NHOs dommedag

NHO-direktør Tore Myhre er en ridder av den gamle sorten. Storbritannia må reddes fra Brexittilhengerne som ikke har noen skrupler med å kaste landet ut i kaos.

Norge må reddes fra EØS-motstanderne som truer med å bringe like stor ulykke over Norge.

Er det virkelig mulig at NHO-direktøren ikke ser forskjellen på å melde seg ut av EU og å si opp EØS-avtalen? Når Storbritannia forlater EU har de ingen handelsavtale fra før med EU. Når Norge går ut av EØS har vi en handelsavtale med EU med null toll for industrivarer, i tillegg til den frihandelen WTO fastsetter.

Det vi virkelig kan lære av det Storbritannia opplever nå er at det er livsfarlig å bli EU-medlem.

Myhre kommer med velkjente argumenter, men overrasker med denne påstanden: Britene kan ikke fortsette med nulltoll overfor Norge fordi bestevilkårsavtalen med WTO krever at de da må ha null toll overfor alle andre land. Om dette er rett så må vel EU innføre null toll på laks og annen fisk fra Norge siden de har inngått avtale om null toll med Canada og Chile? Altså at tollen går ned på fisk, ikke opp som NHO stadig gjentar.

Norges handelsavtale med EU, som fortsatt gjelder, gir ikke bare tollfrihet på industrivarer, den gir også uendret toll på laks, sild, reker og makrell samt tollfrie kvoter på torsk.

Myhre har fire innvendinger mot «neisidens våte drøm» om at frihandelsavtaler skal ivareta samhandelen med EU:

1) Ingen beskyttelse på intellektuelle rettigheter og patenter.

Svar: EUs nyere handelsavtaler inkluderer beskyttelse av intellektuelle rettigheter, for eksempel avtalen med Sør-Korea. Regulering skjer dessuten gjennom TRIPs som er en del av WTO.

2) Hindrer ikke at norske varer må stanses på grensa for kvalitetskontroll.

Svar: Kvalitetskontroll av for eksempel bildeler skjer ikke på grensa. Kunden stiller sine krav, kontrollerer leverandørens kvalitetskontroll og foretar stikkprøver etter at varene er kommet fram.

3) Ingen rettigheter til å delta i offentlige anbud.

Svar: Offentlig anbud er del av EUs nyere handelsavtaler, så om vi vil kan Norge opprettholde dagens ordning. Men vil vi det? At alle anbud skal ut på det europeiske marked er kostnadskrevende, konkurrer ut ideelle, hindrer det offentlige i å sikre norsk sysselsetting og stenger mindre lokale bedrifter ute.

4) Ingen overvåkningsorganer eller bindende domstol.

Svar: Det var verken ESA, EU-domstolen eller EFTA-domstolen som ga Norge rett da EU innførte straffetiltak mot norsk laks. Det var WTO. For Nei til EU er det sentralt at nasjonale myndigheter og nasjonale domstoler skal avgjøre. Det kalles sjølråderett og er en forutsetning for et reelt demokrati.

EU har inngått omfattende frihandelsavtaler med Sør-Korea, Japan og Canada. Norge er en omtrent like stor handelspartner med EU som Japan, og større enn de to andre. Norge har varer som EU trenger og er i liten grad en konkurrent til EUs industri. Det er ingen grunn til at Norge ikke skal få slike avtaler om vi ønsker. 

Innlegget har stått på trykk i Klassekampen. 

reLATERT

Se alle arrangementer

– EØS gjer SFO dyrare. Bli med i Nei til EU du også

24. april 2019

– Nei til EU tar kampen for å hindre at EU og EØS får styre i norske kommuner. Difor er eg medlem i Nei til EU, seier Eva Marie Mathisen.

– EU skal ikke styre norsk jernbane. Bli med i Nei til EU du også

24. april 2019

– Nei til EU tar kampen for å hindre at EU får råderett over norsk jernbane, og derfor er jeg medlem i Nei til EU, sier Kathrine Kleveland.

Ny folder: Norsk kraft skal styres fra Norge. Ikke av EU

23. april 2019

Last ned Nei til EUs nye åttesiders informasjonshefte om EUs energunion i praktisk lommeformat. Dette er en ny utgave av heftet som ble laget i 2018.

Folder til vervekampanjen

12. april 2019

Last ned folder om offentlige tjenester, jernbanepakke 4, internasjonal solidaritet og fisk.

Folder «EU truer kommunen din»

12. april 2019

Her kan du laste ned folderen «EU truer kommunen din» om Hjelmengutvalget og meldeplikt til EU og EØS.

Ingen ACER-garantier

12. april 2019

Alltinget behandler nå EUs energimarkedspakke 3 og tilknytning til energibyrået ACER.

Handler godt uten EØS

11. april 2019

De fleste land i verden handler med EU uten en EØS-avtale. Mange av dem har økt eksporten av varer og tjenester til EU mer enn EØS-landet Norge.

Presentasjoner fra rådsmøtet

09. april 2019

Her kan du laste ned presentasjonene fra Nei til EUs rådsmøte 6.–7. april 2019

25 ÅR ETTER NORDLANDS-RAPPORTEN FRA 1994 - HVILKEN RELEVANS HAR DEN FOR EØS-AVTALEN?

08. april 2019

Det har nå gått 25 år og vi ble ikke EU-medlemmer, men derimot bundet opp av EØS-avtalen.

FYLKESRÅDET OG JERNBANEPAKKE 4

08. april 2019

Nordland fylkesting gjorde et viktig vedtak på sitt møte i oktober om Jernbanepakke 4 og konkurranse-utsetting av jernbanen i Norge.

Meldeplikt til EU og ESA – nei takk!

08. april 2019

Nei til EU mener det nye forslaget om meldeplikt til EU og ESA er et rent overgrep mot folkestyret i Norge så vel som i Europa.

Norsk politikk må stå opp for norsk matproduksjon og arbeidsplasser

08. april 2019

Artikkel 19 i EØS-avtalen omhandler handel med landbruksvarer som ost, kjøtt og grønnsaker. Selv om landbruket er utenfor EØS, eksporterer EU stadig mer landbruksvarer til Norge, både gjennom artikkel 19 og til ordinær toll.