NHOs dommedag

NHO-direktør Tore Myhre er en ridder av den gamle sorten. Storbritannia må reddes fra Brexittilhengerne som ikke har noen skrupler med å kaste landet ut i kaos.

Norge må reddes fra EØS-motstanderne som truer med å bringe like stor ulykke over Norge.

Er det virkelig mulig at NHO-direktøren ikke ser forskjellen på å melde seg ut av EU og å si opp EØS-avtalen? Når Storbritannia forlater EU har de ingen handelsavtale fra før med EU. Når Norge går ut av EØS har vi en handelsavtale med EU med null toll for industrivarer, i tillegg til den frihandelen WTO fastsetter.

Det vi virkelig kan lære av det Storbritannia opplever nå er at det er livsfarlig å bli EU-medlem.

Myhre kommer med velkjente argumenter, men overrasker med denne påstanden: Britene kan ikke fortsette med nulltoll overfor Norge fordi bestevilkårsavtalen med WTO krever at de da må ha null toll overfor alle andre land. Om dette er rett så må vel EU innføre null toll på laks og annen fisk fra Norge siden de har inngått avtale om null toll med Canada og Chile? Altså at tollen går ned på fisk, ikke opp som NHO stadig gjentar.

Norges handelsavtale med EU, som fortsatt gjelder, gir ikke bare tollfrihet på industrivarer, den gir også uendret toll på laks, sild, reker og makrell samt tollfrie kvoter på torsk.

Myhre har fire innvendinger mot «neisidens våte drøm» om at frihandelsavtaler skal ivareta samhandelen med EU:

1) Ingen beskyttelse på intellektuelle rettigheter og patenter.

Svar: EUs nyere handelsavtaler inkluderer beskyttelse av intellektuelle rettigheter, for eksempel avtalen med Sør-Korea. Regulering skjer dessuten gjennom TRIPs som er en del av WTO.

2) Hindrer ikke at norske varer må stanses på grensa for kvalitetskontroll.

Svar: Kvalitetskontroll av for eksempel bildeler skjer ikke på grensa. Kunden stiller sine krav, kontrollerer leverandørens kvalitetskontroll og foretar stikkprøver etter at varene er kommet fram.

3) Ingen rettigheter til å delta i offentlige anbud.

Svar: Offentlig anbud er del av EUs nyere handelsavtaler, så om vi vil kan Norge opprettholde dagens ordning. Men vil vi det? At alle anbud skal ut på det europeiske marked er kostnadskrevende, konkurrer ut ideelle, hindrer det offentlige i å sikre norsk sysselsetting og stenger mindre lokale bedrifter ute.

4) Ingen overvåkningsorganer eller bindende domstol.

Svar: Det var verken ESA, EU-domstolen eller EFTA-domstolen som ga Norge rett da EU innførte straffetiltak mot norsk laks. Det var WTO. For Nei til EU er det sentralt at nasjonale myndigheter og nasjonale domstoler skal avgjøre. Det kalles sjølråderett og er en forutsetning for et reelt demokrati.

EU har inngått omfattende frihandelsavtaler med Sør-Korea, Japan og Canada. Norge er en omtrent like stor handelspartner med EU som Japan, og større enn de to andre. Norge har varer som EU trenger og er i liten grad en konkurrent til EUs industri. Det er ingen grunn til at Norge ikke skal få slike avtaler om vi ønsker. 

Innlegget har stått på trykk i Klassekampen. 

reLATERT

Se alle arrangementer

Wiedswang på vidvanke

01. juli 2019

EØS-tilhengerne spekulerer i skremsler om toll på norsk eksport.

Nye oppgaver for ACER

28. juni 2019

Den nye ACER-forordningen gir EUs energibyrå rett til å etablere egne lokalkontor for oppfølging av EUs planer og regler i medlemslandene.

Siv Jensen tar feil om toll

28. juni 2019

«Du risikerer at vi mister den tollfriheten som vi nå har til hele det europeiske markedet», hevdet Siv Jensen i NRKs partilederdebatt om situasjonen uten EØS. Det er ikke riktig. Norge har uansett en frihandelsavtale med EU som gir tollfrihet for industrivarer.

Varer eller tjenester?

25. juni 2019

Må bygging og drift av vannkraftverk følge reglene til EUs tjenestedirektiv?

Strømmen styres av EU

25. juni 2019

Det reviderte elektrisitetsdirektivet, som er del av EUs nye energipakke 4, fjerner all tvil: strømmen styres av EU.

Islandsk utvalg utreder EØS

20. juni 2019

Nei til EU møtte denne uken et islandsk regjeringsoppnevnt utvalg som utreder deltakelsen i EØS-avtalen. Rapporten skal komme til høsten.

Folket vil ha mindre EU-makt i Norge

19. juni 2019

Flertallet mot norsk EU-medlemskap er solid. Motstanden mot EØS-avtalen er også betydelig, særlig om folk får valget mellom EØS og en handelsavtale.

Utbredt EØS-myte om toll

19. juni 2019

Svært mange tror det blir toll på norske industrivarer til EU uten EØS-avtalen, viser en ny meningsmåling. Bare 13 prosent fastslår fakta: det blir ikke toll.

NRK-valgomat med EØS-spørsmål

17. juni 2019

«EØS-avtalen rammer det lokale selv­sty­ret i Norge. Vi må si opp EØS-avtalen», er en av påstandene i NRKs valgomat.

Jernbanetragedie for evig tid

17. juni 2019

I dag kom nyheten om at anbudet på alle ruter fra Eidsvoll og nordover går til et norsk datterselskap av SJ, Statens Järnvägar (SJ).

Mellem tar seg friheter

13. juni 2019

EUs såkalte friheter er ikke våre friheter. EUs fire friheter handler om å skape verdens mest konkurransedyktige region.

Folket splittet om EØS eller handelsavtale

12. juni 2019

En ny meningsmåling viser at folket er delt i spørsmålet om handelsavtale eller EØS.