følge av Brexit ble Legemiddelkontoret flyttet fra London til Amsterdam i fjor. Den britiske regjeringa har allerede bestilt 100 millioner doser av Oxford-vaksinen.

Folkehelsa viktigere enn utenrikspolitikk

Skal vi tro medienes jublende overskrifter, har EU «reddet oss» allerede før godkjente vaksiner foreligger. Retningslinjene fra Verdens helseorganisasjon (WHO) tilsier at Norge tilgodeses med koronavaksine på lik linje med alle andre land. «Alle land mottar doser i forhold til befolkningsstørrelsen, om enn først i reduserte mengder, av vaksine(r) som viser seg å være trygge og effektive og godkjent for bruk», heter det i det oppdaterte WHO-rammeverket for rettferdig fordeling (Fair Allocation Framework).

Det er selvsagt en rekke fordeler med et felleseuropeisk samarbeid om innkjøp, godkjenningsprosedyrer og standarder for legemidler og vaksiner. Baksida av medaljen er dersom samarbeidet fratar nasjonale myndigheter muligheten til å ta nødvendige grep for å sikre folkehelsa, med mindre EMA og EU istemmer. Det gir også grunn til uro når vi vet at lobbygrupper i en av verdens mektigste industribransjer jobber aktivt i EU-systemet for å presse fram godkjenning av medisiner som i det lange løp kan vise seg å ha alvorlige bivirkninger. Til dette kommer at store aktører som EU kan forsøke å hamstre vaksiner på andre staters bekostning, og dermed skape motsetninger i det internasjonale samarbeidet. Slik hamstring advarer WHO sterkt imot.

Folkehelse er for viktig til at det bør inngå i et politisk spill. Vi aner ikke hvilken vaksine som vil vise seg mest effektiv mot Covid-19. Nettopp derfor bør Norge gjøre som Storbritannia, Brasil, Mexico, Ungarn og andre land – og holde alle dører åpne, uansett hva Brussel og EUs medisinkontor i Amsterdam mener.

Stort bilde i toppen: Koronaviruset forårsaker krise i helsevesenet og i hele verdensøkonomien. (CC 0 Gerd Altmann, Pixabay)

reLATERT

Se alle arrangementer

Helseunion og ACER med Morten Harper

03. april 2024

Se opptak av Sør-Trøndelag Nei til EUs åpne møte på Litteraturhuset i Trondheim 10. januar 2024 med Morten Harper.

Eline Ødegård Prestbakk holdt appell på 8. mars i Sandnes

14. mars 2024

Den internasjonale kvinnedagen, 8. mars, ble feiret i Sandnes på Hotell Residence, og Rogaland Nei til EUs Eline Ødegård Prestbakk holdt appell.

En stille pandemi

21. feb. 2024

Passer prioriteringene i EUs helseunion med utfordringene for norsk beredskap?

Del 7 Beredskap i en urolig tid

12. feb. 2024

Denne delen omhandler fire områder innen beredskap: mat, transport, helse og energi.

Ja til vaksiner og selvråderett på helseområdet

03. jan. 2024

Helse bør styres av norske politikere, men det utelukker ikke samarbeid med andre land.

Kvinnekonferanse om helse og fattigdom

19. des. 2023

Nei til EUs kvinnekonferanse 2023 ble arrangert 11. november på Røde kors konferansesenter i Oslo. Det var 42 påmeldte og hovedtema var «Pusher EU dårlig helse og fattigdom?» 

Sikkerhet og beredskap

18. des. 2023

Notat fra Nei til EUs folkestyreutvalg nr. 2 2023.

Nei til EU er mot norsk medlemskap i helseunionen 

10. des. 2023

Gjennom helseunionen flyttes viktige spørsmål opp til EU-nivået. EU vil da kunne legge føringer for hvordan vi skal arbeide med helsepolitikk i Norge.  

Fattigdom og helse, gapet mellom fattige og rike i EU  

21. nov. 2023

Uttalelse fra Nei til EUs rådsmøte 19. november 2023.

Ingen kur for alt

07. nov. 2023

Hva er virkninger og bivirkninger av EUs nye helseunion?

Helseunion neste?

16. okt. 2023

EUs helseunion begrunnes med beredskap, men er også medisin for den som ønsker mer marked.

Beredskapen som forsvant med EØS

24. aug. 2023

Svekker eller styrker EØS-avtalen vår nasjonale beredskap? Det meste tilsier at den har blitt en sovepute for mangelfull beredskap og forsyningssikkerhet.